Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (29)

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1994: Ordovician sequences of the East European Platform. Geologija, 17, 58-63.

Pirrus, E., 1993: Stratigraphy and hiatuses [Стратиграфия и перерывы]. Geologija, 14, 1, 45-54.

Erdtmann, B.-D., Paalits, I., 1994: The Early Ordovician Ceratopyge Regresive Event (CRE): its correlation and biotic dynamic across the East European Platform. Geologija, 17, 36-57.

Klaamann, E., 1972: On the tabulata assemblages in the Silurian of the East Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 1, 78-82.

Põlma, L., 1967: On the transitional area between the northern and axial lithofacies zones of the East Baltic Ordovician [О переходной полосе между северной и осевой фациальными зонами ордовика Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 3, 272-275.

Põlma, L., 1973: Lithological differences between two structural-facial belts of the East Baltic Ordovician [Литологические особенности двух структурно-фациальных зон ордовика Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 3, 240-247.

Põlma, L., 1972: Skeletal debris content and composition in the sediments of the northern facial belt of the East Baltic Ordovician (Rapla boring) [Состав и количество детрита в отложениях северной фациальной зоны ордовика Прибалтики (по скважине Рапла)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 4, 326-332.

Laškov, E. M., Mägi, S. O., 1978: Tektoničeskoe i facial'noe rajonirovanie ranneordovikskogo bassejna Vostočnoj Pribaltiki [Тектоническое и фациальное районирование раннеордовикского бассейна Восточной Прибалтики]. In: Brazauskiene, D. K. (ed.). Dostiženiâ i perspektivy geologičeskogo izučeniâ Litovskoj SSR, Vilnius, p. 120-123.

Jürgenson, E., 1982: Facial'naâ zonal'nost' silurijskogo bassejna Pribaltiki i geohimičeskie osobennosti terrigennogo materiala [Фациальная зональность силурийского бассейна Прибалтики и геохимические особенности терригенного материала]. Geohimičeskie metody korrelâcii. Nauka i tehnika, Minsk, p. 65-70.

Männil, Ralf, Einasto, R., Hints, L., 1964: Izmenenie fauny na granice osnovnyh facial'nyh zon ordovika Pribaltiki [Изменение фауны на границе основных фациальных зон ордовика Прибалтики]. Zadači paleontologičeskih issledovanij v razrabotke problemy razvitiâ žizni na zemle: tezisy X sessii vsesoûznogo paleontologičeskogo obŝestva, Leningrad, p. 30-31.

Kleesment, A., 1997: Devonian sedimentation basin. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 205-208.

Kaljo, D., 1984: Types of Silurian facies. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 68-69.

Einasto, R. E., Kaljo, D. L., Nestor, H. E., Puura, V. A., 1981: Facial'nye zakonomernosti osadkonakopleniâ v silure Baltijskogo kraevogo bassejna [Фациальные закономерности осадконакопления в силуре Балтийского краевого бассейна]. Osadočnye bassejny i ih neftegazonosnost'. Tezisy dokladov, Moscow, p. 305-308.

Einasto, R., Nestor, H., 1970: O facial'noj zonal'nosti i sedimentacionnoj cikličnosti karbonatnyh otloženii silura Pribaltiki [О фациальной зональности и седиментационной цикличности карбонатных отложении силура Прибалтики]. Tezisy dokladov naučnoj konferencii geologov Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 87-90.

Nestor, H., Einasto, R., 1977: Facies-sedimentary model of the Silurian Paleobaltic pericontinental basin [Фациально-седиментологическая модель силурийского Палеобалтийского периконтинентального бассейна]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 89-121.

Eskel, Ü., 1978: Katkestuspindade levik ja teke Eesti Llandovery karbonaatsete kivimite eri fatsiaalsetes vööndites, Tartu.

Kaljo, D., 1972: Facial control of the distribution of fauna in the Silurian of the East Baltic [Фациальный контроль распространения фауны в силурийском бассейне Прибалтики]. Meždunarodnyj geologičeskij kongress. 24-â sessiâ. Doklady sovetskih geologov. Problema 7. Paleontologiâ. Nauka, Moskva, p. 15-19.

Kaljo, D., 1972: Facial control of the distribution of fauna in the Silurian of the Eastern Baltic Region. In: Mamet, B. L., Westermann, G. E. G. (ed.). International Geological Congress, 24th Session, Canada 1972. Section 7. Paleontology, Montreal, p. 544-548.

Kaljo, D., 1972: Facial control of the distribution of fauna in the Silurian of the Eastern Baltic. In: Mamet, B. L., Westermann, G. E. G. (ed.). International Geological Congress, 24th Session, Canada 1972. Abstracts, Montreal, p. 227-228.

Kaljo, D. L., 1989: Opyt primenenija sobytijnyh litologo-facialnyh kart dlja izucheniya istorii Baltijskogo bassejna v silure [Опыт применения событийных литолого-фациалных карт для изучениыа истории Балтийского бассейна в силуре]. In: Sokolov, B. S., Nalivkin, V. D. (ed.). Geologiâ i paleontologiâ (k 100-letiû so dnâ roždeniâ akad. D. V. Nalivkina). Nauka, Moscow, p. 135-141.

Vingisaar, P., Viigand, A., 1976: On the hydrochemical zonality of the Pärnu aquifer in South-East Estonia [Pärnu põhjaveekihi hüdrokeemilisest tsonaalsusest Kagu-Eestis]. In: Rõõmusoks, A., Kivila, H. (ed.). Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 93-103.

Einasto, R. E., Kotyk, V. A., Juškevich, V. I., 1980: Formacionnaâ zonal'nost' v silurijskih kraevyh bassejnah zapada Russkoj platformy [Формационная зональность в силурийских краевых бассейнах запада Русской платформы]. In: Vassoyevich, N. B. (ed.). Tipy osadočnyh formacij neftegazonosnyh bassejnov. Nauka, Moskva, p. 228-242.

Einasto, R., Puura, V., 1980: K tektoničeskoj interpretacii silurijskogo litofacial'nogo profilâ Baltijskogo bassejna [К тектонической интерпретации силурийского литофациального профиля Балтийского бассейна]. In: Raukas, A. (ed.). Paleotektonika Pribaltiki i Belorussii. Tezisy VIII soveŝaniâ po tektonike Belorussii i Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 90-94.

Kaljo, D., Rubel, M., 1982: Relations of brachiopod communities to facial zones (Silurian, East Baltic). Communities and biozones in the Baltic Silurian Communities and biozones in the Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 11-34.

Jürgenson, E., 1973: Geohimičeskie osobennosti litofacial'nyh zon silura Pribaltiki [Геохимические особенности литофациальных зон силура Прибалтики]. Facii i geohimiâ karbonatnyh otloženij, Leningrad-Tallinn, p. 125-126.

Põlma, L., 1973: Osobennosti strukturno-facial'nyh zon Baltijskogo bassejna v ordovike [Особенности структурно-фациальных зон Балтийского бассейна в ордовике]. Facii i geohimiâ karbonatnyh otloženij, Leningrad-Tallinn, p. 34-36.

Einasto, R., 1995: Liivi keele omapärast Baltika arenguloos. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 23-32.

Saadre, T., 1991: Katkestuspindade fatsiaalne tsonaalsus Eesti Kesk-Ordoviitsiumis. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 40-42.

Kaljo, D., 1977: Structural and facial subdivision of the East Baltic Silurian basin [Структурно-фациальное районирование силура Прибалтики]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 6-13.