Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (25)

Lahtvee, V., 1997: Naftatransiit ja keskkonnaohud Läänemere piirkonnas. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 67-70.

Orviku, Kaarel, 1997: Soome lahe rannaprotsessid ja mereäärsed rajatised. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 14-19.

Orviku, Kaarel, 2005: Rannikualade ratsionaalsest kasutamisest. Eesti Mereakadeemia toimetised, 2, 42-61.

Sillasoo, Ü., Poska, A., Seppä, H., Blaauw, M., Chambers, F. M., 2009: Linking past cultural developments to palaeoenvironmental changes in Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 18, 4, 315-327. https://doi.org/10.1007/s00334-008-0210-6

Koff, T., Punning, J., 2008: Development of Vegetation and Human Activities on the New Emergent Coastal Areas of Northwestern Estonia. Annales Botanici Fennici, 45, 1, 33-43. https://doi.org/10.5735/085.045.0104

Punning, J.-M., Terasmaa, J., Tõugu, K., 1999: Changes in the human impact on Lake Ruusmäe in recent decades and their reflection in the sedimentary organic matter. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology and Ecology, 48, 2, 130-142.

Heinsalu, A., Veski, S., Heinsalu, H., Koot, H., 2003: Turbakihid Keava linnuse veerel mäletavad muistseid olusid. Eesti Loodus, 11, 38-42.

Sandgren, P., 1993: Preliminary results and interpretations of mineral magnetic analyses of a Holocene sediment succession from Lake Maardu near Tallinn, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 2, 70-81.

Rosentau, A., Muru, M., Tõnisson, A., Bjursater, S., Post, T., Habicht, H.-L., Anderson, A., Vilumaa, K. Kriiska, A., 2016: Stone age seal hunters and Holocene shore displacement in Hiiumaa Island, NW Estonia. Abstract volume & Field trip Guidebook. The 13th colloquim on Baltic Sea marine geology. September 12-16, 2016, Gdańsk, Poland, Warsaw, p. 32-32.

Kink, H., Kaljumäe, H., 1987: Pinna- ja põhjavee antropogeensest mõjutatusest Matsalu lahe valglas. Matsalu Riikliku Looduskaitseala ökosüsteemide dünaamika ja seisund : Matsalu Riikliku Looduskaitseala 30. aastapäevale pühendatud teaduslik-tehnilise konverentsi ettekannete kokkuvõte : Lihula, 1. august 1987. a.. Valgus, Tallinn, p. 35-47.

Granö, J. G., 1922: Eesti maastikulised üksused (lõpp). Loodus, I, p. 257-281.

Niinemets, E., 2008: Vegetation and land-use history of the Haanja Heights (SE-Estonia) during the Holocene. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 22. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-146.

Pirrus, R., Rõuk, A.-M., 1988: Inimtegevuse kajastumisest Vooremaa soo- ja järvesetetes. In: Rõuk, A.-M., Selirand, J. (ed.). Loodusteaduslikke meetodeid Eesti arheoloogias, p. 39-52.

Tavast, E., 2008: Peipsi rannad. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 101-111.

Saarse, L., 1997: Human impact: Historic times. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 309-311.

Poska, A., Saarse, L., 1997: Human impact: Prehistoric times. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 307-309.

Orviku, Kaarel, 2003: Relationship between human activity and shore development. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 102-104.

Raukas, A., 2003: Stop 20. Kiviõli semicoke hill. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 42-42.

Puura, E., 1991: Kohtla-Järve tehismäed. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Kohtla-Järve tehismäed, Tallinn, p. 30-31.

Raukas, A., 1996: Keila-Joa missile base and Keila. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 145-146.

Poska, A., 1996: Kunda Lammasmägi - Mesolithic settlement site. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 132-135.

Saarse, L., 1996: Stone-cist graves at Jõelähtme. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 128-129.

Valdmann, A., Kask, A., Kask, J., Rannat, K., 2006: Sustainable planning of underwater sand mining and beach protection in vulnerable semi-enclosed sea areas under heavy anthropogenic pressure. Geophysical Research Abstracts, 8.

Pirrus, R., Raukas, A., 1984: Uusi andmeid Võrtsjärve geoloogiast. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 15-20.

Savitskaja, L., 1991: Changes of hydrogeological conditions in Estonia under influence of technogenous factors. In: Raudsep, R. (ed.). First Geological Conference of the Baltic Sea States. Abstracts. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 1, Tallinn, p. 51-51.