Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (33)

Mälgi, U., 1976: Über die Hydrochemie der Moorgewässer Nigula. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology, 25, 3, 245-248.

Karise, V., Lahermo, P., 1994: Eestin hydrogeologian päähiirteet. Vesitalous, 5, 22-25.

Rõõm, E., Nõges, P., Feldmann, T., Tuvikene, L., Kisand, A., Teearu, H., Nõges, T., 2014: Years are not brothers: Two-year comparison of greenhouse gas fluxes in large shallow Lake Võrtsjärv, Estonia. Journal of Hydrology, 519, 1594-1606. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.09.011

Morgenstern, U., Gellermann, R., Hebert, D., Börner, I., Stolz, W., Vaikmäe, R., Rajamäe, R., Putnik, H., 1995: 32Si in limestone aquifers. Chemical Geology, 120, 1-2, 127-134. https://doi.org/10.1016/0009-2541(94)00115-O

Marandi, A., Polikarpus, M., Jõeleht, A., 2013: A new approach for describing the relationship between electrical conductivity and major anion concentration in natural waters. Applied Geochemistry, 38, 103-109. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2013.09.003

Erg, K., 2003: Sulphate balance of lakes and shallow groundwater in the Vasavere buried valley, Northeast Estonia. Oil Shale, 20, 4, 477-490.

Mokrik, R., Savitskaja, L., Savitski, L., 2005: Aqueous geochemistry of Cambrian-Vendian aquifer system in the Tallinn intake, northern Estonia. Geologija, 51, 50-56.

Karise, V., 1965: Mida sisaldavad vihm ja lumi. Eesti Loodus, 4, 234-235.

Simm, H., Pork, M., Lokk, S., 1978: Ülemiste järv Tallinna veevarustajana. Eesti Loodus, 6, 348-351.

Marandi, A., Karro, E., Raidla, V., Vaikmäe, R., 2012: Conceptual model of groundwater quality for the monitoring and management of the Voronka groundwater body, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 328-339. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.11

Alliksaar, T., Heinsalu, A., 2012: A radical shift from soft-water to hard-water lake: palaeolimnological evidence from Lake Kooraste Kõverjärv, southern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 317-327. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.10

Hiiob, M., Karro, E., 2012: Iron in the Middle Devonian aquifer system and its removal at Võru County water treatment plants, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 3, 181-190. https://doi.org/10.3176/earth.2012.3.04

Karro, E., Marandi, A., Vaikmäe, R., Uppin, M., 2009: Chemical peculiarities of the Silurian-Ordovician and Cambrian-Vendian aquifer systems in Estonia: an overview of hydrochemical studies. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 342-352. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.12

Karise, V., Vallner, L., 1987: Izmeneniâ himičeskogo sostava mineral'noj vody kak indikator tehničeskogo sostoâniâ èkspluatacionnoj skvažiny [Изменения химического состава минеральной воды как индикатор технического состояния эксплуатационной скважины]. Mineral'nye vody Sovetskoj Pribaltiki i perspektivy ih ispol'zovaniâ dlâ kurortnogo stroitel'stva. Tezisy seminara 15-16 oktâbrâ 1987. g., Vilnius, p. 68-70.

Sudov, B. A., Tibar, K. O., 1974: Režimnye gidrogeohimičeskie issledovaniâ podzemnyh vod dlâ prognozirovaniâ mestopoloženiâ skrytogo orudeneniâ [Режимные гидрогеохимические исследования подземных вод для прогнозирования местоположения скрытого оруденения], Vilnius, p. 60-65.

Sudov, B. A., Tibar, K. O., 1974: Gidrogeohimičeskie poiski polimetalličeskih rud na territorii Central'noj Èstonii [Гидрогеохимические поиски полиметаллических руд на территории Центральной Эстонии], Vilnius, p. 56-59.

Savitskaja, L. O., Vingisaar, P. A., 1974: O cočetanii estestvennyh i tehnogennyh faktorov formirovaniâ gidrohimičeskoj zonal'nosti podzemnyh vod ostrovov Èstonii (na primere o. Saaremaa) [O coчетании естественных и техногенных факторов формирования гидрохимической зональности подземных вод островов Эстонии (на примере о. Сааремаа)], Vilnius, p. 11-14.

Kuik, L., 1961: Mikroelementide joodi- ja fluorisisaldusest ENSV elanikkonna joogivetes. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 28-29.

Punning, J.-M., Punning, K., 1987: Anioonide sisaldus Kurtna Järvedes. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 154-159.

Marandi, A., 2008: Natural chemical composition of groundwater as a basis for groundwater management in the Cambrian-Vendian aquier system in Estonia. Tartu University Press, Tartu, p. 1-116.

Raidla, V., 2010: Chemical and isotope evolution of groundwater in the Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-134.

Vingisaar, P., Viigand, A., 1976: On the hydrochemical zonality of the Pärnu aquifer in South-East Estonia [Pärnu põhjaveekihi hüdrokeemilisest tsonaalsusest Kagu-Eestis]. In: Rõõmusoks, A., Kivila, H. (ed.). Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 93-103.

Karise, V., 1970: Pinnasevesi Eestis. IX Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 27-31.

Tamm, I., Kink, H., Metsur, M., Metslang, T., 1993: Vee kvaliteedi kujunemine. In: Maastik, A., Oraspõld, A., Raukas, A. (ed.). Pandivere Riiklik Veekaitseala, Jyväskylä, p. 26-58.

Puura, E., Kõue, K., 2011: Kuidas prognoosida maavarade kasutamise keemilist mõju põhjaveele juba enne kaevandamist?. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 41-45.

Verte, A. I., Johannes, E. J., Sudov, B. A., Tassa, V., Tibar, K. O., 1977: Glubinnye gidrogeohimičeskie issledovaniâ. Èstoniâ [Глубинные гидрогеохимические исследования. Эстония]. In: Lukašev, V. K. (ed.). Geohimičeskie issledovaniâ i poiski poleznyh iskopaemyh v Belorussii i Pribaltike, Minsk, p. 254-266.

Tšeban, E. R., 1966: Gidrodinamičeskaâ i gidrohimičeskaâ zonal'nost' [Гидродинамическая и гидрохимическая зональность]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 200-213.

Punning, J.-M., Vaikmäe, R., 1988: Izučenie gidrologičeskih i gidrohimičeskih uslovij Baltijskogo morâ v golocene [Изучение гидрологических и гидрохимических условий Балтийского моря в голоцене]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 63-65.

Gazizov, M. S., 1980: Gidrogeohimičeskie processy v gorûčih slancah [Гидрогеохимические процессы в горючих сланцах]. Karstovyj process i ego prognoz (Tezisy dokladov), Ufaa, p. 34-36.

Vallner, L., 1995: Põhjavee bilanss ja kvaliteet. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 311-315.

Marandi, A., Karro, E., Puura, E., 2003: Baariumi anomaalia geoloogilised ning geokeemilised põhjused Põhja-Eesti Kambriumi-Vendi põhjavees. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 34-37.

Karro, E., Haamer, K., 2003: Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi looduslikult kõrge fluoriidisisaldus. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 14-17.

Perens, R., 1991: Saaremaa hüdrogeokeemiast. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 87-89.