Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (132)

Vilumaa, K., Tõnisson, H., Sugita, S., Buynevich, I. V., Kont, A., Muru, M., Preusser, F., Bjursäter, S., Vaasma, T., Vandel, E., Molodkov, A., Järvelill, J. I., 2016: Past extreme events recorded in the internal architecture of coastal formations in the Baltic Sea Region. Journal of Coastal Research, 75, sp1, 775-779. https://doi.org/10.2112/SI75-156.1

Kalińska, E., Hang, T., Jõeleht, A., Olo, S., Nartišs, M., Adamiec, G., 2019: Macro- and micro-scale study and chronology of Late Weichselian aeolian sediments in Estonia, north-eastern European Sand Belt. International Journal of Earth Sciences, 108, 6, 2021-2035. https://doi.org/10.1007/s00531-019-01746-2

Plink, P., Kask, J., Eltermann, G., 1992: Formation of Quaternary sediments on Kassari Island. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2, 1, 32-37.

Čeremisinova, E. A., 1961: Diatomovye morskih mežlednikovyh otloženij Èstonskoj SSR [Диатомовые морских межледниковых отложений Эстонской ССР]. Doklady Akademii Nauk SSSR, 141, 3, 698-700.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., 2013: Vabaduse väljaku orgaaniline sete on osutunud ootamatult vanaks. Eesti Loodus, 9, 42-45.

Raukas, A., Tavast, E., 1994: Influence of the bedrock topography on the formation of glacial deposits and landforms. Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Geografia, XXVII, 195-208.

Raukas, A., Hütt, G., 1998: On the luminescence dating of eolian deposits in Estonia. Baltica, 11, 17-24.

Raukas, A., Hütt, G., 1988: On the luminescence dating of aeolian deposits in Estonia. Baltica, 11, 1, .

Liivrand, E., 2007: Late Saalian-Early Weichselian deposits in the Gulf of Riga (Kihnu Island) and Middle Weichselian deposits in NW Estonia (Vääna-Jõesuu). GFF, 129, 4, 325-328. https://doi.org/10.1080/11035890701294325

Punning, J., Koff, T., Ilomets, M., Jõgi, J., 1995: The relative influence of local, extra-local, and regional factors on organic sedimentation in the Vällamäe kettle hole, Estonia. Boreas, 24, 1, 65-80. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1995.tb00628.x

Punning, J., Raukas, A., Terasmaa, J., Vaasma, T., 2009: Surface sediments of transboundary Lake Peipsi: composition, dynamics and role in matter cycling. Environmental Geology, 57, 4, 943-951. https://doi.org/10.1007/s00254-008-1378-x

Kadastik, E., Kalm, V., Liivrand, E., Mäemets, H., Sakson, M., 2003: Stratigraphy of a site with Eemian interglacial deposits in north Estonia (Juminda Peninsula). GFF, 125, 4, 229-236. https://doi.org/10.1080/11035890301254229

Suursaar, Ü., Tõnisson, H., Kont, A., Orviku, K., 2013: Analysis of relationships between near-shore hydrodynamics and sediment movement in Osmussaar Island, western Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 85, 1-2, 35-52. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.003

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., Amon, L., Gaidamavicius, A., 2012: On the deglaciation chronology of the Palivere ice-marginal zone, northern Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 84, 1, 21-31. https://doi.org/10.17741/bgsf/84.1.002

Liivrand, E., 1998: Explanation of different interpretations of the Upper-Pleistocene stratigraphy in Estonia. Geologija, 25, 43-45.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1970: Über die eiszeitliche Geschichte der Russischen Ebene im oberen Pleistozän. Petermanns Geographischen Mitteilungen, 114, 3, 161-172.

Liivrand, E., Valt, E., 1966: Rezul'taty sporovo-pyl'cevogo analiza mežmorennyh morskih otloženij na ostrove Prangli (Èstoniâ) [Результаты спорово-пыльцевого анализа межморенных морских отложений на острове Прангли (Эстония)]. Bulletin of Commission for Study of the Quaternary, 31, 117-119.

