Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (179)

Käis, J., 1922: Munamägi ja tema ümbrus. Loodus, 145-161.

Felitsyn, S., Sturesson, U., Popov, L., Holmer, L., 1998: Nd isotope composition and rare earth element distribution in early Paleozoic biogenic apatite from Baltoscandia: A signature of Iapetus ocean water. Geology, 26, 12, 1083-1086.

Kalm, V., 2009: Kvaternaari setete (Järva moreeni) levikust Võrtsjärve lähikonnas. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8, 27-29.

Kadastik, E., 1995: Texture and mineralogical characteristics of Weichselian till on Saaremaa Island. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 4-11.

Kadastik, E., 1994: About distribution, formation and lithological composition of tills on Hiiumaa Island, NW Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 4, 1, 4-11.

Raukas, A., 1974: The pecularities of the mineralogical composition of the Würmian till of Estonia [О составе и текстурах приледниковых флювиогляциальных отложений Эстонии]. Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Geografia, 10, 41-51.

Rattas, M., Kalm, V., 2001: Lithostratigraphy and distribution of tills in the Saadjärve Drumlin Field, east-central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 24-42.

Rattas, M., Piotrowski, J. A., 2003: Influence of bedrock permeability and till grain size on the formation of the Saadjärve drumlin field, Estonia, under an east-Baltic Weichselian ice stream. Boreas, 32, 1, 167-177. https://doi.org/10.1080/03009480310001849

Petersell, V., Jüriado, K., Raukas, A., Shtokalenko, M., Täht-Kok, K., 2015: Quaternary deposits and weathered bedrock material as a source of dangerous radon emissions in Estonia. Geologos, 21, 2, 139-147. https://doi.org/10.1515/logos-2015-0006

Liivrand, E., 2007: Late Saalian-Early Weichselian deposits in the Gulf of Riga (Kihnu Island) and Middle Weichselian deposits in NW Estonia (Vääna-Jõesuu). GFF, 129, 4, 325-328. https://doi.org/10.1080/11035890701294325

Sturesson, U., Popov, L. E., Holmer, L. E., Bassett, M. G., Felitsyn, S., Belyatsky, B., 2005: Neodymium isotopic composition of Cambrian–Ordovician biogenic apatite in the Baltoscandian Basin: implications for palaeogeographical evolution and patterns of biodiversity. Geological Magazine, 142, 4, 419-439. https://doi.org/10.1017/S0016756805000877

Tuuling, I., Flodén, T., 2000: Late Ordovician carbonate buildups and erosional features northeast of Gotland, northern Baltic Sea. GFF, 122, 2, 237-249. https://doi.org/10.1080/11035890001222237

Raukas, A., 1969: Composition and genesis of Estonian tills. Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Geografia, 8, 167-176.

Gaigalas, A., Gudelis, V., Springis, K., Konshin, G., Savvaitov, A., Veinbergs, J., Raukas, A., 1967: Orientation of pebble long axes in the tills of the last glaciation in the East Baltic region and its relation to the ice sheet shrinkage [Ориентировка длинных осей галек в моренах последнего оледенения Прибалтики и ее связь с убыванием ледникового покрова]. Baltica, 3, 215-233.

Gaigalas, A. I., Raukas, A. V., 1965: Rasprostranenie rukovodâŝih valunov v plejstocenovyh morenah Pribaltiki [Распространение руководящих валунов в плейстоценовых моренах Прибалтики]. Bulletin of Commission for Study of the Quaternary, 30, 128-135.

Reintam, L., Raukas, A., 1965: Changes in mechanical, mineralogical, and chemical compositions of soddy-podzolic soils formed on calcareous red-brown till. Počvovedenie , 3, 29-38.

Raukas, A., 1961: The mineralogy of the Estonian tills [Минералогия морен Эстонии]. Izvestiya Akademii Nauk ESSR, Seriya Tehn. i Fiz.-Mat. Nauk, 10, 3, 244-258.

Raukas, A., 1961: Eesti NSV põhimoreenide peenese termilise analüüsi tulemustest. , 2, 40-42.

Raukas, A., 1994: Liustikud - mägede õnn ja õnnetus. Eesti Loodus, 12, 366-368.

Raukas, A., Gaigalas, A., 2008: Pleistocene glacial deposits along the eastern periphery of the Scandinavian ice sheets - an overview. Boreas, 22, 3, 214-222. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1993.tb00181.x

Sepp, U., 1969: Vormsil matkates. Eesti Loodus, 5, 311-313.

