Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (37)

Bartels, W., 1937: Die Erdgas vorkommen Estlands. Petroleum, 1, 1-7.

Pihlak, A. A., Lippmaa, E. T., Avronin, V. V., Bogdanov, R. V., Matvienko, N. G., Shevchenko, G. T., 1993: K voprosu o sostave vod kembro-vendskogo vodonosnogo kompleksa i soputstvuûŝih im spontannyh gazov Severnoj Èstonii [К вопросу о составе вод кембро-вендского водоносного комплекса и cопутствующих им спонтанных газов Северной Эстонии]. Ekologicheskaya Khimiya, 2-3, 117-131.

Pirrus, E., 1999: Väravapostid Soome lahel. Tohune saar Prangli. Eesti Loodus, 5, 198-200.

Kiipli, T., Kivit, N., Kulitšenko, G., 1986: Gaasipurse Kopli poolsaarel. Eesti Loodus, 4, 240-242.

Klaamann, E., 1974: Põlev maagaas Põhja-Eestis. Eesti Loodus, 7, 422-422.

Linkrus, E., 1960: Rannajärvedest ja maagaasist Viinistu ümbruses. Eesti Loodus, 6, 365-366.

Eplik, J., 1935: Maagaasist Viinistus. Eesti Loodus, 1, 24-25.

Mickwitz, A., 1908: O gorûčem gaze na ostrove Kokšer [O горючем газе на острове Kокшер]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 27, 3, 41-42.

Pahlen, A., 1913: Über den Gletscherschliff bei Kunda und über die Herkunft des Naturgases auf der Insel Koksär. Revalsche Zeitung, .

Doss, B., 1913: Ueber die Herkunft des Naturgases auf der Insel Kokskär im Finnischen Meerbusen nebst Bemerkungen über die Entstehung der Insel. Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 19, 601-610.

Mickwitz, A., 1908: Bericht über den Gasbrunnen auf Kokskär. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 2, 2, 188-190.

Mickwitz, A., 1904: Über Untersuchungen auf der Insel Kokskär. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 3-9.

Mickwitz, A., 1904: Über Untersuchungen auf der Insel Kokskär. Revalsche Zeitung, 11, .

Mickwitz, A., 1903: Die brennende Gasquelle auf Kokskär. Revalsche Zeitung, 244, .

Schmidt, Fr., 1903: Soobŝenie o vydelenii gorûčego gaza iz burovoj skvažiny na ostrove Kokšer [Cообщение о выделении горючего газа из буровой скважины на острове Кокшер]. Zapiski St.-Peterb. miner. obshchestva, 41, 2, 43-45.

Pill, A. & Karise, V., 1974: Magaas Tõstamaal. Eesti Loodus, 8, 463-464.

Pihlak, A., 1992: Kommentaar G. Vilbergi artiklile Põlev gaas Keri (Kokskäri) saarel. Eesti Loodus, 5, 305-310.

Kattai, V., 1996: Põleva maagaasi ilmingud Eestis. Eesti Loodus, 8, 265-266.

Kattai, V., 2009: Eesti oma nafta ja gaasi allikas. Keskkonnatehnika, 9, 3, 24-26.

Voronov, A., Cheussova, E., 1970: Inert gases in the gas deposits of Estonia [Инертные газы в газовых залежах Эстонии. Известия АН Эстонской ССР]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 80-83.

Kattai, V., Pihlak, A.-T., 1993: Distribution of natural gases in Estonia [Maagaasi ilmingutest Eestis]. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 3, 1, 40-47.

Vilbaste, G., 1937: Gaasipurskeid Eestis. Loodusevaatleja, VIII, 3, 82-83.

Oja, J., 1938: Kas diktüoneema kivi võib olla heeliumi tekitajaks Eesti maagaasides?. Loodusevaatleja, IX, 2, 42-43.

Luts, K., 1937: Gaasipurskest Püssi jaama juures. Loodusevaatleja, VIII, 6, 161-164.

Oja, J., 1937: Maa-gaaside levimisalast Eestis, gaasi liikidest ja nende tekkepõhjustest. Loodusevaatleja, VIII, 4, 102-109.

Oja, J., 1933: Maa-gaasid Eestis. Loodusevaatleja, IV, 3, 79-82.

Oja, J., 1933: Maa-gaasid Eestis. Loodusevaatleja, IV, 2, 44-48.

Vilberg, G., 1924: Põlev gaas Keri (Kokskäri) saarel. Loodus, 7, 382-383.

Müürisepp, K., 1966: Maavarad. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 152-157.

Stumbur, K., 1970: Põlevad maavarad. In: Raik, A. (ed.). Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem. Kd 2. Looduslikud tingimused I, Tartu, p. 105-118.

Šufertov, A. V., 1960: Prirodnye gazy [Природные газы]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 286-294.

Weissbach, T., Aeschbach-Hertig, W., Raidla, V., Vaikmäe, R., 2015: Noble gases of glacial origin in paleogroundwater in the northern part of the Baltic Artesian Basin, Estonia. In: Pärn, J., Raidla, V., Vaikmäe, R., Raukas, A., Bauert, H. (ed.). 4th Annual Meeting of G@GPS IGCP 618 Project, Estonia, 5-9 July 2015. Abstracts and Field Guide. Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 35-36.

Rüger, L., 1930: Baltische Staaten. Erdöl-, Asphalt- und Erdgasvorkommen. In: Tausz, S. (ed.). Das Erdöl, 2, Leipzig, p. 417-425.

Pahlen, A., 1914: Erwiderung auf Professor B. Doss Bemerkungen zu den geologischen Verhältnissen beim Kundaer Gletscherschliff und auf der Insel Kokskär. Buchdruckerei der 'Revalschen Zeitung', Reval, p. 1-12.

Eerik, A., 1936: Maaõli (Nafta). Eesti sügavmaardlad I. Autori eraväljaanne, Tallinn, p. 1-20.

Kattai, V., 2012: Kildagaas ja gaasi väljavaadetest Eestis. XX Aprillikonverentsi „Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 14-16.

Kattai, V., 2009: Eesti – „tehisnafta“ ja gaasirikas riik. XVII Aprillikonverentsi „Unustatud maavarad“ teesid, p. 23-26.