Liivrand, E., 1984: The interglacials of Estonia. Annales Academiae Scientiarum Fennicae: Geologica-Geographica, A III, 138, 5-16.

Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 2007: Vasavere ancient valley, its morphology, genesis and importance in the economy of North-East Estonia. Baltica, 20, 1/2, 13-18.

Kalm, V., Tsyrulnikov, A., Hang, T., Tuuling, I., Flodén, T., 2006: Late Weichselian and Holocene sediments and their acoustic signatures in the northeastern part of the Gulf of Riga. Baltica, 19, 2, 51-57.

Kiipli, E., 1989: Põhja-Vooremaa voored. Eesti Loodus, 8, 530-533.

Liivrand, E., 1984: Milline on Eesti vanim jääaeg?. Eesti Loodus, 4, 219-224.

Kalm, V., 1983: Liustikujõgede setted Eesti pinnavormides. Eesti Loodus, 8, 502-508.

Liivrand, E., 1974: Mikuulini jäävaheaja taimestik Eestis. Eesti Loodus, 9, 537-542.

Kessel, H., 1968: Mattunud järve- ja soosetetest. Eesti Loodus, 1, 12-16.

Raukas, A., Stankowski, W., 2005: Influence of sedimentological composition on OSL dating of glaciofluvial deposits: examples from Estonia. Geological Quarterly, 49, 4, 463-470.

Kalm, V., 1990: The carbonate content in the fraction 0,1 mm of fluvioglacial deposits in Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, 109-118.

Kalm, V., 1986: The structural pecularities of fluvioglacial deposits in the Estonian SSR [Текстурные особенности флювиогляциальных отложений Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 95-105.

Kalm, V., 1986: The petrographical composition of fluvioglacial deposits in the Estonian SSR [Петрографический состав флювиогляциальных отложений Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 79-94.

Kihno, K., Saarse, L., Amon, L., 2011: Late Glacial vegetation, sedimentation and ice recession chronology in the surroundings of Lake Prossa, central Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 3, 147-158. https://doi.org/ 10.3176/earth.2011.3.03

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., 2009: Litorina Sea sediments of ancient Vääna Lagoon, northwestern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 1, 85-93. https://doi.org/10.3176/earth.2009.1.08

Juozapavičius, G., Kalm, V., Jurgaitis, A., 1986: Specific features of the mineralogic-petrographical composition in the Quaternary deposits on the Baltic carbonaceous bedrock plains. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 68-75.

Kalm, V., Karukäpp, R., Raukas, A., 1985: On the genetic classification of fluvioglacial deposits. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 3, 85-91.

Serebryanny, L., Katz, S., Skobeyeva, E., Raukas, A., 1981: On the paleobotanical reference of the interglacial deposits from Karuküla section. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 3, 118-124.

Liivrand, E., 1979: Bedding of interglacial deposits at Karuküla. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 3, 112-118.

Liivrand, E., 1977: The bedding of Miculian interglacial deposits in South-East Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 289-303.

Liivrand, E., Saarse, L., 1976: Geological and palynological investigation of Upper Pleistocene intermorainic deposits at Peedu. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 4, 334-342.

Liivrand, E., 1974: Zur Alterbestimmung der Ablagerungen des bohrprofils von Valguta nach pollenanalyse. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 54-58.

Viiding, H., Lõokene, E., 1969: Middle Valdai interstadial deposits at Peedu (SE Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 3, 278-282.

Paap, Ü., 1969: On the statistical parameters of the size-frequency distributions of the Quaternary deposits, Northeast Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 191-206.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1969: Über die Verbretung und Stratigraphie der Sedimente des Joldiameeres in Estland. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 154-163.

Orviku, K., Orviku, Kaarel, 1961: On the regularities of the structure and development of the contemporary Estonian coast. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VIII, 97-112.

Kajak, K., 1961: Kvaternaarsete setete uurimisest Eesti NSV territooriumi komplekssel geoloogilisel kaardistamisel. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 31-36.

Miidel, A., Raukas, A., 1965: Lithology of North-Estonian alluvial deposits [Литология аллювиальных отложений Северной Эстонии]. , 113-132.

Veber, K., 1970: Mõningate Eesti järvede setted. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, 20, 226-237.

