Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (528)

Leitud 528 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Mõlder, L., 2015: Agu Aarna 100. Oil Shale, 32, 3, 288-290. https://doi.org/10.3176/oil.2015.3.07

Kirsimäe, K., 2015: Editors page. What shall we do with oil shale processing solid waste?. Oil Shale, 32, 3, 201-203. https://doi.org/10.3176/oil.2015.3.01

Sepp, M., Pae, T., Tammiksaar, E., 2018: Oil shale in Estonia in the 19th century - from rediscovery to usage. Oil Shale, 35, 1, 84-95. https://doi.org/10.3176/oil.2018.1.06

Pihu, T., Konist, A., Puura, E., Liira, M., Kirsimäe, K., 2019: Properties and environmental impact of oil shale ash landfills. Oil Shale, 36, 2, 257-270. https://doi.org/10.3176/oil.2019.2.01

Kann, J., 2010: In remembrance of Agu Aarna. Oil shale chemist and technologist. Oil Shale, 27, 4, 361-363.

Tohver, T., 2010: Utilization of waste rock from oil shale mining. Oil Shale, 27, 4, 321-330. https://doi.org/10.3176/oil.2010.4.05

Marini, F., Raukas, A., 2009: Lechattlierite-bearing microspherules from semicoke hill (KiviõIi, Estonia): contribution to the contamination problem of natural microtetektites. Oil Shale, 26, 3, 415-423. https://doi.org/10.3176/oil.2009.3.06

Tammiksaar, 2014, 2014: The birth of the Estonian oil shale industry - links to Russia and Scotland. Oil Shale, 31, 2, 195-206. https://doi.org/10.3176/oil.2014.2.09

Kochenov, A. V., Baturin, N., 2002: The Paragenesis of Organic Matter, Phosphorus, and Uranium in Marine Sediments. Lithology and Mineral Resources, 37, 2, 126–140.

Kogerman, P. N., 1927: The Chemical Nature of Estonian Oil-Shale. The Origin of Oil-Shales. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 34, 2, 166-182.

Teedumäe, A., 1988: Principal structural classification of mineral resources based on explorability and possibilities of exploitation [Принципиальная структурная классификация минеральных ресурсов по степени их изученности и возможностям освоения]. Oil Shale, 5, 3, 245-251.

Pets, L., Haldna, Ü., 1995: Microelements in Estonian and Green River (U.S.A.) oil shales: a quantitative comparison. Oil Shale, 12, 3, 239-245.

Hints, R., 2020: Tulevikumaavarade jälil. Horisont, 3, 18-22.

Leben, K., Mõtlep, R., Paaver, P., Konist, A., Pihu, T., Kirsimäe, K., 2020: Geochemical study of stable carbon and oxygen isotopes in landfilled Ca-rich oil shale ash. Estonian Journal of Earth Sciences, 69, 3, 134-142. https://doi.org/10.3176/earth.2020.09

Kogerman, P. N., 1931: On the chemistry of the Estonian oil shale Kukersite. Bulletin of the Oil Shale Research Laboratory of the University of Tartu, 3, 1-85.

Kattai, V., Lokk, U., 1995: Geological knowledge and the state of balance of the Eesti Oil Shale Deposit. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 20-25.

Kogerman, P. N., 1933: The occurrence, nature and origin of asphatites in limestone and oil shale deposits in Estonia. Bulletin of the Oil Shale Research Laboratory of the University of Tartu, 6, 1-8.

Kogerman, P. N., 1933: The occurrence, nature and origin of asphatites in limestone and oil shale deposits in Estonia. Journal of the Institution of Petroleum Technologists, 19, 113, 215-222.

Pihlak, A., 1989: Composition and properties of the oil shale occurring in Tõnismägi in Tallinn [Состав и свойства диктионемового сланца, вскрытого на холме Тынисмяги в г. Таллинне]. Oil Shale, 6, 2, 151-159.

Kröger, B., Servais, T., Zhang, Y., 2009: The Origin and Initial Rise of Pelagic Cephalopods in the Ordovician. PLOS ONE, 4, 9, 273-292. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007262

Domanova, N., 1989: Influence of mining work on the water resources of the buried valley of Vasavere and measures for their protection [Влияние горных работ на водные ресурсы Вазавереской погребенной долины и возможные мероприятия по их защите]. Oil Shale, 6, 3, 291-296.

Pihlak, A., 1986: Some facts on the history of spontaneous firing studies of Estonian oil shale. The second period (1917-1945) [Из истории исследований самовозгорания горючих сланцев Эстонии. Второй период (1917-1954 гг.)]. Oil Shale, 3, 2, 156-159.

Schulz, H., 2019: Sol-Gel Processes in Micro-Environments of Black Shale: Learning from the Industrial Production of Nanometer-Sized TiO2 Polymorphs. ChemEngineering, 3, 28, 2-11. https://doi.org/10.3390/chemengineering3010028

Kõiv, M., Mander, Ü., Kirsimäe, K., 2011: Uudne tehnoloogia fosfori kõrvaldamiseks reoveest põlevkivituhasette abil. Keskkonnatehnika, 3, 8-11.

Kõrts, A., Veski, R., 1994: Scanning electron microscopy of Gloeocapsomorpha as produced from kerogen oxidation. Oil Shale, 11, 4, 293-303.

Johannes, I., Kruusement, K., Palu, V., Veski, R., 2006: Evaluation of oil potential of Estonian shales and biomass samples using Rock-Eval analyzer. Oil Shale, 23, 2, 110-118.

Tammemäe, O., Torn, H., 2006: Environmental geotechnics in the service of sustainable development on the example of North-East Estonia - Sillamäe. Oil Shale, 23, 2, 177-186.

Valgma, I., Torn, H., Erg, K., 2006: The impact of infiltration dam on the groundwater regime in the Kurtna landscape reserve area. Oil Shale, 23, 1, 3-14.

Kogerman, A., 2004: Estonian oil shale: science and industry through ages. The exhibition in Tallinn 20.01-01.03.2004. Oil Shale, 21, 1, 87-90.

Raukas, A., 2004: Opening a new decade. Oil Shale, 21, 1, 1-2.

Raukas, A., 2003: Small anniversary (Editor's page). Oil Shale, 20, 3, 189-191.

Paat, A., Traksmaa, R., 2002: Investigation of the mineral composition of Estonian oil-shale ash using X-ray diffractometry. Oil Shale, 19, 4, 373-386.

