Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (23)

Bogoyavlenskaya, O. V., 2001: Characterization of the Devonian Stromatoporoids of the Russian Platform [К характеристике девонских строматопорат Русской платформы]. Paleontologicheski Zhurnal, 4, 16-23.

Hints, O., 2006: Milline on Eesti loodusteaduslike kogude hetkeolukord?. Eesti Loodus, 12, 11-11.

Hints, O., 2008: Mida on andnud kogude riiklik programm?. Eesti Loodus, 12, 21-21.

Lodjak, T., 1998: Eesti Loodusmuuseumi geoloogilised kollektsioonid. Eesti Loodus, 1, 45-47.

Lodjak, T., 1997: Geoloogilised kogud Eestis. Eesti Loodus, 8/9, 367-369.

Kask, I., 1992: Mickwitzi kivikesed. Eesti Loodus, 11, 552-552.

Engelhardt, M., 1935: Die geologischen Sammlungen des Museums der Estländischen Literärischen Gesellschaft. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, 20, 3/4, 129-139.

Hints, O., 2019: Loodusteaduslikud kollektsioonid Eestis. Eesti Loodus, 1, 12-19.

Siegfried, P., 1935: Originale aus der paläontologischen Sammlung des Museums d. Estl. Literärischen Gesellschaft zu Tallinn (Reval). Beiräge zur Kunde Estlands, XX, 3/4, 140-152.

Isakar, M., 1995: The platyceratacean gastropod Cyclonema (Cyclonema) hiiumaa Teichert, 1928 from the Llandovery (Silurian) of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 3, 184-187.

Arkad'ev , V. V. Gataulina, G. M., 2014: Palaeontological collection of E.I. Eichwald in the palaeontology-stratigraphic museum of the St. Petersburg State University. In: Naugolnykh S.V. (ed.). Palaeontology in museum practice. Media-Grand, Moscow, p. 15-16.

Hints, O., 2014: Geoloogilised andmed ja nende kättesaadavus Eestis: hetkeseis ja tulevikuperspektiiv. In: Suuroja, K., Põldvere, A. (ed.). XXII Aprillikonverentsi Geoloogialt ühiskonnale teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 33–35.

Hints, O., Isakar, M., Hints, R., 2010: Palaeontological collections in Estonia: an example of development of national collection management software. Third International Palaeontological Congress. Programme and Abstracts, London, p. 199.

Jürgenson, E., 1995: Geoloogia Instituudi kogud. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 1, p. 38-40.

Pani, T., 1995: Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseum. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 1, p. 36-38.

Lodjak, T., 1995: Eesti Loodusmuuseum. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 1, p. 34-36.

Lodjak, T., 1995: Geoloogilised kollektsioonid Eestis. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 1, p. 32-34.

Pani, T., Isakar, M., 1995: Ülevaade Tartu Ülikooli Geoloogia Muuseumis säilitatavatest Liivimaaga seotud kogudest. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 188-194.

Hints, O., Hints, R., Isakar, M., Toom, U., 2011: SARV: database of geological collections of Estonia. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 27-27.

Hints, O., 2002: Database for the geological collections held at the Institute of Geology at Tallinn Technical University. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 55-58.

Hints, O., Isakar, M., Hints, R., 2008: Eesti geoloogilised kollektsioonid. In: Parmasto, E., Viikberg, J. (ed.). Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud: seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 181-200.

Hints, O., Kõljalg, U., 2008: Ülevaade Eesti loodusteaduslikest kogudest. In: Parmasto, E., Viikberg, J. (ed.). Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud: seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 137-152.

Grewingk, C., 1868: Das mineralogische Cabinet der Kaiserlichen Universität Dorpat. Nachtrag I. W. Gläser, Dorpat, p. 1-30.