Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (77)

Bogoyavlenskaya, O. V., 2004: Silurijskie stromatoporoidei (morfologiâ, zonal'nost', astrogenez, sistematičeskij sostav, stratigrafičeskoye raspostranenie) [Силурийские строматопороидеи (морфология, зональность, астрогенез, систематический состав, стратиграфическоые распостранение)]. Izvestiâ Ural'skogo gosudarstvennogo gornogo universiteta, 4, 42-52.

Yavorsky, V. I., 1951: Nekotorye paleozojskie stromatoporoidei [Некоторые палеозойские строматопороидеи]. Trudy VSEGEI, 1-32.

Bogoyavlenskaya, O. V., 2001: Characterization of the Devonian Stromatoporoids of the Russian Platform [К характеристике девонских строматопорат Русской платформы]. Paleontologicheski Zhurnal, 4, 16-23.

Yavorsky, V. I., 1962: Some results in the study of stromatoporoids of the USSR [Некоторые результаты изучения строматопороидей СССР]. Paleontologicheski Zhurnal, 19-30.

Nicholson, H. A., 1889: A Monograph of the British Stromatoporoids. Part II.. Monographs of the Palaeontographical Society, 42, 198, 6-158. https://doi.org/10.1080/02693445.1889.12028001

Nicholson, H. A., 1886: III.—On some new or imperfectly-known species of Stromatoporoids.—Part II. Annals and Magazine of Natural History, 18, 103, 8-22. https://doi.org/10.1080/00222938609459928

Nicholson, H. A., 1886: XX.—On some new or imperfectly-known species of Stromatoporoids. Annals and Magazine of Natural History, 17, 99, 225-239. https://doi.org/10.1080/00222938609460136

Nicholson, H. A., 1887: I.—On some new or imperfectly-known species of Stromatoporoids.—Part III. Annals and Magazine of Natural History, 19, 109, 1-17. https://doi.org/10.1080/00222938709460194

Öpik, A., 1935: Amphiopora ramosa (Phill) in the Marine Devonian of Estonia. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 305-310.

Boehnke, K., 1915: Die Stromatoporen der nordischen Silurgeschiebe in Norddeutschland und in Holland. Palaeontographica, 61, 4, 147-190.

Rosen, F., 1869: Ueber die Natur der Stromatoporen und über die Erhaltung der Hornfaser der Spongien im fossilen Zustande. Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 4, 1-98.

Nestor, H., 1991: Main trends in stromatoporoid evolution during the Silurian. Courier Forschungsinstitut Senckenberg , 172, 329-339.

Nestor, H., 1997: Evolutionary history of the single-layered, laminate, clathrodictyid stromatoporoids. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geológica, 91, 1-4, 319-328.

Nestor, H., 1970: Stromatoporoids [Строматопороидеи]. , 106-114.

Nestor, H., 1994: Main trends in stromatoporoid evolution during the Silurian. Courier Forschungsinstitut Senckenberg , 172, 329-339.

Vinn, O., Toom, U., 2017: Early symbiotic rugosan endobionts in stromatoporoids from the Rhuddanian of Estonia (Baltica). Lethaia, 50, 2, 237-243. https://doi.org/10.1111/let.12190

Nestor, H., 1999: Community structure and succession of Baltoscandian Early Palaeozoic stromatoporoids. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 3, 123-139.

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., 1968: The role of the reef facies in the formation of the Ordovician and Silurian fauna of stromatoporoids and tabulates of Estonia [Роль рифовой фации в формировании фауны строматопороидей и табулят ордовика и силура Эстонии]. , 79-83.

Nestor, H., 1981: The relationships between stromatoporoida and heliolitids. Lethaia, 14, 1, 21-25. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1981.tb01069.x

Vinn, O., Wilson, M. A., Toom, U., Mõtus, M., 2015: Earliest known rugosan-stromatoporoid symbiosis from the Llandovery of Estonia (Baltica). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 431, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2015.04.023

Nestor, H., Nestor, V., 1977: A quantitave study of two early Llandoverian bioherms on the Isle Hiiumaa (Estonian SSR) [Количественные исследования двух раннелландоверийских биогермов о. Хийумаа]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 2, 122-128.