Paat, A., 2002: About the mineralogical composition of Estonian oil shale ash. Oil Shale, 19, 3, 321-333.

Anonymous, 2000: Professor Anto Raukas 65. Oil Shale, 17, 1, 73-7.

Kattai, V., Lokk, U., 1998: Historical review of the kukersite oil shale exploration in Estonia. Oil Shale, 15, 102-110.

Kann, J., Raukas, A., Siirde, A., 2013: About the gasification of kukersite oil shale. Oil Shale, 30, 2S, 283-293. https://doi.org/10.3176/oil.2013.2S.08

Kalda, K., Ivask, M., Kutti, S., Kuu, A., Meriste, M., Nei, L., Peda, J., Raukas, A., 2015: Soil invertebrates in semi-coke heaps of Estonian oil shale industry. Oil Shale, 32, 1, 82-97. https://doi.org/10.3176/oil.2015.1.06

Adamson, A., Reinsalu, E., Uibopuu, L., 1995: About the outset of mining in Estonia. Oil Shale, 12, 1, 79-86.

Domanova, N., Norvatov, Yu., Petrova, I., 1995: Study of hydrodynamic conditions of the Vasavere buried valley. Oil Shale, 12, 1, 3-14.

Domanova, N., Krapiva, A., 1996: Water level regime of the Kurtna group of lakes. Oil Shale, 13, 2, 101-114.

Domanova, N., 1999: Experience of underworking a water basin (in conditions of Estonian oil shale deposit). Oil Shale, 16, 2, 117-123.

Puura, E., 1999: Technogenic minerals in the waste rock heaps of Estonian oil shale mines and their use to predict the environmental impact of the waste. Oil Shale, 16, 2, 99-107.

Domanova, N., Fyodorov, V., 1997: Application of infiltration basins as water protection structures (in the Kurtna Landscape Reserve). Oil Shale, 14, 3, 363-374.

Sliaupa, S., Shogenova, A., Shogenov, K., Sliaupiene, R., Zabele, A., Vaher, R., 2008: Industrial carbon dioxide emissions and potential geological sinks in the Baltic States. Oil Shale, 25, 4, 465-484. https://doi.org/10.3176/oil.2008.4.06

Shogenova, A., Šliaupa, S., Shogenov, K., Šliaupiene, R., Pomeranceva, R., Vaher, R., Uibu, M., Kuusik, R., 2009: Possibilities for geological storage and mineral trapping of industrial CO2 emissions in the Baltic region. Energy Procedia, 1, 1, 2753-2760. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2009.02.046

Raukas, A., 2008: Editor's page. Estonian State development plan of oil shale utilization. Oil Shale, 25, 1, 1-3. https://doi.org/10.3176/oil.2008.1.01

Vallner, L., Gavrilova, O., Vilu, R., 2015: Environmental risks and problems of the optimal management of an oil shale semi-coke and ash landfill in Kohtla-Järve, Estonia. Science of the Total Environment, 524-525, 400-415. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.03.130

Soesoo, A., 2014: Editor’s Page. More out from oil shale?. Oil Shale, 31, 3, 207-210. https://doi.org/10.3176/oil.2014.3.01

Perens, R., Punning, J.-M., Reinsalu, E., 2006: Water problems connected with oil shale mining in North-East Estonia. Oil Shale, 23, 3, 228-235.

Punning, J., Boyle, J. F., Terasmaa, J., Vaasma, T., Mikomägi, A., 2007: Changes in lake-sediment structure and composition caused by human impact: repeated studies of Lake Martiska, Estonia. The Holocene, 17, 1, 145-151. https://doi.org/10.1177/0959683607073297

Raukas, A., Siirde, A., 2012: Editor's page. New trends in Estonian oil shale industry. Oil Shale, 29, 3, 203-205. https://doi.org/10.3176/oil.2012.3.01

Petersell, V., Jüriado, K., Raukas, A., Shtokalenko, M., Täht-Kok, K., 2015: Quaternary deposits and weathered bedrock material as a source of dangerous radon emissions in Estonia. Geologos, 21, 2, 139-147. https://doi.org/10.1515/logos-2015-0006

Kilk, K., Savest, N., Yanchilin, A., Kellogg, D. S., Oja, V., 2010: Solvent swelling of Dictyonema oil shale: Low temperature heat-treatment caused changes in swelling extent. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 89, 2, 261-264. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2010.09.003

Sharayeva, G., Tiikma, L., Luik, H., Johannes, I., 2015: Low Temperature Pyrolysis of Graptolite Argillite (Dictyonema Shale) in Autoclaves. International Journal of Engineering Research and Applications, 5, 11,1, 16−22.

Bogdanov, R., Pihlak, A., 2002: Water radiolysis, a possible source of atmospheric oxygen. Oil Shale, 19, 1, 75-87.

Klyucharev, D. S., Soesoo. A., 2019: Ore future of combustible shales [Рудное будущее горючих сланцев]. Prospect and protection of mineral resources, 1, 57-62.

Punning, J., Terasmaa, J., Vaasma, T., Kapanen, G., 2008: Historical changes in the concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Lake Peipsi sediments. Environmental Monitoring and Assessment, 144, 1-3, 131-141. https://doi.org/10.1007/s10661-007-9951-4

Anonymous, 2010: Professor Jaan-Mati Punning (1940-2009). Oil Shale, 27, 1, 89-90.

Raukas, A., Punning, J., 2009: Environmental problems in the Estonian oil shale industry. Energy and Environmental Science, 2, 7, 723-728. https://doi.org/10.1039/b819315k

Maremäe, E., Taal, H., 1991: Metal extraction from alum shale ashes under the effect of ammonium sulphate. Oil Shale, 8, 4, 337-341.

Maremäe, E., Johannes, I., Ahelik, V., 1991: The percolative leaching of alum shale's sulphated ashes. Oil Shale, 8, 2, 138-147.

Kharin, G., Kyrwel, V., 1991: Lithological-geochimical comparison of Lower-Ordovician kerogen-bearing rocks on the Estonian mainland and the Baltic sea bottom. Oil Shale, 8, 4, 306-315.

Maremäe, E., Kirret, O., 1989: The decomposition of dictyonema shale ash by sulfuric acid with a large amount of liquid phase. Oil Shale, 6, 354-361.

Punning, J.-M., Koff, T., Alliksaar, T., 2000: Matter fluxes in lake Matsimäe (Central Estonia) estimated from traps and sediment records. Oil Shale, 17, 2, 185-200.

