Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (312)

Leitud 312 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Orru, H., Orru, M., 2006: Sources and distribution of trace elements in Estonian peat. Global and Planetary Change, 53, 4, 249-258. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.03.007

Felitsyn, S., Sturesson, U., Popov, L., Holmer, L., 1998: Nd isotope composition and rare earth element distribution in early Paleozoic biogenic apatite from Baltoscandia: A signature of Iapetus ocean water. Geology, 26, 12, 1083-1086.

Chaudhuri, S., Środoń, J., Clauer, N., 1999: K-Ar dating of illitic fractions of Estonian “Blue Clay” treated with alkylammonium cations. Clays and Clay Minerals, 47, 1, 96-102. https://doi.org/10.1346/CCMN.1999.0470110

Liivamägi, S., Somelar, P., Vircava, I., Mahaney, W. C., Kirs, J., Kirsimäe, K., 2015: Petrology, mineralogy and geochemical climofunctions of the Neoproterozoic Baltic paleosol. Precambrian Research, 256, 170-188. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2014.11.008

Liivamägi, S., Somelar, P., Mahaney, W. C., Kirs, J., Vircava, I., Kirsimäe, K., 2014: Late Neoproterozoic Baltic paleosol: Intense weathering at high latitude?. Geology, 42, 4, 323-326. https://doi.org/10.1130/G35209.1

Mastalerz, M., Schimmelmann, A., Hower, C., Lis, G., Hatch, J., Jacobson S. R., 2003: Chemical and isotopic properties of kukersites from Iowa and Estonia. Organic Geochemistry, 34, 10, 1419-1427.

Liiv, M., Alliksaar, T., Freiberg, R., Heinsalu, A., Ott, I., Reitalu, T., Tõnno, I., Vassiljev, J., Veski, S., 2018: Drastic changes in lake ecosystem development as a consequence of flax retting: a multiproxy palaeolimnological study of Lake Kooraste Linajärv, Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 27, 437-451. https://doi.org/10.1007/s00334-017-0650-y

Williams, L. B., Środoń, J., Huff, W. D., Clauer, N., Hervig, R. L., 2013: Light element distributions (N, B, Li) in Baltic Basin bentonites record organic sources. Geochimica et Cosmochimica Acta, 120, 582-599. https://doi.org/10.1016/j.gca.2013.07.004

Voitov, G. I., Karpov, V. P., Tibar, K. O., Sozinova, T. V., 1982: Anomal'nyj izotopnyj sostav ugleroda CH4 prirodnyh gazov Èstonii [Аномальный изотопный состав углерода природных газов Эстонии]. Doklady Akademii Nauk SSSR, 264, 5, 1217-1221.

Shogenova, A., Shogenov, K., Vaher, R., Ivask, J., Sliaupa, S., Vangkilde-Pedersen, T., Uibu, M., Kuusik, R., 2011: CO2 geological storage capacity analysis in Estonia and neighbouring regions. Energy Procedia, 4, 2785-2792. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.02.182

Shogenova, A., Shogenov, K., Pomeranceva, R., Nulle, I., Neele, F., Hendriks, C., 2011: Economic modelling of the capture–transport–sink scenario of industrial CO2 emissions: The Estonian–Latvian cross-border case study. Energy Procedia, 4, 2385-2392. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.02.131

Sudov, B. A., 1964: Opyt primeneniâ biogeohimičeskogo metoda dlâ poiskov polimetalličeskih rud v različnyh landšaftnyh usloviâh Èstonskoj SSR [Опыт применения биогеохимического метода для поисков полиметаллических руд в различных ландшафтных условиях Эстонской ССР]. Vestnik Leningradskogo Universiteta, ser. geol. i geogr., 4, 24, 106-114.

Pets, L., Haldna, Ü., 1995: Microelements in Estonian and Green River (U.S.A.) oil shales: a quantitative comparison. Oil Shale, 12, 3, 239-245.

Leben, K., Mõtlep, R., Paaver, P., Konist, A., Pihu, T., Kirsimäe, K., 2020: Geochemical study of stable carbon and oxygen isotopes in landfilled Ca-rich oil shale ash. Estonian Journal of Earth Sciences, 69, 3, 134-142. https://doi.org/10.3176/earth.2020.09

Põldvere, Anne, 2017: Geoloogiakeskuse rollist ja selle tähtsusest ühiskonnale. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 13, 1, 22-24.

Klein, V., Põldvere, Anne, 2017: Eesti Geoloogiakeskuse 25 tegevusaastat. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 13, 1, 4-21.

Suuroja, M., Petersell, V., Meidla, T., 2019: The comparison of Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, P, Pb, Zn concentrations in ash of the roots of some herbaceous plant species (Filipendula ulmaria, Carex species, Urtica dioica). Baltica, 31, 2, 125-133. https://doi.org/10.5200/baltica.2018.31.12

Salin, E., Sundblad, K., Woodard, J., O'Brien, H., 2019: The extension of the Transscandinavian Igneous Belt into the Baltic Sea region. Precambrian Research, 328, 287-308. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2019.04.016

Punning, J.-M., Koff, T., Varvas, M., Martma, T., Rajamäe, R., Tolonen, K., Verta, M., Sandman, O., Uimonen-Simola, P., Skonen, K., Grönlund, E., Mikkola, T., 1994: Impact of natural and man-made processes on the development of Lake Linajärv, NE Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Ecology, 4, 4, 156-174.

Petersell, V., 2005: Radoon Suur-Tallinna piirkonnas. Keskkonnatehnika, 8, 19-22.

Johannes, I., Kruusement, K., Palu, V., Veski, R., 2006: Evaluation of oil potential of Estonian shales and biomass samples using Rock-Eval analyzer. Oil Shale, 23, 2, 110-118.

Leeben, A., Mikomägi, A., Lepane, V., Alliksaar, T., 2014: Fluorescence spectroscopy of sedimentary pore-water humic substances: a simple tool for retrospective analysis of lake ecosystems. Journal of Soils and Sediments, 14, 2, 269-279. https://doi.org/10.1007/s11368-013-0768-1

Bogdanov, R., Pihlak, A., 2002: Water radiolysis, a possible source of atmospheric oxygen. Oil Shale, 19, 1, 75-87.

Punning, J.-M., Zobel, M., Trass, H., 1991: Heavy metals in snow and some indicator plants in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Ecology, 1, 2, 65-71.

Punning, J.-M., 1990: Natural and anthropogenic distribution of chemical elements in the bog and lake deposits of the Kurtna landscape reserve (NE Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 39, 1, 28-35.

Punning, J., Terasmaa, J., Vaasma, T., Kapanen, G., 2008: Historical changes in the concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Lake Peipsi sediments. Environmental Monitoring and Assessment, 144, 1-3, 131-141. https://doi.org/10.1007/s10661-007-9951-4

Kharin, G., Kyrwel, V., 1991: Lithological-geochimical comparison of Lower-Ordovician kerogen-bearing rocks on the Estonian mainland and the Baltic sea bottom. Oil Shale, 8, 4, 306-315.

Punning, J.-M., Koff, T., Alliksaar, T., 2000: Matter fluxes in lake Matsimäe (Central Estonia) estimated from traps and sediment records. Oil Shale, 17, 2, 185-200.

Punning, J., Boyle, J., Alliksaar, T., Tann, R., Varvas, M., 1997: Human impact on the history of Lake Nômmejärv, NE Estonia: a geochemical and palaeobotanical study. The Holocene, 7, 1, 91-99. https://doi.org/10.1177/095968369700700108

Puura, E., Neretnieks, I., 2000: Atmospheric oxidation of the pyritic waste rock in Maardu, Estonia, 2: an assessment of aluminosilicate buffering potential. Environmental Geology, 39, 6, 560-566. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s002540050467

Vyalov, V. I., Larichev, A. I., Balakhonova, A. S., 2013: Ore genesis in dictyonema shales and obolus sandstones of the Baltic sedimentary basin [Рудогенез диктионемовых сланцев и оболовых песчаников Прибалтийского бассейна]. Regional geology and metallogeny, 55, 87-98.

