Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (92)

Bondarenko, O. B., 1978: Polymorphism in Palaeozoic tabulatomorphous corals [Полиморфизм у палеозойских табулятоморфных кораллов]. Paleontologicheski Zhurnal, 2, 23-35.

Bondarenko, O. B., 1978: Variability and asto-phylogenetic changes in some Late Silurian heliolitids from Podolian Pridnestrovie [Изменчивость и авто-филогеническое развитие некоторых позднесилурийских гелиолитоид Подольского Приднестровья]. Paleontologicheski Zhurnal, 4, 34-46.

Leleshus, V. L., 1970: Reviziâ nekotoryh rannesilurijskih predstavitelej roda Favosites (priminenie èlektronno-byčislitel'nyh mašin pri rešenii voprosov sinonimii) [Ревизия некоторых раннесилурийских представителей рода Favosites (приминение электронно-бычислительных машин при решении вопросов синонимии)]. Paleontologicheski Zhurnal, 3, 34-41.

Toll, E. von, 1889: Die palaozoischen Versteinerungen der Neusibirischen Insel Kotelny. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 37, 3, 1-56.

Liang, K., Elias, R. J., Lee, D., 2019: Morphometrics, growth characteristics, and phylogenetic implications ofHalysites catenularius(Tabulata, Silurian, Estonia). Journal of Paleontology, 93, 2, 215-231. https://doi.org/10.1017/jpa.2018.73

Bondarenko, O. B., Gataulina, G. M., 1986: Reviziâ geliolitoidej kollekcii È. J. Èjhvalda [Ревизия гелиолитоидей коллекции Э. Й. Эйхвалъда]. Voprosy paleontologii, 9, 5-17.

Bondarenko, O. B., 1978: A new name for a proheliolitid genus [Новое родовое название для прогелиолитд вместо преоккупированного]. Paleontologicheski Zhurnal, 2, 121.

Vinn, O., Liang, K., Toom, U., 2017: Endobiotic rugose coral symbionts in Silurian tabulate corals from Estonia (Baltica). Palaios, 32, 3, 158-165. https://doi.org/10.2110/palo.2016.084

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., 1968: The role of the reef facies in the formation of the Ordovician and Silurian fauna of stromatoporoids and tabulates of Estonia [Роль рифовой фации в формировании фауны строматопороидей и табулят ордовика и силура Эстонии]. , 79-83.

Bondarenko, O. B., 1980: O statuse rodov Protarea - Coccoseris - Diplastrea - Tumularia (korally ordovika) [О статусе родов Protarea - Coccoseris - Diplastrea - Tumularia (кораллы ордовика)]. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 55, 6, 102-113.

Tchudinova, I. I., 1986: The composition, system and phylogeny of fossil corals. Order Syringoporida [Состав, система и филогения ископаемых кораллов. Отряд Сирингопорида]. Transactions of the Paleontological Institute (PIN), 216, 1-204.

Nestor, H., Nestor, V., 1977: A quantitave study of two early Llandoverian bioherms on the Isle Hiiumaa (Estonian SSR) [Количественные исследования двух раннелландоверийских биогермов о. Хийумаа]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 2, 122-128.

Vinn, O., Wilson, M. A., Mõtus, M.-A., 2014: Symbiotic endobionts in a stromatoporoid from the Rhuddanian (Lower Silurian) of Hiiumaa, Estonia. Palaios, 28, 12, 863-866. https://doi.org/10.2110/palo.2013.078

Mõtus, M.-A., 1994: Fossiilsed korallid Eestis. Eesti Loodus, 6, 178-179.

Bondarenko, O. B., 1977: Development trends and systematics of the Late Ordovician tabulate coral Proheliolitidae [Направления развития и систематика позднеордовикских кораллов Proheliolitidae]. Paleontologicheski Zhurnal, 4, 34-46.

Young, G. A., Noble, J. P. A., 1990: Silurian Heliolitidae (Anthozoa, Tabulata) from the Chaleurs Bay region, Canada. Journal of Paleontology, 64, 1, 44-60. https://doi.org/10.1017/S0022336000042232

Oekentorp, K. W., 1976: Revision und Typisierung des Genus Paleofavosites Twenhofel, 1914. Paläontologische Zeitschrift, 50, 3, 151-192. https://doi.org/10.1007/BF02987691

Mõtus, M.-A., 2001: Environment related morphological variation in Early Silurian tabulate corals from the Baltic area. Bulletin of the Tohoku University Museum, 1, 62-69.

