Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (874)

Leitud 874 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Kink, H., 2000: Matkarajad [Учебные тропы], p. 23-27.

Kink, H., 2000: Pakri maastikukaitseala, p. 22-23.

Kink, H., Kaljumäe, H., 2000: Ilm, vesi ja sood, p. 17-19.

Pirrus, E., 2000: Rändrahnud, p. 16-17.

Miidel, A., 2000: Pinnavormid, p. 11-15.

Kink, H. (koost), 2000: Loodusmälestised 5. Harjumaa: Paldiski, Pakri poolsaar ja saared. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-32.

Martin, L., Nugis, S., Saarelaid, H., 1970: Moreeni nihketugevus. IV Eesti ehitusgeoloogia konverents 17.-19.06.1970. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 29-29.

Saarse, L., 1996: The Early Holocene Baltic Sea history in the vicinity of Tallinn (Estonia). In: Kohonen, T., Lindberg, B. (ed.). The 22nd Nordic Geological Winter Meeting, 8–11 January 1996, Turku, Finland. Abstracts, Turku, p. 68-68.

Einasto, R., 1996: The stratigraphic scheme of the Estonian Ordovician and Silurian against the background of the cyclic evolution. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 23-23.

Kaljumäe, H., Puurmann, E., Ratas, U., Kink, H., Metslang, T., Saarse, L., Tavast, E., 1996: Matsalu Looduskaitseala (Lääne-Eesti madalik). In: Raukas, A., Kaasik, T. (ed.). Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 8-39.

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., 2003: The age of the Kaali Meteorite and the effect of the impact on the environment: evidence from Piila Bog, Island of Saaremaa, Estonia. Biological Processes Associated With Impact Events. Abstracts and Workshop Schedule, King's College, University of Cambridge, UK, March 29 - April 1, 2003, Cambridge, p. 58-59.

Nirgi, T., Rosentau, A., Ots, M., Vahur, S., Kriiska, A., 2017: Buried amber finds in the coastal deposits of Saaremaa Island, eastern Baltic Sea - their sedimentary environment and possible use by Bronze Age islanders. Boreas, 46, 4, 725-736. https://doi.org/10.1111/bor.12236

Vinn, O., Ernst, A., Wilson, M. A., Toom, U., 2020: Symbiosis of cornulitids with the cystoporate bryozoan Fistulipora in the Pridoli of Saaremaa, Estonia. Lethaia, . https://doi.org/10.1111/let.12385

Łach, J., 2017: Geotouristic attractions of the Saaremaa Island according to the opinions of tourists. Geoturism, 1-2 (48-49, 3-16. https://doi.org/10.7494/geotour.2017.48-49.1

Wills, L. J., 1963: Cyprilepas holmi Wills 1962, a pedunculate cirripede from the Upper Silurian of Oesel, Esthonia. Palaeontology, 6, 1, 161-165.

Hang, T., Karukäpp, R., 2009: Stop 3: Otepää Upland - an insular-like upland with hummocky topography. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 65-69.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., Niinemets, E., 2007: Buried organic sediments in Estonia related to the Ancylus Lake and Litorina Sea. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 87-92.

Saarse, L., 1990: The structural and textural peculiarities of Estonian varved clays. In: Saarnisto, M., Putkonen, J. (ed.). Working Group on laminated sediments. Workshop at Lammi Biological Station, Finland; 4-6 June, 1990 : Programme and abstracts. Geol. survey Finland, Espoo, p. 24-24.

Meltsov, V., Poska, A., Saar, M., 2008: Pollen size inCarex: The effect of different chemical treatments and mounting media. Grana, 47, 3, 220-233. https://doi.org/10.1080/00173130802435970

Saarse, L., Niinemets, E., 2005: Lake sediments composition changes during the last 700 years. International Field Symposium on Quaternary Geology and Landforming Processes, Kola Peninsula, NW Russia, September 4-9, 2005, Apatity, p. 54-56.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2004: Shore displacement of local ice-dammed lakes in Estonia. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic. The Eighth Marine Geological Conference. September 23.-28. 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide. Institute of Geology, University of Tartu, Tartu, p. 58-58.

