Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (794)

Leitud 794 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Kaljo, D., Martma, T., 2005: Dating of Silurian rocks: views about bio- and/or carbon isotope stratigraphy. In: Eriksson, M. E., Calner, M. (ed.). The Dynamic Silurian Earth. Subcommission on Silurian Stratigraphy Field Meeting 2005, Field Guide and abstracts. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 121, Uppsala, p. 72-72.

Kaljo, D., 1972: Facial control of the distribution of fauna in the Silurian of the East Baltic [Фациальный контроль распространения фауны в силурийском бассейне Прибалтики]. Meždunarodnyj geologičeskij kongress. 24-â sessiâ. Doklady sovetskih geologov. Problema 7. Paleontologiâ. Nauka, Moskva, p. 15-19.

Kaljo, D., 1972: Facial control of the distribution of fauna in the Silurian of the Eastern Baltic Region. In: Mamet, B. L., Westermann, G. E. G. (ed.). International Geological Congress, 24th Session, Canada 1972. Section 7. Paleontology, Montreal, p. 544-548.

Kaljo, D., 1972: Facial control of the distribution of fauna in the Silurian of the Eastern Baltic. In: Mamet, B. L., Westermann, G. E. G. (ed.). International Geological Congress, 24th Session, Canada 1972. Abstracts, Montreal, p. 227-228.

Männik, Peep, 1993: Upper Ordovician and Lower Silurian conodonts in Estonia. Doctoral thesis at Tartu University. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-49.

Lundin, R. F., 1988: Is Neckajatia an Ancestor of the Platycope Ostracodes?. Developments in Palaeontology and Stratigraphy, 1051-1060. https://doi.org/10.1016/S0920-5446(08)70238-3

Kaljo, D., 1997: Graptolites. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 241-241.

Shogenova, A., Bityukova, L., Götze, H.-J., 1998: Technique and Results of Complex Analyses to Study Processes in Sedimentary Basin (in Estonia). Physics and Chemistry of the Earth, 23, 3, 327-337. https://doi.org/10.1016/S0079-1946(98)00032-9

Sokolov, B. S., Polenova, E. N., 1968: Granica silura i devona [Граница силура и девона]. In: Sokolov, B. S., Iwanowski, A. B. (ed.). Biostratigraphy of Silurian/Devonian boundary beds. Nauka, Moscow, p. 3-24.

Bityukova, L., Shogenova, A., Götze, H.-J., 1998: Technique and Results of Complex Analyses to Study Processes in Sedimentary Basin (in Estonia). Physics and Chemistry of the Earth, 23, 2, 309-316. https://doi.org/10.1016/S0079-1946(98)00030-5

Kaljo, D. L., 1989: Opyt primenenija sobytijnyh litologo-facialnyh kart dlja izucheniya istorii Baltijskogo bassejna v silure [Опыт применения событийных литолого-фациалных карт для изучениыа истории Балтийского бассейна в силуре]. In: Sokolov, B. S., Nalivkin, V. D. (ed.). Geologiâ i paleontologiâ (k 100-letiû so dnâ roždeniâ akad. D. V. Nalivkina). Nauka, Moscow, p. 135-141.

Einasto, R. E., 1989: Sistema pereryvov v silure Severnoj Pribaltiki [Система перерывов в силуре Северной Прибалтики]. In: Sokolov, B. S., Nalivkin, V. D. (ed.). Geologiâ i paleontologiâ (k 100-letiû so dnâ roždeniâ akad. D. V. Nalivkina). Nauka, Moscow, p. 142-153.

Buch, L. von, 1840: Uber Sphaeroniten und einige andere Geschlechter, aus welchen Crinoideen entstehen. , 56-60.

Kukk, T., 2005: Eestit tuntakse Siluri kalade ja nende uurija järgi. Eesti Loodus, 4, 34-38.

Männik, P. E., 1989: Èvolûciâ konodontovogo roda Pterospathodus i zon celloni i amorphognathoides v silure Èstonii [Эволюция конодонтового рода Pterospathodus и зон celloni и amorphognathoides в силуре Эстонии]. Filogenetičeskie aspekty paleontologii. Tezisy dokladov XXXV sessii VPO, Leningrad, p. 39-40.

Märss, T., 1983: Pozvonočnye silura Èstonii i Zapadnoj Latvii [Позвоночные силура Эстонии и Западной Латвии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-20.

Kaljo, D., 1970: Vvedenie [Введение]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 5-10.

Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy and paleogeography of the Silurian deposits in the USSR [Стратиграфия и палеогеография силурийских отложений СССР]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 22-32.

Riabinin, V. N., 1928: Zametki o silurijskih stromatoporoideâh [Заметки о силурийских строматопороидеях]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 47, Leningrad.

Leleshus, V. L., 1970: Reviziâ nekotoryh rannesilurijskih predstavitelej roda Favosites (priminenie èlektronno-byčislitel'nyh mašin pri rešenii voprosov sinonimii) [Ревизия некоторых раннесилурийских представителей рода Favosites (приминение электронно-бычислительных машин при решении вопросов синонимии)]. Paleontologicheski Zhurnal, 3, 34-41.

Viira, V., 1970: Konodonty ordovika Pribaltiki [Конодонты ордовика Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-24.

Rubel, M., 1963: Brahiopody Orthida, Atrypida i Spiriferida silura Èstonii [Брахиоподы Orthida, Atrypida и Spiriferida силура Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-24.

Jankauskas, T., Vaitiekuniene, G. K., 1972: Silurian Acritarcha from the Baltic area [Акритархи из силура Прибалтики]. Paleontological Journal, 1, 113-121.

Kopajevich, G. V., 1972: Polymorphism of bryozoans of the family Ptilodictyidae [О полиморфизме мшанок семеийства Ptilodictyidae]. Paleontologicheski Zhurnal, 1, 57-63.

Gailite, L., 1973: Distribution analysis and correlative value of Middle Ordovician trilobites and ostracods in Latvia [Анализ распространении и корреляционное значение трилобитов и остракод среднего ордовика Латвии]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinante, Riga, p. 63-70.

Kaljo, D., 1956: Rugozy ordovika i llandoveri Pribaltiki, ih rasprostranenie i razvitie [Ругозы ордовика и лландовери Прибалтики, их распространение и развитие]. kandidaaditöö autoreferaat. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 1-16.