Kadastik, E., Kalm, V., 1998: Lithostratigraphy of Late Weichselian tills on the West Estonian Islands. Bulletin of the Geological Society of Finland, 70, 1-2, 5-17. https://doi.org/https://doi.org/10.17741/bgsf/70.1-2.001

Kalm, V., Kadastik, E., 2001: Waterlain glacial diamiction along the Palivere ice-marginal zone on the West Estonian Archipelago, eastern Baltic Sea. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 2, 114-127.

Juozapavičius, G., Kalm, V., Jurgaitis, A., 1986: Specific features of the mineralogic-petrographical composition in the Quaternary deposits on the Baltic carbonaceous bedrock plains. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 68-75.

Johannes, E., Jõgar, P., Kildjer, P., 1982: The distribution of agricultural pollution ingredients in Estonian moraine soils. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 1, 33-35.

Serebryanny, L., Katz, S., Skobeyeva, E., Raukas, A., 1981: On the paleobotanical reference of the interglacial deposits from Karuküla section. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 3, 118-124.

Lutt, J., 1980: On the lithology of varved clay and till in the Väinameri region. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 2, 63-72.

Liivrand, E., 1979: Bedding of interglacial deposits at Karuküla. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 3, 112-118.

Liivrand, E., 1977: The bedding of Miculian interglacial deposits in South-East Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 4, 289-303.

Liivrand, E., Saarse, L., 1976: Geological and palynological investigation of Upper Pleistocene intermorainic deposits at Peedu. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 4, 334-342.

Rõuk, A.-M., 1974: On the till structures in the drumlins of Central Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 2, 149-160.

Raukas, A., 1973: The genesis of Estonian tills. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 1, 65-71.

Raukas, A., 1963: The lithology of Soviet-Estonian moraines of a different age. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 3-21.

Pärna, K., 1961: Moreenialustest liivadest Tartus ja Tartu ümbruses. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 223-232.

Raukas, A., 1961: Mineraloogilise meetodi kasutamise võimalustest moreenide uurimisel Eestis. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 55-67.

Orviku, K., 1958: Litologische Untersuchungen der in Estland vorkommenden moränen der letzten Veeisung mit quantitativen Methoden. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, III, 213-252.

Raukas, A., 1963: Distribution of indicator boulders in the moraine of the last continental glaciation in the Estonian S. S. R. [Распространение руководящих валунов в моренах последнего оледенения Эстонской ССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 12, 2, 198-211.

Eltermann, G. J., Raukas, A. V., 1963: Some examples of comparison by lithological methods of macroscopically similar moraines of different age [Некоторые примеры сопоставления макроскопически сходных разновозрастных морен на основе их литологического изучения]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 23-37.

Pelekis, L., Pelekis, Z., Taure, I., Kirret, O., Rajavee, E., 1985: Instrumental neutron activation analysis of alum shale from the Maardu deposit [Инструментальный нейтронно-активационный анализ диктионемового сланца Маардуского месторождения]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 343, 4, 161-163.

Baturin, G. N., Ilyin, A. V., 2013: Comparative geochemistry of shell phosphorites and dictyonema shales of the Baltic. Geochemistry International, 51, 1, 23-32. https://doi.org/10.1134/S0016702913010023

Tammekann, A., 1931: Otepää kõrgustik Lõuna-Eesti maastikuna. Loodusevaatleja, II, 5, 130-137.

Luha, A., 1931: Geoloogiline rännak Otepääl. Loodusevaatleja, II, 5, 139-145.

Laasi, A., 1937: Põhja-Pärnumaa otsmoreenist. Eesti Loodus, V, 2, 67-71.

Öpik, A., 1941: Löss Eestis. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 64, 66-67.

Doss, B., 1893: Über die Entstehung der diluvialen Hügellandschaft der Ostseeprovinzen. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 36, 49-50.

Schmidt, Fr., 1873: O proishoždenii ozov [O происхождении озов]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 5, LXXXII.

Schmidt, C., 1867: Der Richk in Pörrafer vom geologisch-chemischen Standpunkte. Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbfleiss und handel, 21, 321-330.

Grewingk, C., 1884: Über die Verbreitung baltischer altquartärer Geschiebe und klastischer Gebilde. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 6, 3, 515-528.

Schmidt, Fr., 1894: O rezul'tatah geologičeskih èkskursij letom 1893 g. v Èstlândskoj gubernii i na ostrove Èzele. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 12, 2, 59-63.

