Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (16)

Kattai, H., 1967: Piki Viljandi ürgoru kaldaid. Eesti Loodus, 4, 244-246.

Vellak, A., Tõnisson, A., 1999: Kuidas me avastasime Viljandimaa põrguhaudu. Eesti Loodus, 6, 244-247.

Roosimaa, U., 1967: Iivakivi. Eesti Loodus, 4, 241-241.

Kaup, J., 1939: Liivasaare hiigelrändrahn. Loodushoid, 5, 275-277.

Laasi, H., 1935: Andmeid rändrahnude kohta Viljandimaal. Eesti Loodus, III, 4, 133-1934.

Anonymous, 1828: O razvedkah svincovyh priiskov, proizvedennyh v 1805 godu Liflândskoj Gubernii v Fillinskom uezde [О разведках свинцовых приисков, произведенных в 1805 году Лифляндской Губернии в Филлинском уезде]. Annals of the Medical Sections of the Pol. Acad. Sci., 9, 3-10.

Orviku, Karl, 1935: Viljandimaa aluspõhi ja pinnakate. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 47, 1-22.

Madalik, J., 1985: Viljandi rajooni kirdeosa turbamaardlad [Diplomitöö. Juhendaja: G. Eltermann]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-61.

Kuusmik, N., 1977: Viljandi rajooni reostuskaitstusest ja põllumajanduslikust reostusest, Tartu, p. 1-115.

Talts, V., 1956: Viljandi rajooni alliklupjade geoloogiast, tartu, p. 1-60.

Lõokene, E., 1983: Sakalamaa ja Viljandi linna maa-ala geoloogiast. Väikelinnade ja maa-asulate keskkonnakaitse ning maastikuhooldus : teaduslik-praktiline konverents 15. ja 16. aprillil 1983 a. : ettekannete teesid. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Viljandi, p. 15-24.

Kink, H., 1983: Hüdrogeoloogilistest tehistingimustest põllumajandusmaal Viljandi rajoonis. Väikelinnade ja maa-asulate keskkonnakaitse ning maastikuhooldus : teaduslik-praktiline konverents 15. ja 16. aprillil 1983 a. : ettekannete teesid. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Viljandi, p. 24-34.

Orviku, K., 1939: Viljandimaa aluspõhi ja pinnakate. Eesti 7. Viljandimaa I. Üldosa. Eesti Kirjanduse Selts, Tartu, p. 1-22.

Maaring, E., 1959: Kõpu ümbruse geomorfoloogia. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1958. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 49-63.

Orviku, K., 1935: Viljandimaa aluspõhi ja pinnakate. Koguteos Eesti VII - Viljandimaa, p. 1-22.

Eichwald, E. von, 1825: Observationes geognostico-zoologicae per Ingriam marisque Baltici provincias; necnon de trilobitis. Typis Universitatis Caesareis, Casani, p. 1-58.