Veski, R., Sidorova, S., 1981: About oil secretion of buried burning dictyonema oil shale. 1. Sulphur in oil [O смоле самовозгорания диктионемового горючего сланца. 1. Сера в смоле]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 95-100.

Bityukova, L., Shogenova, A., Birke, M., 2000: Urban geochemistry: A study of element distributions in the soils of Tallinn (Estonia). Environmental Geochemistry and Health, 22, 2, 173-193. https://doi.org/10.1023/A:1006754326260

Reimann, C., Siewers, U., Tarvainen, T., Bityukova, L., Eriksson, J., Gilucis, A, Gregorauskiene, V., Lukashev, V., Matinian, N. N., Pasieczna, A., 2000: Baltic soil survey: total concentrations of major and selected trace elements in arable soils from 10 countries around the Baltic Sea. Science of the Total Environment, 257, 2-3, 155-170. https://doi.org/10.1016/S0048-9697(00)00515-5

Reimann, C., Siewers, U., Tarvainen, T., Bityukova, L., Eriksson, J., Gilucis, A, Gregorauskiene, V., Lukashev, V., Matinian, N. N., Pasieczna, A., 2000: Baltic soil survey: total concentrations of major and selected trace elements in arable soils from 10 countries around the Baltic Sea. Explore. Newsletter for the Association of Exploration Geochemists, 107, 1-7.

Shogenova, A., Bityukova, L., Götze, H.-J., 1998: Technique and Results of Complex Analyses to Study Processes in Sedimentary Basin (in Estonia). Physics and Chemistry of the Earth, 23, 3, 327-337. https://doi.org/10.1016/S0079-1946(98)00032-9

Bityukova, L., Limberg, M., 2005: Complex study of composition of building stones of the historical objects in Tallinn (Estonia) and assessment of stone deterioration on the base of geochemical data. Geophysical Research Abstracts, 7, 4-4.

Bityukova, L., Petersell, V., 2010: Chemical composition of bottled mineral waters in Estonia. Journal of Geochemical Exploration, 107, 3, 238-244. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2010.07.006

Bityukova, L., Shogenova, A., Götze, H.-J., 1998: Technique and Results of Complex Analyses to Study Processes in Sedimentary Basin (in Estonia). Physics and Chemistry of the Earth, 23, 2, 309-316. https://doi.org/10.1016/S0079-1946(98)00030-5

Bityukova, L., Scholger, R., Birke, M., 1999: Magnetic susceptibility as indicator of environmental pollution of soils in Tallinn. Physics and Chemistry of the Earth, 24, 9, 829-835. https://doi.org/10.1016/S1464-1895(99)00122-2

Bityukova, L., 1993: Heavy metals in the soils of Tallinn (Estonia) and its suburbs. Geomicrobiology Journal, 11, 3-4, 285-298. https://doi.org/10.1080/01490459309377958

Sturesson, U., Bauert, H., 1994: Origin and palaeogeographical distribution of the Viruan iron and phosphate ooids in Estonia: evidence from mineralogical and chemical compositions. Sedimentary Geology, 93, 1-2, 51-72. https://doi.org/10.1016/0037-0738(94)90028-0

Punning, J.-M., Koff, T., 1997: The landscape factor in the formation of pollen records in lake sediments. Journal of Paleolimnology, 18, 1, 33-44.

Varvas, M., Punning, J.-M., 1993: Use of the 210 Pb method in studies of the development and human-impact history of some Estonian lakes. The Holocene, 3, 1, 34-44.

Punning, J.-M., Varvas, M., 1993: Influence of natural and man-made processes of the geochemical composition of the lake sediments, Northeast Estonia. Applied Geochemistry, 2, 75-77.

Petersell, V., 2005: Radoonist Eesti pinnases. Keskkonnatehnika, 2, 36-38.

Puura, E., 2002: Rahvuskivi paas kaitseb elukeskkonda. Eesti Loodus, 2/3, 32-34.

Kiipli, T., Orlova, K., 1996: Salakavalad metallid linnaaias. Eesti Loodus, 5/6, 164-165.

Bityukova, L., 2006: Air pollution effect on the decay of carbonate building stones in old town of Tallinn. Water, Air, and Soil Pollution, 172, 239-271. https://doi.org/10.1007/s11270-006-9078-1

Maldre, J., 1965: Galliumi geokeemiast Põhja- ja Kesk-Eestis. Eesti Loodus, 6, 355-356.

Petersell, V., Kivisilla, J., Täht, K., Unt, L., 1995: Mida toob lumi, mida vihm. Eesti Loodus, 1, 31-32.

Kiipli, T., Tibar, K., 1992: Mulla saastumine keemiliste elementidega Tallinnas ja Maardus. Eesti Loodus, 11, 568-572.

Syrovetnik, K., Puura, E., Neretnieks, I., 2004: Accumulation of heavy metals in Oostriku peat bog, Estonia: -site description, conceptual modelling and geochemical modelling of the source of the metals. Environmental Geology, 45, 5, 731-740.

Puura, E., Neretnieks, I., Kirsimäe, K., 1999: Atmospheric oxidation of the pyritic waste rock in Maardu, Estonia. 1 Field study and modelling. Environmental Geology, 39, 1, 1-19. https://doi.org/10.1007/s002540050432

Punning, J.-M., Boyle, J. F., Alliksaar, T., Tann, R., Varvas, M., 1997: Human impact on the history of Lake Nõmmejärv, NE Estonia. a geochemical and palaeobotanical study. The Holocene, 7, 1, 91-99. https://doi.org/doi.org/10.1177/095968369700700108

Viiding, H., Kask, R., 1984: Kivide püsivus ja söövituspindadega kivid. Eesti Loodus, 2, 91-98.

Punning, J.-M., Vaikmäe, R., 1975: Isotoop-geokeemilised meetodid glatsioloogias. Eesti Loodus, 6, 337-339.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2005: Characteristics of Ordovician volcanic ash beds. Estonian Geological Sections, 6, 27-30.

Martma, T., 2005: Ordovician carbon isotopes. Estonian Geological Sections, 6, 25-27.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2002: Characteristics of volcanism. Estonian Geological Sections, 4, 17-21.

Huff, W. D, Bergström, S. M., Kolata, D. R., Kirsimäe, K., 2002: K-bentonite mineralogy and geochemistry. Estonian Geological Sections, 4, 12-17.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2001: Volcanogenic interbed. Estonian Geological Sections, 3, 16-17.

Kivisilla, J., 1999: Geochemistry of rocks. Estonian Geological Sections, 2, 12-18.

Fadeyeva, R., Klimyonova, T., 1984: Distribution of microcomponents in the oil shale of the Estonian deposit [О содержании микроэлементов в сланценосной толще Эстонского месторождения]. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetused, 567, 77-82.

Viisimaa, L., Veiderma, M., Graf-Harzani, E., Bersi, J., 1983: Rare earth elements in the baltic phosphate concentrates [Редкоземельные элементы в фосфатные концентратах Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 32, 3, 220-223.

Petersell, V., 1991: Some problems of the genesis of of the phosphorite of the East Baltic phosphorite basin. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 1/1, 19-20.

Loog, A., Petersell, V., 1990: On distribution of rare elements in Estonian phosphorites. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, 68-83.

Petersell, V., Kirs, J., 1992: Geochemical Character of Estonian Subplatform Granitoids and Gabbroids. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 956, 27-43.

Žigaitè, Ž., Fadel, A., Blom, H., Pérez-Huerta, A., Jeffries, T., Märss, T., Ahlberg, P. E., 2015: Rare earth elements (REEs) in vertebrate microremains from the upper Pridoli Ohesaare beds of Saaremaa Island, Estonia: geochemical clues to palaeoenvironment. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 1, 115-120. https://doi.org/10.3176/earth.2015.21

Alliksaar, T., Heinsalu, A., 2012: A radical shift from soft-water to hard-water lake: palaeolimnological evidence from Lake Kooraste Kõverjärv, southern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 317-327. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.10

Irha, N., Steinnes, E., Kirso, U., Petersell, V., 2009: Mobility of Cd, Pb, Cu, and Cr in some Estonian soil types. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 3, 209-214. https://doi.org/:10.3176/earth.2009.3.05

Soesoo, A., 1991: On the petrochemistry of Precambrian quartz-feldspar gneisses (leptites) of Estonia and Suursaari (Gogland), RSSFR. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 4, 129-140.