Schmidt, Fr., 1886: O postanovke voprosa ob ozah [Oпостановке вопроса об озах]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 17, 1, 1-2.

Schmidt, Fr., 1885: Nachträgliche Mitteilungen über die Glacial- und Postglacialbildungen in Ehstland. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 37, 2, 539-542.

Schmidt, Fr., 1885: Predvaritel'nyj otčet o geol. issledovaniâh, proizvedennyh letom 1884 g. po poručeniû Geologičeskogo komiteta [Предварительный отчет о геол. исследованиях, произведенных летом 1884 г. по поручению Геологического комитета]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 3, 9-10, 289-296.

Schmidt, Fr., 1884: Predvaritel'nyj otčet ob issledovaniâh, proizvedennyh letom 1883 goda po poručeniû Geologičeskogo komiteta [Предварительный отчет об исследованиях, произведенных летом 1882 года по поручению Геологического комитета]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 3, 1, 21-36.

Levendal, T., Lehnert, O., Sopher, D., Erlström, M., Juhlin, C., 2019: Ordovician carbonate mud mounds of the Baltoscandian Basin in time and space – A geophysical approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 535, 109345. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109345

Helmersen, G. P., 1869: Studien über die Wanderblöcke und die diluvialgebilde Russlands. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 14, 7, 1-137.

Aaloe, Ago, 1956: Reef facies in the Jaagarahu Stage, Silurian of Estonia [Рифовая фация в яагарахуском горизонте силура Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, I, 89-94.

Vinn, O., Toom, U., Ernst, A., 2018: Intergrowth of Orbignyella germana Bassler, 1911 (Bryozoa) and Lambelasma carinatum Weyer, 1993 (Rugosa) in the pelmatozoan-bryozoan-receptaculitid reefs from the Late Ordovician of Estonia. Palaeontologia Electronica, 21.1.4A, 1-7. https://doi.org/10.26879/818

Pirrus, E., Raukas, A., 1963: Lithological and mineralogical characteristics of the fine fractions of varved clays and moraines of Estonia [Сравнительная литолого-минералогическая характеристика мелких фракций морен и ленточных глин Эстонской ССР]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XII, 39-65.

Kröger, B., Aubrechtová, M., 2018: Cephalopods from reef limestone of the Vasalemma Formation, northern Estonia (latest Sandbian, Upper Ordovician) and the establishment of a local warm-water fauna. Journal of Systematic Palaeontology, 16, 10, 799-839. https://doi.org/10.1080/14772019.2017.1347212

Tuuling, I., 2017: Korallrifid Eesti maastikus: mälestus ekvatoriaalsest kliimast. Eesti Loodus, 5, 60-66.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., 2017: Ordovician reef and mound evolution: the Baltoscandian picture. Geological Magazine, 154, 4, 683-706. https://doi.org/10.1017/S0016756816000303

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., 1968: The role of the reef facies in the formation of the Ordovician and Silurian fauna of stromatoporoids and tabulates of Estonia [Роль рифовой фации в формировании фауны строматопороидей и табулят ордовика и силура Эстонии]. , 79-83.

Loog, A., Petersell, V., 1986: Geochemical indicators of terrigenous sediments forming the Tremadoc in Estonia [Геохимические показатели образования терригенных пород тремадока Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 20-26.

Öpik, A., 1936: Risti-Palivere otsmoreenist, ning ühest Läänemaa geoloogilisest probleemist. Eesti Loodus, IV, 2, 53-54.

Orviku, Karl, 1934: Kuusiku otsmoreen. Eesti Loodus, II, 4, 73-75.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., Männik, P., Joachimski, M., 2014: The early Katian (Late Ordovician) reefs near Saku, northern Estonia and the age of the Saku Member, Vasalemma Formation. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 4, 271-276. https://doi.org/10.3176/earth.2014.30

Kiipli, T., Radzievičius, S., Kallaste, T., Kiipli, E., Siir, S., Soesoo, A., Voolma, M., 2012: The Geniai Tuff in the southern East Baltic area - a new correlation tool near the Aeronian/Telychian stage boundary, Llandovery, Silurian. Bulletin of Geosciences, 87, 4, 695-704. https://doi.org/10.3140/bull.geosci.1313

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., 2014: Age, facies, and geometry of the Sandbian/Katian (Upper Ordovician) pelmatozoan-bryozoan-receptaculitid reefs of the Vasalemma Formation, northern Estonia. Facies, 60, 4, 963-986. https://doi.org/10.1007/s10347-014-0410-8

Klaamann, E., 1962: Paadla lademe riffmoodustistest. Eesti Loodus, 1, 38-41.

