Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (76)

Thomson, P. W., 1934: Spätglaziale Fichtenwälder in Estland. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 52, 617-618.

Amon, L., 2010: Occurrence and variation in the amount of Characean oospores in Estonian Late-glacial sediments: state of the art and prospectives. Rostocker Meeresbiologische Beiträge, 23, 21-28.

Kabailiene, M., Raukas, A., 2008: Stratigraphy of lake and bog deposits and climatic changes in the late-glacial and Holocene in the Soviet Baltic Republics: a review. Boreas, 16, 2, 125-131. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1987.tb00763.x

Sohar, K., 2006: Karpvähilised - võimalus selgitada järvede arengulugu. Eesti Loodus, 1, 20-23.

Donner, J. J., 1966: A comparison between the Late-glacial and Post-glacial shore-lines in Estonia and south-western Finland. Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Physico-Mathematicae, 31, 11, 1-14.

Karukäpp, R., 2015: Tegemata jäänud töid ja tegemisi. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 12, 1, 57-72.

Lõugas, L., 2012: Eesti võis olla Euroopa mammutite viimane hilisjääaja pelgupaik. Eesti Loodus, 8, 14-17.

Sohar, K., Meidla, T., 2009: The Late Glacial and Early Holocene environmental history of shallow lakes in Estonia, revealed from subfossil ostracod data. Geological Quarterly, 53, 2, 209-218.

Amon, L., Veski, S., Vassiljev, J., 2014: Tree taxa immigration to the eastern Baltic region, southeastern sector of Scandinavian glaciation during the Late-glacial period (14,500–11,700 cal. b.p.). Vegetation History and Archaeobotany, 23, 3, 207-216. https://doi.org/10.1007/s00334-014-0442-6

Kabailiene, M., Raukas, A., 1987: Stratigraphy of lake and bog deposits and climatic changes in the late-glacial and Holocene in the Soviet Baltic Republics: a review. Boreas, 16, 2, 125-131. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1987.tb00763.x

Liiv, M., Alliksaar, T., Amon, L., Freiberg, R., Heinsalu, A., Reitalu, T., Saarse, L., Seppä, H., Stivrins, N., Tõnno, I., Vassiljev, J., Veski, S., 2019: Late glacial and early Holocene climate and environmental changes in the eastern Baltic area inferred from sediment C/N ratio. Journal of Paleolimnology, 61, 1, 1-16. https://doi.org/10.1007/s10933-018-0041-0

Amon, L., Veski, S., Heinsalu, A., Saarse, L., 2012: Timing of late-glacial vegetation dynamics and respective palaeoenvironmental conditions in southern Estonia: evidence from Lake Nakri sediment record. Journal of Quaternary Science, 27, 2, 169-180. https://doi.org/10.1002/jqs.1530

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., 2012: Deglaciation chronology of the Pandivere and Palivere ice-marginal zones in Estonia. Geological Quarterly, 56, 2, 353-362. https://doi.org/10.7306/gq.1027

Kabailiene, M., Raukas, A., 1993: Stratigraphy and history in East Baltic [Cтратиграфия и история позднеледниковья и голоцена Прибалтики]. Geologija, 14, 2, 167-178.

Kvasov, D. D., Raukas, A. V., 1970: O pozdnelednikovoj istorii Finskogo zaliva [О позднеледниковой истории Финского залива]. Izvestija Vsesojuznogo Geograficheskogo Obshsestva, 102, 5, 432-438.

Kalm, V., Tsyrulnikov, A., Hang, T., Tuuling, I., Flodén, T., 2006: Late Weichselian and Holocene sediments and their acoustic signatures in the northeastern part of the Gulf of Riga. Baltica, 19, 2, 51-57.

Karukäpp, R., 2004: Late-Glacial ice streams of the southeastern sector of the Scandinavian Ice Sheet and the asymmetry of its landforms. Baltica, 17, 1, 41-48.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2005: Simulation of proglacial lake shore displacement in Estonia. Geological Quarterly, 49, 3, 253-262.

Pirrus, R., Saarse, L., 1978: Late-glacial lake sediments in Estonia. Polskie Archiwum Hydrobiologii, 25, 1/2, 333-336.