Kershaw, S., Mõtus, M., 2016: Palaeoecology of Corals and Stromatoporoids in an Upper Silurian Biostrome in Estonia. Acta Palaeontologica Polonica, 61, 1, 33-50. https://doi.org/10.4202/app.00094.2014

Vinn, O., Mõtus, M., 2014: Symbiotic worms in biostromal stromatoporoids from the Ludfordian (Late Silurian) of Saaremaa, Estonia. GFF, 136, 3, 503-506. https://doi.org/10.1080/11035897.2014.896412

Vinn, O., Wilson, M. A., Mõtus, M.-A., 2013: Symbiotic worm endobionts in a stromatoporoid from the Rhuddanian (Early Silurian) of Hiiumaa, Estonia. Palaios, 28, 12, 863-866. https://doi.org/10.2110/palo.2013.078

Vinn, O., Wilson, M. A., Mõtus, M., 2014: Symbiotic endobiont biofacies in the Silurian of Baltica. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 404, 24-29. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.03.041

Nestor, H., 1994: Kihtpoorsed - Eesti suuremaid kivistisi. Eesti Loodus, 5, 150-151.

Vinn, O., Mõtus, M.-A., 2014: Endobiotic Rugosan Symbionts in Stromatoporoids from the Sheinwoodian (Silurian) of Baltica. PLOS ONE, 9, 2, 1-7. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090197

Vinn, O., Wilson, M. A., 2012: Epi- and endobionts on the late Silurian (early Pridoli) stromatoporoids from the Saaremaa Island, Estonia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82, 3, 195-200.

Vinn, O., 2010: Adaptive strategies in the evolution of encrusting tentaculitoid tubeworms. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 292, 1-2, 211-221. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.03.046

Vinn, O., Wilson, M. A., 2012: Encrustation and bioerosion on late Sheinwoodian (Wenlock, Silurian) stromatoporoids from Saaremaa, Estonia. Carnets de Géologie, 12, 2, 183-191. https://doi.org/10.4267/2042/47551

Vinn, O., Wilson, M. A., 2010: Occurrence of Giant Borings of Osprioneides kampto in the Lower Silurian (Sheinwoodian) Stromatoporoids of Saaremaa, Estonia. Ichnos, 17, 3, 166-171. https://doi.org/10.1080/10420940.2010.502478

Stearn, C. W., Webby, B. D., Nestor, H., Stock, C. W., 1999: Revised classification and terminology of Palaeozoic stromatoporoids. Acta Palaeontologica Polonica, 44, 1, 1-70.

Nestor, H., 1970: On the type of Stromatopora astroites Rosen, 1867 (Stromatoporoidea) [О типе вида Stromatopora astroites Rosen, 1867 (Stromatoporoidea)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 3, 258-259.

Nestor, H. E., 1962: A revision of the stromatoporoids described by F. Rosen in 1867 [Ревизия строматопороидей, описанных Ф. Розеном в 1867 году]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, IX, 3-23.

Nestor, H., 1960: Plumatalinia - A New Genus of Stromatoporoidea from the Upper Ordovician of the Estonian S.S.R. [Plumatalinia - новый род отряда Stromatoporiodea из верхнего ордовика Эстонской ССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 9, 3, 225-228.

Kaljo, D., Einasto, R., 2007: Silurian coral-stromatoporoid-bryozoan-algal bioherms and brachiopod biostromes, Estonia. In: Vennin, E., Aretz, M., Boulvain, F. & Munnecke, A. (ed.). Facies from Palaeozoic reefs and bioaccumulations. Memoires du Museum national d’Histoire naturelle, 195, Paris, p. 133-135.

Nestor, H., 1959: Eesti ordoviitsiumi ja siluri piirilademete stromatopooridest, Tartu, p. 1-55.

Nestor, H. E., 1966: O drevnejših stromatoporoideâh. Tezisy Dokladov XII sessi VPO, Leningrad, p. 29-30.