Aaloe, Ago, 1958: Jaagarahu lademe pangad. Eesti Loodus, 1, 14-18.

Mahaney, W. C., Kalm, V., 2008: Comparative scanning electron microscopy study of oriented till blocks, glacial grains and Devonian sands in Estonia and Latvia. Boreas, 29, 1, 35-51. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2000.tb01199.x

Blake, D. B., Rozhnov, S., 2007: Aspects of life mode among Ordovician asteroids: Implications of new specimen from Baltica. Acta Palaeontologica Polonica, 52, 3, 519-533.

Kröger, B., Hints, L., 2014: Vasalemma paas. Eesti ala vanim rifflubjakivi Hilis-Ordoviitsiumi troopikast. Horisont, 4, 12-13.

Orviku, Karl, 1939: Rõngu interglatsiaal - esimene interglatsiaalse vanusega organogeensete setete leid Eestist. Eesti Loodus, VII, 1, 1-21.

Aaloe, Ago, 1956: The reef facies in Jaagarahu Stage of the Silurian of Estonian [Рифовая фация в яагарахуском горизонте силура Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, I, 89-94.

Allikmaa, A., 1985: Moreeni nihketugevus [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-55.

Helm, A., 1984: Kiilvaiade rõhtkandevõime Kagu-Eesti moreenides [Diplomitöö. Juhendaja: J. Kärk]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Möldre, E., 1983: Kiilvaiade kasutamisest Kagu-Eesti moreenides [Diplomitöö. Juhendaja: J. Kärk]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-69.

Eller, E., 1982: Vesi moreeni geotehniliste omaduste kujundajana [Diplomitöö. Juhendaja: A. Niin]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu.

Aruväli, J., 1982: Nõrkade savipinnaste omaduste määramine surupenetratsiooniga [Diplomitöö. Juhendaja: R. Arbeiter]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-89.

Kaljo, D., Einasto, R., 2007: Silurian coral-stromatoporoid-bryozoan-algal bioherms and brachiopod biostromes, Estonia. In: Vennin, E., Aretz, M., Boulvain, F. & Munnecke, A. (ed.). Facies from Palaeozoic reefs and bioaccumulations. Memoires du Museum national d’Histoire naturelle, 195, Paris, p. 133-135.

Tamm, A., 1980: Moreeni mehhaaniliste omaduste sõltuvus jämepurru- ja niiskussisaldusest. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu.

Rõõm, A., 1980: Moreenide muutlikkus Eestis [Diplomitöö. Juhendaja: J. Vares]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-51.

Lode, E., 1979: Erineva suurusega koonuste kasutamine surupenetreerimisel, Tartu, p. 1-25.

Murumaa, J., 1978: Vaia kandevõime leidmine staatilise penetratsiooni abil, Tartu, p. 1-64.

Tammemäe, O., 1977: Staatilise penetratsiooni osa geotehnilistes uurimistes, Tartu, p. 1-78.

Parbo, A., 1975: Liiva ja moreeni kandevõimest deformatsioonide järgi, Tartu, p. 1-73.

Killar, K., 1972: Moreeni plastsus, Tartu, p. 1-100.

Tumm, A., 1971: Moreeni nihketugevus, Tartu, p. 1-78.

Kildjer, P., 1969: Staatiline penetreerimine, Tartu, p. 1-106.

Jalakas, A., 1959: Kirde-Eesti moreenide geoloogiast, Tartu, p. 1-44.

Petersell, V., 1957: Moreenidest Eesti NSV kagurajoonides, Tartu, p. 1-94.

Elvre, I., 1957: Eesti NSV moreenide kivimilisest kvantitatiivsest analüüsist, Tartu, p. 1-85.

Vares, H., 1956: Edela-Eesti põhimoreenide litoloogiast, Tartu, p. 1-50.

Aaloe, Ago, 1952: Jaagarahu lademe dolomiitse faatsiese riffmoodustistest, p. 1-59.

Karukäpp, R., Kont, A., 1977: Lõuna-Eesti väikekünkliku pinnamoe geomorfoloogilisest analüüsist [О геоморфологическом анализе мелкохолмистого рельефа Южной Эстонии]. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1975-76, Tallinn, p. 23-35.