Ulst, R. Z., 1959: Nižnepaeozojskie a silurijskie otloženiâ Pribaltiki i soderžanie v nih rasseânnogo organičeskogo veŝestva [Нижнепаеозойские а силурийские отложения Прибалтики и содержание в них рассеянного органического вещества]. Izdatel'stvo Akademii Nauk Latviskoj SSR, Riga , p. 1-198.

Ulst, R. Ž., 1970: Stratigraphy of the Silurian sequence of the Holdre bore [Стратиграфия силурийских отложении пазреза сквазины Хольдре]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Palaeontology and stratigraphy of the Baltic and Byelorussia. Number II. Мintis, Vilnius, p. 315-323.

Servais, T., Achab, A., Asselin, E., 2013: Eighty years of chitinozoan research: From Alfred Eisenack to Florentin Paris. Review of Palaeobotany and Palynology, 197, 205-217. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2013.05.008

Ulst, R., 1968: Biostratigraphy and correlation of the Silurian of the Middle Baltic region [Биостратиграфия и коррелятсия силура Средней Прибалтики]. In: Grigelis, A. (ed.). Stratigraphy of the Baltic Lower Paleozoic and its correlation with other areas. Mintis, Vilnius, p. 215-272.

Siir, S., 2015: Internal Geochemical Stratification of Bentonites (Altered Volcanic Ash Beds) and its Interpretation. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B189. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-109.

Kallaste, T., 2014: Pyroclastic Sanidine in the Lower Palaeozoic Bentonites - A Tool for Regional Geological Correlations. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B167. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-141.

Meidla, T., Puura, I., 2004: Kui Neptunus valitses. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 208-218.

Blom, H., Märss, T., 2005: The dermal skeleton and distribution of osteostracans from the Silurian. In: Ivanov, A., Young, G. (ed.). Middle Palaeozoic vertebrates of Laurussia: relationships with Siberia, Kazakhstan, Asia and Gondvana. Ichthyolith Issues, Special Publication, 9. St. Petersburg University, St. Petersburg, p. 7-8.

Schultz, H.-P., Märss, T., 2003: Revisting Lophosteus Pander, 1856, a primitive osteichthyan. Ichthyolith Issues, Special Publication, 7, p. 45-46.

Märss, T., Perens, H., Klaos, T., 2003: Phlebolepis elegans Pander (Thelodonti) and taphonomy of its shoal. Ichthyolith Issues, Special Publication, 7, p. 41.

Märss. T., Wilson, M. V. H., 2007: Internal denticles of Phlebolepis elegans Pander (Thelodonti, Agnatha). In: Blom, H., Brazeau, M. D. (ed.). 40th Anniversary Symposium on Early Vertebrates/Lower Vertebrates. Uppsala, Sweden, August 13–16, 200. Ichthyolith Issues, Special Publication, 10. Uppsala University, Uppsala, p. 65-66.

Klaamann, E., 1962: Tabulâty ordovika i silura Èstonskoj SSR i ih stratigrafičeskoe značenie [Табуляты ордовика и силура Эстонской ССР и их стратиграфическое значение]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-22.

Sarv, L., 1979: K stratigrafičeskomu raspredeleniû ostrakod v silure Pribaltiki [К стратиграфическому распределению остракод в силуре Прибалтики]. VII International Symposium on Ostracodes, Abstracts. Beograd, 21-29 July 1979, Beograd.

Sarv, L., 1979: On the Silurian ostracode stratigraphy of East Baltic [К стратиграфическому распределению остракод в силуре Прибалтики]. Taxonomy, Biostratigraphy and distribution of ostracodes. Proceedings of the VII International Symposium on Ostracodes. Serbian Geological Society, Beograd, p. 87-90.

Sarv, L., 1968: Development of Ordovician Ostracodes of the East Baltic [Развитие ордовикских остракод Прибалтики]. XXIII International Geological Congress, p. 203-210.

Sarv, L., 1968: Development of Ordovician ostracodes of the East Baltic [Развитие ордовикских остракод Прибалтики]. Problemy paleontologii. Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXIII sessiâ. Doklady sovetskih geologov. Nauka, Moskva, p. 89-96.

Märss, 1993, 1993: Vertebrates of the Pridoli and Silurian/Devonian boundary beds in Europe. In: Turner, S. (ed.). IGCP 328 Palaeozoic Microvertebrates–SDS: The Gross Symposium. Göttingen, Germany, August 4–6, 1993. Scientific Sessions: Abstracts. Institut und Museum für Geologie und Paläontologie, Göttingen, p. 1.

Turner, 1992, 1992: Thelodont lifestyles. In: Mark-Kurik, E. (ed.). Fossil Fishes as Living Animals. Academy of Sciences of Estonia, Tallinn, p. 21-40.

Afanassieva, O., 1992: Some peculiarities of osteostracan ecology. In: Mark-Kurik, E. (ed.). Fossil Fishes as Living Animals. Academy of Sciences of Estonia, Tallinn, p. 61-69.

Klaamann, E. R., Einasto, R. E., Viira, V. J., Männil, R. P., Nestor, V. V., Rubel, M. P., Sarv, L. I., 1980: Facialnye zakonomernosti raspredeleniâ fauny v verhnem llandoveri i venloke Severnoi Pribaltiki [Фациалные закономерности распределения фауны в верхнем лландовери и венлоке Северной Прибалтики]. In: Stepanov, D. L., Khozatski, L. I. (ed.). Èkostratigrafiâ i èkologicheskie sistemy geologičeskogo prošlogo. Trudy XX sessii Vsesoûuznogo Paleontologičeskogo Obŝestvа. Nauka, Leningrad, p. 38-47.

Männil, Ralf, 1961: Lubivetikate levikust Eesti aluspõhjas. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 44-45.

Fahræus, L. E., 1969: Spathognathodus steinhornensis remscheidensis Ziegler 1960 and the age of the Ohesaare Stage of Estonia: A reply to D. Kaljo & V. Viira. GFF, 91, 3, 433-435. https://doi.org/10.1080/11035896909452353

Heintz, A, 1969: New agnaths from Ringerike Sandstone. , 26, .

Ljashenko, G. P., 1955: Novye dannye o sistematike tentakulitov, novakij i stiliolin [Новые данные о систематике тентакулитов, новакий и стилиолин]. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 30, p. 94-95.

