Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (73)

Mõtus, M.-A., 2003: A small tabulate coral assemblage from the Wenlock of Saaremaa (Estonia). In: Hubmann, B., Piller, W. E., Rasser, M., Latal, C. (ed.). 9th Internaltional Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Graz, 3.-7.8.2003, 7. Karl-Franzens University, Graz, p. 124-124.

Leleshus, V. L., 1970: Reviziâ nekotoryh rannesilurijskih predstavitelej roda Favosites (priminenie èlektronno-byčislitel'nyh mašin pri rešenii voprosov sinonimii) [Ревизия некоторых раннесилурийских представителей рода Favosites (приминение электронно-бычислительных машин при решении вопросов синонимии)]. Paleontologicheski Zhurnal, 3, 34-41.

Toll, E. von, 1889: Die palaozoischen Versteinerungen der Neusibirischen Insel Kotelny. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 37, 3, 1-56.

Klaamann, E., 1962: Tabulâty ordovika i silura Èstonskoj SSR i ih stratigrafičeskoe značenie [Табуляты ордовика и силура Эстонской ССР и их стратиграфическое значение]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-22.

Klaamann, E. R., Einasto, R. E., Viira, V. J., Männil, R. P., Nestor, V. V., Rubel, M. P., Sarv, L. I., 1980: Facialnye zakonomernosti raspredeleniâ fauny v verhnem llandoveri i venloke Severnoi Pribaltiki [Фациалные закономерности распределения фауны в верхнем лландовери и венлоке Северной Прибалтики]. In: Stepanov, D. L., Khozatski, L. I. (ed.). Èkostratigrafiâ i èkologicheskie sistemy geologičeskogo prošlogo. Trudy XX sessii Vsesoûuznogo Paleontologičeskogo Obŝestvа. Nauka, Leningrad, p. 38-47.

Klaamann, E., 1971: On the facial complexes of Tabulata in the Silurian of Baltic Regions. In: Sokolov, B. S. (ed.). International Paleontological Symposium on corals (Coelenterata). Abstracts, Novosibirsk, p. 42-43.

Klaamann, E. (ed), 1983: Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia [Палеонтология древнего палеозоя Прибалтики и Подолии]. In: Klaamann, E. (ed.). Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-135.

Sokolov, B. S., 1971: Progress and the Problems in Studying Fossil Coelenterata [Успехи и задачн изучения древних кишечнополостных (вступительное слово)]. In: Dubatolov, V. N. (ed.). Paleozoic Tabulata and Heliolitoidea of the USSR. Papers of II All-Uпion Symposium on fossil corals of the USSR, vol. 1. Nauka, Moscow, p. 6-12.

Mõtus, M.-A., Hints, O., 2013: Diversification of Ordovician and Silurian tabulate corals in Baltoscandia and Podolia. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 232-233.

Klaamann, E., 1962: The Ordovician and Silurian tabulata of Estonian SSR and their stratigraphical significance. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-22.

Aaloe, Ago, 1970: Jaagarahu Stage [Яагарахуский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 252-264.

Kaljo, D., 1970: Adavere Stage [Адавереский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 232-242.

Klaamann, E., 1970: Tabulata [Табуляты]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 114-125.

Klaamann, E., 1970: Ohesaare Stage [Охесаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 297-300.

Klaamann, E., 1970: Kaugatuma Stage [Каугатумаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 291-297.

Klaamann, E., 1970: Kuressaare Stage [Курессаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 286-290.

Klaamann, E., 1982: Soobŝestva tabulât severnogo borta silurijskogo bassejna Baltiki i biozonal'nost' [Сообщества табулят северного борта силурийского бассейна Балтики и биозональность]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 41-42.

Nestor, H., 1970: Juuru Stage [Юуруский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 204-221.

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., 1965: The role of the reef facies in the formation of the fauna of stromatoporoids and tabulates in the Ordovician and Silurian of Estonia [Роль рифовой фации в формировании фауны строматопороидей и табулят в ордовике и силуре Эстонии]. Third paleoecological lithological session, Sverdlovsk, p. 16-16.

Aaloe, Ago, Einasto, R., 1970: Biohermal limestones [Биогермные известняки]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia, Tallinn, p. 41-46.