Raukas, A. V., 1983: K optimal'noj metodike izučeniâ ozernyh otloenij [К оптимальной методике изучения озерных отложений]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 160-162.

Raukas, A., Stankowski, W., 2011: On the age of the Kaali craters, Island of Saaremaa, Estonia. Baltica, 24, 1, 37-44.

Afanassieva, O., 1995: The structure of the exoskeleton of the Tremataspidoidei and its significance in the taxonomy of Osteostracans (Agnatha). Geobios, 28, 13-18. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(95)80079-4

Afanassieva, O. B., 2018: On the Modes of the Formation of the Exoskeleton in Early Jawless Vertebrates (Osteostraci, Agnatha). Doklady Biological Sciences, 478, 1, 5-7. https://doi.org/10.1134/S0012496618010015

Afanassieva, O. B., 2019: The Vertebrate Exoskeleton: Geometric Patterns of the Armor Relief Formation in Early Jawless Vertebrates (Agnatha, Vertebrata). Doklady Biological Sciences, 489, 1, 161-164. https://doi.org/10.1134/S0012496619060012

Kaasik, T., Luik, H., Miller, T., Punning, J.-M., Raukas, A., Saar, J., Tarand, A., Trass, H., Lahtmets, M., 1992: National Report of Estonia to UNCED 1992. United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro, Brazil. 3-14 June 1992. Ministry of the Environment of Republic of Estonia, Tallinn, p. 1-42.

Veski, S., Seppä, H., Ojala, A. Heinsalu, A., Alliksaar, T., Vassiljev, J., Saarse, L., 2003: Reconstruction of palaeoenvironment from annually laminated lake sediments of lake Rõuge Tõugjärv, SE Estonia. In: Sorvari, S., Salonen, V.-P., Korhola, A., Ojala, A (ed.). 9th International Paleolimnology Symposium, August 24-28, 2003 Espoo, Finland, Abstract volume. Yliopistopaino, Helsinki, p. 185-185.

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., Poska, A., Saarse, L, 2002: Kaali meteorite impact induced ecological catastrophe 800-400 BC, as revealed by pollen, XRD, LOI and 14C analyses of peat containing impact ejecta. Environmental Catastrophes and Recoveries in the Holocene. Brunel University, London, p. 85-86.

Viira, V., 2002: Conodonts of the Wenlock-Ludlow boundary beds on Saaremaa Island, SW Estonia. Eighth International Conodont Symposium held in Europe (ECOS VIII), Toulouse-Albi, June 22-25, 2002. Abstracts, 12, Toulouse, p. 106-106.

Eltermann, G., Raukas, A., 2002: Pinnakate. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 36-41.

Saarde, T., 1987: Pesok i pesčano-gravijnaâ smes' [Песок и песчано-гравийная смесь]. In: Puura, V. (ed.). Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area, p. 174-178.

Saarse, L., 1983: III vabariiklik füüsilise geograafia alane nõupidamine. Eesti Loodus, 3, 202-202.

Saarse, L., 1981: Liustikusetete uurimise meetodite alane nõupidamine. Eesti Loodus, 2, 123-123.

Veski, S., Heinsalu, A., Lang, V., Kestlane, Ü., Possnert, G., 2004: The age of the Kaali meteorite craters and the effect of the impact on the environment and man: evidence from inside the Kaali craters, island of Saaremaa, Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 13, 3, 197-206. https://doi.org/10.1007/s00334-004-0043-x

Moora, T. H., Raukas, A. V., 2012: New data on the structure and age of the Kaali meteorite craters (Island of Saaremaa, Estonia) [Новые данные о строении и возрасте Каалиских метеоритных кратеров (о- в Сааремaa, Эстония)]. Geomorfologija, 3, 93-103.

Tustit, A., 1975: Pireti kivi. Eesti Loodus, 3, 164-164.