Kihno, K., Saarse, L., Amon, L., 2011: Late Glacial vegetation, sedimentation and ice recession chronology in the surroundings of Lake Prossa, central Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 3, 147-158. https://doi.org/ 10.3176/earth.2011.3.03

Amon, L., Heinsalu, A., Veski, S., 2010: Late glacial multiproxy evidence of vegetation development and environmental change at Solova, southeastern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 2, 151-163. https://doi.org/10.3176/earth.2010.2.05

Saarse, L., Niinemets, E., Amon, L., Heinsalu, A., Veski, S., Sohar, K., 2009: Development of the late glacial Baltic basin and the succession of vegetation cover as revealed at Palaeolake Haljala, northern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 317-333. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.10

Pirrus, R., Raukas, A., 1996: Late-Glacial stratigraphy in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 1, 34-45.

Kessel, H., Miidel, A., 1973: On the late and post-glacial crustal movements in Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 3, 257-264.

Thomson, P., 1930: Das Spät- und Postglacial in Estland. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 36, 191-193.

Rumma, J., 1924: Hilis- ja peale-jääaja geokronoloogia. Loodus, III, 2, 65-82.

Thomson, P., 1922: Taimegeograafilised vaatlused hilis-jääaegse meretransgressiooni alal, Lõuna-Harjumaal. Loodus, I, 3, 134-144.

Thomson, P. W., 1935: Vorläufige Mitteilung über die spätglaziale Waldgeschiehte Estlands. GFF, 57, 1, 84-92. https://doi.org/10.1080/11035893509444915

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., & Miidel, A., 2007: Reconstructied late glacial shore displacement in Estonia. Baltica, 20, 1/2, 35-45.

Hang, E., Liblik, T., Linkrus, E., 1964: On the relations between Estonian valley terraces and lake and sea levels in the Late-glacial and Holocene periods. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 156, 29-42.

Pirrus, R., 1969: Stratigraphic division of South Estonian glacial deposits by means of pollen analysis. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 181-190.

Männil, Reet, Pirrus, R., 1963: Late glacial deposits in the profiles of Haljala and Võru. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 95-105.

Orviku, Karl & Orviku, Kaarel, 1969: Über die Beständigkeit der Entwicklung der Küsten im estländischen Küstengebiet in der Spätglazialzeit, im Holozän und in der Gegenwart. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 128-139.

Sohar, K., 2011: Late-glacial and Holocene development of lacustrine environment inferred from the ostracod record in Estonia. In: Johansson, P., Lunkka. J. P., Sarala, P. (ed.). INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion, Finland 12-17 June 2011, p. 134-134.

Sohar, K., 2008: Climatically induced changes in freshwater ostracod fauna in the Lateglacial and Holocene in Estonia. In: Mazzeo, N., Meerhoff, M. (ed.). The 6th Shallow Lakes Congress Structure and Function of World Shallow Lakes; Punta del Este, Uruguay; 3rd-28th November, 2008. Facultad de Ciencias, Universidad de la Republica, Montevideo, p. 72-72.

Raukas, A., 1986: Baltic Sea level fluctuation in late- and post-glacial times according to material from Estonian territory. In: Martin, E., Raukas, A. (ed.). Evolution and dynamics of seacoasts in conditions of relative sea level oscillation : excursion guides and abstracts, International Symposium, Aug. 20-26, 1986. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 70-71.

Karukäpp, R., 1989: Soome lahe põhjareljeefi evolutsioon hilis- ja pärastjääajal. Looduslikud protsessid ja inimmõju Eesti maastikes. E. Markuse 100. sünniaastapäevale pühendatud nõupidamise ettekannete lühikokkuvõtted. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 79-80.

Lutt, J., 1993: Late- and postglacial deposits on the Estonian shelf. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 5, Tartu, p. 1-31.

Orviku, Karl, 1969: Effect of uplift of the Earth's crust upon the geological and geomorphological development of the Soviet Estonian territory in the late and postglacial times. VIII Congres INQUA Paris 1969. Résumés des Communications, Paris, p. 314-314.

Kessel, H. J., Pirrus, R. O., 1983: Some problems concerning stratigraphic subdivision of Estonian late glacial sediments on the basis of palynologic data [Проблемы стратиграфического расчленения позднеледниковых отложений территории Эстонии по палинологическим данным], p. 14-17.

Kessel, H. J., Raukas, A. V., 1982: On geological development of the Baltic Sea in Late-glacial time on the basis of the East Baltic evidence [О геологическом развитии Балтийского моря в позднеледниковое время по материалам Восточной Прибалтики]. Peribalticum II. Ossolineum, Gdansk, p. 131-143.

