Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (627)

Leitud 627 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Paaver, P., Paiste, P., Kirsimäe, K., 2016: Geopolymeric potential of the Estonian oil shale solid residues: Petroter solid heat carrier retorting ash. Oil Shale, 33, 4, 373. https://doi.org/10.3176/oil.2016.4.05

Ots, K., Orru, M., Tilk, M., Kuura, L., Aguraijuja, K., 2017: Ammendatud freesturbaväljade taasmetsastamine: puutuha mõju biomassi formeerumisele ja süsiniku bilansile. Metsanduslikud Uurimused, 67, 1, 17-36. https://doi.org/10.1515/fsmu-2017-0010

Petersell, V., 2007: Diktüoneemakilt. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 7-7.

Orviku, Kaarel, Tõnisson, H., Kont, A., Suuroja, S., Anderson, A., 2013: Retreat rate of cliffs and scarps with different geological properties in various locations along the Estonian coast. Journal of Coastal Research, 65(10065), 552-557. https://doi.org/10.2112/SI65-094.1

Kabailiene, M., Raukas, A., 2008: Stratigraphy of lake and bog deposits and climatic changes in the late-glacial and Holocene in the Soviet Baltic Republics: a review. Boreas, 16, 2, 125-131. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1987.tb00763.x

Hade, S., Soesoo, A., 2014: Estonian graptolite argillites revisited: a future resource?. Oil Shale, 31, 1, 4-18. https://doi.org/10.3176/oil.2014.1.02

Hade, S., Soesoo, A., 2017: Eesti maapõu peidab huvitavat kivimit: graptoliitargilliit ehk must kilt. Eesti Loodus, 11, 19-25.

Palvadre, R., 2020: Possibilities of utilizing organic-poor metalliferous black shales (argillite). Oil Shale, 37, 3, 242-267. https://doi.org/https://doi.org/10.3176/oil.2020.3.05

Kriiska, A., Oras, E., Nirgi, T., Shanskiy, M., Heinsalu, A., Vanhanen, S., Luoto, T. P., 2018: Environmental studies at the Kohtla-Vanaküla Iron Age sacrificial site. Estonian Journal of Archaeology, 22, 1, 66-79. https://doi.org/10.3176/arch.2018.1.05

Aubrechtová, M., Meidla, T., 2020: Lituitid cephalopods from the upper Darriwilian and basal Sandbian (Middle–Upper Ordovician) of Estonia. GFF, 1-30. https://doi.org/10.1080/11035897.2020.1762723

Kochenov, A. V., Baturin, N., 2002: The Paragenesis of Organic Matter, Phosphorus, and Uranium in Marine Sediments. Lithology and Mineral Resources, 37, 2, 126–140.

Noormets, R., Flodén, T., 2002: Glacial deposits and Late Weichselian ice-sheet dynamics in the northeastern Baltic Sea. Boreas, 31, 1, 36-56. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2002.tb01054.x

Pontén, A., Plink-Björklund, P., 2007: Depositional environments in an extensive tide-influenced delta plain, Middle Devonian Gauja Formation, Devonian Baltic Basin. Sedimentology, 54, 5, 969-1006. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2007.00869.x

Plink, P., Kask, J., Eltermann, G., 1992: Formation of Quaternary sediments on Kassari Island. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2, 1, 32-37.

Hints, R., 2020: Tulevikumaavarade jälil. Horisont, 3, 18-22.

Tõnisson, H., Orviku, Kaarel, Kont, A., Suursaar, Ü., Jaagus, J., Rivis, R, 2007: Gravel-pebble Shores on Saaremaa Island, Estonia, and the Relationship with Formation Conditions. Journal of Coastal Research, 50, 810-815.

Kadastik, E., 1994: About distribution, formation and lithological composition of tills on Hiiumaa Island, NW Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 4, 1, 4-11.

Pihlak, A., 1989: Composition and properties of the oil shale occurring in Tõnismägi in Tallinn [Состав и свойства диктионемового сланца, вскрытого на холме Тынисмяги в г. Таллинне]. Oil Shale, 6, 2, 151-159.

Reintam, L., Moora, T., Raukas, A., 2008: Gleysols on sandy deposits of the Litorina Sea underlain by Histosol formations of Ancylus Lake age in western Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 231. https://doi.org/10.3176/earth.2008.4.03

Einasto, R., 2007: Looduskeskkonna muutused: rusukalde alla mattunud Tiskre kihistu rahnudega kulutuspind Pakri neemel on tormidega ulatuslikult paljandunud. Keskkonnatehnika, 4, 50-51.

Puura, V., Laitakari, J., Amantov, A., 1996: Latest events affecting the Precambrian basement, Gulf of Finland and surrounding areas. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 115-125.

Linkrus, E., 1984: Formation of landscape units (exemplified by the North-Estonian coastal area). Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 676, 104-117.

Anderson, A., Vilumaa, K., Tõnisson, H., Kont, A., Ratas, U., Suuroja, S., 2014: Geomorphology of coastal formations on present and ancient sandy coasts. Journal of Coastal Research, 70, 1, 90-95. https://doi.org/10.2112/SI70-016.1

Raukas, A., Tavast, E., 1994: Influence of the bedrock topography on the formation of glacial deposits and landforms. Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Geografia, XXVII, 195-208.

Paiste, T., Männik, P., Nõlvak, J., Meidla, T., 2020: The lower boundary of the Haljala Regional Stage (Sandbian, Upper Ordovician) in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 69, 2, 76-90. https://doi.org/10.3176/earth.2020.05

Thamm, N., 1962: The horizontal displacement of the Island Osmussaar (Odinsholm) and the subsequence regeneration of normal rhegmatic jointing. South African Journal of Geology, 65, 2, 41-46.

Raukas, A., Kont, A., 1984: On the formation and classification of kames. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 676, 76-86.

Raukas, A., 1977: Ice-marginal formations and the main regularities of the deglaciation in Estonia. Zeitschrift für Geomorphologie, 27, 68-78.

Raukas, A., Tavast, E., 1994: Drumlin location as a response to bedrock topography on the southeastern slope of the Fennoscandian Shield. Sedimentary Geology, 91, 1-4, 373-382. https://doi.org/10.1016/0037-0738(94)90141-4

Afanassieva, O. B., 2018: On the Modes of the Formation of the Exoskeleton in Early Jawless Vertebrates (Osteostraci, Agnatha). Doklady Biological Sciences, 478, 1, 5-7. https://doi.org/10.1134/S0012496618010015

Afanassieva, O. B., 2019: The Vertebrate Exoskeleton: Geometric Patterns of the Armor Relief Formation in Early Jawless Vertebrates (Agnatha, Vertebrata). Doklady Biological Sciences, 489, 1, 161-164. https://doi.org/10.1134/S0012496619060012

Rattas, M., Piotrowski, J. A., 2003: Influence of bedrock permeability and till grain size on the formation of the Saadjärve drumlin field, Estonia, under an east-Baltic Weichselian ice stream. Boreas, 32, 1, 167-177. https://doi.org/10.1080/03009480310001849

Raukas, A., 1992: Ice marginal formations of the Palivere zone in the eastern Baltic. Sveriges Geologiska Undersökning, 81, 277-284.