Thomson, P. W., 1941: Die Klima- und Waldentwicklung des von K. Orviku entdeckten Interglazials von Ringen bei Dorpat/Estland (Estnisch Röngu bei Tartu). Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 93, 6, 274-282.

Thomson, P. W., 1932: Läänemere-maade alluuvium. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 38, 96-97.

Senff, T., 1879: Chemische Untersuchung altquartärer Geschiebelehm-Bildungen des Ostbalticum. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 8, 467-486.

Ludwigs, J. G., 1878: Kurze Darstellung der Bildungsweise, Merkmale und des Vorkommens der quartären Alluvial-Gebilde in den Ostseeprovinzen Russland. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 4, 3, 428-497.

Kadastik, E., Ploom, K., 2000: Pleistocene deposits and deglaciation of the Nõva-Padise area (NW Estonia). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 9, 1, 4-10.

Jürgenson, E., 1962: Vulkaanilise päritoluga setted Eesti aluspõhjas. Eesti Loodus, 4, 229-230.

Orviku, Karl, 1939: Rõngu interglatsiaal - esimene interglatsiaalse vanusega organogeensete setete leid Eestist. Eesti Loodus, VII, 1, 1-21.

Heinsalu, A., 1986: Balti jääpaisjärve setete litoloogiast Läänemere keskosas [Diplomitöö. Juhendajad: V. Kalm, R. Karukäpp]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-64.

Moora, T., Raukas, A., Kestlane, Ü., 2007: Kaali peakraatri setetest. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 36 kd., p. 128-143.

Paap, M., 1970: Fluvioglatsiaalsete setete struktuursete ja tekstuursete tunnuste hulgalisest seosest, Tartu.

Veski, R., Palu, V., Bondar, E., 1982: On organic geochemistry of sapropel of small lakes. INQUA XI Congress. Moscow, 1982. Abstracts, Vol II, Moscow, p. 345-345.

Vahtra, H., 2017: Kvaternaariaegsed setted. In: Rammul, Ü., Niitlaan, E., Reinsalu, E., Keerberg, L. (ed.). Ehitusmaavarade uuringu- ja kaevandamisalade korrastamise käsiraamat, p. 21-23.

Nirgi, T., Rosentau, A., Jonuks, T., Risberg, J., Hang, T., Habicht, H.-L., Jõeleht, A., Kihno, K., Kriiska, A., Suuroja, S., Tõnisson, H., 2018: Organic sediments from a submerged river valley in coastal zone of the Pärnu Bay, Baltic Sea record low relative sea levels in Holocene. In: Piscitelli, A., Milella, M., Mastronuzzi, G. (ed.). IGCP Project 639 “Sea Level Change from Minutes to Millennia” 3rd meeting, abstract book, Bari, Itaalia, p. 73-74.

Post, T., Rosentau, A., Jonuks, T., Kihno, K., Hang, T., Habicht, H.-L., Kriiska, A., Risberg, J., 2016: Organic sediments from the buried river valley record low sea level in Pärnu region before the Littorina transgression. Abstract volume & Field trip Guidebook. The 13th colloquim on Baltic Sea marine geology. September 12-16, 2016, Gdańsk, Poland, Warsaw, p. 31-31.

Liivrand, E., 1986: Kyrvekûla - mestoroždenie lihvinskih mežlednikovyh otloženij [Кырвекюла - месторождение лихвинских межледниковых отложений]. In: Tavast, E. (koost) (ed.). Putevoditel' geologičeskoj èkskursii geologov-četvertičnikov Pribaltiki i smežnyh territorij severo-zapada SSSR. Èstonskaâ SSR, 21-25 iûlâ 1986 g., p. 5-6.

Põldvere, Anne, 2017: Kvaternaari ladestu/ajastu. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 21-22.

Paap, Ü., 1968: Opyt klassifikacii terrigennyh ryhlyh otloženij po ih granulometričeskomu sostavu na ÈVM [Опыт классификации терригенных рыхлых отложений по их гранулометрическому составу на ЭВМ]. Primenenie matematičeskih metodov v geologii, Alma-Ata, p. 103-109.