Maremäe, E., Kirret, O., 1990: Decomposition of alum shale ashes with sulphuric acid at a low liquid phase content. Oil Shale, 7, 1, 59-65.

Kaasik, M., Alliksaar, T., Ivask, J., Loosaar, J., 2005: Spherical fly ash particles from oil shale fired power plants in atmospheric precipitations. Possibilities of quantitative tracing. Oil Shale, 22, 4, 547-561.

Maremäe, E., Ründal, L., Ahelik, V., 1991: Study of the process of multistage leaching of alum shale’s sulphated ashes. Oil Shale, 8, 1, 12-38.

Alliksaar, T., 2000: Application of spherical fly-ash particles to study spatial deposition of atmospheric pollutants in north-eastern Estonia. Oil Shale, 17, 4, 335-349.

Punning, J.-M., Liblik, V., Alliksaar, T., 1997: History of fly ash emission and palaeorecords of atmospheric deposition in the oil shale combustion area. Oil Shale, 14, 3, 347-362.

Laigna, K., Raukas, A., 2001: The effect of subsurface mining on the land surface and preliminary calculation of pillars. Oil Shale, 18, 3, 203-213.

Sedman, A., Talviste, P., Mõtlep, R., Jõeleht, A., Kirsimäe, K., 2012: Geotechnical characterization of Estonian oil shale semi-coke deposits with prime emphasis on their shear strength. Engineering Geology, 131-132, 37-44. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2012.02.002

Kõiv, M., Liira, M., Mander, Ü., Mõtlep, R., Vohla, C., Kirsimäe, K., 2010: Phosphorus removal using Ca-rich hydrated oil shale ash as filter material – The effect of different phosphorus loadings and wastewater compositions. Water Reseearch, 44, 18, 5232-5239. https://doi.org/10.1016/j.watres.2010.06.044

Urov , K., Sumberg, A., 1999: Characteristics of oil shales and shale-like rocks of known deposits and outcrops. Monograph.. Oil Shale, 16, 3, 1-63.

Puura, E., Neretnieks, I., 2000: Atmospheric oxidation of the pyritic waste rock in Maardu, Estonia, 2: an assessment of aluminosilicate buffering potential. Environmental Geology, 39, 6, 560-566. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s002540050467

Puura, V., Vaher, R., Tuuling, I., 1999: Pre-Devonian landscape of the Baltic Oil-Shale Basin, NW of the Russian Platform. Geological Society, London, Special Publications, 162, 1, 75-83. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1999.162.01.06

Leben, K., Mõtlep, R., Paaver, P., Konist, A., Pihu, T., Paiste, P., Heinmaa, I., Nurk, G., Anthony, E. J., Kirsimäe, K., 2019: Long-term mineral transformation of Ca-rich oil shale ash waste. Science of the Total Environment, 658, 1404-1415. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.326

Aleksandrova, T. N., Romashev, A. O., Yanson, U. M., 2015: Study into the feasibility of rare elements extraction from the black shale rocks [Исследование возможности извлечения редких элементов из черносланцевых пород]. Mining informational and analytical bulletin, 4, 124-128.

Yanson, Y.M., Aleksandrova, T. N., 2015: Some strategic metals from dictyonema shale and the prospects of their extraction [Некоторые стратегические металлы в диктионемовых сланцах и перспектива их извлечения]. Mining informational and analytical bulletin, S19, 222-229.

Vyalov, V. I., Larichev, A. I., Balakhonova, A. S., 2013: Ore genesis in dictyonema shales and obolus sandstones of the Baltic sedimentary basin [Рудогенез диктионемовых сланцев и оболовых песчаников Прибалтийского бассейна]. Regional geology and metallogeny, 55, 87-98.

Vyalov, V. I., Balakhonova, A. S., Larichev, A. I., Bogomolov, A. K., 2013: Rhenium in the Dictyonema shale of the Baltic basin. Moscow University Geology Bulletin, 68, 2, 123-128. https://doi.org/10.3103/S0145875213020117

Klesment, K., Urov, K., 1980: Role of bacterial lipids in the formation of geolipids and kerogens [Роль бактериальных липидов при образовании геолипидов керогенов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 29, 4, 241-245.

Veski, R., Sidorova, S., 1981: About oil secretion of buried burning dictyonema oil shale. 1. Sulphur in oil [O смоле самовозгорания диктионемового горючего сланца. 1. Сера в смоле]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 95-100.

Teedumäe, A., Raukas, A., 2006: The possibility of integrating sustainability into legal framework for use of oil shale reserves. Oil Shale, 23, 2, 119-124.

Miidel, A., Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 2006: Influence of bedrock topography on oil shale mining in North-East Estonia. Oil Shale, 23, 4, 313-327.

Raidla, V., Kirsimäe, K., Bityukova, L., Jõeleht, A., Shogenova, A., Šliaupa, S., 2006: Lithology and diagenesis of the poorly consolidated Cambrian siliciclastic sediments in the northern Baltic Sedimentary Basin. Geological Quarterly, 50, 4, 11-22.

Sturesson, U., Bauert, H., 1994: Origin and palaeogeographical distribution of the Viruan iron and phosphate ooids in Estonia: evidence from mineralogical and chemical compositions. Sedimentary Geology, 93, 1-2, 51-72. https://doi.org/10.1016/0037-0738(94)90028-0

Kay, G. M., 1940: Ordovician Mohawkian Ostracoda: Lower Trenton Decorah Fauna. Journal of Paleontology, 14, 3, 234-269.

Erg, K., 2003: Sulphate balance of lakes and shallow groundwater in the Vasavere buried valley, Northeast Estonia. Oil Shale, 20, 4, 477-490.

Reinsalu, E., 2000: Stochastic approach to room-and-pillar failure in oil shale mining. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering, 6, 3, 207-216.

Utsal, K., 1984: Comprehensive investigation of oil shale material composition by X-ray diffraction method [Применение рентгендифрактометрического метода для комплексного исследования вещественного состава горючих сланцев]. Oil Shale, I, 1, 69-80.

Maremäe, E., 1989: A problem of complex processing of Estonia alum shale as a raw material metallurgy [Проблема комплексного использования диктионемовых сланцев эстонии в качестве сырья для металлургии]. Oil Shale, 6, 1, 28-36.

Pihlak, A.-T., 1993: Kroodi oja kannab Muuga lahte diktüoneemareostust. Eesti Loodus, 11/12, 409-411.