Arvestål, E. H., Willman, S., 2020: Organic-walled microfossils in the Ediacaran of Estonia: Biodiversity on the East European Platform. Precambrian Research, 341, 105626. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.105626

Kilk, K., Savest, N., Yanchilin, A., Kellogg, D. S., Oja, V., 2010: Solvent swelling of Dictyonema oil shale: Low temperature heat-treatment caused changes in swelling extent. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 89, 2, 261-264. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2010.09.003

Sharayeva, G., Tiikma, L., Luik, H., Johannes, I., 2015: Low Temperature Pyrolysis of Graptolite Argillite (Dictyonema Shale) in Autoclaves. International Journal of Engineering Research and Applications, 5, 11,1, 16−22.

Bogdanov, R., Pihlak, A., 2002: Water radiolysis, a possible source of atmospheric oxygen. Oil Shale, 19, 1, 75-87.

Veski, S., Heinsalu, A., Lang, V., Kestlane, Ü., Possnert, G., 2004: The age of the Kaali meteorite craters and the effect of the impact on the environment and man: evidence from inside the Kaali craters, island of Saaremaa, Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 13, 3, 197-206. https://doi.org/10.1007/s00334-004-0043-x

Klyucharev, D. S., Soesoo. A., 2019: Ore future of combustible shales [Рудное будущее горючих сланцев]. Prospect and protection of mineral resources, 1, 57-62.

Maremäe, E., Taal, H., 1991: Metal extraction from alum shale ashes under the effect of ammonium sulphate. Oil Shale, 8, 4, 337-341.

Maremäe, E., Johannes, I., Ahelik, V., 1991: The percolative leaching of alum shale's sulphated ashes. Oil Shale, 8, 2, 138-147.

Maremäe, E., Kirret, O., 1989: The decomposition of dictyonema shale ash by sulfuric acid with a large amount of liquid phase. Oil Shale, 6, 354-361.

Maremäe, E., Kirret, O., 1990: Decomposition of alum shale ashes with sulphuric acid at a low liquid phase content. Oil Shale, 7, 1, 59-65.

Maremäe, E., Ründal, L., Ahelik, V., 1991: Study of the process of multistage leaching of alum shale’s sulphated ashes. Oil Shale, 8, 1, 27-38.

Raukas, A., 1991: Transgressions of the Baltic Sea and the pecularities of the formation of transgressive coastal deposits. Quaternaire, 2, 3-4, 126-130.

Raukas, A., 2000: Study of meteoritic matter for precise regional stratigraphy. Geologos, 5, 77-86.

Zhang, M., Xia, F., Taylor, P. D., Liang, K., Ma, J., 2018: Upper Ordovician bryozoans from the Xiazhen Formation of Yushan, northeastern Jiangxi, East China. Palaeoworld, 27, 3, 343-359. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2018.01.002

Eensaar, J., Pani, T., Gaškov, M., Sepp, H., Kirsimäe, K., 2017: Stable isotope composition of hypogenic speleothem calcite in Kalana (Estonia) as a record of microbial methanotrophy and fluid evolution. Geological Magazine, 154, 1, 57-67. https://doi.org/10.1017/S0016756815000928

Sedman, A., Talviste, P., Mõtlep, R., Jõeleht, A., Kirsimäe, K., 2012: Geotechnical characterization of Estonian oil shale semi-coke deposits with prime emphasis on their shear strength. Engineering Geology, 131-132, 37-44. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2012.02.002

Kirsimäe, K., Jørgensen, P., 2000: Mineralogical and Rb-Sr Isotope Studies of Low-Temperature Diagenesis of Lower Cambrian Clays of the Baltic Paleobasin of North Estonia. Clays and Clay Minerals, 48, 1, 95-105. https://doi.org/10.1346/CCMN.2000.0480112

Puura, E., Neretnieks, I., 2000: Atmospheric oxidation of the pyritic waste rock in Maardu, Estonia, 2: an assessment of aluminosilicate buffering potential. Environmental Geology, 39, 6, 560-566. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s002540050467

Leben, K., Mõtlep, R., Paaver, P., Konist, A., Pihu, T., Paiste, P., Heinmaa, I., Nurk, G., Anthony, E. J., Kirsimäe, K., 2019: Long-term mineral transformation of Ca-rich oil shale ash waste. Science of the Total Environment, 658, 1404-1415. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.326

Aleksandrova, T. N., Romashev, A. O., Yanson, U. M., 2015: Study into the feasibility of rare elements extraction from the black shale rocks [Исследование возможности извлечения редких элементов из черносланцевых пород]. Mining informational and analytical bulletin, 4, 124-128.

Yanson, Y.M., Aleksandrova, T. N., 2015: Some strategic metals from dictyonema shale and the prospects of their extraction [Некоторые стратегические металлы в диктионемовых сланцах и перспектива их извлечения]. Mining informational and analytical bulletin, S19, 222-229.

Vyalov, V. I., Larichev, A. I., Balakhonova, A. S., 2013: Ore genesis in dictyonema shales and obolus sandstones of the Baltic sedimentary basin [Рудогенез диктионемовых сланцев и оболовых песчаников Прибалтийского бассейна]. Regional geology and metallogeny, 55, 87-98.

Vyalov, V. I., Balakhonova, A. S., Larichev, A. I., Bogomolov, A. K., 2013: Rhenium in the Dictyonema shale of the Baltic basin. Moscow University Geology Bulletin, 68, 2, 123-128. https://doi.org/10.3103/S0145875213020117

Klesment, K., Urov, K., 1980: Role of bacterial lipids in the formation of geolipids and kerogens [Роль бактериальных липидов при образовании геолипидов керогенов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 29, 4, 241-245.

Tuuling, I., Flodén, T., 2001: The structure and relief of the bedrock sequence in the Gotland-Hiiumaa area, northern Baltic Sea. GFF, 123, 1, 35-49. https://doi.org/10.1080/11035890101231035

Tuuling, I., Flodén, T., 2000: Late Ordovician carbonate buildups and erosional features northeast of Gotland, northern Baltic Sea. GFF, 122, 2, 237-249. https://doi.org/10.1080/11035890001222237

Veski, R., Sidorova, S., 1981: About oil secretion of buried burning dictyonema oil shale. 1. Sulphur in oil [O смоле самовозгорания диктионемового горючего сланца. 1. Сера в смоле]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 95-100.

Wrona, R., 1980: Microarchitecture of the chitinozoan vesicles and its paleobiological significance. Acta Palaeontologica Polonica, 25, 1, 123-163.

Hang, T., Kohv, M., 2013: Glacial varves at Pärnu, south-western Estonia: a local varve chronology and proglacial sedimentary environment. GFF, 135, 3-4, 273-281. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.775598

Miidel, A., Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 2006: Influence of bedrock topography on oil shale mining in North-East Estonia. Oil Shale, 23, 4, 313-327.

