Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (9)

Kröger, B., Penny, A., Shen, Y., Munnecke, A., 2020: Algae, calcitarchs and the Late Ordovician Baltic limestone facies of the Baltic Basin. Facies, 66, 1, 1-14. https://doi.org/10.1007/s10347-019-0585-0

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., 2014: Age, facies, and geometry of the Sandbian/Katian (Upper Ordovician) pelmatozoan-bryozoan-receptaculitid reefs of the Vasalemma Formation, northern Estonia. Facies, 60, 4, 963-986. https://doi.org/10.1007/s10347-014-0410-8

Harris, M. T., Sheehan, P. M., Ainsaar, L., Hints, L., Männik, P., Nõlvak, J., Rubel, M., 2004: Upper Ordovician sequences of western Estonia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 210, 2-4, 135-148. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2004.02.045

Baarli, B. G., Johnson, M. E., Antoshkina, A. I., 2003: Silurian Stratigraphy and Paleogeography of Baltica. In: Landing, E., Johnson, M. E. (ed.). Silurian lands and seas. Paleogeography outside of Laurentia. New York State Museum Bulletin, 493. New York State Museum, New York, p. 3-34.

Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., Einasto, R., Jürgenson, E., 1970: Facies and basin development [Фации и развитие бассейна]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 301-317.

Harris, M., Sheehan, P., Ainsaar, L., Hints, L., Männik, P., Nõlvak, J., Rubel, M., 2005: The Lower Silurian of Estonia: facies, sequences and basin filling. In: Koren’, T., Evdokimova, I., Tolmachova, T. (ed.). Sixth Baltic Stratigraphical Conference, August 23-25 St. Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 30-33.

Kaljo, D., Jürgenson, E., 1977: Sedimentary facies of the East Baltic Silurian [Фациальная зональность силура Прибалтики]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 122-148.

Dronov, A. V., Ainsaar, L., Kaljo, D., Meidla, T., Saadre, T., Einasto, R., 2011: Ordovician of Baltoscandia: facies, sequences and sea-level changes. In: Gutierrez-Marco, J. C., Rabano, I., Garcia-Bellido, D. (ed.). Ordovician of the World. Cuadernos del Museo Geominero, 14. Instituto Geologico y Minero de Espana. Cuadernos del Museo GeoMinero. Instituto Geologico y Minero de Espana, Madrid, p. 143-150.

Kaljo, D., Rubel, M., 1982: Relations of brachiopod communities to facial zones (Silurian, East Baltic) [Связь сообществ брахиопод с фациальной зональностью (силур Прибалтики)]. In: Kaljo, D. L., Klaamann, E. R. (ed.). Silurian assemblages and biozones in the East Baltic region. Valgus, Tallinn, p. 11-34.