Syrovetnik, K., Puura, E., Neretnieks, I., 2004: Accumulation of heavy metals in Oostriku peat bog, Estonia: -site description, conceptual modelling and geochemical modelling of the source of the metals. Environmental Geology, 45, 5, 731-740.

Puura, E., Neretnieks, I., Kirsimäe, K., 1999: Atmospheric oxidation of the pyritic waste rock in Maardu, Estonia. 1 Field study and modelling. Environmental Geology, 39, 1, 1-19. https://doi.org/10.1007/s002540050432

Lippmaa, E., Maremäe, E., 2003: The beginnings of uranium production in Estonia. Oil Shale, 20, 2, 167-174.

Yang, S., Schulz, H., Horsfield, B., Schovsbo, N. H., Noah, M., Panova, E., Rothe, H., Hahne, K., 2018: On the changing petroleum generation properties of Alum Shale over geological time caused by uranium irradiation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 229, 20-35. https://doi.org/10.1016/j.gca.2018.02.049

Koch, R., Kiis, K., 1984: Peculiarities of thermolysis of organic matter in Maardu argillite (alum shale). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 33, 2, 110-116.

Enel, M., 2003: Distribution of heavy metals in plants and their habitats in the outcrop area of Dictyonema shale. Oil Shale, 20, 4, 459-476.

Ilyin, A., 1998: Phosphorites of the Russian Craton. Earth-Science Reviews, 45, 1-2, 89-101. https://doi.org/10.1016/S0012-8252(98)00033-6

Gustavson, H., 1976: Kiltkivikeemia ajaloost Eestis. Eesti Loodus, 12, 763-763.

Raukas, A., 1994: Mineral resources of Estonia and the problems of their exploitation. Acta Geologica Hungarica, 37, 3/4, 351-367.

Kivimägi, E., 1974: Eesti senikasutamata maavara, 2. Eesti Loodus, 5, 295 - 297.

Põldvere, Anne, 1999: Overview of kukersite oil shale beds. Estonian Geological Sections, 18-19.

Fadeyeva, R., Klimyonova, T., 1984: Distribution of microcomponents in the oil shale of the Estonian deposit [О содержании микроэлементов в сланценосной толще Эстонского месторождения]. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetused, 567, 77-82.

Päsok, R., Reinsalu, E., 1982: Ob èffektivnosti sovmestnoj dobyči gorûčego slanca i fosforitnoj rudy na učastke Rägavere [Об эффективности совместной добычи горючего сланца и фосфоритной руды на участке Рягавере]. Oil Shale, 12, 6-9.

Kogerman, P., 1939: Eesti maapõuevarad ja energiaallikad. Varamu, 2, 181-186.

Lindvers, P., 1939: Kas diktüoneema-kildakivi on kasutatav?. Tehnika Ajakiri, 7/8, 190-194.

Päsok, R., 1983: O racional'noj organizacii osvoeniâ kompleksnyh slance-fosforitnyh mestoroždenij Rakvereskogo rajona Èstonskoj SSR [О рациональной организации освоения комплексных сланце-фосфоритных месторождений Раквереского района Эстонской ССР]. Oil Shale, 2, 6-9.

Maremäe, E., 1987: Diktüoneemakilda kasutamise võimalustest rahvamajanduses. Tehnika ja Tootmine, 10, 10-14.

Pelekis, L., Kirret, O., Taure, I., Pelekis, Z., Eglit, G., Rajavee, E., Ahelik, V., 1988: Instrumental neutron activation analysis of Estonian alum shale and some other oil shales. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 1, 1-5.

Žigaitè, Ž., Fadel, A., Blom, H., Pérez-Huerta, A., Jeffries, T., Märss, T., Ahlberg, P. E., 2015: Rare earth elements (REEs) in vertebrate microremains from the upper Pridoli Ohesaare beds of Saaremaa Island, Estonia: geochemical clues to palaeoenvironment. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 1, 115-120. https://doi.org/10.3176/earth.2015.21

Hiiemaa, H., Mustasaar, M., Kohv, M., Hang, T., Jõeleht, A., Lasberg, K., Kalm, V., 2014: Geological settings of the protected Selisoo mire (northeastern Estonia) threatened by oil shale mining. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 2, 97-107. https://doi.org/10.3176/earth.2014.09

Puura, V., Puura, E., 2007: Origins, compositions, and technological and environmental problems of utilization of oil shales. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 3, 185-187.

Kattai, V., 1990: Local structures changes in the commercial seam of the Estonian oil-shale kukersite deposit. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 2, 60-67.

Tsutsulkovski, V., Jürkova, L., Nalivkina, A., Smirnov, A., 1972: Obogaŝenie osnovnyh tipov rud mestoroždeniâ Toolse [Обогащение основных типов руд месторождения Тоолсе]. Russian Chemical Industry, 9, 43-44.

Pihlak, A., 1985: Iz istorii issledovanij samovozgoraniâ gorûčih slancev Èstonii. Pervyj period (1791-1917 gg.) [Из истории исследований самовозгорания горючих сланцев Эстонии. Первый период (1791-1917 гг.)]. Oil Shale, 2, 3, 279-288.

Luiga, P., Paalme, G., 1985: Ohrana okružaûŝej sredy pri dobyče i ispol'zovanii èstonskih gorûčih slancev [Охрана окружающей среды при добыче и использовании эстонских горючих сланцев]. Oil Shale, 2, 2, 206-213.

Vingisaar, P., Kattai, V., Utsal, K., 1984: The composition of the kukersite in the Baltic oil shale basin. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 2, 55-62.

Ginzburg, A., 1969: Organičeskoe veŝestvo petrografičeskih tipov gorûčih slancev (na primere nekotoryh mestoroždenij SSSR) [Органическое вещество петрографических типов горючих сланцев (на примере некоторых месторождений СССР)]. Litologiya i poleznye iskopayemye, 4, 39-52.

Aaloe, Aasa, Viiding, H., 1983: Lithological classification of rocks of the commercial kukersite bed. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 4, 157-162.

Baukov, S., Morozov, O., Tubli, T., 1983: Forecast of the quality of commercial oil shale distributed in margin areas of the Estonian deposit. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 1, 9-15.

Baukov, S., Morozov, O., Tubli, T., 1982: Regularities of the changes in the main parameters of the Estonian industrial oil shale layers. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 140-145.

Baukov, S., Morozov, O., Tubli, T., 1982: The resources of Estonian oil shale. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 3, 100-104.

Riet, K., 1979: Statistical forecast models of water flow in mines and open-cast pits of Estonian oil shale. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 1, 33-39.