Ainsaar, L., Kirsimäe, K., Suuroja, K., 2001: Quartz sand layers in the Ordovician carbonate basin of Baltoscandia: are they all indicatives for the impact events?. In: Martinez-Ruiz, F., Ortega-Huertas, M., Palomo, I. (ed.). 6th ESF-IMPACT Workshop “Impact Markers in the Stratigraphic Record”, Abstract Book: Granada (Spain), May 19-25, 2001, Granada, p. 3-4.

Kask, J., Plink, P., 1991: Haapsalu lahe ümbruse kvaternaarigeoloogiast. In: Mänd, R. (ed.). XVI Eesti looduseuurijate päevad. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 8-9.

Kalm, V., 1985: Nekotorye osobennosti kačestva flûvioglâcial'nyh otloženij v Èstonskoj SSR [Некоторые особенности качества флювиогляциальных отложений в Эстонской ССР]. Kraevye obrazovaniâ materikovyh oledenenij: tezisy dokl. VII Vsesoûznogo soveŝaniâ. Voronež. Nauka, Moskva, p. 243-244.

Raukas, A., 1996: Eolian activity in Estonia. In: Stančikaite, M. (ed.). Geological History of the Baltic Sea. A meeting of Friends of Baltic Quaternary. Abstract volume of field symposium, September, 8-12, 1996, Vilnius, p. 63-63.

Moora, T., Raukas, A., Kestlane, Ü., 2008: Kaali meteoriidi peakraatri setetest. In: Jaanits, L., Lang, V., Peets, J. (ed.). Loodus, inimene ja tehnoloogia 2. Muinasaja teadus, Tallinn-Tartu, p. 209-229.

Lomp, P., Rattas, M., Saks, T., 2009: Carbonate precipitates within glaciofluvial deposits in Latvia. Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea: Abstracts & Guidebook. The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia, September 13–17, 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 30-31.

Kiipli, E., Kiipli, T., 2005: Ca-carbonate dissolution in the East Baltic deep shelf in the Ashgill and Llandovery (Ordovician–Silurian). In: Eriksson, M. E., Calner, M. (ed.). The Dynamic Silurian Earth. Subcommision on Silurian Stratigraphy Field Meeting 2005. August 15th-22nd, Gotland, Sweden. Field guide and Abstracts. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 121, p. 73-74.

Raukas, A., Tavast, E., 1980: The influence of the bedrock relief on the formation of glacial deposits and relief forms [Влияние рельефа коренных пород на формирование ледниковых отложений и форм рельефа]. 26 Congres Geologique International. Resumes, Paris 7-17 Juillet 1980, Vol II (sections 6 a 12), Paris, p. 684-684.

Raukas, A., 1977: Formation of glacial and aqueoglacial deposits in Estonia. Abstracts, X INQUA Congress, Birmingham, p. 377-377.

Karukäpp, R., 1987: Moŝnost' četvertičnyh otloženij [Мощность четвертичных отложений]. Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area, p. 79-81.

Rattas, M., 2010: Secondary carbonate precipitates in glacial sediments: origin, age and palaeoenvironmental significance. In: Lorenz, S., Lampe, R. (ed.). 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group. Conference Proceedings. 13.-17. September 2010 in Greifswald, Greifswald, p. 149-149.

Liivrand, E., 1971: Palinologičeskaâ harakteristika poslemikulinskih otloženij razreza Otepâ (Ûgo-Vostočnaâ Èstoniâ) [Палинологическая характеристика послемикулинских отложений разреза Отепя (Юго-Восточная Эстония)]. Palinologičeskie issledovaniâ v Pribaltike. Zinatne, Riga, p. 57-66.