Yavorsky, V. I., 1962: Gruppa Stromatoporoidea. Stromatoporoidei [Группа Stromatoporoidea. Строматопороидеи]. In: Sokolv, B. S. (ed.). Osnovy paleontologii. Spravočnik dlâ paleontologov i geologov SSSR. Gubki, arheociaty, kišečnopolostnye, červi. Izdatel'stvo Akademii Nauk, Moscow, p. 157-169.

Nestor, H., 1997: Stromatoporoids. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Raukas, A. & Teedumäe, A. (Eds). Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 215-219.

Nestor, H., 1995: Evolutionary history of single-layered laminate stromatoporoids Clathrodictyida. In: Comas-Rengifo M. J. et al. (ed.). VII International Symposium on Fossil Cnidaria an Porifera. Abstracts. Madrid, Spain September 12-15, 1995, Madrid, p. 57-57.

Riabinin, V. N., 1928: Zametki o silurijskih stromatoporoideâh [Заметки о силурийских строматопороидеях]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 47, Leningrad.

Tinn, O., 2016: Selgrootute fossiilid Setomaa kivimites. In: Aun, M. (ed.). Setomaa I. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 71-73.

Riabinin, V. N., 1953: Silurijskie stromatoporoidei Podolii [Силурийские строматопороидеи Подолии], Leningrad, Moscow, p. 1-67.

Riabinin, V. N., 1951: Stromatoporoidei Èstonskoj SSR (silur i verhi ordovika) [Строматопороидеи Эстонской ССР (силур и верхи ордовика)]. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI), 43.

Nicholson, H. A., 1886: A Monograph of the British Stromatoporoids, Part 1, p. 1-130.

Aaloe, Ago, 1970: Jaagarahu Stage [Яагарахуский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 252-264.

Kaljo, D., 1970: Adavere Stage [Адавереский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 232-242.

Klaamann, E., 1970: Kaugatuma Stage [Каугатумаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 291-297.

Klaamann, E., 1970: Kuressaare Stage [Курессаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 286-290.

Nestor, H., 1999: Community pattern and succession of Baltoscandian Early Palaeozoic stromatoporoids. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 73-74.

Flügel, E. von, 1959: Die Gattung Actinostroma Nicholsun und ihre Arten (Stromatoporoidea). Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 63, p. 90-273.

Nestor, H. E., 1964: Stromatoporoidei ordovika i llandoveri Èstonii. Avtoreferat dissetacii na soikanie učenoj stepeni kandidata geologo-mineralogičeskih nauk [Строматопороидеи ордовика и лландовери Эстонии. Автореферат диссетации на соикание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук]. Abstract of the dissertation for the academic degree of a candidate of geological and mineralogical sciences. Academy of Sciences. Estonian SSR, Tallinn, p. 1-23.

Nestor, H., 1965: Stromatoporoids [Строматопороидеи]. Stratigraphy of the USSR. Silurian system. Nedra, Moscow, p. 420-422.

Nestor, H., 2011: Clathrodictyida. Tretise Online, Revised, Part E, Volume 4, Chapter 16. The University of Kansas Paleontological Institute, Lawrence, Kansas, USA, p. 1-15. https://doi.org/10.17161/to.v0i0.4194

Nestor, H., 1978: Èvolûciâ i usloviâ obitaniâ paleozojskih stromatoporat. Avtoreferat dissetacii na soiskanie učenoj stepeni doktora geologo-mineralogičeskih nauk [Эволюция и условия обитания палеозойских строматопорат. Автореферат диссетации на соиcкание ученой степени доктора геолого-минералогических наук]. Moscow State University, Moskow, p. 1-39.

Nestor, H., 1970: Juuru Stage [Юуруский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 204-221.

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., 1965: The role of the reef facies in the formation of the fauna of stromatoporoids and tabulates in the Ordovician and Silurian of Estonia [Роль рифовой фации в формировании фауны строматопороидей и табулят в ордовике и силуре Эстонии]. Third paleoecological lithological session, Sverdlovsk, p. 16-16.

