Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (71)

Lahtvee, V., 1997: Naftatransiit ja keskkonnaohud Läänemere piirkonnas. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 67-70.

Ratas, U., Puurmann, E., 1997: Soome lahe saarte maastikud ja inimmõju nende kujunemisele. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 6-13.

Palginõmm, V., Kont, A., Ratas, U., Rivis, R., 2009: Eesti rannik muutuvate looduslike tingimuste ja kasvava inimmõju surve all (Saaremaa näitel). Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Publikatsioonid, 11, 77-89.

Punning, J.-M., Koff, T., Varvas, M., Martma, T., Rajamäe, R., Tolonen, K., Verta, M., Sandman, O., Uimonen-Simola, P., Skonen, K., Grönlund, E., Mikkola, T., 1994: Impact of natural and man-made processes on the development of Lake Linajärv, NE Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Ecology, 4, 4, 156-174.

Poska, A., Sepp, E., Veski, S., Koppel, K., 2008: Using quantitative pollen-based land-cover estimations and a spatial CA_Markov model to reconstruct the development of cultural landscape at Rõuge, South Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 17, 5, 527-541. https://doi.org/10.1007/s00334-007-0124-8

Veski, S., Koppel, K., Poska, A., 2005: Integrated palaeoecological and historical data in the service of fine-resolution land use and ecological change assessment during the last 1000 years in Rõuge, southern Estonia. Journal of Biogeography, 32, 8, 1473-1488. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2005.01290.x

Punning, J., Boyle, J. F., Terasmaa, J., Vaasma, T., Mikomägi, A., 2007: Changes in lake-sediment structure and composition caused by human impact: repeated studies of Lake Martiska, Estonia. The Holocene, 17, 1, 145-151. https://doi.org/10.1177/0959683607073297

Punning, J.-M., Koff, T., Sakson, M., Terasmaa, J., 2004: Human impact on the ecosystem of lake Ruusmäe (southern Estonia) traced in the sediments. Polish Journal of Ecology, 3, 285-299.

Raukas, A., Tavast, E., 2007: Inimmõjust Võrtsjärve randadele. Eesti Mereakadeemia toimetised, 5, 81-91.

Raukas, A., 2003: Postglacial extreme events and human action in the transformation of Estonian topography and landscapes. Geographia Polonica, 76, 2, 123-136.

Punning, J.-M., 1990: Natural and anthropogenic distribution of chemical elements in the bog and lake deposits of the Kurtna landscape reserve (NE Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 39, 1, 28-35.

Punning, J.-M., Kangur, M., Koff, T., Possnert, G., 2003: Holocene lake-level changes and their reflection in the paleolimnological records of two lakes in northern Estonia. Journal of Paleolimnology, 29, 2, 167-178.

Varvas, M., Punning, J.-M., 1993: Use of the 210 Pb method in studies of the development and human-impact history of some Estonian lakes. The Holocene, 3, 1, 34-44.

Punning, J.-M., Varvas, M., 1993: Influence of natural and man-made processes of the geochemical composition of the lake sediments, Northeast Estonia. Applied Geochemistry, 2, 75-77.

Veski, S., Heinsalu, A., Koppel, K., 2003: Lehitsedes esimesi lehekülgi Rõuge järvemuda raamatust. Eesti Loodus, 1, 6-11.

Poska, A., Saarse, L., 2002: Biostratigraphy and 14C dating of a lake sediment sequence on the north-west Estonian carbonaceous plateau, interpreted in terms of human impact in the surroundings. Vegetation History and Archaeobotany, 11, 3, 191-200.

Niinemets, E., Saarse, L., 2006: Holocene forest dynamics and human impact in southeastern Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 16, 1-13. https://doi.org/DOI 10.1007/s00334-005-0030-x

Erg, K., 2012: Pikaajalised hüdrogeoloogilise seisundi uuringud Vasavere ürgorus. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 88-100.

Punning, J.-M., Boyle, J. F., Alliksaar, T., Tann, R., Varvas, M., 1997: Human impact on the history of Lake Nõmmejärv, NE Estonia. a geochemical and palaeobotanical study. The Holocene, 7, 1, 91-99. https://doi.org/doi.org/10.1177/095968369700700108

Paalme, G., 1986: Maavarade kaevandamine ja looduskeskkond 1. Eesti Loodus, 3, 134-140.

Aruja, M., Eipre, T., Kink, H., Maastik, A., Tšeban, E., 1976: Pandivere piirkonna kaitseks 2. Eesti Loodus, 10, 628-634.