Kask, J., 1984: Benzo(a)pyrene in Estonian curative seamuds. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 2, 78-83.

Aasamäe, E., Veiderma, M., 1982: Sostav i kislotnaâ pererabotka fosforita učastka Râgavere [Состав и кислотная переработка фосфорита участка Рягавере]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 31, 3, 169-174.

Vingisaar, P., Gulova, H., Kiipli, T., Taalmann, V., 1981: Distribution of microelements in Estonian Ordovician and Silurian carbonate rocks. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 3, 106-110.

Sudov, B., 1977: On the sulphur isotopic composition in sulphide of polymetal ore phenomena in Central Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 245-246.

Sudov, B., 1977: Regularities of the formation and distribution of polymetal ore phenomena in Central Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 198-202.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1975: List of samples by the radiocarbon method at the Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. II. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 160-165.

Petersell, V., 1974: On the geochemistry and genesis of the sulphide mineralization of the rocks of the Jägala formation. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 3, 232-236.

Punning, J.-M., 1974: The isotopic-geochemical methods and their use for studying Quaternary deposits in the Baltic and Byelorussian regions. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 83-85.

Veski, R., 1981: Väävli ja naftoidi tekkest Maardu karjäärides. Eesti Loodus, 11, 716-720.

Veski, R., 1993: Geokeemilised viitpommid Maardus. Eesti Loodus, 9, 301-302.

Klitina, L., Letušova, I., 1980: Petrografičeskie i himičeskie osobennosti diktionemovyh slancev i kukersitov Pribaltijskogo bassejna [Петрографические и химические особенности\nдиктионемовых сланцев и кукерситов Прибалтийского бассейна]. , 126-127.

Urov, K., Võsotskaja, V., 1981: About oil secretion of buried burning dictyonema oil shale. 2. The chemical composition of the oil [О смоле самовозгорания диктионемового горючего сланца. 2. Особенности химического состава смолы]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 101-105.

Kirret, O., Koch, R., Ründal, L., Johannes, I., Talkop, R., 1986: Valkla-Tsitre ja Toolse leiukohtade diktüoneemakilda omadustest ja keemilisest koostisest. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 35, 4, 237 -244.

Kirret, O., Polikarnov, N., Lutskovskaja, N., 1957: O sostave i svojstvah diktionemovogo slanca mestoroždeniâ Maardu ÈSSR [О составе и свойствах диктионемового сланца месторождения Маарду ЭССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 6, 2, 170-183.

Bondar, E., Veski, R., 1980: Unsaturated fatty acids in the extracts from Ordovician Dictyonema oil shale [НЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ В БИТУМОИДЕ\nОРДОВИКСКОГО ДИКТИОНЕМОВОГО ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 29, 4, 251-255.

Palvadre, R., Kleemeier, T., 1982: Leaching of several heavy metals from argillites [Bыцелачитаемость некоторых тяжелых металлов из аргиллитов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 31, 4, 243-238.

Loog, A., 1982: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the Tremadoc graptolitic argillites of North Estonia. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 527, 44-49.

Veski, R., 1995: Possibility of the occurrence of geochemical time bombs in the Maardu waste hills. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 44, 1, 76-85.

Bogdanov, R., Ozernaja, S., Pihlak, A., Lippmaa, E., 1994: The detection of the markedly depleted in U-234 Dictyoneme shale component. Geokhimiya, 11, 1626-1632.

Hints, R., Soesoo, A., Voolma, M., Tarros, S., Kallaste, T., Hade, S., 2014: Centimetre-scale variability of redox-sensitive elements in Tremadocian black shales from the eastern Baltic Palaeobasin. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 4, 233-239. https://doi.org/10.3176/earth.2014.24

Palmre, H., 1969: On trace elements in pyrite and marcasite crystals and concretions in Paleozoic sediments of Estonian SSR [О МИКРОЭЛЕМЕНТАХ В ПИРИТОВЫХ И MАРКАЗИТОВЫХ\nКРИСТАЛЛАХ И КОНКРЕЦИЯХ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ\nЭСТОНИИ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 3, 247-254.

Pukkonen, E., Rammo, M., 1992: Distribution of molybdenum and uranium in the Tremadoc graptolitic argillite (Dictyonema shale) of North-Western Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2, 1, 3-15.

Enel, M., 2000: Biogeochemical mapping in Estonia: Dropwort root studies in Kunda, Oostriku and South-Estonian areas. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 9, 1, 11-23.

Puura, E., 1994: Geochemical zonation of Maardu mine tailings dump. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 77-94.

Loog, A., Petersell, V., 1994: The distribution of microelements in Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 57-76.

Puura, E., Pihlak, A.-T., 1998: Oxidation of Dictyonema shale in Maardu mining waste dumps. Oil Shale, 15, 3, 239-267.

Loog, A., Aruväli, J., Petersell, V., 1996: The nature of potassium in Tremadocian Dictyonema shale (Estonia). Oil Shale, 13, 4, 341-350.

Lippmaa, E., Teeäär, R., Maremäe, E., 1995: Estonian Dictyonema shale and Swedish alum shale. Estimation of aromaticities by 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy. Oil Shale, 12, 4, 289-296.

Palvadre, R., Naumov, B., Ahelik, V., Lille, I., Aguraiuja, K., 1994: The leaching of dictyonema argillites in the dumps of phosphorite open cast mining at Maardu. Oil Shale, 11, 3, 217-226.

Palvadre, R., Ahelik, V., 1993: The distribution of some rare metals in the process of separation of organic matter from Estonian Dictyonema argillite. Oil Shale, 10, 4, 271-281.

Bogdanov, R., Lippmaa, E., Ozernaja, S., Pihlak, A.-T., 1991: Isotopic abundance of uranium(IV) and uranium(VI) species in leachants of graptolitic argillites. Oil Shale, 8, 2, 125-131.

Bogdanov, R., Ozernaja, S., Pihlak, A.-T., Timofeev, S., 2007: Radiogenic uranium-234 in humus acids of graptolitic argillite [Радиогенный уран-234 в составе гумусовых кислот граптолитового аргиллита]. Oil Shale, 24, 1, 73-89.

Lippmaa, E., Maremäe, E., Pihlak, A., Aguraiuja, R., 2009: Estonian graptolitic argillites - ancient ores or future fuels?. Oil Shale, 26, 4, 530-539. https://doi.org/10.3176/oil.2009.4.08

Kilk, K., Savest, N., Hruljova, J., Tearo, E., Kamenev, S., Oja, V., 2010: Solvent swelling of dictyonema oil shale. Oil Shale, 27, 1, 26-36. https://doi.org/10.3176/oil.2010.1.04

Hade, S., Soesoo, A., 2014: Estonian graptolite argillites revisited: A future resource?. Oil Shale, 31, 1, 4-18. https://doi.org/10.3176/oil.2014.1.02

Petzholdt, A., 1856: Zur Frage: Wodurch werden die grauen Dolomite der oberen silurischen Gesteinegruppe Liv- und Estlands gefärbt?. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1, 2, 427-446.