Liivrand, E., 1986: Kyrvekûla - mestoroždenie lihvinskih mežlednikovyh otloženij [Кырвекюла - месторождение лихвинских межледниковых отложений]. In: Tavast, E. (koost) (ed.). Putevoditel' geologičeskoj èkskursii geologov-četvertičnikov Pribaltiki i smežnyh territorij severo-zapada SSSR. Èstonskaâ SSR, 21-25 iûlâ 1986 g., p. 5-6.

Tammemäe, O., 1980: Lõuna-Eesti moreenpinnaste omaduste sesoonne muutlikkus. VII Eesti geotehnika konverents. Teesid, Tallinn, p. 29-29.

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., Einasto, R. E., 1985: Rifovaâ faciâ v silurijskom bassejne Baltiki [Рифовая фация в силурийском бассейне Балтики]. Tezisy dokladov Vsesoûznogo soveŝaniâ Geologiâ rifov i neftegazonosnost', Karši, p. 74-75.

Martin, L., Nugis, S., Saarelaid, H., 1970: Moreeni nihketugevus. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 29-29.

Noormägi, E., 1962: Uutest meetoditest ehitusgeoloogilistel välitöödel. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 128-133.

Klaamann, E., Einasto, R., 1981: Coral reefs in the Baltic Silurian (Types, facies relations). Proceedings of project Ecostratigraphy. Plenary Meeting, Gotland, 1981. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 25, Uppsala, p. 18-19.

Raukas, A., 1995: Properties, origin and stratigraphy of Estonian tills. In: Ehlers, J., Kozarski, S., Gibbard, P. (ed.). Glacial deposits in north-east Europe. Balkema, Rotterdam, Brookfield, p. 93-101.

Kildjer, P., 1976: Pinnase omaduste määramine staatilise penetreerimisega, p. 54-58.

Martin, L., Tumm, A., 1976: Moreeni nihketugevus. Valgus, Tallinn, p. 7-10.

Martin, L., 1967: Moreenide kokkusurutavusest välikatsetel. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II, Tallinn, p. 35-40.

Martin, L., 1967: Eesti moreenide tihedusest. Ehitusgeoloogia kogumik, II, II, Tallinn, p. 30-34.

Raukas, A., 1999: Correlation of different till beds in South Estonia. In: Kirsimäe, K., Ainsaar, L. (ed.). Field Symposium on Pleistocene Stratigraphy and Glacial Chronology: Southern Estonia, 18.-23.05.1999. Abstract Volume. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 9-11.

Bondarenko, O. B., 1987: Geliolitoidei [Гелиолитоидеи]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Rify i rifoobrazuûŝie korally, 58. Nauka, Moskva, p. 100-130.

Eltermann, G., Raukas, A., 2002: Pinnakate. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 36-41.

Tuuling, I., Flodén, T., 2009: Silurian reefs offshore Saaremaa. BSSC 2009 Abstract Book: 7th Baltic Sea Science Congress 2009; Tallinn, Estonia; August 17-21, 2009. Infotrükk OÜ, Tallinn, p. 129-129.

Flodén, T., Bjerkéus, M., Eriksson, M., Tuuling, I., 1997: Distribution of reefs and reef associated structures in the sedimentary bedrock of the Baltic Basin. The fifth marine geological conference The Baltic, October 6-11, 1997, Vilnius, Lithuania, Vilnius, p. 26-26.

Kaasik, J., Kirsimäe, K., Kalm, V., 1999: Late Weichselian tills in Tamme outcrop. In: Kirsimäe, K., Ainsaar, L. (ed.). Field Symposium on Pleistocene Stratigraphy and Glacial Chronology: Southern Estonia 1999. Excursion Guide. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 48-50.

Mahaney, W. C., Kalm, V., 1999: Micromorphic analysis of oriented till blocks, glacial grains and Devonian sands in Estonia and Latvia. In: KIrsimäe, K., Ainsaar, L. (ed.). Field symposium on Pleistocene stratigraphy and glacial chronology; Southern Estonia; 18.-23.05.1999. Tartu University, Tartu, p. 19-19.

Rattas, M., Kalm, V., 1997: Till's distribution and role in formation of drumlins in Saadjärve Drumlin Field, East-Central Estonia. In: Satkunas, J. (ed.). The Late Pleistocene in Eastern Europe : stratigraphy, palaeoenvironment, and climate : abstract volume and excursion guide of the INQUA-SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania, Vilnius, p. 49-49.