Aaloe, Ago, Einasto, R., 1970: Biohermal limestones [Биогермные известняки]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia, Tallinn, p. 41-46.

Riabinin, V. N., 1950: Silurijskie stromatoporoidei Èstonii [Силурийские строматопороидеи Эстонии]. Avtoreferaty naučnyh trudov VNIGRI, Leningrad, p. 21-23.

Nestor, H., 1984: Autecology of stromatoporoids in Silurian cratonic seas. In: Bassett, M. D., Lawson, J. D. (ed.). Autecology of Silurian organisms. Special Papers in Palaeontology. The Palaeontological Assotciation, London, p. 265-280.

Kaljo, D., Nestor, H., 1966: Stages of formation of Llandoverian stromatoporoidey and tetracorals of Estonia [Этапность формирования лландоверийских строматопороидей и ругоз Эстонии]. Proceedings of the VIII Session of The All-Union Paleontological Society. Nedra, Moskva, p. 139-143.

Nestor, H., 1961: The Occurrence of Stromatoporoids in the Ordovician [Stromatopooride esinemisest ordoviitsiumis]. In: Viiding, H. (ed.). Geological notes 1, 1. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 15-19.

Nestor, H., 1995: Ordovician and Silurian reefs in the Baltic area. In: Lathuiliere, B., Geister, J. (ed.). Proceedings of the 2nd European Regional Meeting of the International Society for Reef Studies. Publications du Service géologique du Luxembourg, 29, Luxembourg, p. 39-47.

Riabinin, V. N., 1953: Znachenie stromatoporoidej dlja stratigrafii ordovika i silura zapada Russkoj platformy [Значение строматопороидей для стратиграфии ордовика и силура запада Русской платформы]. In: Sokolov, B. S., Obut, A. (ed.). Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian of the western patr of Russian platform. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI). Gostoptehizdat, Leningrad, Moscow, p. 83-90.

Sokolov, B. S. (eds), 1962: Osnovy paleontologii. Spravočnik dlâ paleontologov i geologov SSSR. Gubki, arheociaty, kišečnopolostnye, červi. Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, Moscow, p. 1-467.

Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., 1963: Features in common in the Ashgillian coral and stromatoporoid fauna of Estonia and Norway [Некоторые общие черты фауны кораллов и строматопороидей ашгилля Эстонии и Норвегии]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused XIII. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XIII, p. 75-81.

Einasto, R., 1970: Rootsiküla Stage [Роотсикюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 264-267.

Klaamann, E., 1970: Paadla Stage [Паадлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 276-286.

Kaljo, D., 1970: Raikküla Stage [Райккюлаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 221-232.

Nestor, H., 1990: Stromatoporoids. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 46-51.

Rosen, F., 1867: Ueber die Natur der Stromatoporen und über die Erhaltung der Hornfaser der Spongien im Fossilen Zustande. H. Laakmann, Dorpat, p. 1-98.

Nestor, H. E., 1966: Wenlockian and Ludlovian Stromatoporoidea of Estonia [Строматопороидеи венлока и лудлова Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused. Valgus, Tallinn, p. 1-87.

Nestor, H., 1990: Biogeography of Siurian Stromatoporoids. In: McKerrow, W. S., Scotese, C. R. (ed.). Palaeogeography and Biogeography. Geological Society, London, Memoirs, 12, p. 215-221. https://doi.org/10.1144/GSL.MEM.1990.012.01.20

Aaloe, Ago, 1970: Jaani Stage [Яаниский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 243-252.

Nestor, H., Kala, E., 1968: A stratigraphic revision of the lowermost Silurian in the northern East-Baltic area [Ревизия стратиграфии низов силура Северной Прибалтики]. In: Grigelis, A. (ed.). Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas. Mintis, Vilnius, p. 188-214.

Nestor, H. E., 1964: Ordovician and Llandoverian Stromatoporoidea of Estonia [Строматопороидеи ордовика и лландовери Эстонии], Tallinn, p. 1-112.