Shields, G. A., Carden, G. A., Veizer, J., Meidla, T., Rong, J., Li, R., 2003: Sr, C, and O isotope geochemistry of Ordovician brachiopods: a major isotopic event around the Middle-Late Ordovician transition. Geochimica et Cosmochimica Acta, 67, 11, 2005-2025. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(02)01116-X

Raidla, V., Kirsimäe, K., Vaikmäe, R., Jõeleht, A., Karro, E., Marandi, A., Savitskaja, L., 2009: Geochemical evolution of groundwater in the Cambrian–Vendian aquifer system of the Baltic Basin. Chemical Geology, 258, 3-4, 219-231. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2008.10.007

Pärn, J., Walraevens, K., van Camp, M., Raidla, V., Aeschbach, W., Friedrich, R., Ivask, J., Kaup, E., Martma, T., Mažeika, J., Mokrik, R., Weissbach, T., Vaikmäe, R., 2019: Dating of glacial palaeogroundwater in the Ordovician-Cambrian aquifer system, northern Baltic Artesian Basin. Applied Geochemistry, 102, 64-76. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2019.01.004

Mokrik, R., Karro, E., Savitskaja, L., Drevaliene, G., 2009: The origin of barium in the Cambrian–Vendian aquifer system, North Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 3, 193-208. https://doi.org/10.3176/earth.2009.3.04

Gerber, C., Vaikmäe, R., Aeschbach, W., Babre, A., Jiang, W., Leuenberger, M., Lu, Z., Mokrik, R., Müller, P., Raidla, V., Saks, T., Waber, H. N., Weissbach, T., Zappala, J. C. & Purtschert, R., 2017: Using 81Kr and noble gases to characterize and date groundwater and brines in the Baltic Artesian Basin on the one-million-year timescale. Geochimica et Cosmochimica Acta, 205, 187-210. https://doi.org/10.1016/j.gca.2017.01.033

Hints, R., Kirsimäe, K., Somelar, P., Kallaste, T. & Kiipli, T., 2006: Chloritization of Late Ordovician K-bentonites from the northern Baltic Palaeobasin - influence from source material or diagenetic environment?. Sedimentary Geology, 191, 1-2, 55-66. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2006.01.004

Kiipli, T., Kiipli, E., Kaljo, D., 2010: Silurian sea level variations estimated using SiO2/Al2O3 and K2O/Al2O3 ratios in the Priekule drill core section, Latvia. Bolletino della Societa Paleontologica Italiana, 49, 55-63.

Bityukova, L., 1986: Main features of the distribution of the trace elements in North-East Baltic Vendian and Cambrian terrigenous rocks [Основные закономерности распределения малых элементов в терригенных отложениях венда и кембрия Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 53-60.

Kattai, V., Mozzhelina, T., Serebrennikova, O., 1995: Metalloporphyrins in the organic matter of Northern Baltic Paleozoic sedimentary rocks [Металлопорфины в органическом веществе палеозойских отложений Северной Прибалтики]. Oil Shale, 12, 2, 101-114.

Kattai, V., Klubov, B., 1992: Geochemical composition of natural bitumens of Hiiumaa island, Estonia [Геохимические особенности природных битумов о-ва Хийумаа (Эстония)]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 41, 2, 84-93.

Voronov, A., Cheussova, E., 1970: Inert gases in the gas deposits of Estonia [Инертные газы в газовых залежах Эстонии. Известия АН Эстонской ССР]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 80-83.

Jürgenson, E. & Loog, A., 1962: Problems and directions of the lithological and geochemical investigations of Estonian bedrocks [О направлениях и задачах литологического и геохимического изучения коренных пород Эстонии]. Trudy Geol Instit AN SSSR, X, 13-17.

Petersell, V. H., Zhukov, F. I., Loog, A. R., Fomin, Y. A., 1987: Origin of Tremadoc kerogen-bearing siltstones and argillites of North Estonia [Происхождение тремадокских керогенсодержащих алевролитов и аргиллитов Северной Эстонии]. Oil Shale, 4, 1, 7-13.

Pirrus, E., 1973: Vaseühend fosfaatveerises. Eesti Loodus, 9, 541-542.

Kupffer, A., 1870: Ueber die chemische Constitution der baltisch-silurischen Schichten. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 5, 1, 69-196.

Kiipli, T., Hints, R., Kallaste, T., Verš, E., Voolma, M., 2017: Immobile and mobile elements during the transition of volcanic ash to bentonite – An example from the early Palaeozoic sedimentary section of the Baltic Basin. Sedimentary Geology, 347, 1, 148-159. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2016.11.009

Pukkonen, E., 1989: Major and minor elements in Estonian graptolite argillite [Макроэлементы и малые элементы в граптолитовом аргиллите Эстонии]. Oil Shale, 6, 1, 11-18.

Jürgenson, E., 1974: Distribution of the authigenic silica in the East Baltic Silurian deposits [Распределение аутигенного кремнезема в силурийских отложениях Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 4, 322-331.

Loog, A., Petersell, V., 1986: Geochemical indicators of terrigenous sediments forming the Tremadoc in Estonia [Геохимические показатели образования терригенных пород тремадока Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 20-26.

Siir, S., Kallaste, T., Kiipli, T., Hints, R., 2015: Internal stratification of two thick Ordovician bentonites of Estonia: deciphering primary magmatic, sedimentary, environmental and diagenetic signatures. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 2, 140-158. https://doi.org/10.3176/earth.2015.23

Hints, R., Hade, S., Soesoo, A., Voolma, M., 2014: Depositional framework of the East Baltic Tremadocian black shale revisited. GFF, 136, 3, 464-482. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.866978

Loog, A., 1980: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the graptolithic argillites of North-Estonian Tremadoc [К геохимии постседиментационного минералообразования в граптолитовых аргиллитах тремадока Северной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 44-49.

Kirs, J., Petersell, V., 1994: Age and geochemical character of plagiomicrocline granite veins in the Abja gabro-dioritic massif. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 972, 14, 3-15.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., Märss, T., 2016: Chemical weathering east and west of the emerging Caledonides in the Silurian – Early Devonian, with implications for climate. Canadian Journal of Earth Sciences, 53, 8, 774-780. https://doi.org/10.1139/cjes-2015-0156

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2009: Reconstruction of currents in the Mid-Ordovician-Early Silurian central Baltic Basin using geochemical and mineralogical indicators. Geology, 37, 3, 271-274. https://doi.org/10.1130/G25075A.1

Kiipli, E., Kiipli, T., 2013: Nitrogen isotopes in kukersite and black shale implying Ordovician—Silurian seawater redox conditions. Oil Shale, 30, 1, 60-75. https://doi.org/10.3176/oil.2013.1.06

Kiipli, T., Batchelor, R. A., Bernal, J. P., Cowing, C., Hagel-Brunnström, M., Ingham, M. N., Johnson, D., Kivisilla, J., Knaack, C., Kump, P., Lozano, R., Michiels, D., Orlova, K., Pirrus, E., Rousseau, R. M., Ruzicka, J., Sandstrom, H., Willis, J. P., 2000: Seven sedimentary rock reference samples from Estonia. Oil Shale, 17, 3, 215-223.

Kleesment, A., Kirsimäe, K., Martma, T., Shogenova, A., Urtson, K., Shogenov, K., 2012: Linkage of diagenesis to depositional environments and stratigraphy in the northern part of the Baltic basin. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 1, 15-32. https://doi.org/10.3176/earth.2012.1.02

Kaljo, D., Kiipli, T., Martma, T., 1997: Carbon isotope event markers through the Wenlock-Pridoli sequence in Ohesaare (Estonia) and Priekule (Latvia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 132, 1-4, 211-224. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(97)00065-5

Kaljo, D., Martma, T., Männik, P., Viira, V., 2003: Implications of Gondwana glaciations in the Baltic late Ordovician and Silurian and a carbon isotopic test of environmental cyclicity. Bulletin de la Societe Geologique de France, 174, 1, 59-66. https://doi.org/10.2113/174.1.59

Brenchley, P. J., Carden, G. A., Hints, L., Kaljo, D., Marshall, J. D., Martma, T., Meidla, T., Nõlvak, J., 2003: High-resolution stable isotope stratigraphy of Upper Ordovician sequences: Constraints on the timing of bioevents and environmental changes associated with mass extinction and glaciation. Geological Society of America Bulletin, 115, 1, 89-104. https://doi.org/10.1130/0016-7606(2003)115<0089:HRSISO>2.0.CO;2

Ainsaar, L., Kaljo, D., Martma, T., Meidla, T., Männik, P., Nõlvak, J., Tinn, O., 2010: Middle and Upper Ordovician carbon isotope chemostratigraphy in Baltoscandia: a correlation standard and clues to environmental history. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 294, 3-4, 189-201. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.01.003

Kiipli, T., Einasto, R., Kallaste, T., Nestor, V., Perens, H., Siir, S., 2011: Geochemistry and correlation of volcanic ash beds from the Rootsiküla Stage (Wenlock-Ludlow) in the eastern Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 4, 207-219. https://doi.org/10.3176/earth.2011.4.02

Kiipli, T., Kallaste, T., Nestor, V., 2010: Composition and correlation of volcanic ash beds of Silurian age from the eastern Baltic. Geological Magazine, 147, 6, 895-909. https://doi.org/10.1017/S0016756810000294

Kiipli, T., Orlova, K., Kiipli, E., Kallaste, T., 2008: Use of immobile trace elements for the correlation of Telychian bentonites on Saaremaa Island, Estonia, and mapping of volcanic ash clouds. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 1, 39-52. https://doi.org/10.3176/earth.2008.1.04

Kallaste, T., Kiipli, T., 2006: New correlations of Telychian (Silurian) bentonites in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 3, 241-251.

