Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (15)

Jõgar, P., 1983: Ground-water flow models of Pandivere Upland (North-East Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 2, 69-78.

Vallner, L., Aru, E., 1975: On the parametres of the unsteady ground water flow in the water-bearing horizons of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 1, 70-74.

Jõgar, P., 1972: Calculation of the parameters of permeability (on examples of Northeast-Estonian bedrock). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 4, 368-374.

Vallner, L., 1972: On the hydraulic properties of sandy and gravelly deposits in Tallinn. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 174-175.

Vallner, L., 1968: Unsteady one-dimensional ground water flow. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 1, 67-73.

Sedman, A., 1985: Eesti liivade filtratsiooniomaduste hindamine ehitusgeoloogilisel uurimisel [Diplomitöö. Juhendaja: K. Riet]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Laine, M., 1979: Tartu rajooni aluspõhja vetest ning Aruküla lademe mõningate filtratsiooniparameetrite määramisest proovipumpamise andmetel, Tartu.

Schvede, H., Uppin, M., 2017: Hüdro(geo)loogilised tingimused. Ehitusmaavarade uuringu- ja kaevandamisalade korrastamise käsiraamat, p. 36-46.

Liira, M., Kõiv, M., Mõtlep, R., Vohla, C., Mander, Ü., Kirsimäe, K., 2012: Active filtration of phosphorus with hydrated oil-shale ash in constructed wetlands: geochemical modelling and phosphorus removal efficiency. Goldschmidt 2012 Conference Abstracts, p. 2011-2011.

Riet, K., 1991: Filtratsioonikatsete kogemusi REI-s. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, V, V. Valgus, Tallinn, p. 97-102.

Vallner, L., 1986: Regional'naâ geofil'traciâ [Региональная геофильтрация]. In: Köörna, A. (ed.). Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 237-244.

Vallner, L., 1986: Regionaalne geofiltratsioon. In: Köörna, A. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 218-225.

Riet, K., 1976: Generalized filtration coefficients in the Ordovician carbonate rocks of the Estonian oil-shale locality [Eesti põevkivimaardla ordoviitsiumi karbonaatse kihtkonna üldistatud filtratsioonimoodulid]. In: Rõõmusoks, A., Kivila, H. (ed.). Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 88-92.

Jõgar, P. E., 1984: Algoritmy gidrogeologičeskoj stratifikacii i ih primenenie v celâh fil'tracionnoj shematizacii vodovmeŝaûŝej tolŝi [Алгоритмы гидрогеологической стратификации и их применение в целях фильтрационной схематизации водовмещающей толщи]. In: Vallner, L. K. (ed.). Metody analiza i obrabotki gidrogeologičeskih dannyh dlâ prognoza resursov podzemnyh vod. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 104-111.

Perens, R. M., 1984: Izučenie fil'tracionnyh svojstv silurijsko-ordovikskoj karbonatnoj tolŝi Èstonii s pomoŝ'û rashodometrii [Изучение фильтрационных свойств силурийско-ордовикской карбонатной толщи Эстонии с помощью расходометрии]. In: Vallner, L. K. (ed.). Metody analiza i obrabotki gidrogeologičeskih dannyh dlâ prognoza resursov podzemnyh vod. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 100-103.