Ljashenko, G. P., 1958: Silurskie tentakulity iz Podol'â i Pribaltiki [Силурские тентакулиты из Подолья и Прибалтики]. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI), 9, p. 19-26.

Klaamann, E., 1971: On the facial complexes of Tabulata in the Silurian of Baltic Regions. In: Sokolov, B. S. (ed.). International Paleontological Symposium on corals (Coelenterata). Abstracts, Novosibirsk, p. 42-43.

Kiipli, T., Taalmann, V., 1981: O poiskovyh kriteriâh stekol'nyh dolomitov [О поисковых критериях стекольных доломитов]. In: Raukas, A. (ed.). Novye metody v geologii Èstonii. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 4-19.

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., Pani, T., 2008: Exceptionally preserved algal flora from the Silurian of Estonia. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 235-236.

Klaamann, E. (ed), 1983: Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia [Палеонтология древнего палеозоя Прибалтики и Подолии]. In: Klaamann, E. (ed.). Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-135.

Abushik, A. F., 1968: Značenie ostrakod dlâ provedeniâ granicy meždu silurom i devonom v evropeiskoj časti SSSR [Значение остракод для проведения границы между силуром и девоном в европеиской части СССР]. In: Sokolov, B. S., Iwanowski, A. B. (ed.). Biostratigraphy of Silurian/Devonian boundary beds. Nauka, Moscow, p. 39-48.

Männil, Ralf, 1983: Nahodki skeletnyh èlementov redkih iglokožih v ordovike i silure Pribaltiki [Находки скелетных элементов редких иглокожих в ордовике и силуре Прибалтики]. In: Hynda, V. A. (Ginda, V. A.) (ed.). Sravnitel’naâ morfologiâ, èvolûciâ i rasprostranenie sovremennyh i vymerših iglokožih. Gosudarstvennyj prirodovedčeskij muzej AN USSR, L’vov, p. 51-52.

Riabinin, V. N., 1953: Silurijskie stromatoporoidei Podolii [Силурийские строматопороидеи Подолии], Leningrad, Moscow, p. 1-67.

Stukalina, G. A., 1981: Krinoidei v stratigrafii ordovika, silura i nižnego devona SSSR. Avtoreferat dissetacii na soikanie učenoj stepeni doktora geologo-mineralogičeskih nauk [Криноидеи в стратиграфии ордовикa, силура и нижнего девона СССР. Автореферат диссетации на соикание ученой степени доктора геолого-минералогических наук], Leningrad, p. 1-51.

Vojnovsky-Krieger, K. G., 1974: Longitudinal ribbing of the external surfaces of the Rugose Corals as а source of information оп the inner structure of polypary [Продольная ребристость внешней поверхности pyгoз как источник информации о внутреннем строении полипняка]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Ancient Cnidaria. I. Nauka, Novosibirsk, p. 144-160.

Riabinin, V. N., 1951: Stromatoporoidei Èstonskoj SSR (silur i verhi ordovika) [Строматопороидеи Эстонской ССР (силур и верхи ордовика)]. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI), 43.

Nicholson, H. A., 1889: A Monograph of the British Stromatoporoids. Part II.. Monographs of the Palaeontographical Society, 42, 198, 6-158. https://doi.org/10.1080/02693445.1889.12028001

Nicholson, H. A., 1886: III.—On some new or imperfectly-known species of Stromatoporoids.—Part II. Annals and Magazine of Natural History, 18, 103, 8-22. https://doi.org/10.1080/00222938609459928

Nicholson, H. A., 1886: XX.—On some new or imperfectly-known species of Stromatoporoids. Annals and Magazine of Natural History, 17, 99, 225-239. https://doi.org/10.1080/00222938609460136

Suuroja, K., Põldvere, Anne, Mens, K., Niin, M., Aaloe, A., 2008: Core description and terminology. In: Põldvere, A. (ed.). Männamaa (F-367) drill core. Estonian Geological Sections, 9. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 5-6.

Martma, T., 2006: Ordovician and lowermost Silurian carbon isotopes. Estonian Geological Sections, 7, 14-15.

Tonarova, P., Hints, O., Eriksson, M. E., 2013: Scolecodonts across the Llandovery-Wenlock boundary in Estonia and Sweden: Assessing the impact of the Ireviken Event on polychaete faunas. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 319-320.

Mõtus, M.-A., Hints, O., 2013: Diversification of Ordovician and Silurian tabulate corals in Baltoscandia and Podolia. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 232-233.

Martma, T., 2003: Carbon and oxygen isotopes. Estonian Geological Sections, 5, 28-31.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2003: Altered volcanic ash beds. Estonian Geological Sections, 5, 31-34.

Nõlvak, J., 2003: Distribution of Ordovician chitinozoans. Estonian Geological Sections, 5, 23-25.

Kiipli, T., Kallaste, T., Voolma, M., 2010: Volcanic ash beds. Estonian Geological Sections, 10, 27-27.

Meidla, T., Tinn, O., 2010: Distribution of Silurian ostracods. Estonian Geological Sections, 10, 24-27.

Hints, L., Nestor, H., 1992: Oledenenie i vymiranie organizmov na granice ordovika-silura v Baltijskom paleobassejne [Оледенение и вымирание организмов на границе ордовика-силура в Балтийском палеобассейне]. Klimaty prošlogo i klimatologičeskij prognoz. Tezisy dokladov simpoziuma, Moskva, p. 68-68.

Nicholson, H. A., 1887: I.—On some new or imperfectly-known species of Stromatoporoids.—Part III. Annals and Magazine of Natural History, 19, 109, 1-17. https://doi.org/10.1080/00222938709460194

Nicholson, H. A., 1886: A Monograph of the British Stromatoporoids, Part 1, p. 1-130.

Klaamann, E., 1962: The Ordovician and Silurian tabulata of Estonian SSR and their stratigraphical significance. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-22.

Jürgenson, E., 1960: Izvestnâki i dolomity [Известняки и доломиты]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 315-344.

Gross, W., 1936: Neue Crossopterygier aus dem baltischen Oberdevon. , 2, 69-78.

Kõrts, A., Mark-Kurik, E., 1997: Algae and vascular plants. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 213-215.

Nestor, V., 1997: Silurian chitinozoans. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Raukas, A. & Teedumäe, A. (Eds). Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 212-213.