Kiipli, E., 2004: Redox changes in the deep shelf of the East Baltic Basin in the Aeronian and early Telychian (early Silurian). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 2, 94-124.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2002: Correlation of Telychian sections from shallow to deep sea facies in Estonia and Latvia based on the sanidine composition of bentonites. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 3, 143-156.

Teedumäe, A., Kallaste, T., Kiipli, T., 2001: Aspects of the dolomitization of the Mõhküla Beds (Silurian, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 3, 190-205.

Teedumäe, A., Kiipli, T., Kallaste, T., 1999: Dolomites of the Muhu Formation (Silurian) in mainland Estonia: aspects of dolomitization, properties, and prospects of utilization. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 4, 213-227.

Bityukova, L., Shogenova, A., Puura, V., Saadre, T., Suuroja, K., 1996: Geochemistry of major elements in Middle Ordovician carbonate rocks: comparative analysis of alteration zones, North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 2, 78-91.

Kiipli, E., Kallaste, T., 1996: Geochemical characterization of some Estonian metabentonites. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 2, 68-77.

Kattai, V., 1990: Composition of natural bitumens in Estonia [О составе природных битумов Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 4, 133-141.

Jürgenson, E., 1973: CaO and MgO distribution in the deposits of the Baltic Wenlockian [Распределение CaO и MgO в венлокских отложениях Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 2, 159-168.

Jürgenson, E., 1971: Trace elements in the insoluble residue of carbonate rocks of the Baltic Silurian [Малые элементы в нерастворимом остатке карбонатных пород силура Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 2, 145-151.

Teedumäe, A., Kallaste, T., Kiipli, T., 2003: Comparative study of dolomites of different genesis (Raikküla Formation, Silurian; Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 2, 113-127.

Kestlane, Ü., Pirrus, E., 1984: Raud mullaks. Eesti Loodus, 10, 643-643.

Puura, V., Huber, H., Kirs, J., Kärki, A., Suuroja, K., Kirsimäe, K., Kivisilla, J., Kleesment, A., Konsa, M., Preeden, U., Suuroja, S., Koeberl, C., 2004: Geology, petrography, shock petrography, and geochemistry of impactites and target rocks from the Kärdla crater, Estonia. Meteoritics & Planetary Science, 39, 3, 425-451. https://doi.org/ 10.1111/j.1945-5100.2004.tb00103.x

Veskimäe, R., Vingisaar, P., 1979: Maa hingab üsna sügavalt. Horisont, 1, 6-9.

Loog, A., 1962: On the geochemistry of the Estonian Lower Ordovician rocks [К геохимии нижнего ордовика Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 273-291.

Pirrus, E., 1961: Data on the Geochemistry of Vanadium in Connection with the Geoogy of the Karst Formations in the Estonian Oil-Shale Basin [Andmeid vanaadiumi geokeemiast seoses Eesti NSV põlevkivibasseini karstilõhede geoloogiaga]. , 1, 44-51.

Somelar, P., Kirsimäe, K., Liivamägi, S., Vircava, I., Kirs, J., 2016: Neoproterozoic weathering crust of Baltic Basin. In: Staboulis, S., Karvonen, T., Kujanpää, A. (ed.). Abstracts of The 32nd Nordic Geological Winter Meeting 13th-15th January 2016, Helsinki, Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Vo, p. 100-100.

Vircava, I., Somelar, P., Liivamägi, S., Kirs, J., Kirsimäe, K., 2016: Aluminum phosphate — sulfate minerals as indicator of Neoproterozoic Baltic paleosol paleoenvironment. In: Staboulis, S., Karvonen, T., Kujanpää, A. (ed.). Abstracts of The 32nd Nordic Geological Winter Meeting 13th-15th January 2016, Helsinki, Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Vo, p. 98-98.

Petersell, V., Ressar, H., Carlsson, M., Mõttus, V., Enei, M., Mardla, A., Täht-Kok, K., Kivisilla, J., Loog, A., 1997: Eesti mulla huumushorisondi geokeemiline atlas. Eesti Geoloogiakeskus, Rootsi Geoloogiateenistus.

Pärn, J., Raidla, V., Vaikmäe, R., Martma, T., Ivask, J., Kaup, E., Mokrik, R., 2015: The intrusion of glacial melt-water and its influence on the geochemical evolution of groundwater in the Ordovician-Cambrian aquifer system in the northern part of the Baltic Artesian Basin (Estonia). IAEA International Symposium on Isotope Hydrology: Revisiting Foundations and Exploring Frontiers, 11–15 May 2015, Vienna, Austria.. International Atomic Energy Agency, Vienna, p. 39-40.

Vaikmäe, R., Marandi, A., Martma, T., Raidla, V., Vallner, L., 2012: Paleowater in Cambrian-vendian (Ediacaran) aquifer of the Baltic Basin-isotopic and geochemical evolution since Late Pleistocene. IAH 2012 Congress, Niagara Falls.

Varvas, M., 1990: Mõningate mikroelementide ja radioaktiivsete trasserite sisaldusest Kurtna järvede põhjasetetes. Tootmine ja keskkond : teaduslik-rakendusliku konverentsi (19.-20 apr. 1990. a.) ettekannete kokkuvõtted. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn-Kohtla-Järve, p. 89-91.

Liira, M., Kõiv, M., Mõtlep, R., Vohla, C., Mander, Ü., Kirsimäe, K., 2012: Active filtration of phosphorus with hydrated oil-shale ash in constructed wetlands: geochemical modelling and phosphorus removal efficiency. Goldschmidt 2012 Conference Abstracts, p. 2011-2011.

Kivisilla, J. J., 1975: Sistema programm »Bazal't« dlâ matematičeskoj obrabotki massovoj geočimičeskoj informacii na ÈVM [Система программ »Базальт« для математической обработки массовой геочимической информации на ЭВМ]. Opyt i metodika geohimičeskih issledovanij i poiskov mestoroždenij poleznyh iskopaemyh v kristalličeskom fundamente Belorussii i Pribaltiki. Tezisy dokladov, Minsk, p. 65-69.

Naumov, B., Kiipli, T., Smirnov, A., Tibar, K., Bityukova, L., Vares, K., Jaanus, A., 1990: Issledovanie geohimičeskogo sostava počv v rajone TÈC Iru (Èstoniâ) [Исследование геохимического состава почв в районе ТЭЦ Иру (Эстония)]. Problemy èkologičeskoj geologii v Pribaltike i Belorussii, Vilnius, p. 135-137.

Puura, V., 1975: Metod sravnitel'nogo geohimičeskogo issledovaniâ kristalličeskih porod na osnove kompleksnogo izučeniâ opornyh prob [Метод сравнительного геохимического исследования кристаллических пород на основе комплексного изучения опорных проб]. Opyt i metodika geohimičeskih issledovanij i poiskov mestoroždenij poleznyh iskopaemyh v kristalličeskom fundamente Belorussii i Pribaltiki. Tezisy dokladov, Minsk, p. 56-58.

Johannes, E., Karise, V., Punning, J.-M., Hütt, G., 1979: Gidrogeologo-geohimičeskie issledovaniâ sostoâniâ prirodnoj sredy fosforitnogo mestoroždeniâ Maardu [Гидрогеолого-геохимические исследования состояния природной среды фосфоритного месторождения Маарду]. Sostoânie zagrâzneniâ okružaûŝej sredy Severnoj Èstonii, Tallinn, p. 88-102.

Orru, M., 1999: Raskemetallide ja radioaktiivsete elementide sisaldus Eesti turbas. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 22-23.