Raukas, A., Kalm, V., Karukäpp, R., Rattas, M., 2004: Pleistocene glaciations in Estonia. In: Ehlers, J., Gibbard, P. L. (ed.). Quaternary Glaciations - Extent and Chronology. Part 1: Europe. Elsevier, p. 83-91. https://doi.org/10.1016/S1571-0866(04)80057-5

Kalm, V., Raukas, A., Rattas, M., Lasberg, K., 2011: Chapter 8 - Pleistocene Glaciations in Estonia. In: Ehlers, J., Gibbard, P. L., Hughes, P. D. (ed.). Quaternary Glaciations - Extent and Chronology. A closer look. Developments in Quaternary Sciences, 15. Elsevier, ELSEVIER, p. 95-104. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53447-7.00008-8

Miidel, A., 1996: Pinnakate. Pinnamood. Arengulugu. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 24-29.

Raukas, A., Kajak, K., 1997: Quaternary cover. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 125-136.

Miidel, A., Hang, T., 1997: River activity. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 275-278.

Raukas, A., Kajak, K., 1997: Ice ages. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 256-262.

Varvas, M., Punning, J.-M., 1993: Distribution patterns of heavy metals in Estonian lake and river sediments cover. Heavy metals in the Environment, 2, Toronto, p. 508-511.

Kalm, V., 1984: Sostav, formirovanie i ispol'zovanie v narodnom hozâjstve flûvioglâcial'nyh otloženij Èstonskoj SSR [Состав, формирование и использование в народном хозяйстве флювиогляциальных отложений Эстонской ССР]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-21.

Loog, A., Oraspõld, A., 1982: Settekivimite ja setete uurimismeetodid. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-83.

Tavast, E., 1984: Võrtsjärve kaldavööndi geoloogiline ehitus ja areng. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 21-24.

Tavast, E., 1978: Rel'ef korennyh porod Èstonii i ego vliânie na formirovanie četvertičnyh otloženij i form rel'efa [Рельеф коренных пород Эстонии и его влияние на формирование четвертичных отложений и форм рельефа]. kandidaaditöö autoreferaat. Vilniuse Riiklik Ülikool, Vilnius, p. 1-23.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Pinnakatte paksus. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 29-32.

Raukas, A., 1999: Grain size. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 68-71.

Raukas, A., 1999: Lithology. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 67-67.

Hang, T., Miidel, A., 1999: Quaternary cover. Tchikness. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 29-32.

Raukas, A., 1972: Formirovanie plejstocenovyh otloženij i glâcigennyh form rel'efa Èstonii [Формирование плейстоценовых отложений и гляцигенных форм рельефа Эстонии]. doktoritöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-61.

Viiding, H., 1968: Lithology, mineralogy and genesis of terrigenous Devonian deposits in the North Baltic [Литолого-минералогический состав и вопросы генезиса терригенных отложений девона Северной Прибалтики]. In: Yablokov, V. S. (ed.). Genesis an classification of sedimentary rocks. Nauka, Moskva, p. 75-81.

Serebryanny, L., Katz, S., Skobeyeva, E., 1981: Contribution to the paleobotany of interglacial deposits at Karuküla (South-Western Estonia). In: Gorbunov, G. I. (ed.). Glacial deposits and glacial history in eastern Fennoskandiae, Apatity, p. 71-79.

Raukas, A., 1995: Impact activities and the occurrence of spherulites in the sedimentary cover of the Baltic States. Spherulites and (palaeo)ecology. Second International Meeting on Spherulitology. Debrecen, 2-4 March 1995, Debrecen, p. 5-5.

Raukas, A., 1974: O sostave i teksturah prilednikovyh flûvioglâcial'nyh otloženij Èstonii [О составе и текстурах приледниковых флювиогляциальных отложений Эстонии]. In: Biske, G., Mikalauskas, A. (ed.). Predfrontal'nye kraevye lednikovye obrazovaniâ. Mintis, Vilnius, p. 137-145.

Lõokene, E., 1961: Četvertičnaâ geologiâ severnoj i srednej častej Sakalaskoj vozvyšennosti [Четвертичная геология северной и средней частей Сакалаской возвышенности]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-40.

Gudelis, V. K., Orviku, K. K., 1964: Osnovnye čerty stroeniâ i stratigrafii četvertičnyh (antropogenovyh) otloženij Pribaltijskih respublik [Основные черты строения и стратиграфии четвертичных (антропогеновых) отложений Прибалтийских республик]. Report of the VIth International Congress on Quaternary, Warsaw 1961. Vol II: Stratigraphical section, Lódź, p. 105-115.