Bondarenko, O. B., Minzhin, Ch., 1981: Izmenčivost' i morfogenez pozdneordovikskih korallov Propora speciosa [Изменчивость и морфогенез позднеордовикских кораллов Propora speciosa]. Paleontologicheski Zhurnal, 1, 10-20.

Klaamann, E., 1969: Adaverina - a new name for Syringocystis Klaamann, 1966. [Adaverina - новое название для Syringocystis Klaamann, 1966]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 1, 88-88.

Stasinska, A., 1974: Silurian tabulata from north-east Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 19, 4, 501-517.

Vinn, O., Wilson, M. A., 2012: Epi- and endobionts on the late Silurian (early Pridoli) stromatoporoids from the Saaremaa Island, Estonia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82, 3, 195-200.

Brood, K., 1978: Skeletal structures of Silurian auloporid corals. GFF, 100, 1, 53-63. https://doi.org/10.1080/11035897809448560

Vinn, O., Wilson, M. A., 2012: Encrustation and bioerosion on late Sheinwoodian (Wenlock, Silurian) stromatoporoids from Saaremaa, Estonia. Carnets de Géologie, 12, 2, 183-191. https://doi.org/10.4267/2042/47551

Mõtus, M.-A., 2004: Tabulate corals from the Lower Silurian of Jämtland (Sweden). GFF, 126, 4, 339-352. https://doi.org/10.1080/11035890401264339

Mõtus, M.-A., 2006: Intraspecific variation in Wenlock tabulate corals from Saaremaa (Estonia) and its taxonomic implications. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 1, 24-42.

Klaamann, E., 1975: Verbreitung der ältesten Tabulatenassoziation in Baltoskandia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 4, 287-291.

Klaamann, E., 1978: Catenipora quadrata (Fischer-Benzon, 1871) im Silur von Baltoscandia [Catenipora quadrata (Fischer-Benzon, 1871) в силуре Балтоскандии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 53-58.

Preobrazhensky, B., Klaamann, E., 1975: Relations between the genera Sarcinula, Calapoecia and Lyopora (Tabulata) [Взаимоотношения между родами Sarcinula, Calapoecia и Lyopora (Tabulata)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 130-136.

Klaamann, E., 1975: Zur Taxonomie einiger mittelordovizischer Tabulatenarten Norwegens, Schwedens und Estlands. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 3, 219-226.

Klaamann, E. R., 1970: Variability and taxonomic position of Angopora hisingeri (Jones) [Изменчивость и таксономическое положение Angopora hisingeri (Jones)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 62-68.

Klaamann, E. R., 1966: On the systematic position of Favosites coreaniformis Sokolov [O таксономическом положении Favosites coreaniformis Sokolov]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 15, 3, 452-458.

Klaamann, E. R., 1962: Upper Silurian Tabulata of Estonia [Табуляты верхнего силура Эстонии.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, IX, 25-70.

Klaamann, E. R., 1961: The Wenlockian tabulata and heliolitida of Estonia [Табуляты и гелиолитиды венлока Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 69-112.

Klaamann, E. R., 1961: The oldest favositids of Estonia [Древнейшие фавозитиды Эстонии]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 10, 2, 120-129.

Klaamann, E. R., 1959: On the tabulate fauna of the Juuru and Tamsalu stages [О фауне табулят юуруского и тамсалуского горизонтов]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 8, 4, 256-270.

Vinn, O., 2016: Tentaculitoid tubeworms as endobiotic symbionts of Paleozoic corals and sponges. Palaios, 31, 9, 1-7. https://doi.org/10.2110/palo.2016.034

Kershaw, S., Mõtus, M., 2016: Palaeoecology of Corals and Stromatoporoids in an Upper Silurian Biostrome in Estonia. Acta Palaeontologica Polonica, 61, 1, 33-50. https://doi.org/10.4202/app.00094.2014

Liang, K., Lee, D.-J., Elias, R. J., Pärnaste, H., Mõtus, M.-A., 2013: Growth characteristics of Protoheliolites norvegicus (Tabulata; Upper Ordovician; Estonia). Palaeontology, 56, 4, 867-891. https://doi.org/10.1111/pala.12022

Mõtus, M., Zaika, Y., 2012: The oldest heliolitids from the early Katian of the East Baltic region. GFF, 134, 3, 225-234. https://doi.org/10.1080/11035897.2012.721805