Loog, A., Petersell, V., 1999: Diktüoneemakilda geokeemiast. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 20-21.

Bitjukova, L., 1999: Tallinna ja selle ümbruse geokeemiline kaardistamine. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia selts, Tartu, p. 7-7.

Petzholdt, A., 1855: Zur Frage: Wodurch werden die grauen Dolomite der oberen silurischen Gesteinegruppe Liv- und Estlands gefärbt?, p. 1-22.

Puura, V., Kirsimäe, K., Kivisilla, J., Plado, J., Puura, I., Suuroja, K., 1996: Geochemical anomalies of terrestrial compounds in nonmelted impactites at Kärdla, Estonia. 59th Annual Meeting of the Meteoritical Society. Meteoritics & Planetary Science, 31, p. A112-A113.

Petersell, V., Mõttus, V., Täht, K., Unt, L., 1996: Mulla geokeemilise seire bülletään 1992-1994. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-84.

Kivisilla, J. J., Petersell, V. H., Vares, V. I., Orlova, K. B., 1975: Dostovernost' massovoj geohimičeskoj informacii pri glubinnom geologičeskom kartirovanii kristalličeskogo fundamenta Èstonii [Достоверность массовой геохимической информации при глубинном геологическом картировании кристаллического фундамента Эстонии]. Opyt i metodika geohimičeskih issledovanij i poiskov mestoroždenij poleznyh iskopaemyh v kristalličeskom fundamente Belorussii i Pribaltiki. Tezisy dokladov, Minsk, p. 61-64.

Viiding, H., 1977: Litologo-mineralogičeskie i geohimičeskie issledovaniâ [Литолого-минералогические и геохимические исследования]. In: Müürisepp, K. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1966-1970, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 33-36.

Kivimägi, E. K., Vingisaar, P. A., Utsal, K. R., 1978: Litologâ, geohimiâ i usloviâ formirovanâ nižneordovikskih kerogensoderžaŝih slancev Èstonii [Литологя, геохимия и условия формированя нижнеордовикских керогенсодержащих сланцев Эстонии]. Uglerodistye otloženiâ dokembriâ i nižnego paleozoâ i ih rudonosnost': tezisy dokladov vsesoûznogo seminara, Frunze, p. 44-47.

Jürgenson, E., 1982: Facial'naâ zonal'nost' silurijskogo bassejna Pribaltiki i geohimičeskie osobennosti terrigennogo materiala [Фациальная зональность силурийского бассейна Прибалтики и геохимические особенности терригенного материала]. Geohimičeskie metody korrelâcii. Nauka i tehnika, Minsk, p. 65-70.

Bityukova, L., 1996: Geochemical aspects of concentration of microelements in the plants on the industrial territory. Technological civilization impact on the environment. International symposium, 22-26 April 1996, Karlsruhe, Germany. Abstracts, Karlsruhe, p. 20-20.

Bityukova, L., 1996: Facial geochemical trend of carbonate rocks in Ordovician basin in Estonia. Report on the 17th IAS Regional African-European Meeting of Sedimentology, Tunisia.

Heinsalu, A., Veski, S., 1996: Eutrophication history of Lake Harku, North Estonia as revealed by 210Pb dating, biotic communities and chemistry of the sediments. In: Kohonen, T., Lindberg, B. (ed.). The 22nd Nordic Geological Winter Meeting, 8–11 January 1996, Turku, Finland. Abstracts, p. 68-68.

Vaikmäe, R., Vallner, L., 1996: Hydrogeological and isotope-geochemical background to the Estonian coastal aquifers. EC Fourth Framework Programme (Climatology and Natural Hazards) Project PALAEAUX (Management of Costal Aquifers in Europe). Background and Description of Study Areas. British Geological Survey, Wallingford, p. 25-27.

Soesoo, A., Bons, P. D., 1999: The effect of deformation rate on melt chemistry in step-wise accumulation of granitic melt. EUG 10. The Journal of Conference Abstracts, 4, p. 424-424.

Shogenova, A., Kleesment, A., Teedumäe, A., Einasto, R., Vaher, R., Jõeleht, A., Shogenov, V., 2003: Petrophysical and Geochemical Variations within the Palaeozoic Dolomites from South-Estonian Boreholes. Extended abstracts book : 65th EAGE Conference and Exhibition, Stavanger, Norway, 2-5 June 2003. European Association of Geoscientists & Engineers, p. 171-171. https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.6.P171

Puura, V., Koeberl, C., Kärki, A., Juvonen, R., Konsa, M., Plado, J., Suuroja, K., Kirs, J., Huber, H., 2002: Geochemistry of K-enriched impactites based on drillings into the Kärdla crater, Estonia. GSA Annual Meeting. Abstract Book. Geological Society of America, Denver, CO, p. 341-341.

Kaljo, D., Kiipli, T., Martma, T., 1994: Geochemical and isotope (δ13C) event markers through the Wenlok-Pridoli sequence in Ohesaare (Estonia). Geochemical event markers in the Phanerozoic. Abstracts and Guidebook. Erlanger Geologische Abhandlungen, 122, p. 36-36.

Kiipli, E., Kiipli, T., 2005: Ca-carbonate dissolution in the East Baltic deep shelf in the Ashgill and Llandovery (Ordovician–Silurian). In: Eriksson, M. E., Calner, M. (ed.). The Dynamic Silurian Earth. Subcommision on Silurian Stratigraphy Field Meeting 2005. August 15th-22nd, Gotland, Sweden. Field guide and Abstracts. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 121, p. 73-74.

Viiding, H., Punning, J.-M., 1986: Geohimiâ i izotopnaâ geologiâ [Геохимия и изотопная геология]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 208-213.

Hints, R., Soesoo, A., Hade, S., Voolma, M., Kallaste, T., Tarros, S., 2014: Tremadocian black shales from eastern Baltic Palaeobasin – revisiting geochemical and sedimentological heterogenity. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 40-40.

Bityukova, L., Limberg, M., Einasto, R., Kirsimäe, K., 2003: Geochemical composition of Ordovician building stones from Tallinn churches and assessment of alteration intensity on the base of geochemical data. Annual Meeting of the Russian Mineralogical Society. Mineralogy, Hemmology, Art. (Mineralogia, hemmologia, iskusstvo). Sankt-Petersburg, 23-26 September, 2003., Sankt-Petersburg, p. 166-166.

Granskog, M. A., Ehn, J., Virkkunen, K., Perämäki, P., Martma, T., 2002: Chemical processes during experimental formation of brackish water ice in the Baltic Sea. 16th IAHR International Symposium on Ice University of Otago Dunedin New Zealand 2nd6th December 2002. Tallinna Tehnikaülikool, Dunedin, p. 68-68.

Kaasik, M., Ploompuu, T., Alliksaar, T., Ivask, J., 2003: Alkalisation and nutrient influx from the air as damaging factors for sub-boreal ecosystem. Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology Lemnos Island, Greece, 8 – 10 September 2003, p. 66-66.

Yudovich, Y., Kertis, M., 1988: Geochemistry of black shales [Геохимия черных сланцев], p. 1-272.

Heinsalu, A., 1996: Sediment stratigraphy and chemistry of Lake Maardu, North Estonia. PACT 51, 51, p. 160-173.

Kirs, J., Puura, V., Rämö, O. T., Haapala, I., 1997: Geochemical characteristics and age of the rapakivi granite complexies in Estonia and Latvia. In: Janousek, J. (ed.). MAEGS-10. Challenges to the Chemical Geology. Abstracts. Journal of the Czech Geological Society, 42. Czech Geological Society, p. 39-39.

Kirs, J., Puura, V., Rämö, O. T., Haapala, I., 1997: Geochemical and age characteristics of the rapakivi granite complexies in Estonia and Latvia. Eurobridge Workshop: 12-16 June, 1997, Vilnius-Dubingiai, Lithuania : Abstracts. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 43-43.

Gorokhov, I. M., Turchenko, T. L., Melnikov, N. N., Kutyavin, E. P., Baskakov, A. V., Bonnot-Courtois, C., Pirrus, E., 1988: Rb-Sr study of multi-stage illite evolution in the Lower Cambrian claystone. Abstracts of the Seventh International Conference on Geochronology, Cosmochronology and Isotope Geology, ICOG7, Held Canberra, Australia, September 24-29, 1990, Canberra, p. 40-40.

