Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (25)

Vircava, I., Somelar, P., Liivamägi, S., Kirs, J., Kirsimäe, K., 2015: Origin and paleoenvironmental interpretation of aluminum phosphate–sulfate minerals in a Neoproterozoic Baltic paleosol. Sedimentary Geology, 319, 114-123. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2015.02.003

Liivamägi, S., Somelar, P., Vircava, I., Mahaney, W. C., Kirs, J., Kirsimäe, K., 2015: Petrology, mineralogy and geochemical climofunctions of the Neoproterozoic Baltic paleosol. Precambrian Research, 256, 170-188. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2014.11.008

Liivamägi, S., Somelar, P., Mahaney, W. C., Kirs, J., Vircava, I., Kirsimäe, K., 2014: Late Neoproterozoic Baltic paleosol: Intense weathering at high latitude?. Geology, 42, 4, 323-326. https://doi.org/10.1130/G35209.1

Soesoo, A., Košler, J., Kuldkepp, R., 2006: Age and geochemical constraints for partial melting of granulites in Estonia. Mineralogy and Petrology, 86, 3-4, 277-300. https://doi.org/10.1007/s00710-005-0110-8

Pipping, F., Puura, V., 1996: Impact craters in the surroundings of the Gulf of Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 127-133.

Koistinen, T., Klein, V., Koppelmaa, H., Korsman, K., Lahtinen, R., Nironen, M., Puura, V., Saltykova, T. Tikhomirov, S., Yanovskiy, A., 1996: Paleoproterozoic Svecofennian orogenic belt in the surroundings of the Gulf of Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 21-57.

Kirs, J., Puura, V., Soesoo, A., Klein, V., Konsa, M., Koppelmaa, H., Niin, M., Urtson, K., 2009: The crystalline basement of Estonia: rock complexes of the Palaeoproterozoic Orosirian and Statherian and Mesoproterozoic Calymmian periods, and regional correlations. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 219-228. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.01

Soesoo, A., 1991: On the petrochemistry of Precambrian quartz-feldspar gneisses (leptites) of Estonia and Suursaari (Gogland), RSSFR. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 4, 129-140.

Klein, V., Konsa, M., 1986: Distribution of accessorial minerals in the North-Estonian Lower Proterozoic metamorphic complexes. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 47-52.

Somelar, P., Kirsimäe, K., Liivamägi, S., Vircava, I., Kirs, J., 2016: Neoproterozoic weathering crust of Baltic Basin. In: Staboulis, S., Karvonen, T., Kujanpää, A. (ed.). Abstracts of The 32nd Nordic Geological Winter Meeting 13th-15th January 2016, Helsinki, Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Vo, p. 100-100.

Vircava, I., Somelar, P., Liivamägi, S., Kirs, J., Kirsimäe, K., 2016: Aluminum phosphate — sulfate minerals as indicator of Neoproterozoic Baltic paleosol paleoenvironment. In: Staboulis, S., Karvonen, T., Kujanpää, A. (ed.). Abstracts of The 32nd Nordic Geological Winter Meeting 13th-15th January 2016, Helsinki, Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Vo, p. 98-98.

Liivamägi, S., Kirsimäe, K., Somelar, P., Kirs, J., Vircava, I., 2014: Neoproterozoic Baltic paleosol – clay mineralogy and paleoclimatic interpretation. 7th Mid-European Clay Conference, 16-19 September, 2014, Dresden, Germany. Programme and Abstract book, Dresden, p. 148-148.

Liivamägi, S., Kirsimäe, K., Somelar, P., Kirs, J., 2013: Neoproterozoic lateritic paleosol from Baltic Basin: weathering sequence and paleoclimatic interpretation. XV International Clay Conference, Rio de Janeiro, Brazil, 7-11 July 2013.

Puura, V., Aliavdin, F., Amantov, A., Efimov, M., Korsakova, M., Malkov, B., 1991: Archean and Proterozoic [Архей и протерозой]. Geology and geomorphology of the Baltic Sea / Explanatory note of the geological maps, scale 1:500,000. Nedra, Leningrad, p. 67-85.

Puura, V., 1986: Arhej i nižnij proterozoj. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 40-41.

Huhma, H., Puura, V., Klein, V., Mänttäri, I., 1990: Nd-isotopic evidence for Early Proterozoic crust in Southern Estonia. Abstracts of the Second Symposium on the Baltic Shield, Lund, Sweden, June 5-7, 1990, p. 45-45.

Niin, M., 1976: K stratigrafii hoglandskoj serii srednego proterozoâ Severnoj Pribaltiki [К стратиграфии хогландской серии среднего протерозоя Северной Прибалтики]. Materialy po stratigrafii Pribaltiki (k Mežvedomstvennomu stratigrafičeskomu soveŝaniû, Vil'nûs, maj 1976 g.), Vilnius, p. 15-17.

Puura, V., Klein, V., 1997: Formation of the Earth's crust. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 181-183.

Puura, V., Kirs, J., Flodén, T., Haapala, I., Huma, H., Niin, M., Rämö, O. T., 1996: The Baltic rapakivi granite complexes and the age structure of the Fennoscandian rapakivi granite province. In: Kohonen, T., Lindberg, B. (ed.). The 22nd Nordic Geological Winter meeting. Turun Yliopisto, Turku, p. 162-162.

Puura, V. A., Birkis, A. P., Motuza, G. V., Brangulis, A. P., Kala, E. A., 1982: Stratigrafiâ. Arhejskaâ i proterozojskaâ gruppy [Стратиграфия. Архейская и протерозойская группы]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 10-34.

Suuroja, K., Põldvere, Anne, Mens, K., Niin, M., Aaloe, A., 2008: Core description and terminology. In: Põldvere, A. (ed.). Männamaa (F-367) drill core. Estonian Geological Sections, 9. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 5-6.

Viiding, H., 1995: Aluskord, selle ehitus ja liigestus. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 43-46.

Puura, V., Kirs, J., Klein, V., Konsa, M., Koppelmaa, H., Niin, M., Soesoo, A., Urtson, K., 2008: The crystalline basement of Estonia: rock complexes of the Paleoproterozoic Orosirian and Statherian and Mesoproterozoic Calymmian Periods, and regional correlations. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 55-55.

Scupin, H., 1928: Algonikum, Paläozoikum und Mesozoikum. In: Wilser, J. (ed.). Ostbaltikum (I. Teil). Die Kriesschauplätze 1914-1918 geologisch dargestellt. Heft 9. Gebrüder Borntraeger, Berlin, p. 1-270.

Liivamägi, S., 2015: Neoproterozoic Baltic paleosol: geology and paleoenvironmental interpretation. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 38. University of Tartu Press, Tartu, p. 1-94.