Amon, L., Veski, S., Liiv, M., Alliksaar, T., Vassiljev, J., Sachse, D., 2018: The n-alkane composition of the Late-glacial lake sediments from eastern Baltic correlates with paleoclimatic episodes. EGU General Assembly Conference Abstracts: EGU General Assembly 4-13 April, 2018 in Vienna, Austria. COPERNICUS, Vienna, p. 16115-16115.

Liiv, M., Alliksaar, T., Amon, L., Heinsalu, A., Reitalu, T., Saarse, L., Seppä, H., Stivrinš, N., Veski, S., 2012: Late-glacial environmental and climatic changes in the eastern Baltic area. In: Henderson, A., Bennion, H., Mackay, A., Hughes, M., Patrick, S., Battarbee, R. (ed.). IPS2012 12th International Paleolimnology Symposium “advancing the science of palaeolimnology”, Glasgow, p. 66-66.

Veski, S., Amon, L., Heinsalu, A., 2008: Estonian Late-Glacial chronology, vegetation and environment: multiproxy evidence from lake Nakri, Southern Estonia. (NEPAL) Nordic Network of Palaeoclimatology, Second conference, Abstracts of oral presenations and posters, Backagarden, Höör, Sweden, September 26-27, 2008, Helsinki, p. 24-24.

Tsyrulnikov, A., Tuuling, I., Kalm, V., Hang, T., Floden, T., 2007: Preliminary data on seismo-stratigraphic subdivision of Late Weichselian and Holocene sediments in the northern Gulf of Riga. Abstract Volume: Baltic Sea Science Congress; Rostock, Germany; March 19-22, 2007, p. 120-120.

Karukäpp, R., Raukas, A., 2004: Late glacial ice streams in southern Estonia and northern Latvia. In: Zelčs, V., Seglinš, A. (ed.). International Field Symposium on Quaternary Geology and Modern Terrestrial Processes. Western Latvia, September 12-17, 2004. Abstracts, Riga, p. 28-30.

Pirrus, R., 1976: New information about stratigraphical subdivision of Late Glacial deposits of Kunda section (North Estonia) [Новые данные о стратиграфическом расчленении позднеледниковых отложений разреза Кунда (Северная Эстония)]. In: Bartosh, T. (ed.). Palynology in continental and marine geologic investigations. Zinatne, Riga, p. 60-71.

Pirrus, R., 1971: About results of spore-and-pollen quantitative analysis of plant species when investigating late-glacial deposits [О результатах количественного видового анализа пыльцы и спор при изучении позднеледниковых отложений на примере разреза Визусти (Южная Эстония)]. Palinologičeskie issledovaniâ v Pribaltike. Zinatne, Riga, p. 127-133.

Blazhtshishin, A. I., Davydova, N. N., Kessel, H. J., 1975: O pozdne- i poslelednikovyh otloženiâh glubokovodnyh vpadin Baltiki [О поздне- и послеледниковых отложениях глубоководных впадин Балтики]. Istoriâ ozer v golocene. IV Vsesoûznyj simpozium po istorii ozer. Tezisy dokladov, tom 3, Leningrad, p. 55-62.

Raukas, A., Kajak, K., 1997: Quaternary cover. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 125-136.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Peipsi järve areng hilisjääajal ja pärast jääaega. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 57-62.

Hang, T., Miidel, A., 1999: Late- and postglacial crustal movements. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 52-56.

Amon, L., 2011: Palaeoecological Reconstruction of Late-Glacial Vegetation Dynamics in Eastern Baltic Area: A View Based on Plant Macrofossil Analysis. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B116. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-154.

Saarse, L., Amon, L., 2010: Late Glacial palaeoenvironmental changes in North Estonia. Ice, water, Humans - Quaternary landscape evolution in the Peribaltic region. University of Greifswald, Greifswald, p. 153-154.

Amon, L., Veski, S., Heinsalu, A., Saarse, L., 2009: Stop 5: New late glacial chronology, environmental and climatic conditions in southern Estonia: evidence from Lake Nakri. In: Kalm, V., Laumets, L., Hang, T. (ed.). The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia. Tartu Ülikool, Tartu, p. 73-74.

Amon, L., Veski, S., Heinsalu, A., Saarse, L., 2007: Estonian Late-Glacial environment: the striking status/ongoing research. Abstract book of the 1st Nordic Network on Palaeoclimatology (NEPAL) workshop, Helsinki.