Heinsalu, A., Veski, S., Vassiljev, J., 2000: Palaeoenvironment and shoreline displacement on Suursaari Island, the Gulf of Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 72, 1-2, 21-46. https://doi.org/10.17741/bgsf/72.1-2.002

Talviste, P., Hang, T., Kohv, M., 2012: Glacial varves at the distal slope of Pandivere–Neva ice-recessional formations in western Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 84, 1, 7-19. https://doi.org/10.17741/bgsf/84.1.001

Přibyl, A., 1975: Hastatellina gen. n., eine neue Ostracoden-Gattung und ihre Vertreter aus dem böhmischen und nichtböhmischen Ordovizium. Paläontologische Zeitschrift, 49, 1-2, 11-23. https://doi.org/10.1007/BF02988062

Raidla, V., Kirsimäe, K., Bityukova, L., Jõeleht, A., Shogenova, A., Šliaupa, S., 2006: Lithology and diagenesis of the poorly consolidated Cambrian siliciclastic sediments in the northern Baltic Sedimentary Basin. Geological Quarterly, 50, 4, 11-22.

Sturesson, U., Bauert, H., 1994: Origin and palaeogeographical distribution of the Viruan iron and phosphate ooids in Estonia: evidence from mineralogical and chemical compositions. Sedimentary Geology, 93, 1-2, 51-72. https://doi.org/10.1016/0037-0738(94)90028-0

Punning, J.-M., Kangur, M., Koff, T., Possnert, G., 2003: Holocene lake-level changes and their reflection in the paleolimnological records of two lakes in northern Estonia. Journal of Paleolimnology, 29, 2, 167-178.

Punning, J.-M., Koff, T., 1997: The landscape factor in the formation of pollen records in lake sediments. Journal of Paleolimnology, 18, 1, 33-44.

Vinn, O., Gutiérez-Marco, J., 2016: New Late Ordovician cornulitids from Peru. Bulletin of Geosciences, 89-95. https://doi.org/10.3140/bull.geosci.1595

Kay, G. M., 1940: Ordovician Mohawkian Ostracoda: Lower Trenton Decorah Fauna. Journal of Paleontology, 14, 3, 234-269.

Soesoo, A., Košler, J., Kuldkepp, R., 2006: Age and geochemical constraints for partial melting of granulites in Estonia. Mineralogy and Petrology, 86, 3-4, 277-300. https://doi.org/10.1007/s00710-005-0110-8

Bityukova, L., 2006: Air pollution effect on the decay of carbonate building stones in old town of Tallinn. Water, Air, and Soil Pollution, 172, 239-271. https://doi.org/10.1007/s11270-006-9078-1

Vaher, R. M., Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1980: The influence of tectonics and bedrock topography on the formation of insular heights at Estonia [О роли тектонических движений и подстилающей поверхности в формировании островных возвышенностей Эстонии]. Geomorfologija, 3, 55-65.

Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 1988: Some structural and geomorphological aspects of recent crustal movements in Estonia. Journal of Geodynamics, 10, 295-300. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0264-3707(88)90035-X

Maremäe, E., 1989: A problem of complex processing of Estonia alum shale as a raw material metallurgy [Проблема комплексного использования диктионемовых сланцев эстонии в качестве сырья для металлургии]. Oil Shale, 6, 1, 28-36.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., 2009: Litorina Sea shore displacement on the Island of Saaremaa, Estonia. Polish Geological Institute Special Papers, 25, 59-66.

Pihlak, A.-T., 1993: Kroodi oja kannab Muuga lahte diktüoneemareostust. Eesti Loodus, 11/12, 409-411.

Veski, R., Koel, M., Palu, V., Saarse, L., 1986: The formation and changes of organic matter in the peaty (sapropelic) stage characterized by group composition data. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 63-71.

Syrovetnik, K., Puura, E., Neretnieks, I., 2004: Accumulation of heavy metals in Oostriku peat bog, Estonia: -site description, conceptual modelling and geochemical modelling of the source of the metals. Environmental Geology, 45, 5, 731-740.

Puura, E., Neretnieks, I., Kirsimäe, K., 1999: Atmospheric oxidation of the pyritic waste rock in Maardu, Estonia. 1 Field study and modelling. Environmental Geology, 39, 1, 1-19. https://doi.org/10.1007/s002540050432

Lippmaa, E., Maremäe, E., 2003: The beginnings of uranium production in Estonia. Oil Shale, 20, 2, 167-174.

Moczydlowska, M., 1991: Acritarch biostratigraphy of the Lower Cambrian and the Precambrian-Cambrian boundary in southeastern Poland. Fossils and Strata, 29, 1-127.

Reich, M., Sprinkle, J., Lefebvre, B., Rössner, G. E., Zamora, S., 2017: The first Ordovician cyclocystoid (Echinodermata) from Gondwana and its morphology, paleoecology, taphonomy, and paleogeography. Journal of Paleontology, 91, 4, 735-754. https://doi.org/10.1017/jpa.2017.7

Losiak, A., Jõeleht, A., Plado, J., Szyszka, M., Kirsimäe, K., Wild, E. M., Steier, P., Belcher, C. M., Jazwa, A. M., Helde, R., 2020: Determining the age and possibility for an extraterrestrial impact formation mechanism of the Ilumetsa structures (Estonia). Meteoritics & Planetary Science, 55, 2, 274-293. https://doi.org/10.1111/maps.13431

Yang, S., Schulz, H., Horsfield, B., Schovsbo, N. H., Noah, M., Panova, E., Rothe, H., Hahne, K., 2018: On the changing petroleum generation properties of Alum Shale over geological time caused by uranium irradiation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 229, 20-35. https://doi.org/10.1016/j.gca.2018.02.049

Koch, R., Kiis, K., 1984: Peculiarities of thermolysis of organic matter in Maardu argillite (alum shale). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 33, 2, 110-116.

Raukas, A., Gaigalas, A., 2008: Pleistocene glacial deposits along the eastern periphery of the Scandinavian ice sheets - an overview. Boreas, 22, 3, 214-222. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1993.tb00181.x

Nicholson, H. A., 1886: III.—On some new or imperfectly-known species of Stromatoporoids.—Part II. Annals and Magazine of Natural History, 18, 103, 8-22. https://doi.org/10.1080/00222938609459928

Enel, M., 2003: Distribution of heavy metals in plants and their habitats in the outcrop area of Dictyonema shale. Oil Shale, 20, 4, 459-476.

Kulyamin, L., 1976: Cross-bedding and facies of the obolus beds of the baltic region. International Geology Review, 18, 2, 187-195.

Gustavson, H., 1976: Kiltkivikeemia ajaloost Eestis. Eesti Loodus, 12, 763-763.

Raukas, A., 1994: Mineral resources of Estonia and the problems of their exploitation. Acta Geologica Hungarica, 37, 3/4, 351-367.

Kivimägi, E., 1974: Eesti senikasutamata maavara, 2. Eesti Loodus, 5, 295 - 297.

Vrazo, M. B., Brett, C. E., Ciurca, S. J., 2017: Paleoecological and stratigraphic controls on eurypterid Lagerstätten: a model for preservation in the mid-Paleozoic. Paleobiology, 43, 3, 383-406. https://doi.org/10.1017/pab.2016.52

Lamsdell, J. C., Selden, P. A., 2013: Babes in the wood – a unique window into sea scorpion ontogeny. BMC Evolutionary Biology, 13, 1, 98. https://doi.org/10.1186/1471-2148-13-98

Lindvers, P., 1939: Kas diktüoneema-kildakivi on kasutatav?. Tehnika Ajakiri, 7/8, 190-194.

