Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (12)

Punning, J.-M. K., Sudov, B. A., 1973: Izotopno-geohimičeskie issledovaniâ v Pribaltike i Belorussii [Изотопно-геохимические исследования в Прибалтике и Белоруссии]. Geokhimiya, 10, 496-496.

Saarse, L., 1990: Holocene climatic changes and lake level fluctuations in the European USSR. Quaternary Studies in Poland, 10, 103-114.

Shimanovich, S., Kolosova, T., Raukas, A., 1995: Scanning electron microscopy of ferriferous minerals in the Quatrnary deposits of the Baltic states and Belarus. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 111-118.

Tänavsuu-Milkeviciene, K., Plink-Björklund, P., 2009: Recognizing tide-dominated versus tide-influenced deltas: Middle Devonian strata of the Baltic Basin. Journal of Sedimentary Research, 79, 12, 887-905. https://doi.org/10.2110/jsr.2009.096

Garetsky, R., Boborykin, A., Emeljanov, A., Sildvee, H., 1989: Historical Earthquakes on the Territory of Byelorussia and the Baltic Republics. Proceedings of the symposium Calibration of Historical Earthquakes on Europe and Recent Developments in intensity interpretation. European seismological comission, 23-28 August, 1988, Sofia. Instituto Geográfico Nacional, Madrid, p. 217-230.

Volkova, N. A., Kirjanov, V. V., Piskun, L. V., Paškevičiene, L. T., Jankauskas, T. V., 1983: Plant microfossils. In: Urbanek, A., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian palaeontology of the East-European Platform. Publishing House Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa, p. 7-46.

Kivisilla, J. J., Sudov, B. A. (koost), 1973: Vremennye metodičeskie rekomendacii po primeneniû geohimičeskih metodov pri izučenii kristalličeskogo fundamenta v Pribaltike i Belorussii [Временные методические рекомендации по применению геохимических методов при изучении кристаллического фундамента в Прибалтике и Белоруссии]. In: Sudov, B. A. (ed.). Vremennye metodičeskie rekomendacii po primeneniû geohimičeskih metodov pri izučenii kristalličeskogo fundamenta v Pribaltike i Belorussii. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 1-34.

Punning, J.-M. (ed), 1988: Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia [Изотопно-геохимические исследований в Прибалтике и Белоруссии]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-237.

Raukas, A. (toim), 1980: Paleotektonika Pribaltiki i Belorussii. Tezisy VIII soveŝaniâ po tektonike Belorussii i Pribaltiki. In: Raukas, A. (ed.). Paleotektonika Pribaltiki i Belorussii. Tezisy VIII soveŝaniâ po tektonike Belorussii i Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-97.

Raukas, A., Shimanovich, S., Kolosova, T., 1997: Peculiarities of spherules from Cenozoic Deposits of the Baltic States and Belarus. In: Raukas, A. (ed.). Impact and Extraterrestrial Spherules: new tools of global correlation. IUGS-UNESCO Project 384. Excursion Guide and Abstracts, Tallinn, p. 47-47.

Lyarskaya, L. A., 1978: Rezekne Formation and its age analogues [Резекненская свита и её возрастные аналоги]. Stratigraphy of the Baltic Phanerozoic. Zinatne, Riia, p. 22-39.

Valiukevičius, J. J., 1978: Complexes of acanthodii scales in sediments of Narova Stage of the Baltic and Belarus [Комплексы чешуй акантодов в отложениях наровского горизонта Прибалтики и Белоруссии]. Proceedings of the V scientific conf. geologists Lithuania. Achievements and prospects of geological exploration of the Lithuanian SSR, Vilnius, p. 24-26.