Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (26)

Müür, R., 2003: Kaks kaitseala Piusal. Eesti Loodus, 7/8, 38-39.

Miidel, A., Raukas, A., 1990: On the evolution of the river valleys in Estonia, Latvia and Lithuania. Quaternary Studies in Poland, 10, 85-93.

Miidel, A., 1982: On the relationship between the fracturing of the Devonian rocks and the direction of the valley of the middle course r. Vyhandu (Southern Estonia) [О взаимосвязи между трещиноватостью девонских пород и направлением долины среднего течения р. Выханду (Южная Эстония)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 2, 80-80.

Miidel, A., 1971: New data on the interdependence of the directions of North-Estonian valleys and tectonic joints [Новые данные о связи между направлниями долин и тектонической трещиноватостью в Северной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 2, 160-162.

Miidel, A., 1967: Data on the geomorphology of North-Estonian valleys [Некоторые черты геоморфологии долин Северной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 3, 250-261.

Kajak, K., 1959: Geologiâ doliny reki Vâjke-Èmajygi [Геология долины реки Вяйке-Эмайыги]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 155-184.

Miidel, A., 1961: Holotseensete orgude geoloogilise arenemise seaduspärasusi Põhja-Eestis. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 147-158.

Eberhards, G., Miidel, A., 1984: Main features of the development of river valleys in the East Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 136-145.

Alumäe, H., 2004: Tilleorg on lilleorg. Eesti Loodus, 5, 26-29.

Miidel, A., 1962: Vasaristi org. Eesti Loodus, 4, 231-234.

Sõrmus, R., 1959: Järvelubja geoloogiast Loobu jõe orus, Tartu, p. 1-53.

Karise, V., 1958: Ahja jõe oru ülemjooksu ja Ahja parempoolsete lisajõgede (Ora ja Lutsu) orgude geoloogiast, Tartu, p. 1-88.

Nirgi, T., Rosentau, A., Jonuks, T., Risberg, J., Hang, T., Habicht, H.-L., Jõeleht, A., Kihno, K., Kriiska, A., Suuroja, S., Tõnisson, H., 2018: Organic sediments from a submerged river valley in coastal zone of the Pärnu Bay, Baltic Sea record low relative sea levels in Holocene. In: Piscitelli, A., Milella, M., Mastronuzzi, G. (ed.). IGCP Project 639 “Sea Level Change from Minutes to Millennia” 3rd meeting, abstract book, Bari, Itaalia, p. 73-74.

Post, T., Rosentau, A., Jonuks, T., Kihno, K., Hang, T., Habicht, H.-L., Kriiska, A., Risberg, J., 2016: Organic sediments from the buried river valley record low sea level in Pärnu region before the Littorina transgression. Abstract volume & Field trip Guidebook. The 13th colloquim on Baltic Sea marine geology. September 12-16, 2016, Gdańsk, Poland, Warsaw, p. 31-31.

Kaare, K., 1963: Ahja jõe oru morfoloogiast Tilleoru maastikulisel keelualal. Looduskaitsealasei töid, I, Tartu, p. 64-74.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Peipsi valgla jõeorgude kujunemine ja areng. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 73-82.

Kvasov, D. D., Malahovski, D. B., Auslender, V. T., Vonsavičius, V., Kalberg, E. A., Kajak, K. F., Kovalevski, M. I., Lobachev, I. N., Ekman, I. M., 1975: O dolednikovyh rečnyh sistemah severo-zapada Vostočno-Evropejskoj ravniny [О доледниковых речных системах северо-запада Восточно-Европейской равнины]. Problemy perestrojki i perehvata rečnyh dolin, Moskva, p. 82-87.

Miidel, A., 1968: Geologičeskoe stroenie i razvitie dolin Severnoj Èstonii v golocene [Геологическое строение и развитие долин Северной Эстонии в голоцене]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-18.

Raukas, A., Miidel, A., 1995: Fluvial activity in Estonia in the Lateglacial and early Holocene. In: Frenzel, B. (ed.). European river activity and climatic change during the Lateglacial and early Holocene. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, p. 101-112.

Eberhards, G., Miidel, A., 1983: Main features of the development of river valleys in the East Baltic. In: Barber, K. E., Gregory, K. J. (ed.). Abstracts of papers Severn 1983. IGCP Project 158. Palaeohydrology of the temperate zone in the last 15000 years. University of Southampton, p. 97-98.

Orviku, K., 1960: Geological data on neotectonic movements of the Earth's crust in the Estonian S. S. R. [О неотектонических движениях в Эстонской ССР на основе геологических данных]. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Neotektoničeskie dviženiâ v Pribaltike. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 120-143.

Hang, T., Miidel, A., 1987: Geology and geomorphology of Estonian river valleys as a basis for palaeohydrological research. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 84-98.

Karukäpp, R., Hang, T., 1994: Geology of the Southern Estonia. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 28-41.

Lepland, Aivo, 1991: Piusa oru arengust Pleistotseeni lõpul. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 78-83.

Hang, T., 1986: Eesti jõeorgude geomorfoloogilisest uurimisest. Geograafia rakendusprobleeme Eesti NSV-s, Tallinn, p. 41-45.

Hang, T., 1995: Kagu-Eesti jõeorud. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 30-32.