Maremäe, E., 1987: Diktüoneemakilda kasutamise võimalustest rahvamajanduses. Tehnika ja Tootmine, 10, 10-14.

Pelekis, L., Kirret, O., Taure, I., Pelekis, Z., Eglit, G., Rajavee, E., Ahelik, V., 1988: Instrumental neutron activation analysis of Estonian alum shale and some other oil shales. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 1, 1-5.

Oraspõld, A., 1992: Skeletal Debris Content and Composition in the Carbonate Rocks of the Tootsi, Halliku and Oostriku Formations of the Pirgu Stage (O3) in Eastern Part of Central Estonia (Torma boring section) [Detriidi hulk ja koostis Pirgu lademe (O3) Tootsi, Halliku ja Oostriku kihistute karbonaatkivimites Kesk-Eesti idaosas (Torma puursüdamiku põhjal)]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 956, 86-94.

Gaškov, M., Sepp, H., Pani, T., Paiste, P., Kirsimäe, K., 2017: Barite mineralization in Kalana speleothems, Central Estonia: Sr, S and O isotope characterization. Estonian Journal of Earth Sciences, 66, 3, 130-141. https://doi.org/https://doi.org/10.3176/earth.2017.10

Marandi, A., Karro, E., Raidla, V., Vaikmäe, R., 2012: Conceptual model of groundwater quality for the monitoring and management of the Voronka groundwater body, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 328-339. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.11

Adamson, A., Reinsalu, E., Juuse, L., Valgma, I., 1997: Sustainable phosphate rock mining. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering, 3, 1, 13-22.

Raukas, A., 1994: IGCP-253 Field Conference: Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations, and deglaciation of the Baltic States (June 14-18, 1993). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 1, 55-55.

Naumov, B., Puura, V., Karise, V., Koroljova, N., Terentjev, M., Kolotvina, A., 1993: The share of radon in the formation of radiation background in North-Estonian settlements (ecological aspect) [Радоновый фактор радиационного фона в населенных пунктах Северной Эстонии (зкогеологический аспект)]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 2, 82-93.

Tsutsulkovski, V., Jürkova, L., Nalivkina, A., Smirnov, A., 1972: Obogaŝenie osnovnyh tipov rud mestoroždeniâ Toolse [Обогащение основных типов руд месторождения Тоолсе]. Russian Chemical Industry, 9, 43-44.

Kessel, H., Raukas, A., 1984: Correlation of the Baltic ancient coastal formations in Estonia and Sweden. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 146-157.

Kalm, V., Raukas, A., 1983: On the optimum method of exploring fluvioglacial formations. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 1, 22-30.

Viigand, A., Savitski, L., Mokrik, R., 1979: Peculiarities in the formation of exploitable underground water resources in the Estonian SSR. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 4, 160-163.

Sudov, B., 1977: Regularities of the formation and distribution of polymetal ore phenomena in Central Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 198-202.

Karukäpp, R., 1975: Specific features of the pleistocene relief formation of Karula Upland [Особенности формирования ледникого рельефа Карулаской возвышенности]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 145-151.

Petersell, V., 1974: On the geochemistry and genesis of the sulphide mineralization of the rocks of the Jägala formation. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 3, 232-236.

Petersell, V., 1974: On the sulphide mineralization of the crystalline rocks in the Jägala formation. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 2, 142-148.

Kuršs, V., 1971: Formation peculiarities in mineral associations of Givetian and Lower Fransian terrigenous strata belonging to the Main Devonian Field. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 2, 152-159.

Paaver, K., 1969: On the formation and development of the Mammalian fauna of the East Baltic in the Holocene. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 3, 174-180.

Kessel, H., 1961: Ancient coastal formations of the Baltic on the territory of the Estonian S.S.R.. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VIII, 113-131.

Reinsalu, E., 2003: Ainulaadne põlevkivi ootab kaevandamist. Eesti Loodus, 11, 6-9.

Pihlak, A., 1985: Põlevkivide süttimine. Eesti Loodus, 11, 700-704.

Petersell, V., Mõttus, V., Täht, K., 2005: Nähtamatu ohuallikas Eestimaa pinnases. Eesti Loodus, 5, 46-50.

Veski, R., 1981: Väävli ja naftoidi tekkest Maardu karjäärides. Eesti Loodus, 11, 716-720.

Veski, R., 1990: Uraan ja roheline Maardu. Eesti Loodus, 7, 424-429.

Veski, R., 1993: Geokeemilised viitpommid Maardus. Eesti Loodus, 9, 301-302.

Raudsep, R., 1996: Kus meil on uraani?. Eesti Loodus, 10, 327-328.

Pirrus, E., 2003: Hetkeks avanenud paekallas. Eesti Loodus, 5, 49-49.

Verte, A, 1965: The formation of the hydrogeological structure and subterranean water regime of the Estonian artesian basin. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 14, 4, 563-586.

Klitina, L., Letušova, I., 1980: Petrografičeskie i himičeskie osobennosti diktionemovyh slancev i kukersitov Pribaltijskogo bassejna [Петрографические и химические особенности\nдиктионемовых сланцев и кукерситов Прибалтийского бассейна]. , 126-127.

Jusupova, I., Emets, T., Stefanova, E., Filippova, V., 1972: Nekotorye petrografičeskie osobennosti organičeskogo veŝestva pribaltijskih diktionemovyh slancev [Некоторые петрографические особенности органического вещества прибалтийских диктионемовых сланцев]. Moscow University Geology Bulletin, 4, 91-93.

Urov, K., Võsotskaja, V., 1981: About oil secretion of buried burning dictyonema oil shale. 2. The chemical composition of the oil [О смоле самовозгорания диктионемового горючего сланца. 2. Особенности химического состава смолы]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 30, 2, 101-105.

Kordikov, A., 1962: The mineralogical characteristics of Maardu dictyonema shale [Минералогическая характеристика диктионемовых сланцев Маардуского месторождения]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 11, 1, 67-72.

Pelekis, L., Pelekis, Z., Taure, I., Kirret, O., Rajavee, E., 1985: Instrumental neutron activation analysis of alum shale from the Maardu deposit [Инструментальный нейтронно-активационный анализ диктионемового сланца Маардуского месторождения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 343, 4, 161-163.

Haldna, J., Ilmoja, K., Johannes, I., 1986: Mercury in Estonian Dictyonema Shale [Ртуть в диктионемовых сланцах Эстонской ССР]. Oil Shale, 3, 3, 290-292.

Kirret, O., Koch, R., Ründal, L., Johannes, I., Talkop, R., 1986: Valkla-Tsitre ja Toolse leiukohtade diktüoneemakilda omadustest ja keemilisest koostisest. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 35, 4, 237 -244.

Kirret, O., Koch, R., Ründal, L., 1959: Maardu leiukoha diktüoneemakilda ja temas sisalduva kerogeeni keemilisest koostisest. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Biol., 8, 4, 243-254.

Kirret, O., Polikarnov, N., Lutskovskaja, N., 1957: O sostave i svojstvah diktionemovogo slanca mestoroždeniâ Maardu ÈSSR [О составе и свойствах диктионемового сланца месторождения Маарду ЭССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 6, 2, 170-183.