Liiv, M., Alliksaar, T., Amon, L., Heinsalu, A., Reitalu, T., Saarse, L., Seppä, H., Stivrinš, N., Veski, S., 2012: Late-glacial environmental and climatic changes in the eastern Baltic area.. In: Henderson, A., Bennion, H., Mackay, A., Hughes, M., Patrick, S., Battarbee, R. (ed.). IPS2012 12th International Paleolimnology Symposium “advancing the science of palaeolimnology”, Glasgow, p. 66-66.

Saarse, L., Amon, L., 2010: Late Glacial palaeoenvironmental changes in North Estonia. In: Lorenz, S., Lampe, R. (ed.). 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group. Conference Proceedings. 13.-17. September 2010 in Greifswald, Greifswald, p. 153-154.

Saarse, L., 1978: Naložennye kamy Otepâskoj vozvyšennosti [Наложенные камы Отепяской возвышенности]. In: Raukas, A. (ed.). Stroenie i formirovanie kamov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 105-111.

Saarse, L., Heinsalu, A., Poska, A., 1997: Early Holocene shore displacement of the Baltic Sea east of Tallinn (N Estonia. Oceanographic Literature Review, 44, 11, 1268.

Afanassieva, O. B., 1986: Stroenie èkzoskeleta cefalaspid iz silura Èstonii [Строение экзоскелета цефаласпид из силура Эстонии]. Paleontologicheski Zhurnal, 2, 67-74.

Afanassieva, O. B., 1985: Osobennosti naružnogo skeleta tiestin (Agnatha) [Osobennosti naružnogo skeleta tiestin (Agnatha)]. Paleontologicheski Zhurnal, 4, 70-75.

Tuuling, I., Flodén, T., 2004: The submarine Silurian succession offshore Saaremaa, seismostratigraphy and geology. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic: The Eighth Marine Geological Conference. September 23.-28. 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide, Tartu, p. 56-56.

Tuuling, I., Tilk, K., Flodén, T., 2004: The submarine Silurian Klint offshore Saaremaa, Northern Baltic Sea. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic: The Eighth Marine Geological Conference. September 23.-28. 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide, Tartu, p. 55-55.

Tuuling, I., Flodén, T., 2007: The Ordovician-Silurian boundary beds between Saaremaa and Gotland, Baltic Sea, based on high resolution seismic data. Geological Quarterly, 51, 3, 217-229.

Tuuling, I., Flodén, T., 2009: Silurian reefs offshore Saaremaa. BSSC 2009 Abstract Book: 7th Baltic Sea Science Congress 2009; Tallinn, Estonia; August 17-21, 2009. Infotrükk OÜ, Tallinn, p. 129-129.

Tuuling, I., Flodén, T., 2009: Seismic subdivision of the Jaagarahu Stage (Silurian, Wenlock) between northern Saaremaa and northern Gotland. BSSC 2009 Abstract Book: 7th Baltic Sea Science Congress 2009; Tallinn, Estonia; August 17-21, 2009. Infotrükk OÜ, Tallinn, p. 197-197.

Tuuling, I., Flodén, T., 2009: The Llandovery–lowermost Wenlock sequence in the Baltic Sea between Saaremaa and Gotland; subdivision, thicknesses and correlation, based on marine seismic studies. Marine Geology, 267, 1-2, 55-70. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2009.09.004

Saarse, L., Heinsalu, A., Poska, A., Veski, S., Rajamäe, R., Hiie, S., Kihno, K., Martma, T., 1996: Early Holocene shore displacement of the Baltic Sea East of Tallinn (N Estonia)Early Holocene shore displacement of the Baltic Sea East of Tallinn (N Estonia). Baltica, .

Kont, A., Jaagus, J., Orviku, Kaarel, Palginõmm, V., Ratas, U., Rivis, R., Suursaar, Ü., Tõnisson, H., 2011: Natural development and human activities on Saaremaa Island (Estonia) in the context of climate change and intergrated coastal zone management. In: Schernewski, G., Hofstede, J., Neumann, T. (ed.). Global Change and Baltic Coastal Zones. Springer, p. 117-134.