Kadastik, E., Kalm, V., 1997: Lithology and stratigraphy of Weichselian tills in the Lahemaa National Park area, Northern Estonia. In: Satkunas, J. (ed.). The Late Pleistocene in Eastern Europe : stratigraphy, palaeoenvironment, and climate : abstract volume and excursion guide of the INQUA-SEQS Symposium, September 14-19, 1997, Lithuania, Vilnius, p. 28-28.

Marandi, A., Miidel, A., 1998: Pinnakate. Pinnamood. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 25-30.

Raukas, A., Kajak, K., 1997: Ice ages. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 256-262.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Pinnakatte paksus. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 29-32.

Raukas, A., 2008: Peipsi nõo pinnakatte koostisest ja setete vanusest. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 33-41.

Serebryanny, L., Katz, S., Skobeyeva, E., 1981: Contribution to the paleobotany of interglacial deposits at Karuküla (South-Western Estonia). In: Gorbunov, G. I. (ed.). Glacial deposits and glacial history in eastern Fennoskandiae, Apatity, p. 71-79.

Orviku, K., 1961: O litologii moren Èstonii [О литологии морен Эстонии]. Materialy Vsesoûznogo soveŝaniâ po izučeniû četvertičnogo perioda, 2, Moskva, p. 73-77.

Raukas, A., 1969: The classification formation and lithological composition of the glacial deposits in Estonia. VIII Congres INQUA Paris 1969. Résumés des Communications, Paris, p. 291-291.

Reintam, L., Raukas, A., 1966: On the mineralogical composition of some Estonian sod-podzolic soils [О минералогическом составе некоторых дерново-подзолистых почв Эстонии]. Sbornik naučnyh trudov Èstonskoj Sel'skohozâjstvennoj Akademii. Trudy po počvovedeniû i agrohimii, 49, Tartu, p. 65-79.

Raukas, A., 1965: Primenenie litologičeskogo metoda issledovaniâ dlâ vyâsneniâ voprosov stratigrafii i paleogeografii četvertičnogo perioda [Применение литологического метода исследования для выяснения вопросов стратиграфии и палеогеографии четвертичного периода]. Osnovnye problemy izučeniâ četvertičnogo perioda. Nauka, Moskva, p. 470-477.

Raukas, A., 1961: Litologiâ i mineralogiâ osnovnyh moren Èstonskoj SSR [Литология и минералогия основных морен Эстонской ССР]. kandidaaditöö autoreferaat, Tallinn, p. 1-26.

Raukas, A., 1961: Märkmeid Eesti pleistotseeni stratigraafia ja paleogeograafia kohta moreenide uurimise alusel. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 54-56.

Lõokene, E., 1961: Sakala kõrgustiku põhja- ja keskosas levinud morenide geoloogia. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 1960, 53. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 55-76.

Hang, E., 1960: Pühajärv. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 65-69.

Nugis, S., Martin, L., Saarelaid, H., 1967: Lõimise mõjust moreeni füüsikalistele omadustele. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 23-23.

Martin, L., 1967: Moreenide kokkusurutavusest välikatsetel. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 4-4.

Kaasik, J., Kirsimäe, K., Kalm, V., 2008: Hilis-Järva moreenid Tamme paljandis. In: Põldvere, Anne (ed.). Eesti Geoloogia Seltsi suvepäevad 04.-06. juuli 2008. Matk Tamme paljandisse.

Hang, T., 1994: Marginal formations of the Palivere zone. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 61-68.

Raukas, A., 2003: Stop 7. Kuusalu push moraine. In: Raukas, A., Kukk, H. (ed.). International symposium on human impact and geological heritage. Excursion guide and abstracts. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 24-25.

Einasto, R. E., Kotyk, V. A., Juškevich, V. I., 1980: Formacionnaâ zonal'nost' v silurijskih kraevyh bassejnah zapada Russkoj platformy [Формационная зональность в силурийских краевых бассейнах запада Русской платформы]. In: Vassoyevich, N. B. (ed.). Tipy osadočnyh formacij neftegazonosnyh bassejnov. Nauka, Moskva, p. 228-242.

Kajak, K., 1969: Opyt izučeniâ raznovozrastnyh moren pri provedenii geologičeskoj sëmki v Èstonii [Опыт изучения разновозрастных морен при проведении геологической съёмки в Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Tezisy dokladov mežvedomstvennogo soveŝaniâ po metodike izučeniâ terrigennyh otloženij četvertičnogo vozrasta. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 10-11.

Rõuk, A.-M. R., 1980: Till structures in Estonian drumlins. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 127-127.

Liivrand, E., 1980: The usage of redeposited pollen and spores in the tills for solving stratigraphic and paleogeographic problems of Pleistocene. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 81-83.