Raukas, A., Miidel, A., 1995: Fluvial activity in Estonia in the Lateglacial and early Holocene. In: Frenzel, B. (ed.). European river activity and climatic change during the Lateglacial and early Holocene. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, p. 101-112.

Saarse, L., 1985: Peculiarities of sedimentation in the small Estonian lakes. In: Lang, G., Schlüchter, C. (ed.). Lake, Mire and River Environments during the last 15 000 years. Balkema, Rotterdam, p. 67-76.

Saarse, L. A., 1987: Lithostratigraphy and water-level changes in small Estonian lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 129-142.

Saarse, L., 1985: Peculiarities of sedimentation in the small Estonian lakes. INQUA Eurosiberian Subcommission for the Study of the Holocene... Abstracts of papers and posters, Bern, p. 39-39.

Saarse, L., 1979: Pozdnelednikovye vodoemy Ûžnoj Èstonii ih tipizaciâ [Позднеледниковые водоемы Южной Эстонии их типизация]. Istoriâ ozer SSSR v pozdnem kajnozoe. Materialy k V Vsesoûznomu simpoziumu. Čast' I, Irkutsk, p. 45-47.

Pirrus, R., Saarse, L., 1976: Late-glacial lake sediments in Estonia. II International symposium on paleolimnology. Abstracts, Mikołajki, p. 89-90.

Raukas, A., Hyvärinen, H., 1992: Characteristics of late- and postglacial coastal forms and deposits [Особенности образования прибрежных толщ в поздне- и послеледниковых \n водоемах Финского залива]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 247-254.

Raukas, A., 1981: O stratotipah i ètalonnyh razrezah pozdne- i poslelednikovyh otloženij Baltijskogo morâ [О стратотипах и эталонных разрезах поздне- и послеледниковых отложений Балтийского моря]. Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa (Tezisy dokladov)Ûžnoj i Srednej Baltiki, Tallinn, p. 28-29.

Lõokene, E. A., 1983: Pozdnelednikovye i golocenovye ozernye otloženiâ Èstonskoj SSR, ih veŝestvennyj sostav i izmeneniâ vo vremeni [Позднеледниковые и голоценовые озерные отложения Эстонской ССР, их вещественный состав и изменения во времени]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 125-126.

Karukäpp, R., 1989: Evolution of the bottom topography of the Gulf of Finland in Late Glacial. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 53-54.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1995: Arengulugu. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 219-227.

Punning, J.-M., 1995: Kliima hilisjääajal ja Holotseenis. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 176-183.

Pärna, K., 1967: Fluvioglatsiaalsetest setetest ja hilisjääaegsest hüdrograafiast Võru ümbruses. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 58. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 20-26.

Lomp, P., Rattas, M., 2013: Formation of carbonate cement in late glacial outwash sedimets in Southern Estonia. In: Damušytė, A., Grigienė, A. (comp) (ed.). Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania. Abstracts of International Field Symposium. June 25 – 30, 2013, Vilnius-Trakai, Lithuania, Vilnius, p. 66-67.

Veski, S., Amon-Veskimeister, L., Heinsalu, A., Vassiljev, J., Saarse, L., 2011: Late-Glacial deglaciation and vegetation dynamics in the eastern Baltic region. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 69-69.

Veski, S., Amon, L., Heinsalu, A., 2008: New data on Estonian Late-Glacial chronology and environment: evidence from Lake Nakri, Southern Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 72-72.

Liivrand, E., Kadastik, E., Kalm, V., 1999: New data on the Late Glacial stratigraphy in Estonia. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 52-53.

Raukas, A., 1992: Late- and Postglacial Geological Development and Human Impact in Estonia. In: Hackens, T. et al. (ed.). PACT 37. Estonia: Nature, Man and Cultural Heritage, 37, Strasbourg, p. 23-34.

Kessel, H., 1966: The stratigraphical scheme of the Baltic Sea in the Late Pleistocene and Holocene. The development of sea coasts in conditions of oscillatory movements of the earth's crust. Valgus, Tallinn, p. 36-44.

Tammekann, A., 1936: Die Entwicklung der nordestländischen Kliffküste während der spät- und postglazialen Zeit. Comptes rendus du Congrès International dr Géographie Varsovie 1934, Varssavi, p. 296-299.