Nestor, H., Mark-Kurik, E., 1997: Evolution of life during the Vendian - Devonian. Introduction. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 209-209.

Hints, L., Stukalina, G., 1997: Echinoderms. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 238-241.

Aaloe, Ago, 1970: Jaagarahu Stage [Яагарахуский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 252-264.

Viira, V., 1970: Conodonts [Конодонты]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 172-174.

Sarv, l., 1970: Ostracodes [Остракоды]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 157-171.

Männil, Reet, 1970: Trilobites [Трилобиты]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 153-157.

Rubel, M., Rõõmusoks, A., 1970: Brachiopods [Брахиоплды]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 139-150.

Kaljo, D., 1970: Adavere Stage [Адавереский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 232-242.

Kaljo, D., 1970: Graptolites [Граптолиты]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 176-185.

Kaljo, D., 1970: Varia [Разные мелкие группы]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 172-174.

Kaljo, D., 1970: Crustacea, Merostomata, Scorpionomorpha [Ракообразные, мечехвосты, скорпиономорфы]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 171-172.

Kaljo, D., 1970: Mollusca [Моллюски]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 150-153.

Kaljo, D., 1970: Rugose corals [Ругозы]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 125-130.

Kaljo, D., 1970: Outline of the history of studies of the Estonian Silurian [Основные черты истории иэучения]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 11-13.

Einasto, R., 1970: Primary dolomites [Первичные доломиты]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 46-55.

Einasto, R., 1970: Classification of rocks [Классификация отложений]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 14-18.

Jürgenson, E., 1970: Secondary alteration of rocks [Вторичные изминения отложений]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 96-101.

Jürgenson, E., 1970: Distribution and composition of the terrigenous material [Распределение и состав терригенного материала]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 68-96.

Jürgenson, E., 1970: Terrigennye porody [Терригенные породы]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 64-68.

Jürgenson, E., 1970: Ilistye izvestnâki [Илистые известняки]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 39-41.

Klaamann, E., 1970: Tabulata [Табуляты]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 114-125.

Klaamann, E., 1970: Ohesaare Stage [Охесаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 297-300.

Klaamann, E., 1970: Kaugatuma Stage [Каугатумаский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 291-297.

Klaamann, E., 1970: Kuressaare Stage [Курессаареский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 286-290.

Kjellesvig-Waering, E. N., 1964: A synopsis of the Family Pterygotidae Clarke and Ruedemann 1912 (Eurypterida). Journal of Paleontology, 38, 331–361.

Vrazo, M. B., Brett, C. E., Ciurca, S. J., 2017: Paleoecological and stratigraphic controls on eurypterid Lagerstätten: a model for preservation in the mid-Paleozoic. Paleobiology, 43, 3, 383-406. https://doi.org/10.1017/pab.2016.52

Lamsdell, J. C., Selden, P. A., 2013: Babes in the wood – a unique window into sea scorpion ontogeny. BMC Evolutionary Biology, 13, 1, 98. https://doi.org/10.1186/1471-2148-13-98

Dunlop, J. A., Penney, B., Jekel, D., 2018: A summary list of fossil spiders and their relatives. In World Spider Catalog. World Spider Catalog. Natural History Museum Bern.

Caster, K. E., Kjellesvig-Waering, E. N., 1956: Some notes on the genus Dolichopterus Hall. Journal of Paleontology, 30, 1, 19-28.

Kjellesvig-Waering, E. N., Størmer, L, 1952: The Dolichopterus–Strobilopterus group in the Eurypterida. Journal of Paleontology, 659–661.

Størmer, L, 1934: A new Eurypterid from the Saaremaa- (Oesel-) beds in Estonia. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 40, 244-249.

Kjellesvig-Waering, E. N., 1958: The Genera, Species and Subspecies of the Family Eurypteridae, Burmeister, 1845. Journal of Paleontology, 32, 6, 1107-1148.

Tetlie, O. E., Poschmann, M., 2008: Phylogeny and palaeoecology of the Adelophthalmoidea (Arthropoda; Chelicerata; Eurypterida). Journal of Systematic Palaeontology, 6, 2, 237-249. https://doi.org/10.1017/S1477201907002416

Clarke, J. M., Ruedemann, R., 1912: The Eurypterida of New York. New York State Museum Memoirs, 14, 1-439.

Selden, P. A., 1984: Autecology of Silurian eurypterids. Special Papers in Palaeontology, 32, 39-54.

Braddy, S. J., Dunlop, J. A., 1997: The functional morphology of mating in the Silurian eurypterid, Baltoeurypterus tetragonophthalmus (Fischer, 1839). Zoological Journal of the Linnean Society, 120, 4, . https://doi.org/10.1006/zjls.1997.0093

Selden, P. A., 1981: Functional morphology of the prosoma of Baltoeurypterus tetragonophthalmus (Fischer) (Chelicerata: Eurypterida). Transactions of the Edinburgh Geological Society, 72, 1, 9-48. https://doi.org/10.1017/S0263593300003217

Abushik, A. F., Ivanova, V. A., Kochetkova, N. M., Martynova, G. L., Neckaja, A. I., Rozdestvenskaya, A. A., 1960: Novye paleozojskie ostrakody Russkoj i Sibirskoj platform, Urala i Pechorskoj grjady [Новые палеозойские остракоды Русской и Сибирской платформ, Урала и Печорской гряды]. In: Markovskii, B. P. (ed.). New species of ancient plants and invertebrates of the USSR, vol. II. Gosgeoltehizdat, Moskow, p. 280-367.

Sokolov, B. S., 1953: K istorii stratigraficheskih i paleontologicheskih issledovanij v Pribaltike (raboty akad. F. B. Shmidta, 1858—1908) [К истории стратиграфических и палеонтологических исследований в Прибалтике (работы акад. Ф. Б. Шмидта, 1858—1908)]. In: Sokolov, B. S., Obut, A. (ed.). Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian of the western patr of Russian platform. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI). Gostoptehizdat, Leningrad-Moscow, p. 12-26.

Männil, Ralf, Mens, K. (toim), 1984: Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki [Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-131.

Jürgenson, E., 1973: Geohimičeskie osobennosti litofacial'nyh zon silura Pribaltiki [Геохимические особенности литофациальных зон силура Прибалтики]. Facii i geohimiâ karbonatnyh otloženij, Leningrad-Tallinn, p. 125-126.

