Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (47)

Kiryanov, V. V., 1980: Talsy time [Талсинское время]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 30-35.

Mens, K. A., 1980: Introduction [Введение]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Part I. Nauka, Moskva, p. 5-8.

Pirrus, E. A., 1980: Clay minerals in the Vendian and Cambrian rocks and their importance for palaeogeography and stratigraphy [Глинистые минералы в вендских и кембрийских породах и их значение для палеогеографии и стратиграфии]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 97-104.

Borovko, N. G., Goryanski, V. Yu., Popov, L. E., Sergeyeva, S. P., Khazanovich, K. K., 1982: Litostratigrafičeskoe rasčlenenie kembro-ordovikskoj pesčanoj tolŝi severo-zapada Russkoj platformy i ego paleontologičeskoe obosnovanie [Литостратиграфическое расчленение кембро-ордовикской песчаной толщи северо-запада Русской платформы и его палеонтологическое обоснование]. Paleontologiâ i detal'naâ stratigrafičeskaâ korrelâciâ. Tezisy dokladov XXVIII sessii VPO, Taškent, p. 14-16.

Oraspõld, A., Kirs, J. (koost), 1991: Abiks regionaalgeoloogia ja geotektoonika õppijaile I. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-64.

Mens, K., Bergström, J., Lendzion, K., 1987: The Cambrian system on the East European Platform (Correlation chart and explanatory notes). Valgus, Tallinn, p. 1-119.

Männil, Ralf, Nestor, H. (koost), 1987: Rešeniâ Mežvedomstvennogo stratigrafičeskogo soveŝaniâ po ordoviku i siluru Vostočno-Evropejskoj platformy 1984 g. s regional'nymi stratigrafičeskimi shemami. In: Kaljo, D. L. (ed.), Leningrad, p. 1-115.

Gimmelfarb, B. M., 1965: Fosforitonosnost' čehla Russkoj platformy [Фосфоритоносность чехла Русской платформы]. In: Pustovalov, L. V. (ed.). Rudonosnost' Russkoj platformy. Nauka, Moskva, p. 192-202.

Golubtsov, V. K., Pomyanovskaya, G. M., Vishnyakov, I. B., Glushko, V. V., Kajak, K. F., Kruchek, S. A., Narbutas, V. V., Nyaga, V. I., Polivko, I. A., Savvaitova, L. S., Sorokin, V. S. Uryev, I. I., Khizhnyakov, A. V., 1981: Palaeogeography of south-western border of the East-European Platform during the Devonian [Палеогеография юго западного края Восточно-Европейской платформы в девонский период]. In: Garetsky, R. G. (ed.). Tectonics and palaeogeography of the western part of the East-European Platform. Nauka i Tehnika, Minsk, p. 23-43.

Raukas, A. V., Serebryanny, L. R., 1972: On the Late Pleistocene chronology of the Russian Platform, with special reference to continental glaciation. International Geological Congress : Twenty-fourth Session Canada 1972. Section 12, Quaternary Geology, Montreal, p. 97-102.

Rozanov, A. Yu., 1983: Platysolenites. In: Urbanek, A., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian palaeontology of the East-European Platform. Publishing House Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa, p. 94-100.

Gnilovskaya, M. B., 1983: Vendotaenides. In: Urbanek, A., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian palaeontology of the East-European Platform. Publishing House Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa, p. 46-56.

Volkova, N. A., Kirjanov, V. V., Piskun, L. V., Paškevičiene, L. T., Jankauskas, T. V., 1983: Plant microfossils. In: Urbanek, A., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian palaeontology of the East-European Platform. Publishing House Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa, p. 7-46.

Missarzhevskiy, V. V., 1989: Drevnejšie skeletnye okamenelosti i stratigrafiâ pograničnyh tolŝ dokembriâ i kembriâ [Древнейшие скелетные окаменелости и стратиграфия пограничных толщ докембрия и кембрия], 442, p. 1-238.

Puura, V., Huhma, H., 1993: Palaeoproterozoic age of the East Baltic granulitic crust. Precambrian Research, 64, 1-4, 289-294. https://doi.org/10.1016/0301-9268(93)90082-D

Lendzion, K., Posti, E., 1983: Gastropoda. Upper Precambrian and Cambrian palaeontology of the East European Platform. Eds: Urbanek, A. & Rozanov, A. Yu.. Wydawnictwa Geologiczne Publishing House, Warszawa, p. 123-126.

