Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (31)

Rattas, M., Kalm, V., 2001: Lithostratigraphy and distribution of tills in the Saadjärve Drumlin Field, east-central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 24-42.

Rattas, M., Piotrowski, J. A., 2003: Influence of bedrock permeability and till grain size on the formation of the Saadjärve drumlin field, Estonia, under an east-Baltic Weichselian ice stream. Boreas, 32, 1, 167-177. https://doi.org/10.1080/03009480310001849

Arold, I., Jõgi, J., Raik, A., 1976: Maastikuprofiil üle voorte ja nõgude. Eesti Loodus, 6, 380-387.

Rõuk, A.-M., 1976: Vooremaa kujunemise põhijooni. Eesti Loodus, 6, 367-374.

Rõuk, A.-M., 1974: Vooremaa võrreldes maailma teiste voorestikega. Eesti Loodus, 2, 120-123.

Rõuk, A.-M., 1990: Kolga-Jaani voorestik. Eesti Loodus, 11, 730-734.

Plado, J., Sibul, I., Mustasaar, M., Jõeleht, A., 2011: Ground-penetrating radar study of the Rahivere peat bog, eastern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 1, 31-42. https://doi.org/10.3176/earth.2011.1.03

Rosentau, A., Hang, T., Kalm, V., 2007: Water-level changes and palarogeography of proglacial lakes in eastern Estonia: synthesis of data from the Saadjärve Drumlin Field area. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 2, 85-100.

Rattas, M., Kalm, V., 2001: Glaciotectonic deformation pattern in the hummocky moraine in the distal part of the Saadjärve drumlin field, east-central Estonia. Slovak Geological Magazine, 7, 243-246.

Rattas, M., 2004: Türi voorestiku asendiskeem, p. 35-35.

Saarist, T., 2004: Türi väikevoored, p. 34-34.

Hang, T., Rosentau, A., Rattas, M., Kalm, V., 2003: Kuremaa järve geoloogiast, Tartu, p. 17-26.

Rattas, M., 2002: Subglacial deforming bed processes in formation of drumlins, the Saadjärve Drumlin Field, Estonia. Field Symposium on Quaternary Geology and Geodynamics in Belarus. May 20-25th, 2002, Grodno. Abstract volume, Minsk, p. 58-59.

Rattas, M., 1999: Glacial geology of the Saadjärve Drumlin Field area, eastern Estonia. In: Kirsimäe, K., Ainsaar, L. (ed.). Field Symposium on Pleistocene Stratigraphy and Glacial Chronology: Southern Estonia 1999. Excursion Guide. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 54-58.

Rattas, M., Kalm, V., 1997: Till's distribution and role in formation of drumlins in Saadjärve Drumlin Field, East-Central Estonia. In: Satkunas, J. (ed.). The Late Pleistocene in Eastern Europe : stratigraphy, palaeoenvironment, and climate : abstract volume and excursion guide of the INQUA-SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania, Vilnius, p. 49-49.

Rõuk, A.-M. R., Tavast, E. H., 1982: Drevnij rel'ef Tûriskogo drumlinnogo polâ i ego vliânie na drumlinoobrazovanie [Древний рельеф Тюриского друмлинного поля и его влияние на друмлинообразование]. Dolednikovyj rel'ef severo-zapada Russkoj ravniny. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad, p. 57-62.

Pirrus, R., Ilves, E., Raukas, A., Saarse, L., 1975: O geologii ozer glâcial'nogo genezisa v Èstonii [О геологии озер гляциального генезиса в Эстонии]. Istoriâ ozer v golocene. IV Vsesoûznyj simpozium po istorii ozer. Tezisy dokladov, tom 3, Leningrad, p. 82-87.

Pirrus, R., Rajamäe, R., Varvas, M., Rõuk, A.-M. Liiva, A., 1988: Study of lake sediments from the Saadjärv drumlin field by means of isotopic methods [Исследование озерных отложений Саадъярвского друмлинного поля изотопными методами]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 175-185.

Rõuk, A.-M., 1979: Kame formatios in the Saadjärve drumlin field [Камовые образования в Саадъярвском друмлинном поле]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 99-104.

Rõuk, A.-M. R., 1983: Genezis i prostranstvennaâ variabel'nost' kotlovin meždrumlinnyh ozer [Генезис и пространственная вариабельность котловин междрумлинных озер]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 171-171.

Pirrus, R., Rõuk, A.-M., 1983: Ozera Saadârveskogo drumlinnogo polâ [Озера Саадъярвеского друмлинного поля]. Priglasitel'nyj bilet, programma i putevoditel' èkskursij po ozeram. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 67-74.

Rõuk, A.-M., 1974: Voorte ja voorelaadsete pinnavormide morfoloogiline vaheldusrikkus Saadjärve voorestikus. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1973. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-35.

Rõuk, A.-M., 1972: Türi voorestiku geomorfoloogiast. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1970. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 19-37.

Rattas, M., 2003: Vooremaa - geoloogiline fenomen, Tartu, p. 8-16.

Rattas, M., Kalm, V., 1996: Litostratigraphy of glacial tills in Saadjärve drumlin field area. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 54-55.

Pirrus, R., Rõuk, A.-M., 1979: Uusi andmeid Soitsjärve nõo geoloogiast. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV saarkõrgustike ja järvenõgude kujunemine. Valgus, Tallinn, p. 118-144.

Kajak, K., 1965: On the geology of drumlins of Saadjärv. In: Orviku, K. (ed.). Lithology and stratigraphy of the Quaternary sediments of Estonia, Tallinn, p. 23-29.

Rattas, M., 1997: Moreenide litoloogia ja stratigraafia Saadjärve voorestikus. Juhendaja: Volli Kalm. magistritöö. Tartu Ülikool, Geoloogia instituut, Tartu, p. 1-73.

Rõuk, A.-M., 1978: Kamovye obrazovaniâ v Saadârvskom drumlinnom pole [Камовые образования в Саадъярвском друмлинном поле]. In: Raukas, A. (ed.). Stroenie i formirovanie kamov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 99-104.

Rõuk, A.-M., 1987: Physiography of the central part Saadjärve drumlin field with special reference to Lake Raigastvere and its surroundings. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 81-100.

Pirrus, R., Rõuk, A.-M., Liiva, A., 1987: Geology and stratigraphy of the reference site of Lake Raigastvere in Saadjärve drumlin field. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone II. Lakes, II. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 101-122.