Miettinen, A., Haila, H., Hyvärinen, H., Rinne, K., Eronen, M., 2005: Eemian crustal deformation in the eastern Baltic area in the light of the new sites at Peski, Russia and Põhja-Uhtju, Estonia. Quaternary International, 130, 1, 31-42. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2004.04.028

Vassiljev, J., Saarse, L., Grudzinska, I., Heinsalu, A., 2015: Relative sea level changes and development of the Hiiumaa Island during the Holocene. Geological Quarterly, 59, 3, 517-530.

Bassler, R. S., 1927: Bryozoa. In: Twenhofel, W. H. (ed.). Geology of Anticosti Island. Geological Survey of Canada Memoirs, 154, p. 143-168.

Loydell, D. K., Kaljo, D., Männik, P., 1998: Integrated biostratigraphy of the lower Silurian of the Ohesaare core, Saaremaa, Estonia. In: Gutierrez-Marco, J. C., Rabano, I. (ed.). Proceedings of the Sixth International Graptolite Conference & 1998 Field Meeting of the IUGS Subcommission on Silurian Stratigraphy, Madrid, p. 283-283.

Kaljo, D., Nestor, H., 1996: Preface. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 5-5.

Veski, S., 1996: A contribution to the history of vegetation and human impact in northern Saaremaa, Estonia, based on the biostratigraphy of the Surusoo mire: Preliminary results. PACT 51, p. 48-59.

Nestor, H., 1996: A glimpse on bedrock stratigraphy. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 80-83.

Kessel, H., 1988: Drevneberegovye obrazovaniâ ostrova Saaremaa [Древнебереговые образования острова Сааремаа]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov: tezisy rabočego soveŝ. stran-členov SÈV. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 110-114.

Mõtus, M.-A., 2003: A small tabulate coral assemblage from the Wenlock of Saaremaa (Estonia). In: Hubmann, B., Piller, W. E., Rasser, M., Latal, C. (ed.). 9th Internaltional Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Graz, 3.-7.8.2003. Berichte des Institutes für Erdwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz/Austria, 7. Karl-Franzens University, Graz, p. 124-124.

Liiv, M., Alliksaar, T., Amon, L., Freiberg, R., Heinsalu, A., Reitalu, T., Saarse, L., Seppä, H., Stivrins, N., Tõnno, I., Vassiljev, J., Veski, S., 2019: Late glacial and early Holocene climate and environmental changes in the eastern Baltic area inferred from sediment C/N ratio. Journal of Paleolimnology, 61, 1, 1-16. https://doi.org/10.1007/s10933-018-0041-0

Poska, A., Väli, V., Tomson, P., Vassiljev, J., Kihno, K., Alliksaar, T., Villoslada, M., Saarse, L., Sepp, K., 2018: Reading past landscapes: combining modern and historical records, maps, pollen-based vegetation reconstructions, and the socioeconomic background. Landscape Ecology, 33, 4, 529-546. https://doi.org/10.1007/s10980-018-0615-2

Muru, M., Rosentau, A., Kriiska, A., Lõugas, L., Kadakas, U., Vassiljev, J., Saarse, L., Aunap, R., Küttim, L., Puusepp, L., Kihno, K., 2017: Sea level changes and Neolithic hunter-fisher-gatherers in the centre of Tallinn, southern coast of the Gulf of Finland, Baltic Sea. The Holocene, 27, 7, 917-928. https://doi.org/10.1177/0959683616678462

Amon, L., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., Veski, S., 2016: Timing of the deglaciation and the late-glacial vegetation development on the Pandivere Upland, North Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 88, 2, 69-83. https://doi.org/10.17741/bgsf/88.2.002

Saarse, L., 2015: Cyclic sedimentation pattern in the Lake Veetka, southeast Estonia: a case study. Geologos, 21, 1, 59-69. https://doi.org/10.1515/logos-2015-0003

Saarse, L., 2014: Cyclic sedimentation pattern in the Lake Veetka, SE Estonia. Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environmentsINQUA: INQUA Terpro Commission Perobaltic Working group, Latvia, August 17-22, 2014. University of Latvia, Riga, p. 133-135.