Aaloe, Aasa, 1978: Kukersite structures of the Baltic basin. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 42-45.

Sokolover, A., 1970: Dependences between the quality indices of oil shale. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 3, 234-237.

Baukov, S., 1970: Topical questions of the economic geology of the Baltic oil shale basin. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 52-56.

Pobul, E., Vaher, R., 1967: On possibilities of micromagnetic survey in the study of the jointing of the bedrock in deposits of Estonian combustible shale. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 1, 54-61.

Baukov, S., 1961: Der Schwefel im estnischen Brennschiefer. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 45-50.

Reinsalu, E., 2003: Ainulaadne põlevkivi ootab kaevandamist. Eesti Loodus, 11, 6-9.

Pihlak, A., 1985: Põlevkivide süttimine. Eesti Loodus, 11, 700-704.

Petersell, V., Mõttus, V., Täht, K., 2005: Nähtamatu ohuallikas Eestimaa pinnases. Eesti Loodus, 5, 46-50.

Veski, R., 1981: Väävli ja naftoidi tekkest Maardu karjäärides. Eesti Loodus, 11, 716-720.

Veski, R., 1990: Uraan ja roheline Maardu. Eesti Loodus, 7, 424-429.

Veski, R., 1993: Geokeemilised viitpommid Maardus. Eesti Loodus, 9, 301-302.

Raudsep, R., 1996: Kus meil on uraani?. Eesti Loodus, 10, 327-328.

Pirrus, E., 2003: Hetkeks avanenud paekallas. Eesti Loodus, 5, 49-49.

Gazizov, M., 1958: On the morphology and origin of karst phenomena in the deep strata of the Baltic oil shale basin. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 133-162.

Baukov, S., 1958: Regularity of material composition of oil shale in the Baltic oil shale basin. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, II, 49-72.

Baukov, S., 1956: Geotectonic conditions of shale accumulation [Геотектонические условия сланценакопления]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, I, 95-104.

Dilaktorski, N. L., Baukov, S. S., Dilaktorskaja, M. M., 1961: Anwendung der sedimentometrischen Analyse zur Festellung der Sedimentationsbedingungen [Oпыт применения седиментометрического анализа для выяснения условий сланценакопления]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 10, 2, 130-142.

Dilaktorski, N. L., 1960: Zur Frage von der Struktur des Kerogens [K вопросу о строении керогена]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 9, 2, 130-133.

Klitina, L., Letušova, I., 1980: Petrografičeskie i himičeskie osobennosti diktionemovyh slancev i kukersitov Pribaltijskogo bassejna [Петрографические и химические особенности\nдиктионемовых сланцев и кукерситов Прибалтийского бассейна]. , 126-127.

Jusupova, I., Emets, T., Stefanova, E., Filippova, V., 1972: Nekotorye petrografičeskie osobennosti organičeskogo veŝestva pribaltijskih diktionemovyh slancev [Некоторые петрографические особенности органического вещества прибалтийских диктионемовых сланцев]. Moscow University Geology Bulletin, 4, 91-93.

Urov, K., Võsotskaja, V., 1981: About oil secretion of buried burning dictyonema oil shale. 2. The chemical composition of the oil [О смоле самовозгорания диктионемового горючего сланца. 2. Особенности химического состава смолы]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 101-105.

Kordikov, A., 1962: The mineralogical characteristics of Maardu dictyonema shale [Минералогическая характеристика диктионемовых сланцев Маардуского месторождения]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 11, 1, 67-72.

Pelekis, L., Pelekis, Z., Taure, I., Kirret, O., Rajavee, E., 1985: Instrumental neutron activation analysis of alum shale from the Maardu deposit [Инструментальный нейтронно-активационный анализ диктионемового сланца Маардуского месторождения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 343, 4, 161-163.

Haldna, J., Ilmoja, K., Johannes, I., 1986: Rtut' v diktionemovyh slancah Èstonskoj SSR [Ртуть в диктионемовых сланцах Эстонской ССР]. Oil Shale, 3, 3, 290-292.

Kirret, O., Koch, R., Ründal, L., Johannes, I., Talkop, R., 1986: Valkla-Tsitre ja Toolse leiukohtade diktüoneemakilda omadustest ja keemilisest koostisest. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 35, 4, 237 -244.

Kirret, O., Koch, R., Ründal, L., 1959: Maardu leiukoha diktüoneemakilda ja temas sisalduva kerogeeni keemilisest koostisest. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 8, 4, 243-254.

Kirret, O., Polikarnov, N., Lutskovskaja, N., 1957: O sostave i svojstvah diktionemovogo slanca mestoroždeniâ Maardu ÈSSR [О составе и свойствах диктионемового сланца месторождения Маарду ЭССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 6, 2, 170-183.

Uibopuu, E., 2012: Kildagaas – kas Eesti kolmeteistkümnes maavara?. Keskkonnatehnika, 12, 3, 10-11.

Niin, M., Rammo, M., 2009: Diktüoneemakilt – Eesti tulevikumaavara. Keskkonnatehnika, 9, 3, 27-28.

Sumberg, A., Urov, K., Aasamäe, E., 1990: Characteristics of Estonian lower Ordovician fossil organic matter, (Maardu member of the Pakerort horizon) [К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ФОССИЛЬНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО\nВЕЩЕСТВА НИЖНЕГО ОРДОВИКА Эстонии\n(МААРДУСКАЯ ПАЧКА ПАКЕРОРТСКОГО ГОРИЗОНТА)]. Oil Shale, 7, 3-4, 238-244.

Lapo, A., Mihhailov, N., 1988: On the initial material of organic matter of the Baltic Dictyonema shales [К ВОПРОСУ ОБ ИСХОДНОМ МАТЕРИАЛЕ\nОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДИКТИОНЕМОВЫХ\nСЛАНЦЕВ ПРИБАЛТИИСКОГО БАССЕИНА]. Oil Shale, 5, 4, 348-355.

Veski, R., Filimonova, N., Bondar, E., Lumiste, T., Fomina, A., 1979: Study of the organic matter of dictyonema shale by nitric oxidation [Исследование органического вещества диктионемового сланца окислением азотной кислотой]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 28, 1, 32-39.

Bondar, E., Veski, R., 1980: Unsaturated fatty acids in the extracts from Ordovician Dictyonema oil shale [НЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ В БИТУМОИДЕ\nОРДОВИКСКОГО ДИКТИОНЕМОВОГО ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 29, 4, 251-255.