Uibopuu, E., 2012: Kildagaas – kas Eesti kolmeteistkümnes maavara?. Keskkonnatehnika, 12, 3, 10-11.

Niin, M., Rammo, M., 2009: Diktüoneemakilt – Eesti tulevikumaavara. Keskkonnatehnika, 9, 3, 27-28.

Sumberg, A., Urov, K., Aasamäe, E., 1990: Characteristics of Estonian lower Ordovician fossil organic matter, (Maardu member of the Pakerort horizon) [К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ФОССИЛЬНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО\nВЕЩЕСТВА НИЖНЕГО ОРДОВИКА Эстонии\n(МААРДУСКАЯ ПАЧКА ПАКЕРОРТСКОГО ГОРИЗОНТА)]. Oil Shale, 7, 3-4, 238-244.

Nemliher, J., Puura, I., 1996: Upper Cambrian basal conglomerate of the Kallavere formation on the Pakri Peninsula, NW Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 1, 1-8.

Lapo, A., Mihhailov, N., 1988: On the initial material of organic matter of the Baltic Dictyonema shales [К ВОПРОСУ ОБ ИСХОДНОМ МАТЕРИАЛЕ\nОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДИКТИОНЕМОВЫХ\nСЛАНЦЕВ ПРИБАЛТИИСКОГО БАССЕИНА]. Oil Shale, 5, 4, 348-355.

Veski, R., Filimonova, N., Bondar, E., Lumiste, T., Fomina, A., 1979: Study of the organic matter of dictyonema shale by nitric oxidation [Исследование органического вещества диктионемового сланца окислением азотной кислотой]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 28, 1, 32-39.

Bondar, E., Veski, R., 1980: Unsaturated fatty acids in the extracts from Ordovician Dictyonema oil shale [НЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ В БИТУМОИДЕ\nОРДОВИКСКОГО ДИКТИОНЕМОВОГО ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 29, 4, 251-255.

Pihlak, A., 1986: Critical and Permissible Temperatures in Spontaneous Heating of Alum Shales [Критическая и допустимая температура самонагревания диктионемового аргиллита]. Oil Shale, 3, 3, 247-255.

Palvadre, R., Utsal, K., Ahelik, V., Haldna, J., 1984: Investigation of the mineral composition of Estonian graptolitic argillite [Исследование минерального состава граптолитового аргиллита Эстонии]. Oil Shale, 1, 2, 162-170.

Palvadre, R., Kleemeier, T., 1982: Leaching of several heavy metals from argillites [Bыцелачитаемость некоторых тяжелых металлов из аргиллитов]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 31, 4, 243-238.

Palvadre, R., Ahelik, V., Rajavee, E., Juura, R., 1990: Some aspects of water leaching of argillites [Некоторые вопросы водного выщелачивания агриллитов]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 39, 4, 235-241.

Naumov, B, 1991: Pollution of hydrosphere by leaching of dictyonema shale in waste dumps of the Maardu openpits [Загрязнение гидросферы при выщелачивании диктионемовых аргиллитов в отвалах Маардуасих фосфоритных карьерой]. Oil Shale, 8, 3, 266-274.

Maremäe, E., 1988: Utilisation of Estonian alum shale in the national economy [О возможности использования Эстонского диктионемового сланца в национальной экономике]. Oil Shale, 5, 4, 407-417.

Loog, A., Petersell, V., 1995: Authigenic siliceous minerals in the Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 44, 1, 26-32.

Scupin, H., 1921: Ist der Dictyonemaschiefer eine Tiefseeablagerung?. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 73, 6/7, 153-155.

Loog, A., 1982: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the Tremadoc graptolitic argillites of North Estonia. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 527, 44-49.

Baturin, G. N., Ilyin, A. V., 2013: Comparative geochemistry of shell phosphorites and dictyonema shales of the Baltic. Geochemistry International, 51, 1, 23-32. https://doi.org/10.1134/S0016702913010023

Veski, R., 1995: Possibility of the occurrence of geochemical time bombs in the Maardu waste hills. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 44, 1, 76-85.

Öpik, A., 1937: Ostracoda from the Ordovician Uhaku and Kukruse formations of Estonia. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 43, 65-138.

Maldre, J., 1976: Molibden v diktionemovyh slancah Severnoj Èstonii [Молибден в диктионемовых сланцах Северной Эстонии]. Litologiya i poleznye iskopayemye, 5, 94-98.

Öpik, A., 1925: Über die Ergebnisse neuerer Untersuchungen im estländischen Unterordovicium: 1922-1924. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 8, 257-258.

Gratskev, F., Repetuh, V., 1983: Predupreždenie èndogennyh požarov na pribaltijckih mestoroždeniâh fosforitov [Предупреждение эндогенных пожаров на прибалтийцких месторождениях фосфоритов]. Gorny Zhurnal, 9, 29-31.

Pihlak, A., Maremäe, E., Jalakas, L., 1985: Leaching processes of the alum shale and limestone from Maardu and Toolse phosphorite quarries (Estonian SSR) [Водное выщелачивание диктионемовых сланцев и известняков из фосфоритовых месторождений Маарду и Тоолсе Эстонской ССР]. Oil Shale, 2, 2, 155-169.

Pihlak, A., 1984: Spontaneous Ignition Tendency of the Dictyonema Slate of the Estonian Phoshporite Deposites [О склонности диктионемовых сланцев из месторождений фосфоритов Эстонской ССР к самовозгоранию]. Oil Shale, 1, 3, 251-264.

Linstow, O., 1927: Ueber die Verbreitung des Diktyonemaschiefers. Braunkohle: Zeitschr. für Gewinnung u. Verwertung d. Braunkohle, 26, 8, 1-4.

Oja, J., 1938: Kas diktüoneema kivi võib olla heeliumi tekitajaks Eesti maagaasides?. Loodusevaatleja, IX, 2, 42-43.

Rägo, N., 1928: Beiträge zur Kenntnis des estländischen Dictyonemaschiefers. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XIII, 9, .

Hints, R., Soesoo, A., Voolma, M., Tarros, S., Kallaste, T., Hade, S., 2014: Centimetre-scale variability of redox-sensitive elements in Tremadocian black shales from the eastern Baltic Palaeobasin. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 4, 233-239. https://doi.org/10.3176/earth.2014.24

Lippmaa, E., Maremäe, E., 2003: The beginnings of uranium production in Estonia. Oil Shale, 20, 2, 167-174.

Nielsen, A. T., Ahlberg, P., 2019: The Miaolingian, a new name for the ‘Middle’ Cambrian (Cambrian Series 3): identification of lower and upper boundaries in Baltoscandia. GFF, 141, 2, 162-173. https://doi.org/10.1080/11035897.2019.1621374

Nielsen, A. T., Schovsbo, N. H., 2011: The Lower Cambrian of Scandinavia: Depositional environment, sequence stratigraphy and palaeogeography. Earth-Science Reviews, 107, 3-4, 207-310. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2010.12.004

Kivimägi, E., Teedumäe, A., 1971: Results of a complex estimation of the rocks in the phosphorite deposit of Toolse [РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ ТООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 3, 243-250.

