Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (5)

Triisberg, T., Karofeld, E., Liira, J., Orru, M., Ramst, R., Paal, J., 2014: Microtopography and the Properties of Residual Peat Are Convenient Indicators for Restoration Planning of Abandoned Extracted Peatlands. Restoration Ecology, 22, 1, 31-39. https://doi.org/10.1111/rec.12030

Ots, K., Orru, M., Tilk, M., Kuura, L., Aguraijuja, K., 2017: Ammendatud freesturbaväljade taasmetsastamine: puutuha mõju biomassi formeerumisele ja süsiniku bilansile. Metsanduslikud Uurimused, 67, 1, 17-36. https://doi.org/10.1515/fsmu-2017-0010

Orru, M., Riibe, M., Nurme, M., 2012: Mahajäetud turbaalade taastaimestamise sõltuvus turba koostisest ja veetasemest. In: Valgma, I., Väizene, V., Kolats, M., Karu, V. (ed.). Kaevandamine ja keskkond. Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut, Tallinn, p. 114-118.

Orru, M., Orru, H., 2009: Revegetation processes and environmental conditions in abandoned peat production fields in Estonia. In: Valgma, I. (ed.). Resource Reproducing, Low-wasted and Environmentally Protecting Technologies of Development of the Earth Interior. 8th International Conference, September 14-18, Tallinn 2009, Estonia. Dep of Mining TUT, Russian University of People Friendship, Tallinn, p. 331-331.

Orru, M., Ramst, R., 2008: Revegetation processes in abandoned peat production fields in Estonia. The Future of Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress. Tullamore, Ireland, 9th June, 2008., Tullamore, Ireland, p. 421-423.