Rüger, L., 1926: Die Ergebnisse neurer Untersuchungen über der estnischen Kuckersit und einige sich deren knüpfende Fragen. Geologische Rundschau, 17, 23-25.

Gäbert, C., 1921: Über die Ölschiefer in Estland. Braunkohle: Zeitschr. für Gewinnung u. Verwertung d. Braunkohle, 48-49, 597-625.

Pihlak, A., 1986: Kritičeskaâ i dopustimaâ temperatura samonagrevaniâ diktionemovogo argillita [Критическая и допустимая температура самонагревания диктионемового аргиллита]. Oil Shale, 3, 3, 247-255.

Palvadre, R., Utsal, K., Ahelik, V., Haldna, J., 1984: Investigation of the mineral composition of Estonian graptolitic argillite [Исследование минерального состава граптолитового аргиллита Эстонии]. Oil Shale, 1, 2, 162-170.

Palvadre, R., Kleemeier, T., 1982: Leaching of several heavy metals from argillites [Bыцелачитаемость некоторых тяжелых металлов из аргиллитов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 31, 4, 243-238.

Palvadre, R., Ahelik, V., Rajavee, E., Juura, R., 1990: Some aspects of water leaching of argillites [Некоторые вопросы водного выщелачивания агриллитов]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 39, 4, 235-241.

Naumov, B, 1991: Pollution of hydrosphere by leaching of dictyonema shale in waste dumps of the Maardu openpits [Загрязнение гидросферы при выщелачивании диктионемовых аргиллитов в отвалах Маардуасих фосфоритных карьерой]. Oil Shale, 8, 3, 266-274.

Maremäe, E., 1988: Utilisation of Estonian alum shale in the national economy [О возможности использования Эстонского диктионемового сланца в национальной экономике]. Oil Shale, 5, 1, 407-417.

Loog, A., Petersell, V., 1995: Authigenic siliceous minerals in the Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 44, 1, 26-32.

Reinwaldt, I., 1935: Störungen im Brennschiefergebiet Estlands. Tehnika Ajakiri, 9, 161-165.

Luts, K., 1935: Èstonskie gorûčie slancy kukersity: ih himiâ, tehnologiâ i analiz [Эстонские горючие сланцы кукерситы: их химия, технология и анализ]. Gorjuchie slancy, 1-5, .

Luts, K., 1932: Zur Frage der unterirdischen Oxydation des Brennschiefers. Brenstoff Chemie, 13, .

Luts, K., 1930: Der konstante Charakter der estländischen Brennschieferschichten. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 36, 1/2, 9-26.

Scupin, H., 1921: Ist der Dictyonemaschiefer eine Tiefseeablagerung?. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 73, 6/7, 153-155.

Loog, A., 1982: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the Tremadoc graptolitic argillites of North Estonia. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 527, 44-49.

Baturin, G. N., Ilyin, A. V., 2013: Comparative geochemistry of shell phosphorites and dictyonema shales of the Baltic. Geochemistry International, 51, 1, 23-32. https://doi.org/10.1134/S0016702913010023

Veski, R., 1995: Possibility of the occurrence of geochemical time bombs in the Maardu waste hills. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 44, 1, 76-85.

Maldre, J., 1976: Molibden v diktionemovyh slancah Severnoj Èstonii [Молибден в диктионемовых сланцах Северной Эстонии]. Litologiya i poleznye iskopayemye, 5, 94-98.

Öpik, A., 1925: Über die Ergebnisse neuerer Untersuchungen im estländischen Unterordovicium: 1922-1924. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 8, 257-258.

Wittlich, M., 1925: Einiges über den Schwefel im estländischen Ölschiefer (Kuckersit) und dessen Verschwelungsprodukten. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, VIII, 6, 1-12.

Winkler, H., 1926: Der Brennschiefer und die Brennschieferindustrie Estlands. Petroleum, 36, 1339-1342.

Kogerman, P. N., 1931: On the chemistry of the Estonian oil shale Kukersite. Eesti Loodusteaduse Arhiiv, X, 2, 1-141.

Wittlich, M., Weshnjakow, S., 1922: Beitrag zur Kenntnis des estländischen ölschiefers, genannt Kukkersit. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, III, 7, 1-8.

Luha, A., 1945: Eesti NSV maavarad. Plaanimajandus, 8/9, 3-11.

Gratskev, F., Repetuh, V., 1983: Predupreždenie èndogennyh požarov na pribaltijckih mestoroždeniâh fosforitov [Предупреждение эндогенных пожаров на прибалтийцких месторождениях фосфоритов]. Gorny Zhurnal, 9, 29-31.

Pihlak, A., Maremäe, E., Jalakas, L., 1985: Leaching processes of the alum shale and limestone from Maardu and Toolse phosphorite quarries (Estonian SSR) [Водное выщелачивание диктионемовых сланцев и известняков из фосфоритовых месторождений Маарду и Тоолсе Эстонской ССР]. Oil Shale, 2, 2, 155-169.

Pihlak, A., 1984: O sklonnosti diktionemovyh slancev iz mestoroždenij fosforitov Èstonskoj SSR k samovozgoraniû [О склонности диктионемовых сланцев из месторождений фосфоритов Эстонской ССР к самовозгоранию]. Oil Shale, 1, 3, 251-264.

Linstow, O., 1927: Ueber die Verbreitung des Diktyonemaschiefers. Braunkohle: Zeitschr. für Gewinnung u. Verwertung d. Braunkohle, 26, 8, 1-4.

Rägo, N., 1928: Beiträge zur Kenntnis des estländischen Dictyonemaschiefers. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XIII, 9, .

Metsur, M., Metsur, M., Niitlaan, E., Raukas, A., Siitam, P., 2012: Geological and environmental pre-conditions for utilisation of the Maardu granite deposit, northern Estonia. Baltica, 25, 2, 121-128. https://doi.org/10.5200/baltica.2012.25.12

Bogdanov, R., Ozernaja, S., Pihlak, A., Lippmaa, E., 1994: The detection of the markedly depleted in U-234 Dictyoneme shale component. Geokhimiya, 11, 1626-1632.

Raudsep, R., 2008: Estonian georesources in the European context. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 2, 80-86. https://doi.org/10.3176/earth.2008.2.03

Hints, R., Soesoo, A., Voolma, M., Tarros, S., Kallaste, T., Hade, S., 2014: Centimetre-scale variability of redox-sensitive elements in Tremadocian black shales from the eastern Baltic Palaeobasin. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 4, 233-239. https://doi.org/10.3176/earth.2014.24

Ilyin, A., Heinsalu, H., 1990: Early Ordovician shelly phosphorites of the Baltic Phosphate Basin. Geological Society, London, Special Publications, 52, 253-259. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1990.052.01.18

Lippmaa, E., Maremäe, E., 2003: The beginnings of uranium production in Estonia. Oil Shale, 20, 2, 167-174.

