Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (30)

Einasto, R., 2007: Looduskeskkonna muutused: rusukalde alla mattunud Tiskre kihistu rahnudega kulutuspind Pakri neemel on tormidega ulatuslikult paljandunud. Keskkonnatehnika, 4, 50-51.

Nicholson, H. A., 1886: III.—On some new or imperfectly-known species of Stromatoporoids.—Part II. Annals and Magazine of Natural History, 18, 103, 8-22. https://doi.org/10.1080/00222938609459928

Oraspõld, A., 1992: Skeletal Debris Content and Composition in the Carbonate Rocks of the Tootsi, Halliku and Oostriku Formations of the Pirgu Stage (O3) in Eastern Part of Central Estonia (Torma boring section) [Detriidi hulk ja koostis Pirgu lademe (O3) Tootsi, Halliku ja Oostriku kihistute karbonaatkivimites Kesk-Eesti idaosas (Torma puursüdamiku põhjal)]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 956, 86-94.

Loog, A., 1963: On granulometric and mineralogic composition of rocks of Tiskre stage and Ülgase and Maardu members. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 12, 3, 334-338.

Mägi, S., Kallaste, T., 1989: Siliceous concretions at the base of the glauconitic Leetse Formation of North-East Estonia [Кремниевые конкреции в подошве глауконититов леэтсеской свиты Северо-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 4, 150-154.

Einasto, R., 2013: Vasalemma paas - meie vanim troopilise rifivööndi sete. Keskkonnatehnika, 1, 36-38.

Einasto, R., Rähni, A., 2006: Kiviõli kihistiku ja Kõrgekalda kihistu digiläbilõige Ubja puursüdamikus. Keskkonnatehnika, 5, 43-48.

Einasto, R., Rähni, A., 2006: Kõrgekalda kihistu digiläbilõige Ülemiste puursüdamikus. Keskkonnatehnika, 4, 43-45.

Einasto, R., Rähni, A., 2006: Väo kihistu digitaalselt töödeldud kiht-kihiline tüüpläbilõige. Keskkonnatehnika, 3, 51-55.

Einasto, R., Rähni, A., Piht, H., 2006: Katkestuspinnad Väo ja Kõrgekalda kihistu piirikihtides (Ülemiste puursüdamik). Keskkonnatehnika, 2, 52-53.

Saadre, T., Suuroja, K., 1993: Stratigraphy of the Kukruse Stage in Estonia [Kukruse lademe stratigraafiast Eestis]. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 3, 1, 25-32.

Saadre, T., Suuroja, K., 1993: Distribution pattern of the beds of the Viivikonna Formation. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 3, 1, 13-24.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., Männik, P., Joachimski, M., 2014: The early Katian (Late Ordovician) reefs near Saku, northern Estonia and the age of the Saku Member, Vasalemma Formation. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 4, 271-276. https://doi.org/10.3176/earth.2014.30

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., 2014: Age, facies, and geometry of the Sandbian/Katian (Upper Ordovician) pelmatozoan-bryozoan-receptaculitid reefs of the Vasalemma Formation, northern Estonia. Facies, 60, 4, 963-986. https://doi.org/10.1007/s10347-014-0410-8

Hints, L., Männik, P., Pärnaste, H., 2004: Stop 3. Vasalemma quarry. , 121-124.

Löfgren, A., Viira, V., 2007: A Cordylodus fauna from the SW Gulf of Bothnia, Sweden. GFF, 129, 2, 117-121. https://doi.org/10.1080/11035890701292117

Kröger, B., Hints, L., 2014: Vasalemma paas. Eesti ala vanim rifflubjakivi Hilis-Ordoviitsiumi troopikast. Horisont, 4, 12-13.

Mens, K., 1979: Mineralogical and palaeontological characteristics of the Soela Formation [Минералогическая и палеонтологическая характеристика соэлаской свиты]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 4, 125-132.

Nestor, H., Einasto, R., Nestor, V., Märss, T., Viira, V., 2001: Description of the type section, cyclicity, and correlation of the Riksu Formation (Wenlock, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 3, 149-173.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 2000: Lithology of the Kallavere Formation on the North-Estonian klint (Part II - Paldiski-Kunda Area). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 9, 1, 24-32.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 1998: Lithology of the Kallavere Formation on the North Estonian klint (Part I - Paldiski-Kunda Area). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 8, 1, 20-31.

Heinsalu, H., Kurvits, T., Oja, T., 1991: Lithological-mineralogical characteristics of the stratotypical section of the Rannu Member (Cm3 - O1klR) at Saka II, North-East Estonia [Литолого-минералогическая характеристика стратотипического разреза раннуской пачки (Cm3 - O1klR) в Сака II, Северо-Восточная Эстония]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 1-7.

Ploom, K., 1986: Saarde kihistu litoloogiast Edela-Eestis [Diplomitöö. Juhendaja: R. Einasto]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-54.

Martin, T., 1983: Kallavere kihistu geoloogiast Maardu ja Tsitre-Valkla leiukohtadest lõunasse jääval alal [Diplomitöö. Juhendajad: A. Loog, R. Raudsep]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-79.

Reima, L., 1981: Irbeni kihistu litoloogiast [Diplomitöö. Juhendaja: K. Mens]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-41.

Mardla, A., 1961: Kirde-Eesti balti seeria (Cm1) ja Tiskre kihistu (Cm2) geoloogiast, Tartu, p. 1-111.

Uffert, A., 2018: Vara-Katy (Ordoviitsium) sarvkorallid Vasalemma karjääris Loode-Eestis [Bakalaureusetöö. Juhendaja: U. Toom]. Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut, Tallinn, p. 1-35.

Põlma, L., Hints, L., 1984: Excursion 028. Stop 4:2. Vasalemma. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 55-57.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., Post, T., 2014: Stop A2: Vasalemma (Nordkalk) quarry. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 138-144.

Sõstra, Ü., Kallaste, T., 2009: Kaltsiidi soonekesed Kallavere kihistu liivakivides Pakri poolsaarel. XVII Aprillikonverentsi „Unustatud maavarad“ teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 33-34.