Mark-Kurik, E., 1971: New data on distribution of the Silurian vertebrates of Estonia [Новые данные о распространении позвоночных силура Эстонии]. Paleontologicheskii sbornik, 8, 96.

Mark-Kurik, E., 1970: Vertebrates [Позвоночные]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 185-191.

Antonovitš, L., Nestor, V., Nõlvak, J., Hints, O., Martma, T., Kiipli, T., 2016: Baltic Ordovician and Silurian chitinozoans: a quantitative stratigraphic synthesis. In: Gurdebeke, P., De Weirdt, J., Vandenbroucke, T. R. A., Cramer, B. D. (ed.). IGCP 591 The Early to Middle Paleozoic Revolution. Closing Meeting Abstracts. Univeristy of Ghent, Ghent, p. 22.

Hints, O., Antonovitš, L., Bauert, G., Bauert, H., Nestor, V., Nõlvak, J., 2015: A database of Ordovician and Silurian chitinozoans of Baltoscandia: on-line search tools and basis for quantitative stratigraphic analysis. In: Melchin, M. J., Jin, J. (ed.). 5th International Symposium on the Silurian System and the 5th Annual Meeting of the IGCP 591 - The Lower to Middle Paleozoic Revolution, Quebec City, July 8-11, 2015 Abstracts. INRS, Quebec, p. 17-18.

Rubel, M., Pak, D., 1982: Rezultaty količestvennoj korrelâcii v verhnem silure Severnoj Pribaltiki [Резултаты количественной корреляции в верхнем силуре Северной Прибалтики]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 78-78.

Klaamann, E., 1982: Soobŝestva tabulât severnogo borta silurijskogo bassejna Baltiki i biozonal'nost' [Сообщества табулят северного борта силурийского бассейна Балтики и биозональность]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Theory and practice of ecostratigraphy. All-Union conference, Tallinn, October 19-22, 1982. Abstracts. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R. Institute of Geology, Tallinn, p. 41-42.

Märss, T., 1982: Vertebrate zones in the East Baltic Silurian. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 97-106.

Kaljo, D., Männil, Ralf, 1990: Graptolites. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 90-92.

Kiselev, G., 1990: Silurian cephalopods. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 66-67.

Kaljo, D., 1990: Corals. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 52-55.

Killing, M., 2003: Kitinosoade leviku seos Adavere lademe faatsiestega. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 28-30.

Einasto, R., 1995: Liivi keele omapärast Baltika arenguloos. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 23-32.

Truuver, K., Meidla, T., 2014: Hirnantian refuge for warm-water ostracods in Baltoscandia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 95-95.

Tinn, O., Mastik, V., Ainsaar, L., Meidla, T., 2014: Early land plant from the lower Silurian (Llandovery, Aeronian) of Estonia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 92-92.

Paluveer, L., Nestor, V., Nõlvak, J., Bauert, G., Hints, O., 2014: Modelling the distribution and diversification of Ordovician-Silurian chitinozoans: CONOP approach to Baltoscandian data compilation. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 70-70.

Buono, G., Meidla, T., Ainsaar, L., 2014: Brachiopod geochemistry : new information for the Ordovician and Silurian of Estonia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 23-23.

Ainsaar, L., Meidla, T., Bauert, H., Truumees, J., 2014: New carbon isotopic data from East Baltic suggest shifting the Ordovician/Silurian boundary into the Juuru Regional Stage. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 9-9.

Teedumäe, A., 1991: Industrial types of carbonate rocks of Estonia. In: Raudsep, R. (ed.). First Geological Conference of the Baltic Sea States. Abstracts. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 42-42.

Kazantseva, E., Rozhnov, S., 2019: Cystiphyllid rugose coral Microplasma schmidti Dybowski, 1874 from the Silurian of Saaremaa (Estonia). Proceedings of the 13th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera, September 3–6, 2019, Modena, Italy, p. 30.

Meidla, T., Ainsaar, L., Tinn, O., Truuver, K., 2017: The lower boundary of the Silurian System in the Baltic Region. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 54-55.

Tinn, O., Mastik, V., Meidla, T., Ainsaar, L., 2011: Do Cymopolia-like dasyclad algae from the Kalana Lagerstätte prove 400 Million year long evolutionary stasis?. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 64-64.

Afanassieva, O., 2011: The models of exoskeletal ossification in Thyestes verrucosus (Saaremaa, Estonia) and Ungulaspis arctoa (Severnaya Zemlya, Russia). In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 9-9.

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., Pani, T., 2008: Exeptionally preserved algal flora from the Silurian of Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 68-68.

Rubel, M., Sibul, I., Nestor, V., 2008: Stratigraphic correlation of the Baltic Silurian sections by implemening CONOP software. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 60-60.

Wright, D. F., Toom, U., 2017: New crinoids from the Early Paleozoic of Baltica (Estonia) constrain the origin and Ordovocian-Silurian diversification of flexible crinoids. Geological Society of America Abstracts with Programs: GSA Annual Meeting in Seattle, Washington, USA - 2017, p. 175-4. https://doi.org/10.1130/abs/2017AM-304766

Karatajūtė-Talimaa, V., Märss, T., 2008: Late Silurian tessellated heterostracans from the East Baltic and North Timan. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 32-32.

Kaljo, D., Einasto, R., Martma, T., 2008: Ordovician-Silurian boundary beds at Neitla, North Estonia: sedimentological and carbon isotpic signatures of events, some consequences. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 29-29.

Harris, M., Sheehan, P., Ainsaar, L., Hints, L., Männik, P., Nõlvak, J., Rubel, M., 2005: The Lower Silurian of Estonia: facies, sequences and basin filling. In: Koren', T., Evdokimova, I., Tolmacheva, T. (ed.). The Sixth Baltic Stratigraphical Conference, St Petersburg, Russia. A.P. Karpinsky All-Russian Geological Research Institute, St. Petersburg, p. 30-33.

Nestor, H., 1999: Community pattern and succession of Baltoscandian Early Palaeozoic stromatoporoids. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 73-74.

Arkhangelskaya, A. D., 1999: Cryptospore and miospore assemblages from the Late Silurian and Early Devonian deposits of Baltic States. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 10-11.