Kivimägi, E., Teedumäe, A., 1971: Results of a complex estimation of the rocks in the phosphorite deposit of Toolse [РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ ТООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 3, 243-250.

Rang, S., Orav, A., Ivanov, A., Eisen, O., Stjopin, S., 1974: Сomposition of the Toolse Dictyonema shale oil fraction 120—190°C [О СОСТАВЕ ФРАКЦИИ СМОЛЫ ДИКТИОНЕМОВОГО\nСЛАНЦА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТООЛСЕ, ВЫКИПАЮЩЕЙ\nВ ПРЕДЕЛАХ 120—190° С]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 27-30.

Stumbur, H., 1977: Põlevkivide kasutamise võimalustest sõltuvalt orgaanilise aine kvaliteedist [О ПУТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ\nВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ИХ\nОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 304-312.

Johannes, E., 1968: Mikroelementide spektraalne määramine diktüoneemakildas sigarimeetodil [Прямое спектральное определение микроэлементов в диктио-немовом сланце методом бумажного штабика]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 2, 167-174.

Naumov, B., 1981: Electrochemical properties of the self-ignition process of kerogen-containing argillites in dumps of the Maardu phosphorite deposit [ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА\nСАМОВОЗГОРАНИЯ КЕРОГЕНСОДЕРЖАЩИХ\nАРГИЛЛИТОВ В ОТВАЛАХ ФОСФОРИТНОГО\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ МААРДУ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 161-166.

Pevzner, M., Naumov, B., Puura, V., Belenki, A., 1982: Distribution of Dictyonema shale and its self-heating regime in dumps of Maardu phosphorite open-cut mine [РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИКТИОНЕМОВОГО СЛАНЦА\nИ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЕГО САМОНАГРЕВА\nВ ОТВАЛАХ МААРДУСКОГО ФОСФОРИТНОГО КАРЬЕРА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 131-139.

Doss, B., 1900: Über die Möglichkeit der Erbohrung von Naphthalagerstätten bei Schmarden in Kurland. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 43, 157-212.

Tuuling, I., 1988: The structure of the eastern part of the Baltic oil shale and phosphorite basin [СТРУКТУРА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРИБАЛТИЙСКОГО\nБАССЕЙНА ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ И ФОСФОРИТОВ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 2, 59-69.

Tuuling, I, 1988: Pre-Devonian and pre-Quaternary relief in the eastern part of the Baltic phosphorite-oil shale basin (Luuga-Narva lowland) [ДОДЕВОНСКИЙ И ДОЧЕТВЕРТИЧНЫЙ РЕЛЬЕФ ВОСТОЧНОЙ\nЧАСТИ ПРИБАЛТИЙСКОГО ФОСФОРИТО-СЛАНЦЕВОГО\nБАССЕЙНА (ЛУЖСКО-НАРВСКАЯ НИЗИНА)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 4, 145-152.

Born, A., 1915: Der untersilurische Brandschiefer von Kuckers (Estland). Geologische Rundschau, 5, 4, 313-317.

Hehn, R., 1871: Die Produkte der trockenen Destillation des Brandschiefers aus Kuckers. Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbfleiss und handel, 2, 3, 22-28, 35-38.

Schamarin, A., 1870: Chemische Untersuchung des Brandschiefers von Kuckers. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 5, 1, 25-68.

Artyushkov, E. V., Lindström, M., Popov, L. E., 2000: Relative sea-level changes in Baltoscandia in the Cambrian and early Ordovician: the predominance of tectonic factors and the absence of large scale eustatic fluctuations. Tectonophysics, 320, 375-407. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(00)00038-X

Funk, K., 1869: Otkrytie zaležej guano v Èstlândii [Открытие залежей гуано в Эстляндии]. Zemledelcheskaja gazeta, 27, 420-421.

Fokin, L. F., 1913: O stroenii i produktah raspada bituminoznyh gornyh porod Èstlândii [О строении и продуктах распада битуминозных горных пород Эстляндии]. Gorny Zhurnal, 2, 5, 117-142.

Pogrebov, N. F., 1923: Neskol'ko slov o mestoroždeniâh kukersita v Èstonii [Несколько слов о месторождениях кукерсита в Эстонии]. Neftjanoje i slancevoje hozjaistvo, 6, 4/5, 685-687.

Kallaste, T., Pukkonen, E., 1992: Pyrite varieties in Estonian Tremadocian argillite (Dictyonema shale). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 1, 11-22.

Pukkonen, E., Rammo, M., 1992: Distribution of molybdenum and uranium in the Tremadoc graptolitic argillite (Dictyonema shale) of North-Western Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2, 1, 3-15.

Pogrebov, N. F., 1917: Geologo-razvedočnye raboty na gorûčie slancy kukerskogo ârusa v Èstlândskoj gub. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 36, 1, 551-554.

Pogrebov, N. F., 1917: Kukerskie gorûčie slancy [Kукерские горючие сланцы]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 551-554.

Pogrebov, N. F., 1916: Soobŝenie o gorûčih slancah ûžnogo poberež'â Finskogo zaliva [Cообщение о горючих сланцах южного побережья Финского залива]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 35, 6, 226-229.

Zalessky, M. D., 1916: O neotoryh iskopaeyh sapropelitah [O неоторых ископаеых сапропелитах]. Geologicheski vestnik, 2, 5-6, 227-234.

Sokman, K., Kattai, V., Vaher, R., Systra, Y. J., 2008: Influence of tectonic dislocations on oil shale mining in the Estonia deposit. Oil Shale, 25, 2s, 175-185. https://doi.org/10.3176/oil.2008.2S.09

Mickwitz, A., 1909: Die brennenden Schieferlager von Baltischport. Revalsche Zeitung, .

Schmidt, Fr., 1872: Soobŝenie o novejših issledovaniâh samyh drevnih ârusov silurijskoj počvy v Švecii [Cообщение о новейших исследованиях самых древних ярусов силурийской почвы в Швеции]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 3, XXI- XXIV.

Schmidt, C., 1869: Das vermeintliche Guanolager zu Kuckers. Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbfleiss und handel, 34/35, 441-445.

