Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (25)

Veeperv, K., Karro, E., 2019: Optimal Fluoride Concentration in Drinking Water as a Function of Calcium Content. , 221, 012029. https://doi.org/10.1088/1755-1315/221/1/012029

Indermitte, E., Saava, A., Karro, E., 2014: Reducing Exposure to High Fluoride Drinking Water in Estonia—A Countrywide Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11, 3, 3132-3142. https://doi.org/10.3390/ijerph110303132

Uppin, M., Karro, E., 2013: Determination of boron and fluoride sources in groundwater: Batch dissolution of carbonate rocks in water. Geochemical Journal, 47, 5, 525-535. https://doi.org/10.2343/geochemj.2.0274

Uppin, M., Karro, E., 2012: Geological sources of boron and fluoride anomalies in Silurian–Ordovician aquifer system, Estonia. Environmental Earth Sciences, 65, 4, 1147-1156. https://doi.org/10.1007/s12665-011-1363-7

Indermitte, E., Saava, A., Karro, E., 2009: Exposure to High Fluoride Drinking Water and Risk of Dental Fluorosis in Estonia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 6, 2, 710-721. https://doi.org/10:10.3390/ijerph6020710

Indermitte, E., Karro, E., Saava, A., 2007: Tap water fluoride levels in Estonia. Fluoride, 40, 4, 244-247.

Haamer, K., Karro, E., 2006: High fluoride content of K-bentonite beds in Estonian Paleozoic carbonate rocks. Fluoride, 39, 2, 132-137.

Karro, E., Rosentau, A., 2005: Fluoride levels in the Silurian-Ordovician aquifer system of western Estonia. Fluoride, 38, 4, 307-311.

Karro, E., Uppin, M., 2010: Siluri-Ordoviitsiumi veeladestu fluoriidide ja boori geoloogilised allikad. Keskkonnatehnika, 3, 25-27.

Karro, E., Indermitte, E., Saava, A., Haamer, K., Marandi, A., 2006: Fluoride occurrence in publicly supplied drinking water in Estonia. Environmental Geology, 50, 3, 389-396. https://doi.org/10.1007/s00254-006-0217-1

Pani, T., 1998: Fluoriit ehk sulapagu. Eesti Loodus, 1, 40-40.

Tamm, A., 1985: Fluori esinemine Rakvere fosforiidirajoonis [Diplomitöö. Juhendaja: V. Petersell]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-54.

Uppin, M., 2013: Geological sources and hydrochemistry of fluoride and boron in Silurian-Ordovician aquifer system. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 35, Tartu, p. 1-87.

Veeperv, K., Karro, E., 2018: Optimal fluoride content in drinking water as a function of calcium concentration. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2018, Prague, Czech Republic, 03-07 September, 2018, Prague, p. 95-95.

Karro, E., Veeperv, K., 2017: Lithological and hydrochemical factors controlling the occurrence of high fluoride and iron levels in Estonian aquifer systems. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2017). Albena, Bulgaria, Albena, Bulgaria, p. 429-436.

Indermitte, E., Saava, A., Karro, E., 2014: Regional differences in exposure to natural fluoride through drinking water in Estonia. In: Schærström, A. (ed.). Geography and Health - a Nordic Outlook, p. 229-236.

Uppin, M., Karro, E., 2013: Geological and geochemical appraisal of boron and fluoride contamination in Estonian groundwater. In: Mikomägi, A., Vilumaa, K. (ed.). Down to Earth. The 2nd Conference of Doctoral School of Earth Sciences and Ecology. May 16-17, 2013 Tallinn University, Estonia. Tallinn University, Tallinn, p. 68-68.

Karro, E., Uppin, M., 2013: Lithological influences on occurrence of elevated fluoride and boron levels in groundwater. Groundwater Quality Conference (GQ13), Gainesville, Florida, USA, April 21-26, 2013. University of Florida, p. 134-134.

Uppin, M., Karro, E., 2012: Carbonate rocks as the natural sources of boron- and fluoride-rich groundwater in western Estonia. In: Hrkal, Z., Kovar, K. (ed.). Groundwater in Fractured Rocks: International conference on groundwater in fractured rocks, Prague, Czech Republic, May 21-24, Prague, p. 75-76.

Uppin, M., Karro, E., 2011: Geochemistry of boron and fluoride in Silurian-Ordovician aquifer system. In: Hiiesalu, I., Koorem, K., Truuver, K., Kauer, T., Rasmann, E. (ed.). Doctoral students' conference Next generation insights into geosciences and ecology: May 12-13, 2011, Tartu, estonia. University of Tartu, Tartu, p. 88-88.

Uppin, M., Karro, E., 2010: Geological sources of fluoride and boron in Silurian-Ordovician aquifer system, Estonia. Environmental quality and human health: SEGH 2010 International conference and workshops of the Society for Environmental Geochemistry and Health, June 27 - July 2, 2010, Galway, Ireland, p. 144-144.

Indermitte, E., Karro, E., Saava, A., Uppin, M., 2009: Fluoriidid põhjavees – piirav tegur joogiveevarustuses. In: Mander, Ü., Uuemaa, E., Pae, T. (ed.). Uurimusi eestikeelse geograafia 90. aastapäeval. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis, 108. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 240-257.

Uppin, M., Karro, E., 2009: Fluoriidid ja boor Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleksis. In: Verš, E., Amon, L., Laumets, L. (ed.). Piirideta geoloogia, Schola Geologica V. Sulemees, Tartu, p. 42-49.

Haamer, K., Karro, E., 2006: Hydrochemistry of fluorides in Silurian-Ordovician aquifer system, Estonia. Proceedings of the 18th International Symposium on Fluorine Chemistry, Bremen, Germany, 30.07.-04.08.2006. German Chemical Society and University of Bremen, p. 393-393.

Karro, E., Haamer, K., 2005: K-bentonites as a possible source of fluoride-rich groundwater in Estonia: first leaching experiments. Abstracts of papers accepted for XXVIth ISFR Conference. Fluoride, 38, p. 236-237: Abstract No.