Märss, T., 2011: Siluri selgroogsed – ühe rühma arengulugu. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis VI. Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 117-124.

Žigaitè, Ž., Fadel, A., Blom, H., Pérez-Huerta, A., Jeffries, T., Märss, T., Ahlberg, P. E., 2015: Rare earth elements (REEs) in vertebrate microremains from the upper Pridoli Ohesaare beds of Saaremaa Island, Estonia: geochemical clues to palaeoenvironment. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 1, 115-120. https://doi.org/10.3176/earth.2015.21

Männik, P., 2007: Recent developments in the Upper Ordovician and lower Silurian conodont biostratigraphy in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 1, 35-46.

Flodén, T., Puura, V., Söderberg, P., Tuuling, I., Suuroja, K., 1994: The Ordovician-Silurian transition beds in the seafloor between Gotland and Hiiumaa Islands, Baltic Proper. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 1, 1-17.

Männik, P., Viira, V., 1993: Events in the conodont history during the Silurian in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 58-69.

Kaljo, D., 1991: Silurian bioevent studies - a part of the IGCP project 216 Global biological events in Earth history. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 2, 41-42.

Ausich, W. I., Wilson, M. A., Toom, U., 2019: Early Silurian recovery of Baltica crinoids following the end-Ordovician extinctions (Llandovery, Estonia). Journal of Paleontology, 1-10. https://doi.org/10.1017/jpa.2019.89

Kaljo, D., Ainsaar, L., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 2001: Isotoopuuringute tulemusi Eesti paleosoilise arenguloo selgitamisel (Ordoviitsiumi ja Siluri stratigraafia, klimatoloogia ja okeanoloogia). Eesti Vabariigi Teaduspreemiad 2001, Tallinn, p. 52-58.

Denison, R. H., 1952: Types and figured specimens of fossil fishes in the Patten collection Dartmouth College Museum, Hanover, New Hampshire. American Midland Naturalist, 48, 1, 164-196. https://doi.org/10.2307/2422138

Denison, R. H., 1951: The exoskeleton of early Osteostraci. Fieldiana: Geology, 11, 6, 265-287.

Robertson, G. M., 1945: Cephalaspids from the Upper Silurian of Oesel (Estonia), with a discussion of Cephalaspid genera. American Journal of Science, 243, 4, 169-191. https://doi.org/10.2475/ajs.243.4.169

Bölau, E., 1940: Kaltsiidikristalle Jaagarahu rifflubjakividest. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 61, .

Tobien, H., 1937: Über Sinneshaare bei Pterigotus (Erettopterus) osiliensis Schmidt aus dem Obersilur von Oesel. Paläontologische Zeitschrift, 19, 3-4, 254-266. https://doi.org/10.1007/BF03042244

Scupin, H., 1926: Alter und Herkunft der ostbaltischen Solquellen und ihre Bedeutung für die Frage nach dem Vorkommen von Steinsalz im baltischen Obersilur. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 10, 2, 1-19.

Luha, A., 1930: Über Ergebnisse stratigraphischer Untersuchungen im Gebiete der Saaremaa-(Ösel-)Schichten in Eesti (Unterösel und Eurypterusschichten). Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XVIII, 6, 1-18.

Luha, A., 1929: Saaremaa lubjakivide uurimine 1927 aastal, Tallinn, p. 1-13.

Hoppe, K., 1933: Über die Acanthodier der Obersilurischen Beyrichien-Kalkgeschiebe. Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 124-130.

Hoppe, K., 1931: Über die Acanthodier der Obersilurischen Beyrichien-Kalkgeschiebe. Zeitschrift für Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie, 7, 117-121.

Gross, W., 1935: Histologische Studien am Aussenskelett fossiler Agnathen und Fische. Palaeontographica, 75, 1-2, 1-60.

Rosenstein, E., 1943: Eine neue Gattung der Dalmanellacea aus dem Untersilur Estlands. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 66, 471-478.

Rosenstein, E., 1941: Adavere lademest (silur) Lääne-Eestis. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 63, 1-7.

Rosenstein, E., 1941: Raikküla lade Tamsalu-Paide vahelisel alal. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 63, 1-10.

Rosenstein, E., 1941: Andmeid Juuru lademe kohta. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 63, 1-11.

Rosenstein, E., 1941: Die Encrinurus-Arten des estländischen Silurs. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 62, 49-73.

Luha, A., 1930: Saaremaa marmor. Loodusevaatleja, I, 3, 73-78.

Kiaer, J. (edited by A. Heinz), 1932: New Coelolepides from the Upper Silurian on Oesel (Esthonia). Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 27, 1-8.

Bertels, A., 1892: Über Eurypterus remipes. Aus der von ihm in Sommer 1890 unternommene geognostische Exkursion an die Westküste Ösels. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 35, 35-35.

Rosen, F., 1867: Ueber die Natur der Stromatoporen und über die Erhaltung der Hornfaser der Spongien im fossilen Zustande. Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 4, 1-98.

Stolley, E., 1897: Die silurische Algenfacies und ihre Verbreitung im skandinavisch-baltischen Silurgebiet. Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein, 11, 1, 109-148.

Kiaer, O., 1897: J. V. Rohon. Die obersilurischen Fische von Ösel. II Theil. Selachii, Dipnoi, Ganoidei, Pteraspidae und Cephalaspidae. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 1, 368-370.

Rohon, J. V., 1896: Weitere Mitteilungen über die Gattung Thyestes. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 4, 2, 223-235.

Rohon, J., 1895: Die Segmentierung am Primordialcranium der obersilurischen Thyestiden. Zapiski St.-Peterb. miner. obshchestva, 33, 17-64.

Rohon, J. V., 1894: Zur Kenntnis der Tremataspiden. (Nachtrag zu den Untersuchungen über Die obersilurischen Fische von Oesel). Mélanges géologiques et paléontologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg, 1, 177-201.

Rohon, J. V., 1894: Zur Kenntnis der Tremataspiden. (Nachtrag zu den Untersuchungen über Die obersilurischen Fische von Oesel). Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 36, p. 201-225.

Rohon, J. V., 1893: Die obersilurischen Fische von Oesel. II Theil. Selachii, Dipnoi, Ganoidei, Pteraspidae und Cephalaspidae. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 41, 5, 1-124.

Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (eds), 2008: The Seventh Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts and Field Guide. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 1-158.

