Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (22)

Hints, L., 1996: The Late Ordovician (Ashgillian) brachiopod association in the East Baltic. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 98, 45-52.

Meidla, T., 1986: Associacii ostrakod v ašgille Èstonskoj SSR [Ассоциации остракод в ашгилле Эстонской ССР]. Zonal'naâ stratigrafiâ po mikroorganzmam i metody eë razrabotki, Leningrad, p. 141-142.

Männil, Ralf, Einasto, R., Hints, L., 1964: Izmenenie fauny na granice osnovnyh facial'nyh zon ordovika Pribaltiki [Изменение фауны на границе основных фациальных зон ордовика Прибалтики]. Zadači paleontologičeskih issledovanij v razrabotke problemy razvitiâ žizni na zemle: tezisy X sessii vsesoûznogo paleontologičeskogo obŝestva, Leningrad, p. 30-31.

Rõõmusoks, A., 1968: O sootnošeniâh kompleksov brahiopod ordovika Severnoj Èstonii, Skandinavii, Bogemii, Velikobritanii i Severnoj Ameriki [О соотношениях комплексов брахиопод ордовика Северной Эстонии, Скандинавии, Богемии, Великобритании и Северной Америки]. Meždunarodnyj geologičeskij kongress. 23-â sessiâ. Doklady sovetskih geologov. Problema 9. Stratigrafâ nižnego paleozoâ Central'noj Evropy, p. 104-110.

Mõtus, M.-A., 2003: A small tabulate coral assemblage from the Wenlock of Saaremaa (Estonia). In: Hubmann, B., Piller, W. E., Rasser, M., Latal, C. (ed.). 9th Internaltional Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Graz, 3.-7.8.2003. Berichte des Institutes für Erdwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz/Austria, 7. Karl-Franzens University, Graz, p. 124-124.

Hints, L. M., 1987: O rezul'tatah primeneniâ klasternogo analiza pri izučenii faunističeskih associacij srednego ordovika Pribaltiki [О результатах применения кластерного анализа при изучении фаунистических ассоциаций среднего ордовика Прибалтики]. Teoretičeskie i prikladnye aspekty sovremennoj paleontologii. Tezisy dokladov XXXIII sessii VPO, Leningrad, p. 74-75.

Kaljo, D., 1970: Harakteristika gruppovogo sostava i biogeografičeskih svâzej fauny [Характеристика группового состава и биогеографических связей фауны]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 102-106.

Stumbur, H., 1973: Primenenie statističeskih metodov pri izučenii vidov akritarh i ih arealov [Применение статистических методов при изучении видов акритарх и их ареалов]. Tezisy dokladov šestogo Vsesoûznogo mikropaleontologičeskogo soveŝaniâ, Novosibirsk, p. 171-172.

Hints, L., 1989: An experience of using cluster analysis in the studies of the Middle Ordovician faunal associations of the Baltic area [Опыт применения кластерного анализа при изучении фаунистических ассоциаций среднего ордовика Прибалтики]. Theoretical and applied aspects of modern paleontology. Proceedings of the All-Union Paleontologcal Society, XXXIII. Nauka, Lenigrad, p. 87-94.

Kaljo, D., Rubel, M., 1982: Relations of brachiopod communities to facial zones (Silurian, East Baltic). Communities and biozones in the Baltic Silurian Communities and biozones in the Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 11-34.

Kaljo, D., Klaamann, E., 1982: Communities and biozones in ecostratigraphy [Сообщества и биозоны в экостратиграфии]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Communities and biozones in the Baltic Silurian Communities and biozones in the Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 8-11.

Kaljo, D. L., Koren’, T. N., Modzalevskaja, T. L., Nestor H. E., Predtechenski, N. N. Einasto, R. E., 1982: Osobennosti silurijskogo osadkonakopleniâ i razvitiâ soobŝest v kraevyh morâh Podolii i Pribaltiki [Особенности силурийского осадконакопления и развития сообщест в краевых морях Подолии и Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 39-40.

Rubel, M., Pak, D., 1982: Rezultaty količestvennoj korrelâcii v verhnem silure Severnoj Pribaltiki [Резултаты количественной корреляции в верхнем силуре Северной Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 78-78.

Männil, Reet, 1982: Trilobitovye associacii v raznofacial'nyh otloženiâh silura Pribaltiki [Трилобитовые ассоциации в разнофациальных отложениях силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 57-58.

Männil, Reet, 1986: Distribution of trilobites in different facies of the East Baltic Silurian [Распределение трилобитов в разнофациальных отложениях силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 99-109.

Sarv, L., 1982: On ostracode zonation of the East Baltic Upper Silurian. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 71-78.

Pärnaste, H., 2004: The trilobite zonation of the Billingen Stage in the East Baltic. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 81-82.

Ivanov, A. O., Pinakhina, D. V., Glinsky, V. N., Lukševičs, E., 2017: Givetian vertebrate assemblages from the Burtnieki Regional Stage (Devonian) of the East Baltic. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 39-40.

Kaljo, D., Viira, V., Märss, T., Nestor, V., 1986: The nektic, nektobenthic and planktonic communities (fishes, agnathans, conodonts, graptolites, chitinozoans) of the east Baltic Silurian [Сообщества нектона, нектобентоса и планктон (рыб, бесчелюстных, конодонтоносителей, граптолитов, хитинозой) силура Восточной Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 127-136.

Einasto, R., Abushik, A., Kaljo, D., Koren’ T., Modzalevskaja, T., Nestor, H., 1986: Silurian sedimentation and fauna of the East Baltic and Podolian marginal basins, a comparison [Особенности силурийского осадконакопления и ассоциаций фауны в краевых бассейнах Прибалтики и Подолии]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 65-72.

Klaamann, E. R., 1986: The tabulate communities and biozones of the East Baltic Silurian [Сообщества и биозональность табулятоморфных кораллов силура Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. Valgus, Tallinn, p. 80-98.

Viira, V. J., Klaamann, E. R., Männil, R. P., Nestor, V. V., Rubel, M. P., Sarv, L. I., Einasto, R. E., 1980: Facialnyj kontrol' raspredeleniâ fauny v verhnellandoverijsko-venlokskih otloženiâh Severnoj Pribaltiki [Фациалный контроль распределения фауны в верхнелландоверийско-венлокских отложениях Северной Прибалтики]. In: Raukas, A. (ed.). Paleotektonika Pribaltiki i Belorussii. Tezisy VIII soveŝaniâ po tektonike Belorussii i Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 20-21.