Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (67)

Orviku, K., 1937: Arvulisi andmeid Tartu Ülikooli Geoloogiainstituudi Toimetuste ja geoloogikabineti ja -muuseumi kirjandusvahetuse kohta. Eesti Loodus, V, 3, 132-134.

Schmidt, C., 1856: Ueber die devonischen Dolomit-Thone der Umgegend Dorpats. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1, 483-500.

Markus, E., 1943: Põhjavee uurimised Tammistu Jürisoos. Publicationes Instituti Universitatis Tartuensis/Dorpatensis Geographici, 25, 1-9.

Pirrus, E., 2009: Rändrahnudest Võrtsjärve ümbruses ja Tartumaal üldse. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8, 30-31.

Oraspõld, A., 2006: 185 aastat geoloogiaharidust Tartu Ülikoolis. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 7, 5-10.

Kalm, V., 2007: The urban geology of Tartu, Estonia. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 141-146.

Oll, N., 1971: Ehitusviisidest Emajõe oru lammil. Eesti Loodus, 7, 398-400.

Orviku, K., 1971: Geoloogi pilguga. Eesti Loodus, 7, 393-395.

Karise, V., 1966: Põhjavee koostise muutumisest Tartus. Eesti Loodus, 3, 169-171.

Pärna, K., 1961: Über die von der Grundmoräne bedeckten Sandablagerungen in Tartu und Umgebung. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 223-232.

Landesen, G., 1923: Zur Hydrologie Dorpats. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 29, .

Guleke, R., 1890: Ueber Lage, Ergiebigkeit und Güte der Brunnen Dorpats. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 9, 1, 70-85.

Guleke, R., 1890: Dorpat's Wasserbeschaffung. Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbfleiss und handel, 6, 45-49.

Guleke, R., 1889: Ueber Lage, Ergiebigkeit und Güte der Brunnen Dorpats. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 9, 5, 289-348.

Schmidt, C., 1863: Die Wasserverorgung Dorpats, eine hydrologische Untersuchung. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 3, 3, 205-420.

Mühlen, L. zur, 1913: Geologičeskoe stroenie territorii goroda Ûr'eva i ego bližajših okrestnostej [Геологическое строение территории города Юрьева и его ближайших окрестностей]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 21, 8, 1-83.

Mühlen, L. zur, 1912: Der geologische Aufbau Dorpats und seiner nächsten Umgebungen. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 21, 1, 2, 1-68.

Mühlen, M. zur, 1906: Zur Entwickelungsgeschichte des Spankauschen See, wie auch einiger anderen Seen in der Umgebung Dorpats. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 15, 3, 5-17.

Lemberg, J., 1866: Chemische Untersuchungen eines unterdevonischen Profils an der Bergstrasse in Dorpat. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 4, 1, 85-99.

Helmersen G., 1864: Die Geologie in Russland. Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angränzenden Länder Asiens , 24, 89-127.

Grewingk, C., 1886: Beziehung der geologischen Verhältnisse einiger Dorpater Brunnen zu deren Gehalt an Salzen. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 7, 2, 320-325.

Grewingk, C., 1874: Über das geologische Profil des Dorpater Domparks. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 3, 6, 470-474.

Schmidt, C., 1889: Analyse des Wassers aus dem Bohrloch des Domgrabens in Dorpat. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 8, 3, 358-362.

Schmidt, C., 1878: Der Wassergehalt, Ashenrückstand und Heizwert des von Mitte Mai bis Mitte August 1877 produzierten Liwa'er Maschinentorfs. Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbfleiss und handel, 15, 225-230.

Schmidt, C., 1876: Die Wasserversorgung Dorpats. II. Eine hydrologische Untersuchung. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 8, 1-144+VI.

Grewingk, C., 1860: Geologische Skizze des Dorpater Bodens. Inland, 3, 45-52.

Grewingk, C., 1882: Verzeichnis der Meteoriten-Sammlung der Universität Dorpat im Dezember 1882. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 9, 153-160.

Schmidt, C., 1864: Die Wasserversorgung Dorpats, eine hydrologische Untersuchung. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 3, 205-420.

Kruse, F., 1844: Noch ein Wort über das Labyrinth bei Dorpat. Inland, 716-716.

Hofmann, E., 1841: Geognostische Beobachtungen auf einer Reise von Dorpat bis Åbo. Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angränzenden Länder Asiens , 4, 97-142.

Hueck, A., 1839: Notiz über die Lagerstätte der fossilen Knochen in Livland. Inland, 26; 27, 401-409; 417-424.

Quenstedt, A., 1838: Ueber die fossilen Knochen im rothen Sandsteine Livlands und Estlands. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 13-16.

Hofmann, E. K., 1838: Geognosticheskie nabljudenija, proizvedennye vo vremja puteshestvija iz Derpta v Abo [Геогностические наблюдения, произведенные во время путешествия из Дерпта в Або]. Gorny Zhurnal, 1, 64-121.

Öpik, A., 1939: Tartu Kassitoome geoloogiast. Eesti Loodus, VII, 4/5, 187-188.

Vellak, A., 2011: Kolm Tartumaa liivakivipaljandit on üle mõõdetud. Eesti Loodus, 10, 22-26.

Kurik, E., 1971: Devon Tartus. Eesti Loodus, 14, 7, 395-396.

Loewinson-Lessing, F., 1897: Catalogue de la collection de Météorites de l'Université Impériale de Jourieff (Dorpat) (Musée Minéralogique). Acta Univ. Tartu, 2, 5, 1-8.