Mens, K., Bergström, J., Lendzion, K., 1990: The Cambrian system of the East European Platform. Correlation chart and explanatory notes. In: Shergold, J. H., Rozanov, A. Yu., Palmer, A. R. (ed.). The Cambrian system of the East European Platform, p. 1-73.

Pirrus, E. (toim), 1986: Vendian and Cambrian facies and stratigraphy of the western part of East-European Platform. In: Pirrus, E. (ed.). Vendian and Cambrian facies and stratigraphy of the western part of East-European Platform. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-184.

Abushik, A. F., Ivanova, V. A., Kochetkova, N. M., Martynova, G. L., Neckaja, A. I., Rozdestvenskaya, A. A., 1960: Novye paleozojskie ostrakody Russkoj i Sibirskoj platform, Urala i Pechorskoj grjady [Новые палеозойские остракоды Русской и Сибирской платформ, Урала и Печорской гряды]. In: Markovskii, B. P. (ed.). New species of ancient plants and invertebrates of the USSR, vol. II. Gosgeoltehizdat, Moskow, p. 280-367.

Sõstra, Ü., 2003: Eesti tektooniline areng Fennoskandia kilbi äärealal. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 91-94.

Raevskaya, E., Le Hérrissé, A., Steemans, P., 2005: Quantitative distribution and evolution of palynomorphs associated with kukersite deposits in the Middle-Upper Ordovician of the East-European Platform. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference. August 23-25, 2005 St. Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 103-103.

Rõõmusoks, A., Männil, Ralf, 1958: O paleogeografii ordovika severo-zapada Russkoj platformy [О палеогеографии ордовика северо-запада Русской платформы]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 9-11.

Nestor, H., 1978: Èvolûciâ i usloviâ obitaniâ paleozojskih stromatoporat. Avtoreferat dissetacii na soiskanie učenoj stepeni doktora geologo-mineralogičeskih nauk [Эволюция и условия обитания палеозойских строматопорат. Автореферат диссетации на соиcкание ученой степени доктора геолого-минералогических наук]. Moscow State University, Moskow, p. 1-39.

Pinakhina, D. V., 2018: Ida-Euroopa platvormi Loode alamregiooni Kesk-Devoni akantoodid [СРЕДНЕДЕВОНСКИЕ АКАНТОДОВЫЕ РЫБЫ (Acanthodii) СЕВЕРО- ЗАПАДНОГО СУБРЕГИОНА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ]. St. Peterburi Riiklik Ülikool, St. Peterburg, p. 1-381.

Obrucheva, O. P., 1959: Stratigrafičeskoe pasprostranenie kokkosteid i dinihtid v devone SSSR [Стратиграфическое паспространение коккостеид и динихтид в девоне СССР]. , 8, 43-47.

Balashova, E. A., 1976: Sistematika trilobitov Asaphina i ih predstaviteli v SSSR [Систематика трилобитов Asaphina и их представители в СССР]. Nedra, Leningrad, p. 1-215.

Gross, W., 1940: Über das Devon der russischen Tafel. Geologische Rundschau, 31, 7/8, 525-547. https://doi.org/10.1007/BF01766477

Oraspõld, A., 1986: The noncarbonate terrigenous component of the Saldus Formation in the Northern part of East Baltic [Некарбонатный терригенный компонент в салдусской свите Северной Прибалтики]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 10, 56-67.

Neckaja, A. I., 1954: Ostrakody ordovika severozapadnoj časti Russkoj platformy i ih stratigrafičeskoe značenie. Avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata geologo-mineralogičeskih nauk [Остракоды ордовика северозападной части Русской платформы и их стратиграфическое значение. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук]. Gostoptehizdat, Leningrad, p. 1-22.

Neckaja, A. I., 1958: Novye vidy i rody ostrakod iz ordovika i silura severo-zapada Russkoj platformy [Новые виды и роды остракод из ордовика и силура северо-запада Русской платформы]. Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod. Trudy VNIGRI, 115, Leningrad, p. 349-373.

Volkova, N. A., 1983: Middle and Upper Cambrian acritarchs in northwest of the East European Platform [Акритархи среднего и верхнего кембрия северо-запада Восточно-Европейской платформы]. IV All-Union Palynological coference: Stratigraphy and correlation of sediments... (Тjumen 1981), Sverdlovsk, p. 13-17.