Bauert, H., Kattai, V., 1997: Kukersite oil shale. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 313-327.

Bityukova, L., Shogenova, A., 1997: Comparative Analyses of Geochemical Processes in the Early Paleozoic Sedimentary Basin of Estonia. In: Liu Baojun, Li Sitian (ed.). Proceedings of the 30th International Geological Congress. Vol 8. Basin Analysis, Global Sedimentary Geology and Sedimentology, 8. VSP, International Science Publishers (Brill Home), Utrecht- Tokio, p. 152-162.

Saether, O. M., Banks, D., Kirso, U., Bityukova, L., Sorlie, J. E., 2004: The chemistry and mineralogy of waste from retorting and combustion of oil shale. In: Gieré, R., Stille, P. (ed.). Energy, Waste and the Environment: a Geochemical Perspective. Geological Society, London, London, p. 263-284. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2004.236.01.16

Kiipli, T., 1984: Genezis i rasprostranenie promyšlennyh zaležej maloprimesnyh izvestnâkov i dolomitov v Èstonskoj SSR [Генезис и распространение промышленных залежей малопримесных известняков и доломитов в Эстонской ССР]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-20.

Kivisilla, J., 1987: Geohimičeskaâ specializaciâ kristalličeskogo fundamenta Èstonii [Геохимическая специализация кристаллического фундамента Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Valgevene NSV Teaduste Akadeemia, Minsk, p. 1-21.

Bitjukova, L. J., 1984: Geohimičeskie osobennosti osadkonakopleniâ i autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Severnoj Pribaltiki [Геохимические особенности осадконакопления и аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Северной Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Moskva Riiklik Ülikool, Moskva, p. 1-23.

Loog, A., Petersell, V., 1996: Oobolusliivakivi ja diktüoneemakilda mineraloogia ja geokeemia. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 209-209.

Veski, R., 1991: Organičeskie obrazovaniâ zemnoj kory i černye slancy [Органические образования земной коры и черные сланцы]. In: Kontorovich, A. E., Bakhturov, S. F., Zanin, Yu. N. (ed.). Black shale basins and related mineral deposits. International symposium. Abstracts, vol II, I, Novosibirsk, p. 19-20.

Veski, R. E., 1983: Ob usloviâh zahoroneniâ organičeskogo veŝestva v zemnoj kore [Об условиях захоронения органического вещества в земной коре]. In: Lapo, A. V. (ed.). Biogeohimičeskie aspekty formirovaniâ osadočnyh porod i rud. Tezisy dokladov. VSEGEI, Leningrad, p. 11-12.

Sudov, B. A., 1966: Metodika geohimičeskih poiskov polimetalličeskih rud na territorii Severnoj Èstonii v zavisimosti ot landšaftnyh uslovij [Методика геохимических поисков полиметаллических руд на территории Северной Эстонии в зависимости от ландшафтных условий]. kandidaaditöö autoreferaat. Leningradi Riiklik Ülikool, Leningrad, p. 1-28.

Yemelyanov, E., 1974: Distribution of Fe, Al, Ti, Mn, Cu, Ni, Co in suspensions of the baltic Sea waters [Распределение Fe, Al, Ti, Mn, Cu, Ni, Co во взвеси Балтийского моря]. In: Danilans, I. (ed.). Problems of Quaternary geology VII, VII. Zinatne, Riga, p. 81-98.

Ulst, R., 1958: Geohimičeskaâ obstanovka nakoplenij kembro-silurijskih otloženij Pribaltiki [Геохимическая обстановка накоплений кембро-силурийских отложений Прибалтики]. Trudy Instituta geologii i poleznyh iskopaemyh II, II. Läti NSV Teaduste Akadeemia, Riga, p. 101-115.

Johannes, E. J., 1966: Himiko-spektral'nyj metod opredeleniâ mikroèlementov v èstonskih kukersitah [Химико-спектральный метод определения микроэлементов в эстонских кукерситах]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-20.

Loog, A., 1964: Litologo-petrografičeskaâ harakteristika fosforitov Èstonskoj SSR v svâzi s soderžaniem v nih redkih i rasseânnyh èlementov [Литолого-петрографическая характеристика фосфоритов Эстонской ССР в связи с содержанием в них редких и рассеянных элементов]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-23.

Hade, S., 2014: GIS Applications in the Studies of the Palaeozoic Graptolite Argillite and Landscape Change. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B175. TUT Press, Tallinn, p. 1-158.

Voolma, M., 2016: Geochemistry of Organic-Rich Metalliferous Oil Shale/Black Shale of Jordan and Estonia. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B216. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-155.

Siir, S., 2015: Internal Geochemical Stratification of Bentonites (Altered Volcanic Ash Beds) and its Interpretation. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B189. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-109.

Kiipli, E., 2005: Modelling Seawater Chemistry of the East Baltic Basin in the Late Ordovician - Early Silurian. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B42. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-158.

Viiding, H., 1973: Litologo-mineralogičeskie, geohimičeskie i petrografičeskie issledovaniâ [Литолого-минералогические, геохимические и петрографические исследования]. Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1961-1965, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 37-46.

Kirs, J., 1970: Kuu kivimitest. IX Eesti looduseuurijate päeva ettekanded. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 16-18.

Sudov, B. A., Tibar, K. O., Janitski, I. N., 1976: Ispol'zovanie gazovoj fazy geliâ v podzemnyh vodah dlâ kartirovaniâ glubinnyh tektoničeskih zon na territorii Èstonskoj SSR [Использование газовой фазы гелия в подземных водах для картирования глубинных тектонических зон на территории Эстонской ССР]. Opyt i metodika izučeniâ form nahoždeniâ èlementov v gornyh porodah i oreolah rasseâniâ. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 81-84.

Sudov, B. A., Baigozina, L. N., Kondratyeva, L. K., Unt, L. K., 1976: Opyt primeneniâ metoda poiskov po metalloorganičeskim formam nahoždeniâ èlementov vo vtoričnyh oreolah rasseâniâ (MPF) na territorii Central'noj Èstonii [Опыт применения метода поисков по металлоорганическим формам нахождения элементов во вторичных ореолах рассеяния (МПФ) на территории Центральной Эстонии]. Opyt i metodika izučeniâ form nahoždeniâ èlementov v gornyh porodah i oreolah rasseâniâ. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 78-81.

Jürgenson, E., 1976: Soderžanie železa i raspredelenie ego form v krasnocvetnyh karbonatnyh porodah silura Èstonii [Содержание железа и распределение его форм в красноцветных карбонатных породах силура Эстонии]. Opyt i metodika izučeniâ form nahoždeniâ èlementov v gornyh porodah i oreolah rasseâniâ. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 32-34.

Petersell, V., Klein, V., 1976: O soderžanii malyh èlementov v monomineral'nom magnetite iz dokembriâ ûžnogo sklona Baltijskogo ŝita [О содержании малых элементов в мономинеральном магнетите из докембрия южного склона Балтийского щита]. Opyt i metodika izučeniâ form nahoždeniâ èlementov v gornyh porodah i oreolah rasseâniâ. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 17-19.

Kivisilla, J. J., Sudov, B. A. (koost), 1973: Vremennye metodičeskie rekomendacii po primeneniû geohimičeskih metodov pri izučenii kristalličeskogo fundamenta v Pribaltike i Belorussii [Временные методические рекомендации по применению геохимических методов при изучении кристаллического фундамента в Прибалтике и Белоруссии]. In: Sudov, B. A. (ed.). Vremennye metodičeskie rekomendacii po primeneniû geohimičeskih metodov pri izučenii kristalličeskogo fundamenta v Pribaltike i Belorussii. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 1-34.

Baigozina, L. N., Sudov, B. A., 1980: Metallorganičeskie formy nahoždeniâ svinca, cinka i medi vo vtoričnyh oreolah kak indikatory pogrebennyh rudnyh tel [Металлорганические формы нахождения свинца, цинка и меди во вторичных ореолах как индикаторы погребенных рудных тел]. Geohimičeskie pokazateli pri izučenii geologičeskih processov i poiskah poleznyh iskopaemyh, Minsk, p. 116-121.

