Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (35)

Pontén, A., Plink-Björklund, P., 2007: Depositional environments in an extensive tide-influenced delta plain, Middle Devonian Gauja Formation, Devonian Baltic Basin. Sedimentology, 54, 5, 969-1006. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2007.00869.x

Knaust, D., 2019: The enigmatic trace fossil Tisoa de Serres, 1840. Earth-Science Reviews, 188, 123-147. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.11.001

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2019: Ordovician and Silurian ichnofossils from carbonate facies in Estonia: A collection-based review. Palaeoworld, 28, 1-2, 123-144. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2018.07.001

Pirrus, E., 1972: Jälg kambriumimere hiidasukast. Eesti Loodus, 8, 484-485.

Tammeaid, I., 1990: Framboidal pyrite from Estonian Lower Cambrian trace fossils [Фрамбомдальный пирпт в следах жизнедеятельности организмов в осадках нижнего кембрия Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 3, 95-97.

Vinn, O., Toom, U., 2016: Rare arthropod traces from the Ordovician and Silurian of Estonia (Baltica). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen, 280, 2, 135-141. https://doi.org/10.1127/njgpa/2016/0570

Vinn, O., Toom, U., 2015: The trace fossil Zoophycos from the Silurian of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 4, 284-288. https://doi.org/10.3176/earth.2015.34

Vinn, O., Wilson, M. A., Toom, U., 2015: Distribution of Conichnus and Amphorichnus in the Lower Paleozoic of Estonia (Baltica). Carnets de Géologie, 15, 19, 269-278. https://doi.org/10.4267/2042/58180

Vinn, O., Toom, U., 2016: Borings in phosphatized Cambrian siltstone pebbles, Estonia (Baltica). Geological Magazine, 153, 4, 635-642. https://doi.org/10.1017/S001675681500076X

Vinn, O., Wilson, M. A., Ausich, W., Toom, U., 2015: Tremichnus in crinoid pluricolumnals from the Silurian of western Estonia (Baltica). Carnets de Géologie, 15, 17, 239-243. https://doi.org/10.4267/2042/57951

Johanson, Z., Smith, M., Kearsley, A., Pilecki, P., Mark-Kurik, E., Howard, C., 2013: Origins of bone repair in the armour of fossil fish: response to a deep wound by cells depositing dentine instead of dermal bone. Biology Letters, 9, 5, 1-5. https://doi.org/10.1098/rsbl.2013.0144

Tänavsuu-Milkeviciene, K., Plink-Björklund, P., 2009: Recognizing tide-dominated versus tide-influenced deltas: Middle Devonian strata of the Baltic Basin. Journal of Sedimentary Research, 79, 12, 887-905. https://doi.org/10.2110/jsr.2009.096

Tänavsuu-Milkeviciene, K., Plink-Björklund, P., Kirsimäe, K., Ainsaar, L., 2009: Coeval versus reciprocal mixed carbonate-siliciclastic deposition, Middle Devonian Baltic Basin, Eastern Europe: implications from the regional tectonic development. Sedimentology, 56, 5, 1250-1274. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2008.01032.x

Hints, L., Miidel, A., 2008: Ripple marks as indicators of Late Ordovician sedimentary environments in Northwest Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 1, 11-22. https://doi.org/10.3176/earth.2008.1.02

Vinn, O., 2005: The distribution of worm borings in brachiopod shells from the Caradoc Oil Shale of Estonia. Carnets de Géologie, 5, article 3, 1-11. https://doi.org/10.4267/2042/2454

Jensen, S., 2001: Conichnus Männil 1966, not Conichnus Myannil 1966. Ichnos, 8, 2, 141-142. https://doi.org/10.1080/10420940109380181

Stumbur, K. A., 1962: On the stratigraphy of the Varangu Member [О стратиграфии варангуской пачки]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 61-66.