Loog, A., Petersell, V., Aruväli, J., Kalkun, M., 1998: Methods for the determination of the texture and mineral composition of the Dictyonema shale. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 8, 1, 32-36.

Schmidt, Fr., 1891: The Eurypterus Beds of Oesel as compared with those of North America. Bulletin of the Geological Society of America, 3, 59-60.

Puura, E., 1994: Geochemical zonation of Maardu mine tailings dump. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 77-94.

Loog, A., Petersell, V., 1994: The distribution of microelements in Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 57-76.

Loog, A., Kurvits, T., Aruväli, J., Petersell, V., 2001: Grain size analysis and mineralogy of the Tremadocian Dictyonema shale in Estonia. Oil Shale, 18, 4, 281-297.

Maremäe, E., 2001: Extraction of uranium from local Dictyonema shale at Sillamäe in 1948-1952. Oil Shale, 18, 3, 259.

Lippmaa, E., Maremäe, E., 2000: Uranium production from the local Dictyonema shale in North-East Estonia. Oil Shale, 17, 4, 387-394.

Pihlak, A.-T., 1999: Composition and spontaneus ignition tendency of Dictyonema argillites of Northwest Estonia. Oil Shale, 16, 4s, 478-507.

Lippmaa, E., Maremäe, E, 1999: Dictyonema shale and uranium processing at Sillamäe. Oil Shale, 16, 4, 291-301.

Puura, E., Pihlak, A.-T., 1998: Oxidation of Dictyonema shale in Maardu mining waste dumps. Oil Shale, 15, 3, 239-267.

Loog, A., Aruväli, J., Petersell, V., 1996: The nature of potassium in Tremadocian Dictyonema shale (Estonia). Oil Shale, 13, 4, 341-350.

Lippmaa, E., Teeäär, R., Maremäe, E., 1995: Estonian Dictyonema shale and Swedish alum shale. Estimation of aromaticities by 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy. Oil Shale, 12, 4, 289-296.

Lippmaa, E., Maremäe, E., Rummel, A., Trummal, A., 2006: Tantalum, Niobium and Thorium Cake Production at the Sillamäe Oil Shale Processing Plant. Oil Shale, 23, 3, 281-285.

Lippmaa, E., Maremäe, E., Trummal, A., Rummel, A., Lippmaa, J., 2006: Enriched uranium technology at the Sillamäe oil shale processing plant. Oil Shale, 23, 3, 275-280.

Palvadre, R., Naumov, B., Ahelik, V., Lille, I., Aguraiuja, K., 1994: The leaching of dictyonema argillites in the dumps of phosphorite open cast mining at Maardu. Oil Shale, 11, 3, 217-226.

Palvadre, R., Ahelik, V., 1993: The distribution of some rare metals in the process of separation of organic matter from Estonian Dictyonema argillite. Oil Shale, 10, 4, 271-281.

Väli, E., Valgma, I., Reinsalu, E., 2008: Usage of Estonian oil shale. Oil Shale, 25, 2s, 101-114. https://doi.org/10.3176/oil.2008.2S.02

Bogdanov, R., Ozernaja, S., Pihlak, A.-T., Timofeev, S., 2007: Radiogenic uranium-234 in humus acids of graptolitic argillite [Радиогенный уран-234 в составе гумусовых кислот граптолитового аргиллита]. Oil Shale, 24, 1, 73-89.

Lippmaa, E., Maremäe, E., Pihlak, A., Aguraiuja, R., 2009: Estonian graptolitic argillites - ancient ores or future fuels?. Oil Shale, 26, 4, 530-539. https://doi.org/10.3176/oil.2009.4.08

Jüriado, K., Raukas, A., Petersell, V., 2012: Alum Shales Causing Radon Risks on the Example of Maardu Area, North-Estonia. Oil Shale, 29, 1, 76-84. https://doi.org/10.3176/oil.2012.1.07

Kilk, K., Savest, N., Hruljova, J., Tearo, E., Kamenev, S., Oja, V., 2010: Solvent swelling of dictyonema oil shale. Oil Shale, 27, 1, 26-36. https://doi.org/10.3176/oil.2010.1.04

Johannes, I., Luik, H., Bojesen-Koefoed, J. A., Tiikma, L., Vink, N., Luik, L., 2012: Effect of Organic Matter Content and Type of Mineral Matter on the Oil Yield from Oil Shales. Oil Shale, 29, 3, 206-221. https://doi.org/10.3176/oil.2012.3.02

Hade, S., Soesoo, A., 2014: Estonian graptolite argillites revisited: A future resource?. Oil Shale, 31, 1, 4-18. https://doi.org/10.3176/oil.2014.1.02

Petzholdt, A., 1852: Ein neues brennbares Mineral aus Estland. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 68-68.

Petzholdt, A., 1850: Ein neues brennbares Gestein in Estland. Inland, 35, 548-549.

Petzholdt, A., 1850: Ein neues brennbares Gestein in Estland. Inland, 32, 502-504.

Helmersen, G., 1838: Mémoire sur le schiste argileux bitumineux d'Esthonie, et sur une nouvelle roche combustible, découverte dans cette province. Annuaire Journal Mines Russie, 97-128.

Planer, K. G. I., 1840: O vnov' otkrytyh i vnov' isslelovannyh mineralah s 1832 goda [О вновь открытых и вновь исслелованных минералах с 1832 года]. Gorny Zhurnal, 2, 6, 356-391.

Helmersen, G. P., 1838: Über den bituminösen Thonschiefer und ein neu entdecktes brennbares Gestein der Übergangsformation Estlands, mit Bemerkungen über einige geologische Erscheinungen neuerer Zeit. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 5, 4/5, 56-73.

Helmersen, G. P., 1839: O mestoroždenii smolistogo glinistogo slanca i vnov' otkrytom gorûčem minerale v perehodnoj formacii Èstlândskoj gubernii, dopolnennoe nekotorymi zamečaniâmi o geologičeskih âvleniâh novejšego vremeni [О месторождении смолистого глинистого сланца и вновь открытом горючем минерале в переходной формации Эстляндской губернии, дополненное некоторыми замечаниями о геологических явлениях новейшего времени]. Gorny Zhurnal, 8, 149-185.

Helmersen, G., 1838: Der in Estland bei Fall und Tolks entdeckte brennbare Schiefer. Inland, 48, 769-773.

Nasonova, N. M., 1962: The textural and structural peculiarities of the rocks of the productive sequence of the Estonian Oil shale basin. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 205-214.