Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (14)

Soesoo, A., Hade, S., 2012: Metalliferous organic-rich shales of Baltoscandia - a future resource or environmental/ecological problem?. Archiv EuroEco, 2, 1, 11-14.

Loog, A., Petersell, V., 1995: Authigenic siliceous minerals in the Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 44, 1, 26-32.

Erdtmann, B.-D., Paalits, I., 1994: The Early Ordovician Ceratopyge Regresive Event (CRE): its correlation and biotic dynamic across the East European Platform. Geologija, 17, 36-57.

Heinsalu, H., 1990: On the lithology and stratigraphy of Late Tremadoc graptolitic argillites of North-West Estonia [Литология и стратиграфия верхнетремадокских граптолитовых аргиллитов Северо-Западной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 4, 142-151.

Heinsalu, H., 1986: The lithofacial zonality of early Tremadoc deposits in the East-European Platform [Литолого-фациальная зональность раннетремадокского осадконакопления на Восточно- Европейской платформе]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 3, 115-121.

Kaljo, D., Viira, V., 1989: Co-occurrences of conodonts and graptolites in the Estonian early Tremadoc. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 3, 97-100.

Heinsalu, H., Kaljo, D., Kurvits, T., Viira, V., 2003: The stratotype of the Orasoja Member (Tremadocian, Northeast Estonia): lithology, mineralogy, and biostratigraphy. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 3, 135-154.

Holmer, L., Popov, L., Álvaro, J. J., Pour, M. G., Dronov, A., Lehnert, O., Hints, O., Zhang, Z., 2019: Glendonite occurrences in the Tremadocian of Baltica: first early Palaeozoic evidence of massive ikaite precipitation at temperate latitudes. Programme, abstracts and AGM papers: 63rd Palaeontological Association Annual Meeting. Valencia, Spain: The Palaeontological Association. University of Valencia, Valencia, p. 91-91.

Loog, A., 1983: Konkrecii kak pokazateli stadijnosti preobrazovaniâ uglerodsoderžaŝih graptolitovyh argillitov tremadoka Pribaltiki [Конкреции как показатели стадийности преобразования углеродсодержащих граптолитовых аргиллитов тремадока Прибалтики]. Konkrecii i konkrecionnyj analiz neftegazonosnyh formacij, Tjumen, p. 29-30.

Heinsalu, H., 1990: Tremadoc phosphate-bearing rocks of North Estonia and shelly phosphorite. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 37-39.

Viira, V., Löfgren, A., Mens, K., 2004: Sedimentation, erosion and redeposition of sediment and conodont elements in the upper Tremadoc boundary beds of Cape Pakri, NW Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 100-100.

Einasto, R., Raudsep, R., 1988: Comparison of the conditions for the formation of Tremadok and Llandoverian shelly phosphorites in the area of ​​Pandivere [Cравнение условий формирования тремадокских и лландоверийских ракушечников в районе Пандивере]. Problemy geologii fosforitov, Tallinn, p. 110-111.

Heinsalu, H. N., 1988: The lithofacial conditions of formation of the Lower Tremadocian (Pakerort) sediments on the East European Platform [Литолого-фациальные условия образования нижнетремадокских (пакерортских) отложений на Восточно-Европейской платформе]. Problemy geologii fosforitov, Tallinn, p. 102-103.

Kurvits, T., 1985: Kesktremadoc'i setendite mineraloogiast Põhja-Eesti paljandites [Diplomitöö. Juhendajad: A. Kleesment, H. Heinsalu]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-80.