Rang, S., Orav, A., Ivanov, A., Eisen, O., Stjopin, S., 1974: Сomposition of the Toolse Dictyonema shale oil fraction 120—190°C [О СОСТАВЕ ФРАКЦИИ СМОЛЫ ДИКТИОНЕМОВОГО\nСЛАНЦА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТООЛСЕ, ВЫКИПАЮЩЕЙ\nВ ПРЕДЕЛАХ 120—190° С]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 27-30.

Johannes, E., 1968: Mikroelementide spektraalne määramine diktüoneemakildas sigarimeetodil [Прямое спектральное определение микроэлементов в диктио-немовом сланце методом бумажного штабика]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 2, 167-174.

Naumov, B., 1981: Electrochemical properties of the self-ignition process of kerogen-containing argillites in dumps of the Maardu phosphorite deposit [ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА\nСАМОВОЗГОРАНИЯ КЕРОГЕНСОДЕРЖАЩИХ\nАРГИЛЛИТОВ В ОТВАЛАХ ФОСФОРИТНОГО\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ МААРДУ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 161-166.

Pevzner, M., Naumov, B., Puura, V., Belenki, A., 1982: Distribution of Dictyonema shale and its self-heating regime in dumps of Maardu phosphorite open-cut mine [РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИКТИОНЕМОВОГО СЛАНЦА\nИ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЕГО САМОНАГРЕВА\nВ ОТВАЛАХ МААРДУСКОГО ФОСФОРИТНОГО КАРЬЕРА]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 131-139.

Doss, B., 1900: Über die Möglichkeit der Erbohrung von Naphthalagerstätten bei Schmarden in Kurland. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 43, 157-212.

Artyushkov, E. V., Lindström, M., Popov, L. E., 2000: Relative sea-level changes in Baltoscandia in the Cambrian and early Ordovician: the predominance of tectonic factors and the absence of large scale eustatic fluctuations. Tectonophysics, 320, 375-407. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(00)00038-X

Fokin, L. F., 1913: O stroenii i produktah raspada bituminoznyh gornyh porod Èstlândii [О строении и продуктах распада битуминозных горных пород Эстляндии]. Gorny Zhurnal, 2, 5, 117-142.

Kallaste, T., Pukkonen, E., 1992: Pyrite varieties in Estonian Tremadocian argillite (Dictyonema shale). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 1, 11-22.

Pukkonen, E., Rammo, M., 1992: Distribution of molybdenum and uranium in the Tremadoc graptolitic argillite (Dictyonema shale) of North-Western Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 2, 1, 3-15.

Helmersen, G., 1856: Die regelmässige Zerklüftung des Kalksteins der untern silurischen Formation an der Küste Estlands und seine Zerstörung durch die Brandung. Vorkommen von Asphalt in dieser Formation. Mélanges physiques et chimiques tirés du bulletin physico-mathematique de l'Académie Impérale des Sciences de St.-Pétersbourg, 2, 483-491.

Helmersen, G., 1856: Die regelmässige Zerklüftung des Kalksteins der untern silurischen Formation an der Küste Estlands und seine Zerstörung durch die Brandung. Vorkommen von Asphalt in dieser Formation. Bulletin de la Class Physico-Mathematique de l'Academie Imperiale des Sciences de Saint-Pétersbourg, 14, 13-14, 212-217.

Mickwitz, A., 1909: Die brennenden Schieferlager von Baltischport. Revalsche Zeitung, .

Schmidt, Fr., 1872: Soobŝenie o novejših issledovaniâh samyh drevnih ârusov silurijskoj počvy v Švecii [Cообщение о новейших исследованиях самых древних ярусов силурийской почвы в Швеции]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 3, XXI- XXIV.

Eichwald, E., 1863: Beitrag zu näheren Kenntnis der in meiner Lethaea Rossica beschriebenen Illaenen und über einige Isopoden aus anderen Formationen Russlands. Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou, 36, 4, 372-424.

Puura, E., 1994: Geochemical zonation of Maardu mine tailings dump. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 77-94.

Loog, A., Petersell, V., 1994: The distribution of microelements in Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 57-76.

Loog, A., Kurvits, T., Aruväli, J., Petersell, V., 2001: Grain size analysis and mineralogy of the Tremadocian Dictyonema shale in Estonia. Oil Shale, 18, 4, 281-297.

Maremäe, E., 2001: Extraction of uranium from local Dictyonema shale at Sillamäe in 1948-1952. Oil Shale, 18, 3, 259.

Lippmaa, E., Maremäe, E., 2000: Uranium production from the local Dictyonema shale in North-East Estonia. Oil Shale, 17, 4, 387-394.

Pihlak, A.-T., 1999: Composition and spontaneus ignition tendency of Dictyonema argillites of Northwest Estonia. Oil Shale, 16, 4s, 478-507.

Lippmaa, E., Maremäe, E, 1999: Dictyonema shale and uranium processing at Sillamäe. Oil Shale, 16, 4, 291-301.

Puura, E., Pihlak, A.-T., 1998: Oxidation of Dictyonema shale in Maardu mining waste dumps. Oil Shale, 15, 3, 239-267.

Loog, A., Aruväli, J., Petersell, V., 1996: The nature of potassium in Tremadocian Dictyonema shale (Estonia). Oil Shale, 13, 4, 341-350.

Schmidt, Fr., 1859: Nachträge und Berichtigungen zu den Untersuchungen über die silurische Formation von Estland, Nord-Livland und Oesel. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 2, 2, 465-474.

Lippmaa, E., Teeäär, R., Maremäe, E., 1995: Estonian Dictyonema shale and Swedish alum shale. Estimation of aromaticities by 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy. Oil Shale, 12, 4, 289-296.

Lippmaa, E., Maremäe, E., Trummal, A., Rummel, A., Lippmaa, J., 2006: Enriched uranium technology at the Sillamäe oil shale processing plant. Oil Shale, 23, 3, 275-280.

Palvadre, R., Naumov, B., Ahelik, V., Lille, I., Aguraiuja, K., 1994: The leaching of dictyonema argillites in the dumps of phosphorite open cast mining at Maardu. Oil Shale, 11, 3, 217-226.

Palvadre, R., Ahelik, V., 1993: The distribution of some rare metals in the process of separation of organic matter from Estonian Dictyonema argillite. Oil Shale, 10, 4, 271-281.

Bogdanov, R., Lippmaa, E., Ozernaja, S., Pihlak, A.-T., 1991: Isotopic abundance of uranium(IV) and uranium(VI) species in leachants of graptolitic argillites. Oil Shale, 8, 2, 125-131.

Bogdanov, R., Ozernaja, S., Pihlak, A.-T., Timofeev, S., 2007: Radiogenic uranium-234 in humus acids of graptolitic argillite [Радиогенный уран-234 в составе гумусовых кислот граптолитового аргиллита]. Oil Shale, 24, 1, 73-89.