Podhalańska, T., Nõlvak, J., 1995: Endolithic trace-fossil assemblage in Lower Ordovician limestones from northern Estonia. GFF, 117, 4, 225-231. https://doi.org/10.1080/11035899509546220

Orviku, Karl, 1960: Über die Lithostratigraphie der Wolchow- und Kundastufe in Estland [О литостратиграфии волховского и кундаского горизонтов в Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 45-87.

Ainsaar, L., Meidla, T., 2001: Facies and stratigraphy of the Middle Caradoc mixed siliciclastic-carbonate sediments in eastern Baltoscandia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 5-23.

Bauert, H., 1989: Discontinuity surfaces of possible microkarst origin in the Viivikonna Formation (Kukruse Stage, Middle Ordovician) of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 2, 77-82.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 5, 1, 69-196.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2020: Ordovician Bioerosion Revolution on Baltica. In: Rasmussen, C. M. Ø., Stigall, A. L., Nielsen, A. T., Stouge, S., Schovsbo, N. H. (ed.). Zooming in on the GOBE. 2020 Virtual Annual Meeting of IGCP 653. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Rapport, 2020/21. Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, p. 50.

Rozanov, A. Yu., 1987: Rovno Stage. In: Rozanov, A. Yu., Łydka, K. (ed.). Palaeogeography and lithology of the Vendian and Cambrian of the Western East-European Platform. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, p. 29-32.

Hints, L., Miidel, A., 2004: Late Ordovician ripple marks in Vasalemma quarry, NW Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 39-40.

Toom, U., Isakar, M., Hints, O., Madison, A., Vinn, O., 2019: Micro-coprolites inside Ordovician body fossils from Estonia. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 211-214.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2017: Lower Paleozoic bioerosional trace fossils from Estonia, Baltica. In: Zhang, Y., Zhan, R. Fan, J., Muir, L.A. (ed.). The onset of the Great Ordovician Biodiversification Event. Extended Summaries for the IGCP Project 653 Annual Meeting 2017, October 8-12. Yichang, China, p. 169-170.

Toom, U., Vinn, O., Hints, O., 2017: A review of ichnofossils from Estonian palaeontological collections. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphical Conference. Chęciny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Faculty of Geology, Warszawa, p. 82-83.

Toom, U., Hints, O., Hints, R., Kuva, J., Vinn, O., 2018: X-ray computed tomography of Lower Palaeozoic trace fossils from the carbonate succession of Estonia: Preliminary results. In: Wisshak, M., Beuck, L., Meyer, N. (ed.). 6th Workshop on Ichnotaxonomy; Programme & Abstracts: 6th Workshop on Ichnotaxonomy; Wilhelmshaven, Germany; September 2 - 8, 2018. Senckenberg, world of biodiversity, Wilhelmshaven, Germany, p. 23.

Mens, K., Pirrus, E., 1986: Vendian and Cambrian facial sequence in the North of the Baltic Area [Северо-Прибалтийский фациальный профиль венда и кембрия]. Vendian and Cambrian facies and stratigraphy of the western part of East-European Platform. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 7-23.

Orviku, Karl, 1961: Diskontinuiteedipinnad Volhovi ja Kunda lademes. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 16-25.

Chrząstek, A., Pluta K., 2017: Upper Ordovician trace fossils from eastern Estonia (Kohtla-Järve, Kukruse Regional Stage). In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 22-23.

Lamansky, V. V., 1905: Drevnejšie sloi silurijskih otloženij Rossii [Древнейшие слои силурийских отложений России]. Memoires du Comite Geologique, 20, St. Peterburi, p. 1-147.

Männil, Ralf, 1966: Vertical burrows in Ordovician limestones of the Baltic [О вертикальных норках зарывания в ордовикских известняках Прибалтики]. The organism and environment in the geological past. Ed: Hecker, R. F.. Nauka, Moskva, p. 200-207.

Einasto, R. E., 1964: On the classification and formation of discontinuity surfaces [К вопросу о классификации и формировании поверхностей перерыва]. In: Baukov, S. (ed.). Lithology of Paleozoic sediments of Estonia. ENSV TA Geoloogia instituut, Tallinn, p. 123-131.