Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (58)

Spiridonov, A., Samsonė, J., Brazauskas, A., Stankevič, R., Meidla, T., Ainsaar, L., Radzevičius, S., 2020: Quantifying the community turnover of the uppermost Wenlock and Ludlow (Silurian) conodonts in the Baltic Basin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 549, 109-128. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.03.029

Põldvere, Anne, Meidla, T., Bauert, G., Bauert, H., Stouge, S., 1998: Ordovician. Estonian Geological Sections, 1, 11-17.

Märss, T., Männik, P., 2013: Revision of Silurian vertebrate biozones and their correlation with the conodont succession. Estonian Journal of Earth Sciences, 62, 4, 181-204. https://doi.org/ 10.3176/earth.2013.15

Männik, P., 2007: Recent developments in the Upper Ordovician and lower Silurian conodont biostratigraphy in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 1, 35-46.

Männik, P., Viira, V., 1993: Events in the conodont history during the Silurian in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 2, 58-69.

Kaljo, D., Viira, V., 1968: Note on the age of the Ohesaare Stage of Estonia. A reply to L. E. Fahraeus. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 430-431.

Gross, W., 1954: Zur Cnodonten-Frage. Senckenbergiana Lethaia, 35, 1/2, 73-85.

Puura, I., Viira, V., 1993: Chronostratigraphy of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Baltoscandia. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 1/2, 5-8.

Männik, P., Tinn, O., Loydell, D. K., Ainsaar, L., 2016: Age of the Kalana Lagerstätte, early Silurian, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 2, 105-114. https://doi.org/10.3176/earth.2016.10

Jeppsson, L., Männik, P., 1993: High-resolution correlations between Gotland and Estonia near the base of the Wenlock. Terra Nova, 5, 4, 348-358. https://doi.org/10.1111/j.1365-3121.1993.tb00268.x

Männik, P., 1995: Konodondid - salapärase päritoluga kivistised. Eesti Loodus, 5/6, 136-138.

Hints, O., Martma, T., Männik, P., Nõlvak, J., Põldvere, A., Shen, Y., Viira, V., 2014: New data on Ordovician stable isotope record and conodont biostratigraphy from the Viki reference drill core, Saaremaa Island, western Estonia. GFF, 136, 1, 100-104. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.873989

Hints, O., Nõlvak, J., Viira, V., 2007: Age of Estonian kukersite oil shale - Middle or Late Ordovician?. Oil Shale, 24, 4, 527-533.

Hints, L., Hints, O., Kaljo, D., Kiipli, T., Männik, P., Nõlvak, J., Pärnaste, H., 2010: Hirnantian (latest Ordovician) bio- and chemostratigraphy of the Stirnas-18 core, western Latvia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 1, 1-24. https://doi.org/10.3176/earth.2010.1.01

Borovko, N., Sergeyeva, S., 1985: Upper Cambrian conodonts of the Baltic-Ladoga clint [Конодонты верхнекембрийских отложений Балтийско-Ладожского глинта]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 4, 125-129.

Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T., Puura, I., 1987: The section of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Ülgase, northern Estonia [Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 154-165.

Männik, P., 2007: An updated Telychian (Late Llandovery, Silurian) conodont zonation based on Baltic faunas. Lethaia, 40, 1, 45-60. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.2006.00005.x

Nestor, H., Einasto, R., Männik, P., Nestor, V., 2003: Correlation of lower-middle Llandovery sections in central and southern Estonia and sedimentation cycles of lime muds. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 1, 3-27.

Rubel, M., Hints, O., Männik, P., Meidla, T., Nestor, V., Sarv, L., Sibul, I., 2007: Lower Silurian biostratigraphy of the Viirelaid core, western Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 4, 193-204. https://doi.org/10.3176/earth.2007.01

Viira, V., Aldridge, R. J., Curtis, S., 2006: Conodonts of the Kiviõli Member, Viivikonna Formation (Upper Ordovician) in the Kohtla section, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 3, 213-240.