Lippmaa, E., Maremäe, E., Pihlak, A., Aguraiuja, R., 2009: Estonian graptolitic argillites - ancient ores or future fuels?. Oil Shale, 26, 4, 530-539. https://doi.org/10.3176/oil.2009.4.08

Jüriado, K., Raukas, A., Petersell, V., 2012: Alum Shales Causing Radon Risks on the Example of Maardu Area, North-Estonia. Oil Shale, 29, 1, 76-84. https://doi.org/10.3176/oil.2012.1.07

Kilk, K., Savest, N., Hruljova, J., Tearo, E., Kamenev, S., Oja, V., 2010: Solvent swelling of dictyonema oil shale. Oil Shale, 27, 1, 26-36. https://doi.org/10.3176/oil.2010.1.04

Johannes, I., Luik, H., Bojesen-Koefoed, J. A., Tiikma, L., Vink, N., Luik, L., 2012: Effect of Organic Matter Content and Type of Mineral Matter on the Oil Yield from Oil Shales. Oil Shale, 29, 3, 206-221. https://doi.org/10.3176/oil.2012.3.02

Hade, S., Soesoo, A., 2014: Estonian graptolite argillites revisited: A future resource?. Oil Shale, 31, 1, 4-18. https://doi.org/10.3176/oil.2014.1.02

Helmersen, G., 1838: Mémoire sur le schiste argileux bitumineux d'Esthonie, et sur une nouvelle roche combustible, découverte dans cette province. Annuaire Journal Mines Russie, 97-128.

Raidla, V., Pärn, J., Schloemer, S., Aeschbach, W., Czuppon, G., Ivask, J., Marandi, A., Sepp, H., Vaikmäe, R., Kirsimäe, K., 2019: Origin and formation of methane in groundwater of glacial origin from the Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Geochimica et Cosmochimica Acta, 251, 247-264. https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.02.029

Raidla, V., Pärn, J., Aeschbach, W., Czuppon, G., Ivask, J., Kiisk, M., Mokrik, R., Samalavičius, V., Suursoo, S., Tarros, S. & Weissbach, T., 2019: Intrusion of Saline Water into a Coastal Aquifer Containing Palaeogroundwater in the Viimsi Peninsula in Estonia. Geosciences, 9, 1, 47. https://doi.org/10.3390/geosciences9010047

Pärn, J., Affolter, S., Ivask, J., Johnson, S., Kirsimäe, K., Leuenberger, M., Martma, T., Raidla, V., Schloemer, S., Sepp, H., Vaikmäe, R. & Walraevens, K., 2018: Redox zonation and organic matter oxidation in palaeogroundwater of glacial origin from the Baltic Artesian Basin. Chemical Geology, 488, 149-161. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2018.04.027

Helmersen, G. P., 1838: Über den bituminösen Thonschiefer und ein neu entdecktes brennbares Gestein der Übergangsformation Estlands, mit Bemerkungen über einige geologische Erscheinungen neuerer Zeit. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 5, 4/5, 56-73.

Helmersen, G. P., 1856: Über das langsame Emporsteigen der Ufer des Baltischen Meeres und die Wirkung der Wellen und des Eises auf dieselben. Die regelmässige Zerklüftung des Kalksteins der untern silurischen Formation an der Küste Esthlands und seine Zerstörung durch die Brandung. Vorkommen von Asphalt in dieser Formation. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 14, 13/14, 193-217.

Helmersen, G. P., 1839: O mestoroždenii smolistogo glinistogo slanca i vnov' otkrytom gorûčem minerale v perehodnoj formacii Èstlândskoj gubernii, dopolnennoe nekotorymi zamečaniâmi o geologičeskih âvleniâh novejšego vremeni [О месторождении смолистого глинистого сланца и вновь открытом горючем минерале в переходной формации Эстляндской губернии, дополненное некоторыми замечаниями о геологических явлениях новейшего времени]. Gorny Zhurnal, 8, 149-185.

Helmersen, G., 1838: Otchet po issledovanijam, proizvedennym v 1838 godu nad mestorozhdenijami gorjuchego slanca, otkrytogo v Jestljandskoj gubernii, v okrestnostjah myzy Fall', prinadlezhashhej g. general-adjutantu grafu Benkendorfu i myzy Tol'ks barona Vrangelja [Отчет по исследованиям, произведенным в 1838 году над месторождениями горючего сланца, открытого в Эстляндской губернии, в окрестностях мызы Фалль, принадлежащей г. генерал-адъютанту графу Бенкендорфу и мызы Толькс барона Врангеля]. Gorny Zhurnal, 258-265.

Bassett, M., 1976: A critique of diachronism, community distribution and correlation at the Wenlock-Ludlow boundary. Lethaia, 9, 2, 207-218. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1976.tb00967.x

Mierzejewski, P., Urbanek, A,, 2004: The morphology and fine structure of the Ordovician Cephalodiscus−like genus Melanostrophus. Acta Palaeontologica Polonica, 49, 4, 519–528.

Pihlak, A.-T., 2011: Eesti diktüoneemaargilliidi varudest ja nende kasutamise võimalustest. Keskkonnatehnika, 11, 5, 33-37.

Pärna, K., 1958: Elva liivik, selle kujunemine ja kujunemisaegne hüdrograafia. Eesti Loodus, 3, 140-146.

McLaughlin, P. I., Emsbo, P., Brett, C. E., Bancroft, A. M., Desrochers, A., Vandenbroucke, T. R., 2019: The rise of pinnacle reefs: A step change in marine evolution triggered by perturbation of the global carbon cycle. Earth and Planetary Science Letters, 515, 13-25. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.02.039

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., & Miidel, A., 2007: Reconstructied late glacial shore displacement in Estonia. Baltica, 20, 1/2, 35-45.

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2006: Identification of the O-bentonite in the deep shelf sections with implication on stratigraphy and lithofacies, East Baltic Silurian. GFF, 128, 255-260. https://doi.org/10.1080/11035890601283255

Blokker, P., van Bergen, P., Pancost, R., Collinson, M. E., de Leeuw, J. W., Sinninghe Damste, J. S., 2001: The chemical structure of Gloeocapsomorpha prisca microfossils: implications for their origin. Geochimica et Cosmochimica Acta, 65, 6, 885-900. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(00)00582-2

Tuuling, I., Flodén, T., Sjöberg, J., 1997: Seismic correlation of the Cambrian sequence between Gotland and Hiiumaa in the Baltic Sea. GFF, 119, 1, 45-54. https://doi.org/10.1080/11035899709546453

Rozhnov, S. V., 2018: Hardgrounds of the Ordovician Baltic Paleobasin as a Distinct Type of Sedimentation Induced by Cyanobacterial Mats. Paleontological Journal, 52, 10, 1098-1113. https://doi.org/10.1134/S0031030118100118

Rozhnov, S., 2019: The onset of the Ordovician evolutionary radiation of benthic animals in the Baltic Region: Explosive diversity of attachment structures of stalked echinoderms, substrate revolution and the role of cyanobacterial communities. Palaeoworld, 28, 1-2, 110-122. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2018.05.001

Liang, K., Elias, R. J., Lee, D., 2019: Morphometrics, growth characteristics, and phylogenetic implications ofHalysites catenularius(Tabulata, Silurian, Estonia). Journal of Paleontology, 93, 2, 215-231. https://doi.org/10.1017/jpa.2018.73

Reintam, L., Raukas, A., Kleesment, A., Moora, T., Kährik, R., 2001: Podzolization in aeolian sands, underlain by Gleysol formation, during nine millennia in southwestern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 4, 254-281.

