Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (71)

Parkhaev, P. Y., Demidenko, Y. E., Kulsha, M. A., 2020: The Problematic Fossil Mobergella radiolata as an Index Species of the Lower Cambrian Stages. Stratigraphy and Geological Correlation, 28, 2, 135-156. https://doi.org/10.1134/S0869593820020057

Paiste, T., Männik, P., Nõlvak, J., Meidla, T., 2020: The lower boundary of the Haljala Regional Stage (Sandbian, Upper Ordovician) in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 69, 2, 76-90. https://doi.org/10.3176/earth.2020.05

Koff, T., 2012: Arengutest Holotseeni paleogeograafilistes uuringutes. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 43-56.

Liivrand, E., 1987: Regional type section of the Eemian marine deposits on Suur-Prangli. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 1, 20-26.

Raukas, A., Sorokin, V., Paškevičiene, L., Rõõmusoks, A., 1983: Stratotypes study methods in Soviet Baltic countries. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 3, 89-95.

Nielsen, A. T., Ahlberg, P., 2019: The Miaolingian, a new name for the ‘Middle’ Cambrian (Cambrian Series 3): identification of lower and upper boundaries in Baltoscandia. GFF, 141, 2, 162-173. https://doi.org/10.1080/11035897.2019.1621374

Grewingk, C., 1859: Ergebnisse eines Ausflugs zur Untersuchung der devonisch-silurischen Grenze. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 62-67.

Sokolov, V. V., 1844: Geognostičeskaâ poezdka ro ostzejskim guberniâm [Геогностическая поездка ро остзейским губерниям]. Gorny Zhurnal, I, 3, 313-348.

Mägi, S., Kallaste, T., 1989: Siliceous concretions at the base of the glauconitic Leetse Formation of North-East Estonia [Кремниевые конкреции в подошве глауконититов леэтсеской свиты Северо-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 4, 150-154.

Perens, H., 1995: Jaani ja Jaagarahu lademe piirikihtidest Saaremaal. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 12-19.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., Männik, P., Joachimski, M., 2014: The early Katian (Late Ordovician) reefs near Saku, northern Estonia and the age of the Saku Member, Vasalemma Formation. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 4, 271-276. https://doi.org/10.3176/earth.2014.30

Einasto, R., 1994: Stratotype section of the Ungru (Pusku) member (Lower Llandovery, Raikküla Stage, Western Estonia). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 4, 1, 23-26.

Pärnaste, H., Viira, V., 2012: On the lower boundary of the Floian Stage in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 205-209. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.02

Timm, U., 2004: Kesselaiu maastikukaitseala - pool sajandit unustuses. Eesti Loodus, 11, 26-27.

Ebbestad, J. O. R., Högström, A. E. S., Frisk, Ǻ. M., 2013: Gastropods and tergomyans from the Upper Ordovician (Viru-Harju) of the Fagelsang area, Scania, southern Sweden. Journal of Systematic Palaeontology, 11, 3, 295-336. https://doi.org/10.1080/14772019.2012.660994

Hints, L., Popov, L., Holmer, L. E., 2013: Morphology, ontogeny and affinities of the Hirnantian triplisiid brachiopod Streptis undifera from Baltoscandia. Palaeontology, 56, 5, 961-970. https://doi.org/10.1111/pala.12028

Stumbur, K. A., 1962: On the stratigraphy of the Varangu Member [О стратиграфии варангуской пачки]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 61-66.

Modliiński, Z., Nõlvak, J., Szymanski, B., 2007: Stratigraphy of the Ordovician and Silurian boundary deposits in northeastern Poland and their correlation with the stratotype sections in Estonia [Stratygrafia osadow pogranicza ordowiku i syluru polnocno-wschodniej Polski i ich korelacja ze stratotypowymi profilami Estonii]. Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego, 427, 61-78.

McIlroy, D., Green, O. R., Brasier, M. D., 2001: Palaeobiology and evolution of the earliest agglutinated Foraminifera: Platysolenites, Spirosolenites and related forms. Lethaia, 34, 1, 13-29. https://doi.org/10.1080/002411601300068170

Loog, A., Kivimägi, E., 1968: On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 374-385.

Mägi, S., Viira, V., Aru, H., 1989: On the correlation of the Tremadocian and Arenigian boundary beds in the East Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 2, 63-67.

Einasto, R., 1981: On the relationship of the Jaagarahu, Pangamägi and Maasi stratotype sections (Middle Wenlockian of Estonia) [Возрастные взаимоотношения стратотипических обнажений Яагараху, Рангамяги и Маази (средний венлок Эстонии)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 3, 111-117.

Mägi, S., Viira, V., 1976: On distribution of conodonts and inarticulate brachiopods in Ceratopyge and Latorpian Stages [Распространение конодонтов и беззамковых брахиопод в цератопигевом и латорпском горизонтах Северной Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 4, 312-318.

Jankauskas, T., Posti, E., 1973: Micropaleontological characteristic of the stratotype sections of the Estonian Lower Cambrian [Микропалеонтологическая характеристика стратотипических разрезов нижнего кембрия Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 2, 143-148.