Liang, K., Elias, R. J., Lee, D., 2019: Morphometrics, growth characteristics, and phylogenetic implications of Halysites catenularius (Tabulata, Silurian, Estonia). Journal of Paleontology, 93, 2, 215-231. https://doi.org/10.1017/jpa.2018.73

Vinn, O., Liang, K., Toom, U., 2017: Endobiotic rugose coral symbionts in Silurian tabulate corals from Estonia (Baltica). Palaios, 32, 3, 158-165. https://doi.org/10.2110/palo.2016.084

Sokolov, B. S., 1953: Korally Tabulata llandoverskogo ârusa Pribaltiki (semejstvo Favositidae) [Кораллы Tabulata лландоверского яруса Прибалтики (семейство Favositidae)]. Avtoreferaty naučnyh trudov VNIGRI, Leningrad, p. 24-28.

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., 1968: The role of the reef facies in the formation of the Ordovician and Silurian fauna of stromatoporoids and tabulates of Estonia [Роль рифовой фации в формировании фауны строматопороидей и табулят ордовика и силура Эстонии]. , 79-83.

Nestor, H., Nestor, V., 1977: A quantitave study of two early Llandoverian bioherms on the Isle Hiiumaa (Estonian SSR) [Количественные исследования двух раннелландоверийских биогермов о. Хийумаа]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 2, 122-128.

Kershaw, S., Mõtus, M., 2014: Palaeoecology of Corals and Stromatoporoids in an Upper Silurian Biostrome in Estonia. Acta Palaeontologica Polonica, 61, 1, 33-50. https://doi.org/10.4202/app.00094.2014

Vinn, O., Wilson, M. A., Mõtus, M.-A., 2014: Symbiotic endobionts in a stromatoporoid from the Rhuddanian (Lower Silurian) of Hiiumaa, Estonia. Palaios, 28, 12, 863-866. https://doi.org/10.2110/palo.2013.078

Mõtus, M.-A., 1994: Fossiilsed korallid Eestis. Eesti Loodus, 6, 178-179.

Young, G. A., Noble, J. P. A., 1990: Silurian Heliolitidae (Anthozoa, Tabulata) from the Chaleurs Bay region, Canada. Journal of Paleontology, 64, 1, 44-60. https://doi.org/10.1017/S0022336000042232

Kiaer, J., 1904: Revision der mittelsilurischen Heliolitiden und neue Beiträge zur Stammesgeschichte derselben. Skrifter Norske Videnskaps-Akad. Oslo, 2. A. W. Brøggers Buchdruckerei, Christiania, p. 1-58.

Lindström, G., 1899: Remarks on the Heliolitidae. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 32. P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, p. 1-140.

Stel, J. H., 1978: Environment and quantitative morphology of some Silurian tabulates from Gotland. Scripta Geologica, 47, p. 1-75.

Oekentorp, K. W., 1976: Revision und Typisierung des Genus Paleofavosites Twenhofel, 1914. Paläontologische Zeitschrift, 50, 3, 151-192. https://doi.org/10.1007/BF02987691

Mõtus, M.-A., 2001: Environment related morphological variation in Early Silurian tabulate corals from the Baltic area. Bulletin of the Tohoku University Museum, 1, 62-69.

Klaamann, E., 1969: Adaverina - a new name for Syringocystis Klaamann, 1966. [Adaverina - новое название для Syringocystis Klaamann, 1966]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 1, 88-88.

Sokolov, B. S., 1955: Tabulâty paleozoâ Evropejskoj časti SSSR. Vvedenie. Obŝie voprosy sistematiki i istorii razvitiâ tabulât (s harakteristikoj morfologičeski blizkih grupp) [Табуляты палеозоя Европейской части СССР. Введение. Общие вопросы систематики и истории развития табулят (с характеристикой морфологически близких групп)]. In: Obut, A. M. (ed.). Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI), 85. Gostoptehizdat, Leningrad-Moscow, p. 1-328.