Venjukov, P., 1884: Otloženiâ devonskoj sistemy Evropejskoj Rossii [Oтложения девонской системы Eвропейской Pоссии], St. Peterburg, p. 1-303.

Venjukov, P., 1884: Otloženiâ devonskoj sistemy Evropejskoj Rossii [Oтложения девонской системы Eвропейской Pоссии]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 15, 1, 169-470.

Helmersen, G., 1855: Geologische Reisen. Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches und der angränzenden Länder Asiens , 9, 2, 726-774.

Grewingk, C., 1859: Ergebnisse eines Ausflugs zur Untersuchung der devonisch-silurischen Grenze. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 62-67.

Grewingk, C., 1888: Die geologischen Verhältnisse der Bahnlinien Riga-Walk-Pskov und Walk-Dorpat. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 8, 2, 233-237.

Nieszkowski, J., 1857: Versuch einer Monographie der in den silurischen Schicten der Ostseeprovinzen vorkommenden Trilobiten, Dorpat, p. 1-112.

Schrenk, A. G., 1852: Uebersicht des oberen Silurischen Schichtensystems Liv- und Ehstlands, vornämlisch ihrer Inselgruppe. Erster Theil. Geognostisch-geologische Skizze. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-114.

Murchison, R. I., 1854: Siluria, London, p. 1-523.

Goebel, A., 1854: Ueber den heilsamen Meeressclamm an den Küsten der Insel Oesel, nebst Untersuchungen über gie graue und gelbe Färbung in den Dolomiten und Kalksteinen der oberen silurischen Gesteingruppe Liv- und Estlands, Dorpat, p. 5+181.

Goebel, A., 1854: Über das Bedingende der Färbung in den grauen und gelben Dolomiten und Kalksteinen der oberen Silurischen Gesteingruppe Liv- und Estlands. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1, 1, 239-292.

Goebel, A., 1854: Der heilsame Meeresschlamm an den Küsten der Insel Oesel, nebst Untersuchungen über das Bedingende der Färbung in der grauen und gelben Dolomiten und Kalksteinen der obern Silurischen Gesteingruppe Liv- und Ehstlands. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-180.

Murchison, R. I., Verneuil, E., Keyserling, A., 1845: The Geology of Russia in Europe and the Ural Mountains. Vol. I. Geology. John Murray, London, p. XXIV+700.

Sokolov, V. V., 1844: Geognostičeskaâ poezdka ro ostzejskim guberniâm [Геогностическая поездка ро остзейским губерниям]. Gorny Zhurnal, I, 3, 313-348.

Schmidt, Fr., 1874: O novyh i maloizvestnyh siluijskih okamenelostâh iz Èstlândii i S. Peterb. gub.. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 5, 1, CXV-CXVI.

Hoyningen-Huene, F., 1900: Supplement zu der Beschreibung der silurischen Craniaden der Ostseeländer, II. Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 38, 1, 171-207.

Schmidt, Fr., 1903: O novom vide Eurypterus, otkrytom na ostrove Èzel' [О новом виде Eurypterus, открытом на острове Èзель]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 33, 1, 202-203.

Schmidt, Fr., 1902: Predvaritel'nyj otčet o geologičeskih issledovaniâh po uzkokolejnoj železnoj dorogi ot Revelâ do g. Fellina. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 21, 4, 317-323.

Schmidt, Fr., 1900: Über eine neue grosse Leperditia aus Leperditia aus lithauischen Geschieben. Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 38, 307-311.

Schmidt, Fr., 1894: Über Cephalaspis (Thyestes) schrencki Pand. aus dem Obersilur von Rotziküll auf Oesel. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 3, 383-390.

Schmidt, Fr., 1893: Soobŝenie o ŝite Tolypelepis Pander (Tolypaspis) iz Ohesar na ostrove Èzel' [Coобщение о щите Tolypelepis Pander (Tolypaspis) из Охесар на острове Эзель]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 22, 2, .

Schmidt, Fr., 1892: Einige Bemerkungen über das baltische Obersilur in Veranlassungen der Arbeit des Prof. W. Dames über die Schichtenfolge der Silurbildungen Gotlands. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 34, 381-400.

Schmidt, Fr., 1891: The Eurypterus Beds of Oesel as compared with those of North America. Bulletin of the Geological Society of America, 3, 59-60.

Schmidt, Fr., 1890: O rezul'tatah geologičeskih èkskursij, proizvennyh letom 1889 goda [O результатах геологических экскурсий, произвенных летом 1889 года]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 8, 8, 191-196.

Schmidt, Fr., 1885: Über die Vergleichung und den Zusammenhang des norwegischen Silurgebiets mit Russland. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 1, 254-267.

Schmidt, Fr., 1859: Nachträge und Berichtigungen zu den Untersuchungen über die silurische Formation von Estland, Nord-Livland und Oesel. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 2, 2, 465-474.

Schmidt, Fr., 1858: Untersuchungen über die Silurische Formation von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-250.

Schmidt, Fr., 1858: Bericht über eine Forschungsreise zur Darstellung des Silursystems in Liv-Estland. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 1, 7, 277-283.

Schmidt, Fr., 1857: Bericht über die im Jahre 1856 in Estland und Nord-Livland ausgeführten Untersuchungen. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 1, 6, 234-238.

Schmidt, Fr., 1857: Bericht über den silurischen Boden Estlands und Nord-Livlands. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 1, 6, 203-213.

Schmidt, Fr., 1856: Bericht über die im Jahre 1855 auf dem Boden Estlands und Ösels ausgeführten Forschungen. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 1, 5, 156-158.

Schmidt, Fr., 1855: Bericht über die Resultate der in Estland und Nord-Livland ausgeführten Untersuchungen. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), I, 4, 118-125.

Petzholdt, A., 1856: Zur Frage: Wodurch werden die grauen Dolomite der oberen silurischen Gesteinegruppe Liv- und Estlands gefärbt?. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 1, 2, 427-446.

Eichwald, E., 1840: Geognostische Uebersicht von Esthland und den Nachbar-Gegenden. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 421-430.

Bowman, C. N., Young, S. A., Kaljo, D., Eriksson, M. E., Them, T. R., Hints, O., Martma, T., Owens, J. D., 2019: Linking the progressive expansion of reducing conditions to a stepwise mass extinction event in the late Silurian oceans. Geology, 47, 1, 968-972. https://doi.org/10.1130/G46571.1

Ozersky, A., 1844: Geognostischer Umriss des Nordwestlichen Estlands. Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 105-164.