Kajak, K., Saarse, L., Raukas, A., Utsal, K., Kalm, V., 1990: O veŝestvennom sostave raznocvetnyh moren Ûžnoj Èstonii [О вещественном составе разноцветных морен Южной Эстонии]. In: Miidel, A. M., Molodkov, A. N. (ed.). Četvertičnyj period: metody issledovaniâ, stratigrafiâ i èkologiâ. VII Vsesoûznoe soveŝanie. Tezisy. Tom II, Tallinn, p. 58-60.

Raukas, A., 1978: On the use of some lithological indices for correlation of heterochronous morainic horizons on the example of South Estonia [Об использовагии некоторых литологических показателей для корреляции разновозрастных моренных горизонтов на примере Южной Эстонии]. In: Shantser, E. V., Lavrushin, Yu. A. (ed.). Material composition of ground moraines. NSVL Teaduste Akadeemia, Moskva, p. 39-50.

Pirrus, E. A., Raukas, A. V., 1963: O mineral'nom sostave melkih frakcij lentočnyh glin i moren Èstonskoj SSR [О минеральном составе мелких фракций ленточных глин и морен Эстонской ССР]. IV plenum Komissii po izučeniû glin, Moskva, p. 77-80.

Martin, L., 1970: Moreenpinnaste karbonaatsus. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV, Tallinn, p. 30-30.

Nugis, S., 1962: Lõuna-Eesti moreenide geotehnilistest omadustest. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 87-97.

Martin, L., 1977: Moreeni ehitusgeoloogilistest omadustest erinevates pinnavormides. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, IV, IV. Valgus, Tallinn, p. 15-20.

Martin, L., Saarelaid, H., 1967: Kruusafraktsiooni sisalduse mõjust moreeni niiskusele ja konsistentsinäitajale. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 26-29.

Karukäpp, R., Kont, A., 1977: Lõuna-Eesti väikekünkliku pinnamoe geomorfoloogilisest analüüsist. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1975/76. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 23-35.

Viiding, H., 1965: Valguta erivanuseliste moreenide litoloogilis-mineraloogilise analüüsi tulemusi. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 57. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 5-13.

Raukas, A., 1963: Eesti moreenide karbonaatsusest. In: Kumari, E. (ed.). Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 1962, 55. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 5-17.

Tammemäe, O., 1991: Lõuna-Eesti moreenpinnase geotehniliste omaduste sesoonsest muutlikkusest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 92-94.

Tammemäe, O., Lemberg, U., 1991: Lõuna-Eesti moreenpinnase geotehniliste omaduste sõltuvus veesisaldusest ja väetiselisanditest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 90-92.

Tuuling, I., 2014: Palaeozoic reefs below the central Baltic Sea. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 96-96.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., 2014: Age, facies, and geometry of the Katian (Upper Ordovician) pelmatozoan-bryozoan-receptaculite reefs of the Vasalemma Formatio, northern Estonia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 53-53.

Liivrand, E., 1999: Weichelian periglacial deposits and till beds in Estonia and correlations in the Baltic area. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. (ed.). The Fourth Baltic stratigraphical conference, Riga, p. 50-51.

Raukas, A., 1996: Vääna-Jõesuu intermorainic deposits. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 143-144.

Rattas, M., Kalm, V., 1996: Litostratigraphy of glacial tills in Saadjärve drumlin field area. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 54-55.

Liivrand, E., 1996: Submorainic periglacial deposits of Estonia. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 36-37.

Raukas, A., Reintam, L., 1965: The mechanical composition and some physico-chemical properties of the ground moraines of the last continental glaciation on Estonian territory. In: Orviku, K. (ed.). Lithology and stratigraphy of the Quaternary sediments of Estonia, Tallinn, p. 31-44.

Orviku, K., Pirrus, R., 1965: Intermorainic organogenic deposits of Karuküla (Estonian S.S.R.). In: Orviku, K. (ed.). Lithology and stratigraphy of the Quaternary sediments of Estonia, Tallinn, p. 3-21.

Tammekann, 1938, 1938: Die Endmoränen in Estland. Comptes rendus du Congrès International de Géographie Amsterdam 1938, II. E. J. Brill, Leiden, p. 251-255.

Helmersen, G. P., 1858: Razbor sočineniâ magistra Šmidta, pod zaglaviem: «Untersushungen über die silurische Formation von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. Dorpat» 1858. Dvadcat' sed'moe prisuždenie učreždennyh P. N. Demidovym nagrad 20 maâ 1858 g, St. Peterburg, p. 29-34.