Sokolov, B. S., 1952: Tabulâty paleozoâ Evropejskoj časti SSSR. Čast' III. Silur Pribaltiki (Favozitidy venlokskogo i ludlovskogo ârusov) [Табуляты палеозоя Европейской части СССР. Часть III. Силур Прибалтики (Фавозитиды венлокского и лудловского ярусов)]. In: Yachchurzinskaya, A. B. (ed.). Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI). Gostoptexizdat, Leningrad-Moscow, p. 1-85.

Sokolov, B. S., 1951: Tabulâty paleozoâ Evropejskoj časti SSSR. Čast' II. Silur Pribaltiki (Favozitidy llandoverskogo ârusa) [Табуляты палеозоя Европейской части СССР. Часть II. Силур Прибалтики (Фавозитиды лландоверского яруса)]. In: Jachchurzinskaya, A. B. (ed.). Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI), 53. Gostoptexizdat, Leningrad-Moscow, p. 1-124.

Sokolov, B. S., 1951: Tabulâty paleozoâ Evropejskoj časti SSSR. Čast' I. Ordovik Zapadnogo Urala i Pribaltiki [Табуляты палеозоя Европейской части СССР. Часть I. Ордовик Западного Урала и Прибалтики]. In: Rjabinin, V. N. (ed.). Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI). Gostoptexizdat, Leningrad-Moscow, p. 1-132.

Bondarenko, O. B., 1992: The system of heliolitoids [Система гелиолитоидей]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Moskovskoe Obŝestvo Ispytatele Prirody, Moskva, p. 1-205.

Vinn, O., Wilson, M. A., 2012: Epi- and endobionts on the late Silurian (early Pridoli) stromatoporoids from the Saaremaa Island, Estonia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82, 3, 195-200.

Liang, K., Lee, D.-J., Elias, R. J., Pärnaste, H., Mõtus, M.-A., 2013: Growth characteristics of Protoheliolites norvegicus (Tabulata; Upper Ordovician; Estonia). Palaeontology, 56, 4, 867-891. https://doi.org/10.1111/pala.12022

Brood, K., 1978: Skeletal structures of Silurian auloporid corals. GFF, 100, 1, 53-63. https://doi.org/10.1080/11035897809448560

Vinn, O., Wilson, M. A., 2012: Encrustation and bioerosion on late Sheinwoodian (Wenlock, Silurian) stromatoporoids from Saaremaa, Estonia. Carnets de Géologie, 12, 2, 183-191. https://doi.org/10.4267/2042/47551

Klaamann, E., 1965: Biostratigrafičeskoe rasčlenenie ordovika i silura Pribaltiki po tabulâtam [Биостратиграфическое расчленение ордовика и силура Прибалтики по табулятам]. In: Sokolov, B. S., Dubatolov, V. N. (ed.). Tabulâtomorfnye korally ordovika i silura SSSR (Trudy I Vsesoûznogo simpoziuma po izučeniû iskopaemyh korallov, vyp. 1). Nauka, Moskva, p. 35-39.

Mõtus, M.-A., 2005: Silurian (Llandovery-Wenlock) tabulate corals of Baltoscandia: taxonomy, palaeoecology, distribution, 17. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-167.

Mõtus, M.-A., Zaika, Y., 2012: The oldest heliolitids from the early Katian of the East Baltic region. GFF, 134, 3, 225-234. https://doi.org/10.1080/11035897.2012.721805

Vinn, O., Mõtus, M.-A., 2012: Diverse early endobiotic coral symbiont assemblage from the Katian (Late Ordovician) of Baltica. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 321-322, 137-141. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2012.01.028

Vinn, O., Mõtus, M.-A., 2012: New endobiotic cornulitid and Cornulites sp. aff. Cornulites celatus (Cornulitida, Tentaculita) from the Katian of Vormsi Island, Estonia. GFF, 134, 1, 3-6. https://doi.org/10.1080/11035897.2011.647067

Mõtus, M.-A., 2004: Tabulate corals from the Lower Silurian of Jämtland (Sweden). GFF, 126, 4, 339-352. https://doi.org/10.1080/11035890401264339

Mõtus, M.-A., Klaamann, E., 1999: The halysitid coral genera Halysites and Cystihalysites from Gotland, Sweden. GFF, 121, p. 81-91. https://doi.org/10.1080/11035899901212081

Einasto, R., 1970: Rootsiküla Stage [Роотсикюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 264-267.