Vinn, O., Mõtus, M., 2012: Diverse early endobiotic coral symbiont assemblage from the Katian (Late Ordovician) of Baltica. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 321-322, 137-141. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2012.01.028

Vinn, O., Mõtus, M., 2012: New endobiotic cornulitid and Cornulites sp. aff. Cornulites celatus (Cornulitida, Tentaculita) from the Katian of Vormsi Island, Estonia. GFF, 134, 1, 3-6. https://doi.org/10.1080/11035897.2011.647067

Hill, D., 1981: Rugosa and Tabulata. Volume 2. Treatise on Invertebrate Paleontology. Part F. Coelenterata. Supplement 1. The Geological Society of America and The University of Kansas, Boulder, Colorado, and Lawrence, Kansas, p. F379-F762.

Mõtus, M.-A., 1999: Environment-related morphological variations of early Silurian tabulate corals from Baltic area. 8th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, September 12-16, 1999, Sendai, Japan, p. 19-19.

Bondarenko, O. P., 1987: Kolonial'nost' tabulâtomorfnyh korallov - geliolitoidej [Колониальность табулятоморфных кораллов - гелиолитоидей]. In: Morozova, I. P. (ed.). Morfogenez i puti razvitiâ kolonial'nosti mšanok i kišečnopolostnyh. Transactions of the Paleontological Institute (PIN), 277. Nauka, Moscow, p. 19-44.

Kim, A. I., 1971: Genera Multisolenia Fritz and Mesosolenia Mironova and their Status in Tabulata System [Роды Multisolenia Fritz и Mesosolenia Mironova и их положение в системе таблят]. In: Dubatolov, V. N. (ed.). Paleozoic Tabulata and Heliolitoidea of the USSR. Papers of II All-Uпion Symposium on fossil corals of the USSR, vol. 1. Nauka, Moscow, p. 127-140.

Chudinova, I. I., 1971: lntraspecies Variability of Silurian Siringopora [Внутривидовая изменчивость силурийских сирингоnор]. In: Dubatolov, V. N. (ed.). Paleozoic Tabulata and Heliolitoidea of the USSR. Papers of II All-Uпion Symposium on fossil corals of the USSR, vol. 1. Nauka, Moscow, p. 62-91.

Bondarenko, O. B., 1987: Geliolitoidei [Гелиолитоидеи]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Rify i rifoobrazuûŝie korally, 58. Nauka, Moskva, p. 100-130.

Sokolov, B. S., 1962: Podklass Heliolitoidea. Geliolitidy [Подкласс Хелиолитоидеа. Гелиолитиды]. In: Sokolv, B. S. (ed.). Osnovy paleontologii. Spravočnik dlâ paleontologov i geologov SSSR. Gubki, arheociaty, kišečnopolostnye, červi. Izdatel'stvo Akademii Nauk, Moscow, p. 266-286.

Sokolov, B. S., 1962: Podklass Tabulata. Tabulâty [Подкласс Tabulata. Табуляты]. In: Sokolv, B. S. (ed.). Osnovy paleontologii. Spravočnik dlâ paleontologov i geologov SSSR. Gubki, arheociaty, kišečnopolostnye, červi. Izdatel'stvo Akademii Nauk, Moscow, p. 192-266.

Mõtus, M.-A., 2003: A small tabulate coral assemblage from the Wenlock of Saaremaa (Estonia). In: Hubmann, B., Piller, W. E., Rasser, M., Latal, C. (ed.). 9th Internaltional Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Graz, 3.-7.8.2003. Berichte des Institutes für Erdwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz/Austria, 7. Karl-Franzens University, Graz, p. 124-124.

Klaamann, E., 1962: Tabulâty ordovika i silura Èstonskoj SSR i ih stratigrafičeskoe značenie [Табуляты ордовика и силура Эстонской ССР и их стратиграфическое значение]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-22.

Pushkin, V. I., 1980: Facialnaâ zonalnost' i brahiopodovo-mšankovye associacii oanduskogo i rakvereskogo gorizontov ordovika Severnoi Belorusii [Фациалная зоналность и брахиоподово-мшанковые ассоциации оандуского и раквереского горизонтов ордовика Севернои Белорусии]. In: Stepanov, D. L., Khozatski, L. I. (ed.). Èkostratigrafiâ i èkologicheskie sistemy geologičeskogo prošlogo. Trudy XX sessii Vsesoûuznogo Paleontologičeskogo Obŝestvа. Nauka, Leningrad, p. 20-30.