Nestor, H., Einasto, R., Nestor, V., Märss, T., Viira, V., 2001: Description of the type section, cyclicity, and correlation of the Riksu Formation (Wenlock, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 3, 149-173.

Sarv, L., Põlma, L., 1989: The type locality of the Middle Ordovician Idavere Regional Stage [Характеристика стратотипического обнажения среднеордовикского идавереского горизонта]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 1, 14-21.

Kleesment, A., Mägi, S., 1975: On the lithology and mineralogy of terrigenous glauconite deposits in Ceratopygian and Latorpian stages of Estonian structural-facial zones [K литологической и минералогической характеристике терригенно-глауконитовых отложений цератопигевого и латорпского горизонтов Эстонской структурно-фациальной зоны]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 1, 55-63.

Viira, V., Kivimägi, E., Loog, A., 1970: On the lithology and age of the Varangu Member (Tremadocian, North-Estonia) [О литологии и возрасте варангуской пачки (тремадок Северной Эстонии).]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 2, 147-155.

Viira, V., Mens, K., Nemliher, J., 2006: Lower Ordovician Leetse Formation in the North Estonian Klint area. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 156-174.

Nestor, V., 2005: Chitinozoans of the Margachitina margaritana Biozone and the Llandovery-Wenlock boundary in West Estonian drill cores. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 2, 87-111.

Heinsalu, H., Kaljo, D., Kurvits, T., Viira, V., 2003: The stratotype of the Orasoja Member (Tremadocian, Northeast Estonia): lithology, mineralogy, and biostratigraphy. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 3, 135-154.

Viira, V., Einasto, R., 2003: Wenlock-Ludlow boundary beds and conodonts of Saaremaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 4, 213-238.

Männil, Ralf, 1984: On the stratigraphic subdivision of the Kukruse Stage in the stratotype area [О стратиграфической схеме расчленения кукрузеского горизонта в стратотипической области]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 2, 46-54.

Heinsalu, H., Kurvits, T., Oja, T., 1991: Lithological-mineralogical characteristics of the stratotypical section of the Rannu Member (Cm3 - O1klR) at Saka II, North-East Estonia [Литолого-минералогическая характеристика стратотипического разреза раннуской пачки (Cm3 - O1klR) в Сака II, Северо-Восточная Эстония]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 1-7.

Verniers, J., Nestor, V., Paris, F., Dufka, P., Sutherland, S., Van Grootel, G., 1995: A global Chitinozoa biozonation for the Silurian. Geological Magazine, 132, 6, 651-666. https://doi.org/10.1017/S0016756800018896

Hints, L., Oraspõld, A., Kaljo, D., 2000: Stratotype of the Porkuni Stage with comments on the Röa Member (uppermost Ordovician, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 3, 177-199.

Meidla, T., 1986: Neue Ostrakoden aus dem Ordovizium des Baltikums [Новые oстракоды из ордовика Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 1, 10-19.

Hints, O., Nõlvak, J., 1999: Proposal for the lower boundary-stratotype of the Keila Regional Stage (Upper Ordovician). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 3, 158-169.

Rosenstein, E., 1940: Andmeid Juuru lademe kohta. Eesti Loodus, VIII, 4/5, 178-186.

Sarv, L. I., 1962: Ostracods from the Porkuni stage and Llandovery of Estonia [Остракоды поркуниского горизонта и лландовери Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, IX, 95-141.

Viira, V., 1970: Conodonts of the Varangu Member (Estonian Upper Tremadoc) [Конодонты варангуской пачки (верхний тремадок Эстонии)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 3, 224-233.

Kiipli, T., Jeppsson, L., Kallaste, T., Söderlund, U., 2008: Correlation of Silurian bentonites from Gotland and the eastern Baltic using sanidine phenocryst composition, and biostratigraphical consequences. Journal of the Geological Society, 165, 1, 211-220. https://doi.org/10.1144/0016-76492006-095

Kleesment, A., Põlma, L., Kajak, K., 1980: Contact between the Ordovician and Devonian in South-East Estonia [Контакт ордовика и девона в Юго-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 1, 8-16.

Mens, K. (comp.), 1992: Catalogue of Vendian and Cambrian stratotypes of the East Baltic areas [Каталог стратотипов венда и кембрия Прибалтики], Tallinn, p. 1-25.

Raukas, A., 2003: Briefly about the geology of Estonia. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 9-14.

Kessel, H., Raukas, A., 1981: Pijskopi-Lemmeoâ - areal'nyj stratotip ancilovyh i litorinovyh obrazovanij (Ûgo-Zapadnaâ Èstoniâ) [Пийскопи-Леммеоя - ареальный стратотип анциловых и литориновых образований (Юго-Западная Эстония)]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 30-31.

Meidla, T., Ani, T., Paiste, T., Guitor, S., Helde, R., Jürna, V., Külaviir, M., Kütas, M., Mänd, K., Soomer, S., Tsarjov, S., 2017: Stratotypes in theory and practice - the Estonian example. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 56-57.

Rubel, M., Nestor, V., 2011: Silurian time scale and regional records. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 56-56.