Grewingk, C., 1867: Die Meteoriten des mineralogischen Cabinets der Universität Dorpat am 1. Mai 1865. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 4, 1, 29-32.

Orviku, Karl, 1955: Meteoritic Collection of the Institute of Geology Acad. Sci. of the Estonian S.S.R. (town Tartu) [Метеориты коллекции Геологического института Академии наук Эстонской ССР (г. Тарту)]. Meteoritika, XII, 94-102.

Pani, T., 1995: Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseum. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 1, p. 36-38.

Kalm, V., 1995: Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 1, p. 17-19.

Jaaniso, M., Oll, N., 1976: Soo- ja järvesetted ehitusalusena Tartus. VI Eesti geotehnika konverentsi teesid. Eesti NSV Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 8-9.

Oll, N., 1967: Ehitiste vajumise ja deformatsioonide uurimisest Tartus. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 107-116.

Kalm, V., 1999: Tartu. In: Kirsimäe, K., Ainsaar, L. (ed.). Field Symposium on Pleistocene Stratigraphy and Glacial Chronology: Southern Estonia 1999. Excursion Guide. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 17-17.

Lõokene, E., 1976: The geological basement of the main building of Tartu State University (18 Ülikooli Street) [Tartu Riikliku Ülikooli peahoone (Ülikooli tänav 18) geoloogiline alus]. In: Rõõmusoks, A., Kivila, H. (ed.). Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 13-24.

Lutsar, R. V., Saapar, L. A., Arbeiter, R. J., 1973: Investigation of the crustal movements within the precincts of towns of the Estonian S.S.R. [Изучение движений земной поверхности в городах Эстонской ССР]. In: Riives, L. J. (ed.). Recent movements of the Earth's crust No 5. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 139-143.

Pärna, K., 1962: Pinnasevee taseme kõikumise vaatlusandmeid Tartust. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 72-80.

Pärna, K., 1960: Tartu ümbruse pinnastest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1959. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 21-41.

Pärna, K., 1969: Mandrijää servamoodustisi Tartu ümbruses. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 60. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 5-12.

Kalm, V., 1991: Peatus 2.11 Tartu linn. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 60-60.

Mieler, A., 1926: Tartu aseme geomorfoloogia ja hüdroloogia, Tartu, p. 1-23.

Guleke, R., 1889: Ueber Lage, Ergiebigkeit und Güte der Brunnen Dorpats, Dorpat, p. 1-60.

Glasenapp, M., 1913: Gutachten über die mutmassliche Ergiebigkeit des Malzmühlen-Grundwassersstromes in Jurjew (Dorpat) und die Brauchbarkeit seines Wassers für die Wasserverorgung der Stadt. Berichte und Gutachten betreffend das Projekt dre Versorgung der Stadt mit Grundwasser, III, Dorpat, p. 1-6.

Mühlen, L. zur, 1913: Geologičeskoe stroenie territorii goroda Ûr'eva i ego bližajših okrestnostej, Jurjev, p. 1-83.

Lemberg, J., 1866: Chemische Untersuchungen eines unterdevonischen Profils an der Bergstrasse in Dorpat. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-17.

Grewingk, C., 1882: Verzeichnis der Meteoriten-Sammlung der Universität Dorpat im Dezember 1882. In: Grewingk, C. (ed.). Über ein nickelhaltiges Stück Eisen von Sanarka am Ural und Verzeichnis der Meteoriten-Sammlung der Univärsitet Dorpat im Dezember 1882, Dorpat, p. 15-20.

Grewingk, C., 1868: Das mineralogische Cabinet der Kaiserlichen Universität Dorpat. Nachtrag I. W. Gläser, Dorpat, p. 1-30.

Schmidt, C., 1876: Die Wasserversorgung Dorpats. II. Eine hydrologische Untersuchung. H. Laakmann, Dorpat, p. VIII+144.

Schmidt, C., 1863: Die Wasserverorgung Dorpat's, eine hydrologische Untersuchung. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-217.

Schmidt, C., 1856: Ueber die devonischen Dolomit-Thone der Umgegend Dorpats. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-18.

Pander, C. H., 1857: Ueber die Placodermen des Devonischen Systems, St. Peterburg, p. 1-106.

Rose, G., 1838: Geognostichekie zamechanija Gust. Roze v proezde chrez Derpt (iz puteshestvija Gumvol'dta, Jerenberga i Roze v Sibir' i proch.) [Геогностичекие замечания Густ. Розе в проезде чрез Дерпт (из путешествия Гумвольдта, Эренберга и Розе в Сибирь и проч.)], St. Peterburg, p. 24-34.

Kutorga, S., 1835: Beitrag zur Geognosie und Palaeontologie Dorpat's und seiner naechsten Umgebungen: nebst einem Anhange ueber einige Amphibien-Ueberreste aus dem Sandsteine des Andomschen Berges bei Wytegra, St. Petersburg, p. 1-45.

Grewingk, C., 1863: Das mineralogische Cabinet der Kaiserlichen Universität Dorpat. E. J. Karow, Universitäts-Buchhändler, Dorpat, p. 1-116.

Orviku, Karl, 1946: Tartu linna hüdrogeoloogia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 1. RK Teaduslik Kirjastus, Tartu, p. 1-55.

Kutorga, S., 1837: Zweiter Beitrag zur Geognosie und Paläontologie Dorpat's und seiner nächsten Umgebungen, St. Petersburg, p. 1-51.

Tiirmaa, R., 1996: Catalogue of meteorites in the Estonian collection. In: Raukas, A. (ed.). Eesti TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-32.