Grewingk, C., 1873: Bericht über den Rächk von Waetz in Estland. In: Seidlitz, C. (ed.). Das General-Nivellement Estlands. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 3, p. 329-330.

Schmidt, Fr., 1869: Notiz über neuere Untersuchungen in Gebiete der Glacial- und Postglacialformation in Estland und Schweden. In: Helmersen, G. (ed.). Studien über die Wanderblöcke und die diluvialgebilde Russlands. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 14, p. 55-59.

Männil, R. M., Einasto, R. E., 1968: Distribution of Ordovician and Silurian reef formations in the Baltic Basin [Распространение рифогенных образований ордовика и силура в Балтийском бассейне]. Ancient reefs and methods of their study. Proceedings of the third paleoecological-lithological session. Inst. Geol. Geokhim. Ural. Fil. Akad. Nauk SSSR, Sverdlovsk, p. 72-78.

Klaamann, E. R., Nestor, H. E., 1965: The role of the reef facies in the formation of the fauna of stromatoporoids and tabulates in the Ordovician and Silurian of Estonia [Роль рифовой фации в формировании фауны строматопороидей и табулят в ордовике и силуре Эстонии]. Third paleoecological lithological session, Sverdlovsk, p. 16-16.

Männil, Ralf, Einasto, R., 1965: Reef formations of the Ordovician and Silurian of the Baltic basin and their connection with its paleogeography [Рифовые образования ордовика и силура Балтийского бассейна и их связь с его палеогеографией]. Third paleoecological lithological session, Sverdlovsk, p. 15-15.

Orviku, Karl, 1963: Über die Eisrandbildungen und die Lithologie der Moränen der letzten Vereisung in Estland. Report of the VIth International Congress on Quaternary, Warsaw 1961. Vol. III: Symposium on marginal glacial forms and deposits, 3, Lodz, p. 487-490.

Nestor, H., 1984: Autecology of stromatoporoids in Silurian cratonic seas. In: Bassett, M. D., Lawson, J. D. (ed.). Autecology of Silurian organisms. Special Papers in Palaeontology. The Palaeontological Assotciation, London, p. 265-280.

Nestor, H., 1995: Ordovician and Silurian reefs in the Baltic area. In: Lathuiliere, B., Geister, J. (ed.). Proceedings of the 2nd European Regional Meeting of the International Society for Reef Studies. Publications du Service géologique du Luxembourg, 29, Luxembourg, p. 39-47.

Põlma, L., Hints, L., 1984: Excursion 028. Stop 4:2. Vasalemma. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 55-57.

Rattas, M., 1997: Moreenide litoloogia ja stratigraafia Saadjärve voorestikus. Juhendaja: Volli Kalm. magistritöö. Tartu Ülikool, Geoloogia instituut, Tartu, p. 1-73.

Klaamann, E., Einasto, R., 1981: Coral reefs in the Baltic Silurian (structure, facies relations). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 35-41.

Kröger, B., Hints, L., Lehnert, O., Post, T., 2014: Stop A2: Vasalemma (Nordkalk) quarry. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 138-144.

Bekker, H., 1919: Otepää künklise moräänmaastiku geomorfoloogiline kirjeldus ja järvede tekkimine selles maastikus. Rahvaülikool, Tartu, p. 1-50.

Klaamann, E., Einasto, R., 1982: Coral reefs of Baltic Silurian (structure, facies relations). In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Ecostratigraphy of the East Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 35-41.

Aaloe Ago, Nestor, H., 1977: Biohermal facies in the Juuru Stage (Lower Llandoverian) in North-West Estonia [Биогермная фация в юуруском горизонте (нижний лландовери) в Северо-Западной Эстонии]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 71-88.

Tamm, T., 1985: Vaia kandevõime moreenpinnases [Diplomitöö. Juhendaja: M. Mets]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-61.

Tamm, I., 1980: Välikatsed moreenil [Diplomitöö. Juhendaja: J. Vares]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-34.

Kaasik, J., 1999: Võrtsjärve alamkihistu moreeni litoloogia Tamme paljandi näitel [Diplomitöö. Juhendajad: V. Kalm, K. Kirsimäe]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-48.

Enel, M., 1996: Moreeni lõimise ja mineraalse koostise pindalaline varieeruvus Võhma piirkonnas [Lõputöö. Juhendaja: K. Kirsimäe]. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-44.