Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (28)

Noormets, R., Flodén, T., 2002: Glacial deposits and Late Weichselian ice-sheet dynamics in the northeastern Baltic Sea. Boreas, 31, 1, 36-56. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2002.tb01054.x

Karukäpp, R., 2016: Tegemata jäänud töid ja tegemisi. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 12, 1, 57-72.

Lõugas, L., 2012: Eesti võis olla Euroopa mammutite viimane hilisjääaja pelgupaik. Eesti Loodus, 8, 14-17.

Raukas, A., Tavast, E., 1994: Influence of the bedrock topography on the formation of glacial deposits and landforms. Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Geografia, XXVII, 195-208.

Vaikmäe, R., Michel, F. A., Solomatin, V. I., 1993: Morphology, stratigraphy and oxygen isotope composition of fossil glacier ice at Ledyanaya Gora, Northwest Siberia, Russia. Boreas, 22, 3, 205-213. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1993.tb00180.x

Raukas, A., Tavast, E., 1990: Võrtsjärv. Nõo geoloogiline ehitus ja järve arengulugu. Eesti Loodus, 11, 697-706.

Karukäpp, R., Martin, E., Raukas, A., 1985: Lääne-Eesti saared ja laiud - Läänemere liustikuvoolu lapsed. Eesti Loodus, 2, 76-82.

Miidel, A., Tavast, E., 1978: Eesti mattunud orud. Eesti Loodus, 2, 105-110.

Karukäpp, R., 1996: Baer-Babinet law in glacial dynamics. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 45, 4, 216-224.

Hausen, H., 1913: Über die Entwicklung der Oberfächenformen in den russischen Ostseeländern und angrenzenden Gouvernements in der Quartärzeit. Fennia, 34, 3, 1-142.

Rosentau, A., Hang, T., 2004: Reflection of glacial rebound in glacial Lake Peipsi shorelines. The 26-th Nordic Geological Winter Meeting. GFF, 126, p. 131-131.

Pärn, J., Raidla, V., Vaikmäe, R., Martma, T., Ivask, J., Kaup, E., Mažeika, J., Sepp, H., Mokrik, R., Kirsimäe, K., 2016: Paleowaters of glacial origin in the northern part of the Baltic Artesian Basin (BAB). 43rd IAH Congress: Groundwater and society: 60 years of IAH; Montpellier, France; September 25-29th 2016, p. 123-123.

Tammekann, A., 1940: Mannerjää viimane retsessioon ja otsmoreenid. IV Eesti loodusteadlaste päev 18, ja 19. märtsil 1940 Tartus. Ettekannete kokkuvõtteid, Tartu, p. 30-33.

Karukäpp, R., 1992: Glacial accumulative insular heights and buried stagnant ice of Late-Pleistocene age. In: Karukäpp, R. (ed.). Buried glacier ice and permafrost in glaciated areas: programme. Abstracts. Excursion guide. Institute of Geology, Tallinn, p. 27-32.

Raukas, A., Karukäpp, R., 1985: Problemy prosleživaniâ kraevyh lednikovyh zon Baltijskogo potoka [Проблемы прослеживания краевых ледниковых зон Балтийского потока]. Kraevye obrazovaniâ materikovyh oledenenij: tezisy dokl. VII Vsesoûznogo soveŝaniâ. Voronež. Nauka, Moskva, p. 81-82.

Karukäpp, R., Raukas, A., Tavast, E., 1985: Formirovanie kraevyh lednikovyh zon Pskovsko-Čudskoj lopasti i ih preobrazovanie [Формирование краевых ледниковых зон Псковско-Чудской лопасти и их преобразование]. Kraevye obrazovaniâ materikovyh oledenenij: tezisy dokl. VII Vsesoûznogo soveŝaniâ. Voronež. Nauka, Moskva, p. 44-45.

Rattas, M., Kalm, V., 1999: Glaciotectonic map and database of Estonia. In: Lee-Thorp, J., Clift, H. (ed.). The Environmental Background to Hominid Evolution in Africa. INQUA XV International Congress, 3-11 August 1999, Durban, South Africa. Book of Abstracts, p. 146-146.

Rattas, M., Kalm, V., 2003: Glaciotectonic deformation pattern in Estonia. In: Lancaster, N. (ed.). XVI INQUA Congress Programs with Abstracts: July 23-30, 2003, Reno, Nevada, USA. Desert Research Institute, Reno, Nevada, p. 143-143.

Vaikmäe, R., 2011: Recent achievements and future prospects of ice core science. Isotope Workshop XI, 4th–8th July 2011, Budapest, Hungary. Central European Geology, 54, Budapest, p. 185-185.

Raukas, A., 1995: Properties, origin and stratigraphy of Estonian tills. In: Ehlers, J., Kozarski, S., Gibbard, P. (ed.). Glacial deposits in north-east Europe. Balkema, Rotterdam, Brookfield, p. 93-101.

Raukas, A., 1995: Glacial history of Estonia. In: Ehlers, J., Kozarski, S., Gibbard, P. (ed.). Glacial deposits in north-east Europe. Balkema, Rotterdam, Brookfield, p. 87-91.

Raukas, A., 1977: Formation of glacial and aqueoglacial deposits in Estonia. Abstracts, X INQUA Congress, Birmingham, p. 377-377.

Raukas, A., Rõuk, A.-M., 1977: Pinnavormide geneetilise klassifitseerimise printsiipidest ja liustikutekkeliste ning liustiku sulamisvee tekkeliste pinnavormide morfogeneetiline liigitus. Eesti pinnavormid: (nõupidamise ettekannete lühikokkuvõtted). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 36-42.

Järveoja, M., 2015: Mõistatuslikud vallid Alutaguse soode vahel. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 40. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, p. 93-113.

Moora, T., Raukas, A., 2004: Evolution of the lake. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 49-59.

Moora, T., Raukas, A., 2003: Järve kujunemine ja areng. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 83-95.

Karukäpp, R., Moora, T., 2003: Võrtsjärve madaliku pinnamood ja selle kujunemine. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 55-65.

Kaup, E., 1998: Eestist pärit Antarktika-uurijatest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 31. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 119-138.