Ozersky, A. D., 1844: Geognosticheskij ocherk Severo-Zapadnoj Jestljandii. Gorny Zhurnal, 2, 5, 157-208.

Buch, L. von, 1841: Beiträge zur Bestimmung der Gebirgsformationen Russlands. Arch. Miner. (Karsten), 15, 1, 3-128.

Buch, L. von, 1840: Beiträge zur Bestimmung der Gebirgsformationen in Russland, Berliin, p. 1-164.

Eichwald, E., 1840: Zapiski o geognosticheskih issledovanijah po beregam i na nekotoryh ostrovah Finskogo zaliva [Записки о геогностических исследованиях по берегам и на некоторых островах Финского залива]. In: Eichwald, E. (ed.). Pervobytnyj mir Rossii, St. Peterburg.

Schmidt, Fr., 1897: Excursion durch Estland. Guide des excursions du VII Congrès Géologique International XII, St. Petersbourg, p. XII.

Uutela, A., 2008: Distribution of Cambrian, Ordovician and lowermost Silurian acritarchs. In: Põldvere, A. (ed.). Männamaa (F-367) drill core. Estonian Geological Sections, 9. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 18-23.

Kröger, B., Penny, A., Hints, O., 2019: Alpha, beta and gamma diversity controls on Ordovician-Silurian brachiopods of the Baltic Basins. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 107.

Antoshkina, A. I., Beznosova, T. M., Männik, P., Matukhin, R. G., Menner, V. V., Modzalevskaya, T. L., 2000: Correlation of the Silurian sequence of the Timan-northern Ural region with the Baltic sections and with the international standard. Ichthyolith Issues, Special Publication, 6, 17-21.

Bassett, M., 1976: A critique of diachronism, community distribution and correlation at the Wenlock-Ludlow boundary. Lethaia, 9, 2, 207-218. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1976.tb00967.x

Männil, Reet, Rubel, M., 1999: Selected brachiopod and trilobite communities of the East Baltic Silurian. In: Boucot, A. J., Lawson, J. D. (ed.). Paleocommunities: A Case Study from the Silurian and Lower Devonian. Cambridge University Press, p. 253-259.

Männil, R. M., Einasto, R. E., 1968: Distribution of Ordovician and Silurian reef formations in the Baltic Basin [Распространение рифогенных образований ордовика и силура в Балтийском бассейне]. Ancient reefs and methods of their study. Proceedings of the third paleoecological-lithological session. Inst. Geol. Geokhim. Ural. Fil. Akad. Nauk SSSR, Sverdlovsk, p. 72-78.

Blieck, A., Mark-Kurik, E., Märss, T., 1988: Biostratigraphical correlations between Siluro-Devonian invertebrate-dominated and vertebrate-dominated sequences: the East Baltic example. Canadian Society of Petroleum Geologists Memoir, 14, 3, 579-587.

Kaljo, D., Martma, T., Männik, P., Viira, V., 1999: Silurian oceanic episodes and carbon isotope shifts: a preliminary Baltic comparison. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 40-42.

Ausich, W. I., Wilson, M. A., Tinn, O., 2020: Kalana Lagerstätte crinoids: Early Silurian (Llandovery) of central Estonia. Journal of Paleontology, 94, 1, 131-144. https://doi.org/10.1017/jpa.2019.27

Kaljo, D., 1978: On the bathymetric distribution of graptolites. Acta Palaeontologica Polonica, 23, 4, 523-531.

Flügel, E. von, 1959: Die Gattung Actinostroma Nicholsun und ihre Arten (Stromatoporoidea). Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 63, p. 90-273.

Viira, V., 1981: Upper Silurian shallow and deep water conodonts of the East Baltic. In: Laufeld, S. (ed.). Proceedings of Project Ecostratigraphy Plenary Meeting, Gotland, 1981. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, Uppsala, p. 35-35.

Nestor, H. E., 1964: Stromatoporoidei ordovika i llandoveri Èstonii. Avtoreferat dissetacii na soikanie učenoj stepeni kandidata geologo-mineralogičeskih nauk [Строматопороидеи ордовика и лландовери Эстонии. Автореферат диссетации на соикание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук]. Abstract of the dissertation for the academic degree of a candidate of geological and mineralogical sciences. Academy of Sciences. Estonian SSR, Tallinn, p. 1-23.

Kaljo, D., 1965: Rugose corals [Ругозы]. Stratigraphy of the USSR. Silurian system. Nedra, Moskva, p. 423-426.

Põldvere, Anne, Nestor, H., 2010: General geological setting and stratigraphy. Estonian Geological Sections, 10, 6-16.

Põldvere, Anne, Nestor, H., 2010: Core description and terminology. Estonian Geological Sections, 10, 5-5.

Nestor, H., 1997: Evolutionary history of the single-layered, laminate, clathrodictyid stromatoporoids. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geológica, 91, 1-4, 319-328.

Kaljo, D., Nestor, H., Einasto, R., 1991: Aspects of Silurian carbonate platform sedimentation. In: Bassett, M. G., Lane, P. D., Edwards, D. (ed.). The Murchison Symposium. Special Papers in Palaeontology, 44, London, p. 205-224.

Nestor, H., 1978: Èvolûciâ i usloviâ obitaniâ paleozojskih stromatoporat. Avtoreferat dissetacii na soiskanie učenoj stepeni doktora geologo-mineralogičeskih nauk [Эволюция и условия обитания палеозойских строматопорат. Автореферат диссетации на соиcкание ученой степени доктора геолого-минералогических наук]. Moscow State University, Moskow, p. 1-39.

Kaljo, D., Nestor, H., Einasto, R., Jürgenson, E., 1977: Patterns of paleogeographic development of Baltoscandia in Silurian [Закономерности палеогеографического развития Балтоскандии в силуре]. Abstracts of the All-Union Conference September 21-23, 1977, Kiiev, p. 150-152.

Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., Einasto, R., Jürgenson, E., 1970: Facies and basin development [Фации и развитие бассейна]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 301-317.

Nestor, H., 1970: Juuru Stage [Юуруский горизонт]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 204-221.