Poska, A., Saarse, L., Veski, S., 2004: Reflections of pre- and early-agrarian human impact in the pollen diagrams of Estonia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 209, 1-4, 37-50. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2003.12.024

Koff, T., Vandel, E., Marzecová, A., Avi, E., Mikomägi, A., 2016: Assessment of the effect of anthropogenic pollution on the ecology of small shallow lakes using the palaeolimnological approach. Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 4, 221-233. https://doi.org/ 10.3176/earth.2016.19

Meriste, M., Kirsimäe, K., 2015: Development of the reed bed in Matsalu wetland, Estonia: responses to neotectonic land uplift, sea level changes and human influences. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 2, 159-172. https://doi.org/10.3176/earth.2015.24

Alliksaar, T., Heinsalu, A., 2012: A radical shift from soft-water to hard-water lake: palaeolimnological evidence from Lake Kooraste Kõverjärv, southern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 317-327. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.10

Heinsalu, A., Veski, S., 2010: Palaeoecological evidence of agricultural activity and human impact on the environment at the ancient settlement centre of Keava, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 1, 80-89. https://doi.org/ 10.3176/earth.2010.1.06

Niinemets, E., Saarse, L., Poska, A., 2002: Vegetation history and human impact in the Parika area, Central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 4, 241-258.

Poska, A., Saarse, L., 1996: Prehistoric human disturbance on the environment induced from Estonian pollen records. A pilot study. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 3, 149-164.

Tõnisson, H., Orviku, K., Kont, A., Suursaar, Ü., 2010: Coastal processes near the former waste depository and current port of Sillamäe and their dependence on human impact. The 10th International Marine Geological Conference. VSEGEI, St. Petersburg, p. 133-134.

Tõnisson, H., Suuroja, S., Veski, A., 2019: Estonian national coastal monitoring programme – a good tool to follow climate change impacts and human impacts on the coasts. Geophysical Research Abstracts, 21: EGU General Assembly 2019, 7-12 April, Vienna, Vienna.

Orviku, Kaarel, 1996: Kirde-Eesti mereranna looduslik seisund ning kasutamisega seotud probleemid. In: Kukk, T. (ed.). XIX Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 38-41.

Orviku, Kaarel, 1995: Lääne-Eesti saarestiku randade looduslik seisund ja inimteguri osa nende arengus. In: Kukk, T. (ed.). XVIII Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 18-24.

Poska, A., 2001: Human impact on vegetation of coastal Estonia during the Stone Age. Acta Universitatis Upsaliensis, 652, Uppsala, p. 1-48.

Miidel, A. M., Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1978: Formirovanie rečnoj seti Èstonii i ee izmenenie pod vliâniem hoâjstvennoj deâtel'nosti čeloveka [Формирование речной сети Эстонии и ее изменение под влиянием хояйственной деятельности человека]. Klimat, rel'ef, deâtel'nost' čeloveka. Tezisy dokladov Vsesoûznogo soveŝaniâ. Čast' II. Kaasani Ülikool, Kaasan, p. 34-35.

Raukas, A., 2003: Geoloogia ja geofüüsika alused. Eesti Mereakadeemia, Tallinn, p. 1-168.

Kink, H., Erg, K., Metslang, T., Raukas, A., 2001: Human impact on the groundwater management in North Estonia. In: Seepõld, M. (ed.). Proceedings of the Symposium dedicated to the 40th Anniversary of Institute of Environmental Engineering at Tallinn Tecnhical University. TTÜ kirjatus, Tallinn, p. 187-195.

Veski, S., 1996: A contribution to the history of vegetation and human impact in northern Saaremaa, Estonia, based on the biostratigraphy of the Surusoo mire: Preliminary results. PACT 51, p. 48-59.

Einasto, R., 1996: Massiturism. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 63-63.

Karise, V., Kink, H., Puura, V., 1986: Ohrana geologičeskoj sredy [Охрана геологической среды]. In: Köörna, A. (ed.). Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 245-252.

Heinsalu, Ü., 1991: Inimmõju Eesti karstile ja karstimaastikele. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 19-22.

Karise, V., Kink, H., Puura, V., 1986: Geoloogilise keskkonna kaitse. In: Köörna, A. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 226-231.

Alliksaar, T., Heinsalu, A., Saarse, L., Salujõe, J., Veski, S., 2004: A 600-year decadal scale record of lake response to catchment land use from annually laminated lake sediments in southern Estonia. Book of Abstracts. Societas Internationalis Limnologiae (SIL), International Association of Theoretical and Applied Limnology. Finnish limnological society, Lahti, p. 163-163.

Saarse, L., Poska, A., Veski, S., 2002: Human impact as reflected in pollen diagrams. PAGES Meeting on High Latitude Paleoenvironments, Moscow, p. 42-42.

Veski, S., Heinsalu, A., Klassen, V., Kriiska, A., Lõugas, L., Saluäär, A., 2002: Prehistoric man and the Baltic Sea at Pärnu, southwestern Estonia. Shifting coasts and a possible tsunami in the Baltic Sea 8400–8200 years BP. Environmental Catastrophes and Recoveries in the Holocene. Brunel University, London, p. 86-87.

