Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (28)

Kalińska, E., Hang, T., Jõeleht, A., Olo, S., Nartišs, M., Adamiec, G., 2019: Macro- and micro-scale study and chronology of Late Weichselian aeolian sediments in Estonia, north-eastern European Sand Belt. International Journal of Earth Sciences, 108, 6, 2021-2035. https://doi.org/10.1007/s00531-019-01746-2

Molodkov, A., Bolikhovskaya, N., Ploom, K., 2007: Geoloogilisi üllatusi Voka klindilahest. Eesti Loodus, 9, 10-14.

Bolikhovskaya, N. S., Molodkov, A. N., 2007: Pollen and IR-OSL evidence for palaenvironmental changes between ca 39 kyr to ca 33 kyr BP recorded in the Voka key section, NE Estonia. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 103-112.

Soesoo, A., Nirgi, S., Plado, J., 2020: The evolution of the Estonian Precambrian basement: geological, geophysical and geochronological constraints. Proceedings of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, 10, 2, 1-25. https://doi.org/10.17076/geo1185

Puura, I., Meidla, T., 2003: Geokronoloogiline skaala on pidevas muutumises. Eesti Loodus, 2/3, 26-32.

Soesoo, A., Košler, J., Kuldkepp, R., 2006: Age and geochemical constraints for partial melting of granulites in Estonia. Mineralogy and Petrology, 86, 3-4, 277-300. https://doi.org/10.1007/s00710-005-0110-8

Vaitiekūnas, P., Punning, J. M., 1970: Some results of investigations into the paleogeography and absolute geochronology of the Last Glacial period in the Baltic Region. Baltica, 4, 323-349.

Punning, J. M., Raukas, A. V., Serebryanny, L. R., Stelle, V. J., 1968: Paleogeografičeskie osobennosti i absolûtnyj vozrast lužskoj stadii valdajskogo oledeneniâ na Russkoj ravnine [Палеогеографические особенности и абсолютный возраст лужской стадии валдайского оледенения на Русской равнине]. Doklady Akademii Nauk SSSR, 178, 4, 916-918.

Amon, L., Heinsalu, A., Veski, S., 2010: Late glacial multiproxy evidence of vegetation development and environmental change at Solova, southeastern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 2, 151-163. https://doi.org/10.3176/earth.2010.2.05

Kirs, J., Puura, V., Soesoo, A., Klein, V., Konsa, M., Koppelmaa, H., Niin, M., Urtson, K., 2009: The crystalline basement of Estonia: rock complexes of the Palaeoproterozoic Orosirian and Statherian and Mesoproterozoic Calymmian periods, and regional correlations. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 219-228. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.01

Kalm, V., 2005: Chronological data from Estonian Pleistocene. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 1, 5-25.

Sarv, A., 1981: Geochronological subdivision of Holocene bog-lacustrine deposits in the region of the Kõivasoo swamp (Hiiumaa island, Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 173-178.

Rähni, E., 1963: On the geochronology of Northeast-Estonian varved clays. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 81-94.

Sauramo, M., 1925: Über die Bändertone in den ostbaltischen Ländern vom geochronologischen Standpunkt. Fennia, 45, 6, 1-9.

Põldvere, A., Isozaki, Y., Bauert, H., Kirs, J., Aoki, K., Sakata, S., Hirata, T., 2014: Detrital zircon ages of Cambrian and Devonian sandstones from Estonia, central Baltica: a possible link to Avalonia during the Late Neoproterozoic. GFF, 136, 1, 214-217. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.873986

Bauert, H., Isozaki, Y., Holmer, L. E., Aoki, K., Sakata, S., Hirata, T., 2014: New U–Pb zircon ages of the Sandbian (Upper Ordovician) Big K-bentonite in Baltoscandia (Estonia and Sweden) by LA-ICPMS. GFF, 136, 1, 30-33. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.862854

Pirrus, E., 1983: Uut aluspõhjakivimite vanusest. Eesti Loodus, 2, 101-105.