Klaamann, E. R., Einasto, R. E., Viira, V. J., Männil, R. P., Nestor, V. V., Rubel, M. P., Sarv, L. I., 1980: Facialnye zakonomernosti raspredeleniâ fauny v verhnem llandoveri i venloke Severnoi Pribaltiki [Фациалные закономерности распределения фауны в верхнем лландовери и венлоке Северной Прибалтики]. In: Stepanov, D. L., Khozatski, L. I. (ed.). Èkostratigrafiâ i èkologicheskie sistemy geologičeskogo prošlogo. Trudy XXII sessii Vsesoûuznogo Paleontologičeskogo Obŝestvа. Nauka, Leningrad, p. 38-47.

Klaamann, E., 1971: On the facial complexes of Tabulata in the Silurian of Baltic Regions. In: Sokolov, B. S. (ed.). International Paleontological Symposium on corals (Coelenterata). Abstracts, Novosibirsk, p. 42-43.

Klaamann, E. (ed), 1983: Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia [Палеонтология древнего палеозоя Прибалтики и Подолии]. In: Klaamann, E. (ed.). Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-135.

Sokolov, B. S., 1971: Progress and the Problems in Studying Fossil Coelenterata [Успехи и задачн изучения древних кишечнополостных (вступительное слово)]. In: Dubatolov, V. N. (ed.). Paleozoic Tabulata and Heliolitoidea of the USSR. Papers of II All-Uпion Symposium on fossil corals of the USSR, vol. 1. Nauka, Moscow, p. 6-12.

Mõtus, M.-A., Hints, O., 2013: Diversification of Ordovician and Silurian tabulate corals in Baltoscandia and Podolia. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 232-233.

Klaamann, E., 1962: The Ordovician and Silurian tabulata of Estonian SSR and their stratigraphical significance. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-22.

Aaloe, Ago, 1970: Jaagarahu Stage [Яагарахуский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 252-264.

Kaljo, D., 1970: Adavere Stage [Адавереский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 232-242.

Klaamann, E., 1970: Tabulata [Табуляты]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 114-125.

Klaamann, E., 1970: Ohesaare Stage [Охесаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 297-300.

Klaamann, E., 1970: Kaugatuma Stage [Каугатумаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 291-297.

Klaamann, E., 1970: Kuressaare Stage [Курессаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 286-290.

Klaamann, E., 1982: Soobŝestva tabulât severnogo borta silurijskogo bassejna Baltiki i biozonal'nost' [Сообщества табулят северного борта силурийского бассейна Балтики и биозональность]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 41-42.

Nestor, H., 1970: Juuru Stage [Юуруский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 204-221.

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., 1965: The role of the reef facies in the formation of the fauna of stromatoporoids and tabulates in the Ordovician and Silurian of Estonia [Роль рифовой фации в формировании фауны строматопороидей и табулят в ордовике и силуре Эстонии]. Third paleoecological lithological session, Sverdlovsk, p. 16-16.

Aaloe, Ago, Einasto, R., 1970: Biohermal limestones [Биогермные известняки]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia, Tallinn, p. 41-46.

Sokolov, B. S., 1953: Korally Tabulata llandoverskogo ârusa Pribaltiki (semejstvo Favositidae) [Кораллы Tabulata лландоверского яруса Прибалтики (семейство Favositidae)]. Avtoreferaty naučnyh trudov VNIGRI, Leningrad, p. 24-28.

Sokolov, B. S. (eds), 1962: Osnovy paleontologii. Spravočnik dlâ paleontologov i geologov SSSR. Gubki, arheociaty, kišečnopolostnye, červi. Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, Moscow, p. 1-467.

Kiaer, J., 1904: Revision der mittelsilurischen Heliolitiden und neue Beiträge zur Stammesgeschichte derselben. Skrifter Norske Videnskaps-Akad. Oslo, 2. A. W. Brøggers Buchdruckerei, Christiania, p. 1-58.

Lindström, G., 1899: Remarks on the Heliolitidae. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 32. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, p. 1-140.

Young, G. A., Elias, R. J., 1995: Latest Ordovician to earliest Silurian colonial corals of the east-central United States. Bulletin of American Paleontology, 108, p. 1-153.

Stel, J. H., 1978: Environment and quantitative morphology of some Silurian tabulates from Gotland. Scripta Geologica, 47, p. 1-75.