Kessel, H., 1966: Eoolilised vormid. In: Müürisepp, K. (ed.). Kodu-uurija käsiraamat. Eesti Raamat, Tallinn, p. 146-151.

Kajak, K. F., Liivrand, E., 1967: O nižne- i sredneplejstocenovyh otloženiâh Èstonii [О нижне- и среднеплейстоценовых отложениях Эстонии]. Nižnij plejstocen lednikovyh rajonov Russkoj ravniny. Nauka, Moskva, p. 149-157.

Kajak, K., 1961: Kvaternaarsete setete Prangli saare tugiprofiil. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 20-21.

Raukas, A. V., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Moŝnost' i harakter četvertičnogo pokrova [Псковско-Чудское озеро: Мощность и характер четвертичного покрова]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 127-128.

Saarse, L., 1987: Composition of Estonian interglacial sapropels. International Union for Quaternary research XIIth International Congress, Ottawa, p. 257-257.

Veski, R. E., Saarse, L. A., Palu, V. A., Taal, H. A., Utsal, K. R., 1986: Chemical aspects of investigation of Rõngu sapropelite [Химические аспекты изучения сапропелита разреза Рынгу]. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Isotopic-geochemical studies in Baltic and Byelorussi. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 42-55.

Saarse, L. A., Palu, V. A., Veski, R. E., Utsal, K. R., 1984: Chemical composition of interglacial sediments in Kõrveküla [Вещественный состав межледниковых отложений Кырвекюла (Южная Эстония)]. In: Kondratiene O. P., Mikalauskas, A. P. (ed.). Paleogeografiâ i stratigrafiâ četvertičnogo perioda Pribaltiki i sopredel'nyh rajonov, Vilnius, p. 176-186.

Liivrand, E., Saarse, L., 1983: Interglacial deposits in Kõrveküla section (southeast Estonia) and their stratigraphical importance [Межледниковые отложения разреза Кырвекюла (Юго-Восточная Эстония) и их стратиграфическое значение]. Palinologiâ v geologičeskih issledovaniâh Pribaltiki i Baltijskogo morâ. Zinatne, Riga, p. 41-50.

Kalm, V., Kadastik, E., 1997: Glaciomarine deposits along the Palivere ice-marginal zone, West-Estonian islands. Quaternary deposits and neotectonics in the area of Pleistocene glaciations. Abstract volume of the field symposium. Academy of Sciences of Belarus, Minsk, p. 21-21.

Raukas, A., Balakhnitcheva, T., Karukäpp, R., Hütt, G., 1988: Main problems related to thermoluminescence dating and the first results obtained through the study of eolian deposits on Estonia [Особенности ТЛ датирования и первые результаты определения возраста эоловых отложений Эстонии термолюминесцентным методом]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 186-194.

Lutt, J., 1992: Mineral composition of sand and silt components in contemporary sediments of the Estonian shelf sea [Влияние гидротехнических сооружений на изменение береговой линии в районе устья реки Нарва]. Main regularities and tendencies of the Baltic Sea shoreline migration during the past 100 years. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 88-97.

Raukas, A., 1978: Pleistocene deposits of the Estonian SSR [Плейстоценовые отложения Эстонской ССР]. Valgus, Tallinn, p. 1-310.

Kajak, K., 1990: Genetičesko-stratigrafičeskoe rasčlenenie četvertičnyh otloženij pri krupnomasštabnoj semke Èstonii [Генетическо-стратиграфическое расчленение четвертичных отложений при крупномасштабной съемке Эстонии]. In: Miidel, A. M., Molodkov, A. N. (ed.). Četvertičnyj period: metody issledovaniâ, stratigrafiâ i èkologiâ. VII Vsesoûznoe soveŝanie. Tezisy. Tom II, II, Tallinn, p. 56-57.

Raukas, A., 1981: Predislovie [Предисловие]. Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa (Tezisy dokladov)Ûžnoj i Srednej Baltiki, Tallinn, p. 3-4.