Molodkov, A. N., Bolikhovskaya, N. S., 2015: Landšaftno-klimatičeskie rekonstrukcii, hronologiâ i korrelâciâ teplyh i holodnyh ètapov pozdnego plejstocena v intervale ot 100 do 30 tysâč let nazad (po dannym razreza Voka na ûgovostočnom poberež'e Finskogo zaliva) [Ландшафтно-климатические реконструкции,\nхронология и корреляция теплых и холодных этапов позднего плейстоцена в интервале от 100 до 30 тысяч лет назад (по данным разреза Вока на юговосточном побережье Финского залива)]. In: Bolikhovskaya, N. S., Klyuvitkina, T. S. (ed.). Aktual'nye problemy paleogeografii i stratigafii plejstocena. Materialy Vserossijskoj naučnoj konferencii «Markovskie čteniâ 2015 goda», Moskva, p. 120-124.

Rajamäe, R., 1982: Geohronologiâ pozdnego plejstocena severo-zapadnoj časti Vostčno-Evropejskoj ravniny po dannym usoveršenstvovannogo radiouglerodnogo metoda [Геохронология позднего плейстоцена северо-западной части Востчно-Европейской равнины по данным усовершенствованного радиоуглеродного метода], Tallinn, p. 1-21.

Sarv, A. A., Ilves, E. O, 1971: O razvitii torfânikov Èstonii v golocene i ih absolûtnom vozraste [Геохронология и стратиграфия голоценовых озерно-болотных отложений Эстонии (по данным радиоуглеродного метода)], Petrozavodsk, p. 47-48.

Sarv, A. A., Ilves, E. O, 1971: Geohronologiâ i stratigrafiâ golocenovyh ozerno-bolotnyh otloženij Èstonii (po dannym radiouglerodnogo metoda) [Геохронология и стратиграфия голоценовых озерно-болотных отложений Эстонии (по данным радиоуглеродного метода)]. Palinologiâ golocena. Nauka, Moskva, p. 33-42.

Lasberg, K., 2015: Viimase Skandinaavia jäätumise kronoloogia Ida-Euroopa tasandiku lääneosas. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 40. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, p. 79-92.

Kimmel, K., Rajamäe, R., Sakson, M., 1996: The Holocene development of Tondi mire, Northern Estonia: pollen, diatom and chronological studies. PACT 51, 51, p. 85-102.

Sarv, A. A., Ilves, E. O., 1976: Geochronological subdivision of Holocene bog-lacustrine deposits in South-West Estonia [Стратиграфия и геохронология голоценовых озерных и болотных отложений юго-западной части Эстонии]. In: Bartosh, T. (ed.). Palynology in continental and marine geologic investigations. Zinatne, Riga, p. 47-59.

Raukas, A. V., Serebryanny, L. R., 1972: On the Late Pleistocene chronology of the Russian Platform, with special reference to continental glaciation. International Geological Congress : Twenty-fourth Session Canada 1972. Section 12, Quaternary Geology, Montreal, p. 97-102.

Punning, J.-M., Raukas, A. V., Serebryanny, L. R.,, 1967: Geohronologiâ poslednego oledeneniâ Russkoj ravniny v svete novyh radiouglerodnyh datirovok iskopaemyh ozerno-bolotnyh otloženij Pribaltiki [Геохронология последнего оледенения Русской равнины в свете новых радиоуглеродных датировок ископаемых озерно-болотных отложений Прибалтики]. Materialy II simpoziuma po istorii ozer Severo-zapada SSSR (23-28 maâ 1967 goda), Minsk, p. 139-147.

Veski, S., Amon, L., Heinsalu, A., 2008: New data on Estonian Late-Glacial chronology and environment: evidence from Lake Nakri, Southern Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 72-72.

Puura, V., Kirs, J., Klein, V., Konsa, M., Koppelmaa, H., Niin, M., Soesoo, A., Urtson, K., 2008: The crystalline basement of Estonia: rock complexes of the Paleoproterozoic Orosirian and Statherian and Mesoproterozoic Calymmian Periods, and regional correlations. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 55-55.