Hints, O., Killing, M., Männik, P., Nestor, V., 2006: Frequency patterns of chitinozoans, scolecodonts, and conodonts in the upper Llandovery and lower Wenlock of the Paatsalu core, western Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 128-155.

Viira, V., Einasto, R., 2003: Wenlock-Ludlow boundary beds and conodonts of Saaremaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 4, 213-238.

Viira, V., 2000: Latest Silurian (Ohesaare Stage) conodonts and the detorta Zone in the northern East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 1, 44-62.

Männik, P., 1994: Conodonts from the Pusku quarry, Lower Llandovery, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 4, 183-191.

Viira, V., 1994: A new Upper Silurian conodont species from Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 1, 32-37.

Männik, P., 1992: Taxonomy of conodont species Ozarkodina polinclinata (Nicoll et Rexroad) in the Silurian of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 2, 54-62.

Männik, P., 1992: A new conodont from the Lower Llandovery of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 1, 23-28.

Viira, V., Sergeyeva, L., Popov, L., 1987: Earliest representatives of the genus Cordylodus (Conodonta) from Cambro-Ordovician boundary beds of North Estonia and Leningrad Region. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 145-153.

Kaljo, D., Borovko, N., Heinsalu, H., Khazanovich, K., Mens, K., Popov, L., Sergejeva, S., Sobolevskaya, R., Viira, V., 1986: The Cambrian-Ordovician boundary in the Baltic-Ladoga clint area (North Estonia and Leningrad Region, USSR). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 3, 97-108.

Viira, V., 1975: A new species of Spathognathodus from the Jaani Stage of the East Baltic [Новый вид Spathognathodus из яаниского горизонта Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 3, 233-236.

Viira, V., 1970: Conodonts of the Varangu Member (Estonian Upper Tremadoc) [Конодонты варангуской пачки (верхний тремадок Эстонии)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 3, 224-233.

Cramer, B. D., Brett, C. E., Melchin, M. J., Männik, P., Kleffner, M. A., Mclaughlin, P. I., Loydell, D. K., Munnecke, A., Jeppsson, L., Corradini, C., Brunton, F. R., Saltzman, M. R., 2011: Revised correlation of Silurian Provincial Series of North America with global and regional chronostratigraphic units and δ13Ccarb chemostratigraphy. Lethaia, 44, 2, 185-202. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.2010.00234.x

Hints, O., Viira, V., Nõlvak, J., 2012: Darriwilian (Middle Ordovician) conodont biostratigraphy in NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 210-226. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.03

Munnecke, A., Männik, P., 2009: New biostratigraphic and chemostratigraphic data from the Chicotte Formation (Llandovery, Anticosti Island, Laurentia) compared with the Viki core (Estonia, Baltica). Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 3, 159-169. https://doi.org/10.3176/earth.2009.3.01

Kaljo, D., Hints, L., Männik, P., Nõlvak, J., 2008: The succession of Hirnantian events based on data from Baltica: brachiopods, chitinozoans, conodonts, and carbon isotopes. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 197-218. https://doi.org/10.3176/earth.2008.4.01

Reichan, L., 1956: Kambriumi ja ordoviitsiumi konodontide faunast ENSV-s, Tartu, p. 1-108.

Männik, P., 1992: Upper Ordovician and lower Silurian conodonts in Estonia [Конодонты в верхнеордовикских и нижнесилурийских отложениях Эстонии]. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 1, Tartu, p. 1-355.

Viira, V., Männik, P., 1999: Distribution of conodonts. In: Põldvere, Anne (ed.). Taga-Roostoja (25 A) drill core. Estonian Geological Sections, 2. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 9-10.

Sergejeva, S., Borovko, H., 1989: Konodonty [Конодонты]. In: Nikitin, I. (ed.). The key sections and the stratigraphy of the phosphate-bearing obolus beds on the North-East of Russian platform, 18. Nauka, Peterburi, p. 136-149.