Sokolov, B. S., 1955: Tabulâty paleozoâ Evropejskoj časti SSSR. Vvedenie. Obŝie voprosy sistematiki i istorii razvitiâ tabulât (s harakteristikoj morfologičeski blizkih grupp) [Табуляты палеозоя Европейской части СССР. Введение. Общие вопросы систематики и истории развития табулят (с характеристикой морфологически близких групп)]. In: Obut, A. M. (ed.). Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI), 85. Gostoptehizdat, Leningrad-Moscow, p. 1-328.

Sokolov, B. S., 1952: Tabulâty paleozoâ Evropejskoj časti SSSR. Čast' III. Silur Pribaltiki (Favozitidy venlokskogo i ludlovskogo ârusov) [Табуляты палеозоя Европейской части СССР. Часть III. Силур Прибалтики (Фавозитиды венлокского и лудловского ярусов)]. In: Yachchurzinskaya, A. B. (ed.). Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI). Gostoptexizdat, Leningrad-Moscow, p. 1-85.

Sokolov, B. S., 1951: Tabulâty paleozoâ Evropejskoj časti SSSR. Čast' II. Silur Pribaltiki (Favozitidy llandoverskogo ârusa) [Табуляты палеозоя Европейской части СССР. Часть II. Силур Прибалтики (Фавозитиды лландоверского яруса)]. In: Jachchurzinskaya, A. B. (ed.). Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI), 53. Gostoptexizdat, Leningrad-Moscow, p. 1-124.

Sokolov, B. S., 1951: Tabulâty paleozoâ Evropejskoj časti SSSR. Čast' I. Ordovik Zapadnogo Urala i Pribaltiki [Табуляты палеозоя Европейской части СССР. Часть I. Ордовик Западного Урала и Прибалтики]. In: Rjabinin, V. N. (ed.). Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI). Gostoptexizdat, Leningrad-Moscow, p. 1-132.

Bondarenko, O. B., 1992: The system of heliolitoids [Система гелиолитоидей]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Moskovskoe Obŝestvo Ispytatele Prirody, Moskva, p. 1-205.

Hill, D., 1981: Rugosa and Tabulata. Volume 1. Treatise on Invertebrate Paleontology. Part F. Coelenterata. Supplement 1, p. F1-F378.

Klaamann, E., 1965: Biostratigrafičeskoe rasčlenenie ordovika i silura Pribaltiki po tabulâtam [Биостратиграфическое расчленение ордовика и силура Прибалтики по табулятам]. In: Sokolov, B. S., Dubatolov, V. N. (ed.). Tabulâtomorfnye korally ordovika i silura SSSR (Trudy I Vsesoûznogo simpoziuma po izučeniû iskopaemyh korallov, vyp. 1). Nauka, Moskva, p. 35-39.

Mõtus, M.-A., 2005: Silurian (Llandovery-Wenlock) tabulate corals of Baltoscandia: taxonomy, palaeoecology, distribution. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 17. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-167.

Mõtus, M.-A., Klaamann, E., 1999: The halysitid coral genera Halysites and Cystihalysites from Gotland, Sweden. GFF, 121, p. 81-91. https://doi.org/10.1080/11035899901212081

Einasto, R., 1970: Rootsiküla Stage [Роотсикюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 264-267.

Klaamann, E., 1970: Paadla Stage [Паадлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 276-286.

Kaljo, D., 1970: Raikküla Stage [Райккюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 221-232.

Aaloe, Ago, 1970: Jaani Stage [Яаниский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 243-252.

Nestor, H., Kala, E., 1968: A stratigraphic revision of the lowermost Silurian in the northern East-Baltic area [Ревизия стратиграфии низов силура Северной Прибалтики]. In: Grigelis, A. (ed.). Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas. Mintis, Vilnius, p. 188-214.

Klaamann, E., 1983: The Tabulate corals of Jaani and Jaagarahu Stages (Wenlockian, Estonia) and their Biozones [Табуляты яаниского и яагарахуского горизонтов (венлок Эстонии) и их биозоны.]. In: Klaamann, E. (ed.). Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 3-40.

Dybowski, W., 1877: Die Chaetetiden der ostbaltischen Silurformation, St. Peterburg, p. 1-134.

Klaamann, E. R., 1964: Late Ordovician and Early Silurian Favositida of Estonia [Позднеордовикские и раннесилурийские Favositida Эстонии], Tallinn, p. 1-119.