Pirrus, E., 1980: Nekotorye osobennosti diagenetičeskogo železorudnogo processa v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki [Некоторые особенности диагенетического железорудного процесса в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики]. Geohimičeskie pokazateli pri izučenii geologičeskih processov i poiskah poleznyh iskopaemyh, Minsk, p. 68-72.

Vingisaar, P., Kivimägi, E., Loog, A., Pirrus, E., Sudov, B., Jürgenson, E., 1977: Èstoniâ. Obzor sostoâniâ geohimičeskoj izučennosti osadočnyh otloženij Èstonii [Эстония. Обзор состояния геохимической изученности осадочных отложений Эстонии]. In: Lukašev, V. K. (ed.). Geohimičeskie issledovaniâ i poiski poleznyh iskopaemyh v Belorussii i Pribaltike, Minsk, p. 204-231.

Sudov, B. A., 1977: Èstoniâ. Opyt primeneniâ landšaftno-geohimičeskih issledovanij [Эстония. Опыт применения ландшафтно-геохимических исследований]. In: Lukašev, V. K. (ed.). Geohimičeskie issledovaniâ i poiski poleznyh iskopaemyh v Belorussii i Pribaltike, Minsk, p. 39-59.

Punning, J.-M., 1994: Methods. In: Punning, J.-M. (ed.). The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 18-23.

Voolma, M., Soesoo, A., Hade, S., 2010: Geochemistry and P-T conditions of magnetite quarzites from Jõhvi Zone, NE Estonia. In: Tuisku, P., Nemliher, J. (ed.). Proceedings of the 5th Annual Meeting of Nordic Mineralogical Network, Tallinn, 14th-18th June 2010. University of Oulu, Oulu, p. 42-44.

Puura, V., Konsa, M., Soesoo, A., Voolma, M., 2009: Another insight into lithology and geochemistry of the El-Lajjun and Attarat oil shale, Maastrichtian, Jordan. International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, June 8-11, 2009, p. 50-50.

Shogenova, A., Shogenov, K., Pomeranceva, R., Neele, F., Hendriks, Ch., 2009: Capture-transport-storage of CO2 emissions produced by oil-shale-based energy industry of Estonia. International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, June 8-11, 2009, p. 55-56.

Kivisilla, J., 2003: Geochemical databases of the Geological Survey of Estonia: Basement and cover rocks. In: The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 17-19.

Meidla, T., Ainsaar, L., 2008: Ordovician carbon isotopes. In: Põldvere, A. (ed.). Männamaa (F-367) drill core. Estonian Geological Sections, 9. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 27-29.

Palu, V. A., Paap, Ü. A.-A., Rajamäe, R. A., Veski, R. E., 1981: O geohimičeskoj istorii razvitiâ ozera Lahepera (Vostočnaâ Èstoniâ) [O геохимической истории развития озера Лахепера (Восточная Эстония)]. Izotopnye i geohimičeskie metody v biologii geologii i arheologii. Tezisy regional'nogo soveŝaniâ. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 94--97.

Kivisilla, J., 1970: O neobhodimosti primeneniâ kollekcii estestvennyh standartov pri polukoličestvennom spektral'nom analize litogeohimičeskih prob [О необходимости применения коллекции естественных стандартов при полуколичественном спектральном анализе литогеохимических проб]. ezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 251-255.

Sudov, B., 1970: Pervičnye oreoly joda na sul'fidnyh rudoproâvleniâh Severo-Vostočnoj Èstonii i ih geologičeskoe značenie [Первичные ореолы йода на сульфидных рудопроявлениях Северо-Восточной Эстонии и их геологическое значение]. Tezisy dokladov VII naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 242-245.

Loog, A., Petersell, V, 1987: Geohimičeskie osobennosti nakopleniâ malyh èlementov v graptolitovyh argillitah i alevrolitah (diktionemovyh slancah) [Геохимические особенности накопления малых элементов в граптолитовых аргиллитах и алевролитах (диктионемовых сланцах)]. Geohimiâ, mineralogiâ i litologiâ černyh slancev, Sõktõvkar, p. 32-33.

Ilomets, M. A., Varvas, M. J., Karofeld, E. K., Koff, T. A., Pelekis, L. L., Punning, J.-M. K., Rajamäe, R., Taure, I. I., 1986: Paleobotaničeskie i geohimičeskie rekonstrukcii ozernogo i bolotnogo osadkonakopleniâ v Severo-Vostočnoj Èstonii [Палеоботанические и геохимические реконструкции озерного и болотного осадконакопления в Северо-Восточной Эстонии]. In: Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ sovremennyh ozer. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo simpoziuma po istorii ozer. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad-Tallinn, p. 57-58.

Maldre, J. J., 1983: Biogeohimičeskaâ rol' obolid [Биогеохимическая роль оболид]. In: Lapo, A. V. (ed.). Biogeohimičeskie aspekty formirovaniâ osadočnyh porod i rud. Tezisy dokladov. VSEGEI, Leningrad, p. 64-65.

Koch, R. P., Kirret, O. G., Palmre, H. G., Ründal, L. J., 1982: On some regularities of the distribution of chemical components in Estonian alum shale [Некоторые закономерности распределения химических компонентов в диктионемовом сланце Эстонии]. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 100-102.

Vingisaar, P. A., Kattai, V. A., Utsal, K. R., 1982: On the mineral composition of kukersite [О минералогическом составе кукерсита]. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 46-48.

Aarna, A. J. (toim), 1981: Sostoânie i perspektivy kompleksnogo ispol'zovaniâ slanca-kukersita [Состояние и перспективы комплексного использования сланца-кукерсита]. In: Aarna, A. J. (ed.). Sostoânie i perspektivy kompleksnogo ispol'zovaniâ slanca-kukersita. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-103.

Pukkonen, E. M., 1991: Lead and zinc in the Estonian dictyonema shale. In: Kontorovich, A. E., Bakhturov, S. F., Zanin, Yu. N. (ed.). Black shale basins and related mineral deposits. International symposium. Abstracts, vol II, II, Novosibirsk, p. 242-243.

Bityukova, L. J., Pukkonen, E. M., 1991: K geohimii malyh èlementov diktionemovyh slancev Èstonii [К геохимии малых элементов диктионемовых сланцев Эстонии]. In: Kontorovich, A. E., Bakhturov, S. F., Zanin, Yu. N. (ed.). Black shale basins and related mineral deposits. International symposium. Abstracts, vol II, II, Novosibirsk, p. 19-20.

Bliskovski, V., Tsutsulkovski, V., 1979: Veŝestvennyj sostav i obogatimost' rakyžečnyh fosforitov Pribaltijskogo bassejna [Вещественный состав и обогатимость ракыжечных фосфоритов Прибалтийского бассейна]. GIGHS, Tšerkassõ, p. 1-12.

Jürgenson, E., 1973: Geohimičeskie osobennosti litofacial'nyh zon silura Pribaltiki [Геохимические особенности литофациальных зон силура Прибалтики]. Facii i geohimiâ karbonatnyh otloženij, Leningrad-Tallinn, p. 125-126.

Vingisaar, P., Kiipli, T., Taalmann, V., 1977: Dolomitizaciâ karboatnyh porod Èstonii [Доломитизация карбоатных пород Эстонии]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Opyt izučeniâ izmenenij v karboatnyh porodah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 8-9.

Taalmann, V., Vingisaar, P., Kiipli, T., 1977: Geohimičeskie osobennosti dolomitizirovannyh karboatnyh porod Èstonii [Геохимические особенности доломитизированных карбоатных пород Эстонии]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Opyt izučeniâ izmenenij v karboatnyh porodah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 8-9.

Bitjukova, L., 1981: On the geochemistry of microelements in Baltic Vendo-Cambrian sedimentary pyrites [Некоторые особенности геохимии малых элементов в осадочных пиритах венда и кембрия Прибалтики]. In: Pirrus, E. (ed.). Authigenic minerals of terrigenous sediments of the Baltic. Acad. Sci. ESSR, Tallinn, p. 93-109.