Männik, P., Viira, V., 2005: Distribution of conodonts. In: Põldvere, Anne (ed.). Mehikoorma (421) Drill Core. Estonian Geological Sections, 6. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 16-20.

Viira, V., 2002: Conodonts of the Wenlock-Ludlow boundary beds on Saaremaa Island, SW Estonia. Eighth International Conodont Symposium held in Europe (ECOS VIII), Toulouse-Albi, June 22-25, 2002. Abstracts, 12, Toulouse, p. 106-106.

Männik, P., 1993: Upper Ordovician and Lower Silurian conodonts in Estonia. Doctoral thesis at Tartu University. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-49.

Viira, V., Männik, P., 1997: Conodonts. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 241-244.

Männik, P., 2001: Distribution of conodonts. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) drill core. Estonian Geological Sections, 3. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 10-12.

Männik, P. E., 1989: Èvolûciâ konodontovogo roda Pterospathodus i zon celloni i amorphognathoides v silure Èstonii [Эволюция конодонтового рода Pterospathodus и зон celloni и amorphognathoides в силуре Эстонии]. Filogenetičeskie aspekty paleontologii. Tezisy dokladov XXXV sessii VPO, Leningrad, p. 39-40.

Viira, V., Löfgren, A., Sjöstrand, L., 2006: Distribution of Ordovician conodonts. In: Põldvere, Anne (ed.). Kerguta (565) drill core. Estonian Geological Sections. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 11-14.

Puura, I., Viira, V., 2004: Tracing the base of the Ordovician System in Baltoscandia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 85-86.

Popov, L. E., Álvaro, J. J., Holmer, L. E., Bauert, H., Ghobadi Pour, M., Dronov, A. V., Lehnert, O., Hints, O., Männik, P., Zhang, Z., Zhang, Z., 2019: Glendonite occurrences in the Tremadocian of Baltica: first Early Palaeozoic evidence of massive Ikaite precipitation at temperate latitudes. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 161-162.

Killing, M., Hints, O., Männik, P., Nestor, V., 2006: Microfossil dynamics in the upper Llandovery and lower Wenlock of Estonia. In: Bek, J., Brocke, R., Daškova, J., Fatka, O. (ed.). Palaeozoic palynology in space and time. CIMP General Meeting, Sept. 2-6, 2006; Prague, Czech Republic. Institute of Geology, Czech Academy of Science, Prague, p. 31-32.

Hints, O., Nõlvak, J., Mens, K., Viira, V., 2004: New palaeontological finds from the Tremadocian of Kadriorg, Tallinn, North Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 43-44.

Öpik, A., 1936: Konodontidest. Eesti Loodus, IV, p. 105-107.

Pander, C. H., 1856: Monographie der fossilen Fische des silurischen Systems der Russisch-Baltischen Gouvernements. Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, St. Peterburg, p. 1-91.

Einasto, R., 1970: Rootsiküla Stage [Роотсикюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 264-267.

Männik, P., Viira, V., 1990: Conodonts. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 84-90.

Viira, V., 1982: Shallow-water conodont Ctenognathodus murchisoni (Late Wenlock, Estonia) [Мелководный конодонт Ctenognathodus murchisoni (поздний венлок Эстонии)]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Communities and biozones in the Baltic Silurian Communities and biozones in the Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 63-83.

Viira, V., 1974: Ordovician conodonts of the East Baltic [Конодонты ордовика Прибалтики]. Valgus, Tallinn, p. 1-140.

Männik, P., 1978: Eesti Llandovery konodontide ökostratigraafiline analüüs, Tartu, p. 1-95.

Kukk, R., 2014: Kesk-Ordoviitsiumi konodondid Aseri paemurrus, Kirde-Eestis: taksonoomia, levik ja biostratigraafia [Magistritöö. Juhendajad: O. Hints ja V. Viira]. TTÜ Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-60.