Männil, Ralf, Meidla, T., 1994: Estonia, Latvia, Lithuania, Byelorussia, parts of Russia, the Ukraine and Moldova (East European Platform). , 28, A, 1-52.

Erdtmann, B.-D., Paalits, I., 1994: The Early Ordovician Ceratopyge Regresive Event (CRE): its correlation and biotic dynamic across the East European Platform. Geologija, 17, 36-57.

Heinsalu, H., 1986: The lithofacial zonality of early Tremadoc deposits in the East-European Platform [Литолого-фациальная зональность раннетремадокского осадконакопления на Восточно- Европейской платформе]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 3, 115-121.

Mens, K., Pirrus, E., 1969: The crust of weathering of laminarites-clay in the north-west of the Russian platform. I. Distribution, morphology and zoning [Древняя кора выветривания ляминаритовых глин на северо-западе Русской платформы, I. Распространение, морфология и зональность строения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 4, 385-391.

Mens, K., Pirrus, E., 1970: The crust of weathering of laminarites-clay in the north-west of the Russian platform. II. Change of mineralogical and chemical compositions and conditions of formation [Древняя кора выветривания ляминаритовых глин на северо-западе Русской платформы. II. Характеристика химико- минералогических изменений и условия образования]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 84-89.

Mark-Kurik, E., Ivanov, A., Obrucheva, O., 1991: The endoskeleton of shoulder girdle in ptyctodonts (Placodermi). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 4, 160-164.

Palij, V. M., Posti, E., Fedonkin, M. A., 1979: Soft-bodied Metazoa and trace fossils of Vendian and Lower Cambrian [Мягкотелые метазоа и ископаемые следы животных венда и раннего кембрия]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian Paleontology of East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 49-82.

Pushkin, V. I., 1987: Ordovikskie mšanki Vostočno-Evropejskoj Platformy. Avtoreferat na soiskanie učenoj stepeni doktora geologo-mineralogicheskih nauk [Ордовикские мшанки Восточно-Европейской Платформы. Автореферат на соискание ученой степени доктора геолого-минералогицхеских наук]. Rotaprint BelNIGRI, Minsk, p. 1-38.

Mens, K. A., 1980: Part II. Problems of Vendian and Cambrian lithology of the western part of the East-European Platform [Часть II. Вопросы литологии венда и кембрия западной части Восточно-Европейской платформы. Введение]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Part II. Nauka, Moskva, p. 43-45.

Alichova, T. N., Balashova, E. A., Balashov, Z. G., Selivanova, V. A., 1963: K sozdaniû edinoj stratigrafičeskoj shemy ordovika Russkoj platformy [К созданию единой стратиграфической схемы ордовика Русской платформы]. In: Obruchev, S. V. (ed.). Russkaâ i Sibirskaâ platformy i ih obramlenie. NSVL Teaduste Akadeemia, Moskva-Leningrad, p. 20-26.

Heinsalu, H. N., 1988: The lithofacial conditions of formation of the Lower Tremadocian (Pakerort) sediments on the East European Platform [Литолого-фациальные условия образования нижнетремадокских (пакерортских) отложений на Восточно-Европейской платформе]. Problemy geologii fosforitov, Tallinn, p. 102-103.

Petersell, V., Loog, A., Mineyev, D., Petunina, O., 1986: Fluorine, strontium and rare-earths in the phosphorites of Rakvere Phosphorite Distrist [Фтор, стронций и редкие земли в фосфоритах Раквереского фосфоритоносного района]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 27-55.

Loog, A., Petersell, V., 1986: Geochemical indicators of terrigenous sediments forming the Tremadoc in Estonia [Геохимические показатели образования терригенных пород тремадока Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 20-26.

Pushkin, V., Pushkina, N., 2013: Mšanki semejstva Halloporidae [Мшанки семейства Halloporidae]. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, p. 1-100.

Pushkin, V. I., 2003: Systematic position of genus Revalotrypa Bassler, 1952 (Bryozoa,Trepostomida, Revalotrypidae) [Систематическое положение рода Revalotrypa Bassler 1952 (Bryozoa,Trepostomida, Revalotrypidae)]. Bryozoans of Earth, Novokuznetsk, p. 42-47.

Rõõmusoks, A., Männil, Ralf, 1960: Notes of the paleogeography of the Ordovician of the northwestern part of the Russian platform [К палеогеографии ордовика северо-западной части Русской платформы]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 25-36.