Saarse, L., Poska, A., 2000: Human response to sea level changes, Saaremaa Island, Estonia. Environmental changes in Fennoscandia during the Late Quaternary. Lund University, Lund, p. 137-137.

Saarse, L., 1997: Human impact: Historic times. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 309-311.

Poska, A., Saarse, L., 1997: Human impact: Prehistoric times. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 307-309.

Veski, S., Saarse, L., 1996: Kultuurmaastike kujunemisest Tallinna ja Maardu vahel. In: Eensaar, A., Sander, H. (ed.). Inimmõju Tallinna keskkonnale, 3, Tallinn, p. 72-74.

Saarse, L., Veski, S., Heinsalu, A., Rajamäe, R., 1995: Traces of human impact on the Estonian pollen diagrams. XIV International Congress of the International Union for Quaternary Research, INQUA. Terra Nostra, Berlin, p. 288-288.

Saarse, L. A., 1987: The Holocene palaeoecological changes in Estonia. IGCP 158. Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last 15000 years, p. 121-124.

Raukas, A., Rõuk, A.-M., 1986: Inimmõjust Eestis läbi aastatuhandete. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 39-41.

Perens, R., Savitski, L., 2000: Hydrogeological conditions and problems on the left bank catchment area of the Narva River [Narva jõe vasakkalda valgla hüdrogeoloogilised tingimused ja põhjavee seisund]. In: Jaani, A. (ed.). The Narva River and reservoir, Tartu, p. 24-36.

Saarse, L., Veski, S., Rajamäe, R., Sarv, A., Heinsalu, A., 1990: Geology of Lake Maardu [Геология озера Маарду]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Tšeban, E. R., 1966: Iskusstvennye faktory [Искусственные факторы]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 63-64.

Ilomets, M., Kont, A., 1994: Study area. In: Punning, J.-M. (ed.). The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 14-17.

Punning, J.-M., 1994: Influence of human activity on different ecosystems. In: Punning, J.-M. (ed.). The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 190-207.

Punning, J.-M., 1994: Introduction. In: Punning, J.-M. (ed.). The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-13.

Punning, J.-M. (ed), 1994: The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. In: Punning, J.-M. (ed.). The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-227.

Punning, J.-M., Hult, J. (eds), 1993: Human impact on environment. Pilot study in Baltic. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-208.

Punning, J.-M., Koff, T., 2003: How to estimate the human impact on a landscape?. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 105-106.

Raukas, A., Kukk, H. (toim), 2003: International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 1-144.

Kask, J. K., 1990: Vozdejstvie čeloveka na vodnye èkosistemy na primere izučeniâ donnyh otloženij oz. Suurlaht (o. Saaremaa) [Воздействие человека на водные экосистемы на примере изучения донных отложений оз. Суурлахт (о. Сааремаа)]. In: Miidel, A. M., Molodkov, A. N. (ed.). Četvertičnyj period: metody issledovaniâ, stratigrafiâ i èkologiâ. VII Vsesoûznoe soveŝanie. Tezisy. Tom II, II, Tallinn, p. 54-55.

Viiding, H., 1970: Inimene kui geoloogiline tegur. IX Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 19-21.

Ratas, U., Raukas, A., Rivis, R., Tavast, E., Vilumaa, K., Anderson, A., 2012: Formation of aeolian landscapes in Estonia. Estonia. Geographical studies, 11. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 95-111.

Tavast, E., Raukas, A., 2004: Shore changes of Estonian large lakes during the last two decades. Estonia. Geographical studies, 9. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 17-29.

Kink, H., Andresmaa, E., Orru, M., Erg, K., Metslang, T., 2000: Estonian mires: hydrogeoecological characteristics and conservation strategy. Estonia. Geographical studies, 8. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 102-111.

Koff, T., 1991: Soosetete detailliigestamise võimalustest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 61-62.

Veski, S., Poska, A., 1996: Piirsalu. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 146-150.

Saarse, L., Heinsalu, A., Poska, A., Veski, S., Rajamäe, R., 1999: Paleoecology and Human Impact in the Vicinity of Lake Kahala, Northern Estonia. In: Miller, U., Hackens, T., Lang, V., Raukas, A., Hicks, S. (ed.). PACT 57. Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic Region, Rixensart, p. 373-403.

Raukas, A., 1992: Late- and Postglacial Geological Development and Human Impact in Estonia. In: Hackens, T. et al. (ed.). PACT 37. Estonia: Nature, Man and Cultural Heritage, 37, Strasbourg, p. 23-34.

Raukas, A., Rõuk, A.-M., 1987: On the effect of human economic activities on Estonian lake ecosystems. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 81-100.