Paalits, I., Kurvits, T., Puura, I., 1999: Organic-walled microfossils and glauconite mineralogy of the Varangu formation in its stratotype. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 76-78.

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1993: On the boundary stratotypes of the Ordovician Regional Stages in the East Baltic. In: Grigelis, A., Jankauskas, T.-R., Mertinienė, R. (ed.). 2nd Baltic Stratigraphic Conference. Abstracts, Vilnius, p. 25.

Puura, I., Viira, V., 1996: The Pakerort Stage: current boundary concepts and biostratigraphic studies in the stratotype area. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 53-54.

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1993: On the boundary stratotypes of the Ordiovician stages in the East Baltic. In: Grigelis, A., Jankauskas, T.-R., Mertinienė, R. (ed.). Abstracts of the Second Baltic Stratigraphic Conference, Vilnius, p. 25-25.

Rõõmusoks, A., 1976: Eesti Paleosoikumi stratotüüpsete paljandite kaitsest ja uuritusest. In: Viiding, H. (ed.). Eesti NSV maapõue kaitsest. Valgus, Tallinn, p. 108-121.

Hints, L., Nõlvak, J., Männik, P., Oraspõld, A., 2005: Proposal for the boundary stratotype of the Pirgu Regional Stage (Upper Ordovician) in the East Baltic. In: Koren’, T., Evdokimova, I., Tolmachova, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference, St Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 34-36.

Venjukov, P., 1884: Otloženiâ devonskoj sistemy Evropejskoj Rossii [Oтложения девонской системы Eвропейской Pоссии], St. Peterburg, p. 1-303.

Hints, O., Nõlvak, J., 1999: Proposal for the lower boundary-stratotype of the Keila Regional Stage (Upper Ordovician). The Fourth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 31-32.

Kiipli, T. & Kallaste, T., 1995: Siluri kivimite geokeemilised muutused kontaktivööndis lasuva Devoniga. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 59-65.

Müürisepp, K., 1957: Diktüoneema-kiltkivi ja glaukoniit-liivakivi geoloogia Eesti NSV-s. TA GI aruanne, p. 1-160.

Nestor, H., Sarv, L., Rubel, M., Männil, Reet, Põlma, L., Hints, L., Männik, P., Nestor, V., Nõlvak, J., Meidla, T., 1987: Upper Ordovician and Llandoverian stratotypes of Estonia [Стратотипы верхнего ордовика и лландовери Эстонии]. TAGI aruanne, p. 339.

Kleesment, A. E., Mark-Kurik, E. J., 1976: O rasčlenenii narovskogo gorizonta v stratotipičeskom rajone [О расчленении наровского горизонта в стратотипическом районе]. Materialy po stratigrafii Pribaltiki (k Mežvedomstvennomu stratigrafičeskomu soveŝaniû, Vil'nûs, maj 1976 g.), Vilnius, p. 63-64.

Raudsep, R., 1987: Ordovician. Pakerort Stage. Ceratopyge Stage [Ордовик. Пакерортский горизонт. Цератопигевый горизонт.]. In: Puura, V. (ed.). Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area. Valgus, Tallinn, p. 29-39.

Rõõmusoks, A., 1967: Stratigraphy of the Viruan and Harjuan series (Ordovician) in Northern Estonia I [Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии I]. Valgus, Tallinn, p. 1-345.

Nestor, H., 1993: Catalogue of Silurian stratigraphical units and stratotypes in Estonia and Latvia. Baltic Stratigraphic Association; Institute of Geology, Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 1-23.

Viira, V., Kaljo, D., Kleesment, A., Kurik, E., Männil, Reet, Märss, T., Rubel, M., Sarv, L., Jürgenson, E., 1973: Stratotipičeskie razrezy verhnego silura i nižnego devona Severnoj Pribaltiki [Стратотипические разрезы верхнего силура и нижнего девона Северной Прибалтики]. GI aruanne, p. 1-341.

Põlma, L., Kleesment, A., 1981: Siluri ja Devoni kontaktist Tammikul (Jõgeva raj.). In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 94-112.

Põlma, L., Sarv, L., Hints, L., 1988: Lithology and fauna of the type sections of the Caradoc Series in North Estonia [Литология и фауна типовых разрезов карадокского яруса в Северной Эстонии]. In: Sarv, L. (ed.). Lithology and fauna of the Caradoc Series type sections in North Estonia. Valgus, Tallinn, p. 1-101.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., 1977: Stratotypes of the Cambrian Formations of Estonia [Стратотипические разрезы кембрия Эстонии]. Valgus, Tallinn, p. 1-68.

Raukas, A., Teedumäe, A. (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 1-436.

Meidla, T., 1996: Late Ordovician Ostracodes of Estonia. Fossilia Baltica 2. Tartu University Press, Tartu, p. 1-222.

Hints, L., Meidla, T., Gailite, L. I., Sarv, L., 1993: Catalogue of Ordovician Stratigraphical Units and Stratotypes of Estonia and Latvia. Estonian Acadamy of Sciences, Tallinn, p. 1-62.

Puura, V. (ed), 1987: Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area [Геология и полезные ископаемые Раквереского фосфоритоносного района]. Valgus, Tallinn, p. 1-211.