Kirsimäe, K., Suuroja, S., Kirs, J., Kärki, A., Polikarpus, M., Puura, V., Suuroja, K., 2002: Hornblende alteration and fluid inclusions in Kärdla impact crater, Estonia: Evidence for impact‐induced hydrothermal activity. Meteoritics & Planetary Science, 37, 3, 449-457. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2002.tb00827.x

Kleesment, A., Kurvits, T., 1987: Mineralogy of Tremadoc graptolitic argillites of North Estonia [О минералогии граптолитовых аргиллитов тремадока Северной Эстонии]. Oil Shale, 4, 2, 130-139.

Eisenack, A., 1958: Mikrofossilien aus dem Ordovizium des Baltikums. 1. Markasitschicht, Dictyonema-Schiefer, Glaukonitsand, Glaukonitkalk. Senckenbergiana Lethaia, 39, 5/6, 389-405.

Aubrechtová, M., Turek, V., 2018: Lituitid cephalopods from the Middle Ordovician of Bohemia and their paleobiogeographic affinities. Bulletin of Geosciences, 93, 3, 401-417. https://doi.org/10.314/bull.geosci.1707

Kosakowski, P., Kotarba, M. J., Piestrzyński, A., Shogenova, A., Wieclaw, D., 2017: Petroleum source rock evaluation of the Alum and Dictyonema Shales (Upper Cambrian–Lower Ordovician) in the Baltic Basin and Podlasie Depression (eastern Poland). International Journal of Earth Sciences, 106, 2, 743-761. https://doi.org/10.1007/s00531-016-1328-x

Kattai, V., Mozzhelina, T., Serebrennikova, O., 1995: Metalloporphyrins in the organic matter of Northern Baltic Paleozoic sedimentary rocks [Металлопорфины в органическом веществе палеозойских отложений Северной Прибалтики]. Oil Shale, 12, 2, 101-114.

Hints, L., Harper, D. A., Paškevičius, J., 2018: Diversity and biostratigraphic utility of Ordovician brachiopods in the East Baltic. Estonian Journal of Earth Sciences, 67, 3, 176-191. https://doi.org/10.3176/earth.2018.14

Petersell, V. H., Zhukov, F. I., Loog, A. R., Fomin, Y. A., 1987: Origin of Tremadoc kerogen-bearing siltstones and argillites of North Estonia [Происхождение тремадокских керогенсодержащих алевролитов и аргиллитов Северной Эстонии]. Oil Shale, 4, 1, 7-13.

Palvadre, R., Loog, A., Haldna, J., Ahelik, V., Talkop, R., 1984: Correlations between components in Estonian graptolitic argillites [Корреляционные связи между компонентами в граптолитовых аргиллитах Эстонии]. Oil Shale, 1, 3, 292-300.

Slater, B. J., Harvey, T. H. P., Butterfield, N. J., 2018: Small carbonaceous fossils (SCFs) from the Terreneuvian (lower Cambrian) of Baltica. Palaeontology, 61, 3, 417-439. https://doi.org/10.1111/pala.12350

Madison, A., 2004: Deltidial Coverings of Middle Ordovician Clitambonitidines (Clitambonitidina, Brachiopoda) and Their Significance for Attachment to the Substrate. Paleontological Journal, 38, 6, б27-634.

Reier, A., 1967: Authigenic minerals in clays of the Lontova Formation [Аутигенные минералы в глинах лонтоваской свиты]. , 246, 19-25.

Kleesment, A., 1966: The deposits of the Shyashuv and Viesite Formations on the territory of Estonia [Отложения шяшувской и виеситской свит на территории Эстонии]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 2, 260-264.

Glinskiy, V. N., Pinakhina, D. V., 2018: New data on psammosteid heterostracans (Pteraspidomorpha) and acanthodians (Acanthodii) from the Pärnu Regional Stage (Lower Eifelian, Middle Devonian) of Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 67, 1, 76-87. https://doi.org/10.3176/earth.2018.05

Vinn, O., Toom, U., Ernst, A., 2018: Intergrowth of Orbignyella germana Bassler, 1911 (Bryozoa) and Lambelasma carinatum Weyer, 1993 (Rugosa) in the pelmatozoan-bryozoan-receptaculitid reefs from the Late Ordovician of Estonia. Palaeontologia Electronica, 21.1.4A, 1-7. https://doi.org/10.26879/818

Mägi, S., Kallaste, T., 1989: Siliceous concretions at the base of the glauconitic Leetse Formation of North-East Estonia [Кремниевые конкреции в подошве глауконититов леэтсеской свиты Северо-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 4, 150-154.

Jõeleht, A., Kirsimäe, K., Plado, J., Versh, E., Ivanov, B., 2005: Cooling of the Kärdla impact crater: II. Impact and geothermal modeling. Meteoritics & Planetary Science, 40, 1, 21-33. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2005.tb00362.x

Kröger, B., Aubrechtová, M., 2018: Cephalopods from reef limestone of the Vasalemma Formation, northern Estonia (latest Sandbian, Upper Ordovician) and the establishment of a local warm-water fauna. Journal of Systematic Palaeontology, 16, 10, 799-839. https://doi.org/10.1080/14772019.2017.1347212

Holmer, L. E., Popov, L. E., Ghobadi Pour, M., Zhang, Z., Zhang, Z., 2017: Unusual pitted Ordovician brachiopods from the East Baltic: the significance of coarsely pitted ornamentations in linguliforms. Papers in Palaeontology, 3, 3, 387-399. https://doi.org/10.1002/spp2.1080

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 2017: A multiproxy study of the Puhmu core section (Estonia, Upper Ordovician): consequences for stratigraphy and environmental interpretation. Estonian Journal of Earth Sciences, 66, 2, 77-92. https://doi.org/10.3176/earth.2017.08

Kiipli, T., Hints, R., Kallaste, T., Verš, E., Voolma, M., 2017: Immobile and mobile elements during the transition of volcanic ash to bentonite – An example from the early Palaeozoic sedimentary section of the Baltic Basin. Sedimentary Geology, 347, 1, 148-159. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2016.11.009

Männik, P., 2017: Conodont biostratigraphy of the Oandu Stage (Katian, Upper Ordovician) in NE Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 66, 1, 1-12. https://doi.org/10.3176/earth.2017.02

Slater, B. J., Harvey, T. H. P., Guilbaud, R., Butterfield, N. J., 2017: A cryptic record of Burgess Shale-type diversity from the early Cambrian of Baltica. Palaeontology, 60, 1, 117-140. https://doi.org/10.1111/pala.12273

Loog, A., Aruväli, J., Petersell, V., 1995: Authigenic carbonate minerals in the Tremadocian graptolitic argillite of Estonia. Oil Shale, 12, 4, 275-287.

Petersell, V., 2011: Eesti maavaradest ja nende kasutamisest geoloogi pilguga. Keskkonnatehnika, 11, 4, 35-37.

Petersell, V., 2009: Valvur ja valvatav ehk diktüoneemakilt ja fosforiit. Keskkonnatehnika, 9, 3, 16-19.

Petersell, V., 2008: Diktüoneemakilt, energia ja keskkond. Keskkonnatehnika, 8, 4, 32-34.