Klaamann, E., 1970: Paadla Stage [Паадлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 276-286.

Kaljo, D., 1970: Raikküla Stage [Райккюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 221-232.

Aaloe, Ago, 1970: Jaani Stage [Яаниский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 243-252.

Nestor, H., Kala, E., 1968: A stratigraphic revision of the lowermost Silurian in the northern East-Baltic area [Ревизия стратиграфии низов силура Северной Прибалтики]. In: Grigelis, A. (ed.). Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas. Mintis, Vilnius, p. 188-214.

Mõtus, M.-A., 2006: Intraspecific variation in Wenlock tabulate corals from Saaremaa (Estonia) and its taxonomic implications. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 1, 24-42.

Klaamann, E., 1975: Verbreitung der ältesten Tabulatenassoziation in Baltoskandia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 4, 287-291.

Klaamann, E., 1983: The Tabulate corals of Jaani and Jaagarahu Stages (Wenlockian, Estonia) and their Biozones [Табуляты яаниского и яагарахуского горизонтов (венлок Эстонии) и их биозоны.]. Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia. Ed: Klaamann, E.. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 3-40.

Klaamann, E., 1978: Catenipora quadrata (Fischer-Benzon, 1871) im Silur von Baltoscandia [Catenipora quadrata (Fischer-Benzon, 1871) в силуре Балтоскандии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 53-58.

Preobrazhensky, B., Klaamann, E., 1975: Relations between the genera Sarcinula, Calapoecia and Lyopora (Tabulata) [Взаимоотношения между родами Sarcinula, Calapoecia и Lyopora (Tabulata)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 130-136.

Klaamann, E, 1975: Zur Taxonomie einiger mittelordovizischer Tabulatenarten Norwegens, Schwedens und Estlands. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 3, 219-226.

Dybowski, W., 1877: Die Chaetetiden der ostbaltischen Silurformation, St. Peterburg, p. 1-134.

Klaamann, E. R., 1970: Variability and taxonomic position of Angopora hisingeri (Jones) [Изменчивость и таксономическое положение Angopora hisingeri (Jones)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 62-68.

Klaamann, E. R., 1966: On the systematic position of Favosites coreaniformis Sokolov [O таксономическом положении Favosites coreaniformis Sokolov]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 15, 3, 452-458.

Klaamann, E. R., 1964: Late Ordovician and Early Silurian Favositida of Estonia [Позднеордовикские и раннесилурийские Favositida Эстонии], Tallinn, p. 1-119.

Klaamann, E. R., 1962: Upper Silurian Tabulata of Estonia [Табуляты верхнего силура Эстонии.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, IX, 25-70.

Klaamann, E. R., 1961: The Wenlockian tabulata and heliolitida of Estonia [Табуляты и гелиолитиды венлока Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 69-112.

Klaamann, E. R., 1961: The oldest favositids of Estonia [Древнейшие фавозитиды Эстонии]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 10, 2, 120-129.

Klaamann, E. R., 1959: On the tabulate fauna of the Juuru and Tamsalu stages [О фауне табулят юуруского и тамсалуского горизонтов]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 8, 4, 256-270.

Klaamann, E., 1971: Über einige Korallen aus der Bohrung von File Haidar (Gotland, Schweden). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 20, 1, 73-77.

Pushkin, V. I., 1980: Facialnaâ zonalnost' i brahiopodovo-mšankovye associacii oanduskogo i rakvereskogo gorizontov ordovika Severnoi Belorusii [Фациалная зоналность и брахиоподово-мшанковые ассоциации оандуского и раквереского горизонтов ордовика Севернои Белорусии]. In: Stepanov, D. L., Khozatski, L. I. (ed.). Èkostratigrafiâ i èkologicheskie sistemy geologičeskogo prošlogo. Trudy XX sessii Vsesoûuznogo Paleontologičeskogo Obŝestvа. Nauka, Leningrad, p. 20-30.

Bondarenko, O. B., Minzhin, Ch., 1981: Izmenčivost' i morfogenez pozdneordovikskih korallov Propora speciosa [Изменчивость и морфогенез позднеордовикских кораллов Propora speciosa]. Paleontologicheski Zhurnal, 1, 10-20.