Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (21)

Rätsep, A., Liblik, V., 2004: Impact of oil shale mining and mine closures oh hydrological conditions of North-East Estonian rivers. Oil Shale, 137-148.

Seidlitz, C., 1859: Der Narowa-Strom und das Peipus-Becken. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, II, 385-402.

Simm, H., Pork, M., Lokk, S., 1978: Ülemiste järv Tallinna veevarustajana. Eesti Loodus, 6, 348-351.

Eplik, J., 1938: Kaevu puurimise andmeid Viinistult. Loodusevaatleja, IX, 2, 58-59.

Sedman, A., 1985: Eesti liivade filtratsiooniomaduste hindamine ehitusgeoloogilisel uurimisel [Diplomitöö. Juhendaja: K. Riet]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Mokrik, R., 1997: The Palaeohydrogeology of the Baltic Basin: Vendian and Cambrian. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-138.

Seidlitz, C., 1859: Der Narowa-Strom und das Peipus-Becken. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-20.

Kink, H., Erg, K., Metslang, T., Raukas, A., 2001: Human impact on the groundwater management in North Estonia. In: Seepõld, M. (ed.). Proceedings of the Symposium dedicated to the 40th Anniversary of Institute of Environmental Engineering at Tallinn Tecnhical University. TTÜ kirjatus, Tallinn, p. 187-195.

Kullus, L.-P., 1967: Üldine hüdroloogia I, p. 1-132.

Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (toim), 2003: Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 1-534.

Saarse, L., Raukas, A., Kvasov, D., 1987: Preliminary results of the investigation of reference sites and type regions in the European part of the Soviet Union. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-33.

Hang, T., Miidel, A., 1987: Geology and geomorphology of Estonian river valleys as a basis for palaeohydrological research. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 84-98.

Tavast, E., 1987: Inherited character of modern drainage net in North and Central Baltic. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 70-83.

Raukas, A., Eberhards, G., 1987: Some problems and results of palaeohydrological reconstructios with an example of the Soviet Baltic Republics. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 20-29.

Raukas, A., 1987: Predislovie [Предисловие]. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 14-19.

Raukas, A., 1987: Preface [Предисловие]. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone I. Rivers and Lakes, I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-13.

Lutt, J., 1993: Physico-geographical characteristics of the Estonian shelf [Eesti šelfi füüsilis-geograafiline iseloomustus]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-15.

Ilomets, M., 1994: The development of mires and the dynamics of hydrological conditions. In: Punning, J.-M. (ed.). The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 58-69.

Punning, J.-M., Vaikmäe, R., 1988: Izučenie gidrologičeskih i gidrohimičeskih uslovij Baltijskogo morâ v golocene [Изучение гидрологических и гидрохимических условий Балтийского моря в голоцене]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 63-65.

Miidel, A., Raukas, A., 1991: The evolution of the river systems in the East Baltic. In: Starkel, L., Gregory, K. J., Thornes, J. B. (ed.). Temperate Palaeohydrology. Fluvial processes in the temperate zone during the last 15000 years. John Wiley & Sons, Chichester, p. 365-380.

Mieler, A., 1926: Tartu aseme geomorfoloogia ja hüdroloogia, Tartu, p. 1-23.