Ilomets, M. A., Koff, T. A., Karukäpp, R. J., 1983: O nakoplenii ozerno-bolotnyh otloženij v melkih zamknutyh vpadinah [О накоплении озерно-болотных отложений в мелких замкнутых впадинах]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 82-83.

Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1980: The influence of the bedrock relief on the formation of glacial deposits and relief forms [Влияние рельефа коренных пород на формирование ледниковых отложений и форм рельефа]. International Geological Congress, XXVI session: Quaternary geology and geomorphology. Remote sensing. Nauka, Moskva, p. 79-84.

Palu, V., Veski, R., Saarse, L., 1982: Interglacial sapropelites at Kõrveküla (Estonian SSR) in the genetic line of sapropelites. III Vsesoûznoe soveŝanie Geohimiâ gorûčih slancev. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 131-132.

Lõokene, E., 1961: Mandrijää servamoodustistest, fluvioglatsiaalsetest setetest ja mandrijää taandumisest Sakala kõrgustiku põhja- ja keskosas. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 84-105.

Liivrand, E., Saarse, L., 1984: Jäävaheaegsete setete lasumistingimuste seosest pinnamoega Lõuna-Eestis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 73-82.

Karukäpp, R., Mikalauskas, A., 1972: Põhja-Eesti fluvioglatsiaalsetest kruusa-liivaväljadest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1970. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 38-49.

Pärna, K., 1967: Fluvioglatsiaalsetest setetest ja hilisjääaegsest hüdrograafiast Võru ümbruses. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 58. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 20-26.

Pärna, K., 1963: Kilingi-Nõmme ümbruse geoloogiast. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 1962, 55. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 18-29.

Liivrand, E., 2002: Problems of the Weichselian stratigraphy in Estonia. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 100-103.

Liivrand, E., 1999: Weichelian periglacial deposits and till beds in Estonia and correlations in the Baltic area. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 50-51.

Raukas, A., 1996: Vääna-Jõesuu intermorainic deposits. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 143-144.

Liivrand, E., 1996: Submorainic periglacial deposits of Estonia. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 36-37.

Vares, K., 1987: Kurtna mõhnastiku pinnasetete geoloogiast. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 32-36.

Shishov, N., 1966: On the sediments near Estonian shores. The development of sea coasts in conditions of oscillatory movements of the earth's crust. Valgus, Tallinn, p. 75-77.

Raukas, A., 1966: The formation of the transgressive coastal deposits of the Littorina Sea and Ancylus Lake in Estonia. The development of sea coasts in conditions of oscillatory movements of the earth's crust. Valgus, Tallinn, p. 30-34.

Orviku, K., Pirrus, R., 1965: Intermorainic organogenic deposits of Karuküla (Estonian S.S.R.). In: Orviku, K. (ed.). Lithology and stratigraphy of the Quaternary sediments of Estonia, Tallinn, p. 3-21.

Orviku, K., 1958: O sostoânii geologičeskogo izučeniâ antrpogenovogo (četvertičnogo) perioda v Èstonskoj SSR [О состоянии геологического изучения антрпогенового (четвертичного) периода в Эстонской ССР]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, p. 6-9.

Orviku, K., 1940: Diluviaalstratigraafiast Eestis. 4. Eesti loodusteadlaste päev 18. ja 19. märtsil 1940 Tartus. Ettekannete kokkuvõtteid, Tartu, p. 33-35.

Mechmershausen, G., 1931: Beitrag zur Kenntnis der alluvialen Ablagerungen des Embachtales bei Dorpat. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-12.

Saarmäe, A., 1987: Fluvioglatsiaalsete setete litoloogiast Otepää kõrgustiku idaosas. Diplomitöö. Juhendaja: Volli Kalm. diplomitöö. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-71.

Rattas, M., 1988: Orava-Mustoja servamoodustise limnoglatsiaalsete liivade litoloogiast. Diplomitöö. Juhendajad: Volli Kalm, Urmas Liiber. diplomitöö. Tartu Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-52.

Lomp, P., 2008: Sekundaarne karbonaatne tsement glatsiofluviaalsetes setetes. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Maris Rattas. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, geoloogia osakond, Tartu, p. 1-32.