Poska, A., Saarse, L., Koppel, K., Nielsen, A. B., Avel, E., Vassiljev, J., Väli, V., 2014: The Verijärv area, South Estonia over the last millennium: A high resolution quantitative land-cover reconstruction based on pollen and historical data. Review of Palaeobotany and Palynology, 207, 5-17. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2014.04.001

Väli, V., Poska, A., Kihno, K., Alliksaar, T., Saarse, L., Tomson, P., Vassiljev, J., 2014: Reconstructing past vegetation changes in Karula heights, South-Estonia over the last millennia. 9th European Palaeobotany - Palynology Conference, 26-31 August 2014, Padova, Italy. Abstract book, Padova, p. 289-289.

Vassiljev, J., Saarse, L., Grudzinska, I., Heinsalu, A., 2014: Shoreline changes in northern Estonia during the Holocene. Baltic 2014, Abstract volume: The 12th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, September 8 – 12, 2014, Warnemünde, p. 42-42.

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2014: Biostratigraphy, shoreline changes and origin of the Limnea Sea lagoons in northern Estonia: a case study of Lake Harku. Baltica, 19-34. https://doi.org/10.5200/baltica.2014.27.02

Vassiljev, J., Saarse, L., 2013: Timing of the Baltic Ice Lake in the eastern Baltic. Bulletin of the Geological Society of Finland, 85, 1, 9-18. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.001

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2013: Mid- and late-Holocene shoreline changes along the southern coast of the Gulf of Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 19-34. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.002

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., Amon, L., Gaidamavicius, A., 2012: On the deglaciation chronology of the Palivere ice-marginal zone, northern Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 84, 1, 21-31. https://doi.org/10.17741/bgsf/84.1.002

Amon, L., Veski, S., Heinsalu, A., Saarse, L., 2012: Timing of late-glacial vegetation dynamics and respective palaeoenvironmental conditions in southern Estonia: evidence from Lake Nakri sediment record. Journal of Quaternary Science, 27, 2, 169-180. https://doi.org/10.1002/jqs.1530

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., 2012: Deglaciation chronology of the Pandivere and Palivere ice-marginal zones in Estonia. Geological Quarterly, 56, 2, 353-362. https://doi.org/10.7306/gq.1027

Heinsalu, A., Veski, S., Salonen, V.-P., 2002: Saarenmaalla sijaitsevan Kaalin meteoriittikraatterin ikä sekä törmäyksen vaikutukset ympäristöön ja asutukseen. Geologi, 54, 8, 127-133.

Kink, H., Mäss, V., Puurmann, E., Ratas, U., 1998: Militaarsed kahjustused. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 55-57.

Kink, H., 1998: Sissejuhatus. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 5-6.

Andresmaa, E., 1998: Sood ja järvikud. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 76-77.

Andresmaa, E., 1998: Allikad. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 76-76.

Pirrus, E., 1998: Rändrahnud. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 73-75.

Hints, O., 1998: Pakri paekallas (Balti klint). In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 71-73.

Andresmaa, E., Kink, H., 1998: Vee seisund. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 68-70.

Andresmaa, E., 1998: Allikad. Sood. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 52-54.

Andresmaa, E., Kink, H., Marandi, A., 1998: Reostuskaitstus. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 52-52.

Kaljumäe, H., Kink, H., Marandi, A., 1998: Pinnavesi. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 47-50.

Marandi, A., 1998: Põhjavesi. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 50-51.

Marandi, A., Miidel, A., 1998: Pinnakate. Pinnamood. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 25-30.

Pani, T., 1998: Lõhetäited. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 23-25.

Hints, O., 1998: Aluspõhi. In: Kink, H. (koost), Miidel, A. (toim) (ed.). Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 18-23.

Kink, H. (koost), 1998: Pakri saared - loodus ja inimtegevus. In: Miidel, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-87.

Ramst, R., Saarse, L., 1997: Lacustrine lime. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 367-368.

Saarse, L., 1997: Small lakes. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 286-289.

Perens, R., Perens, H., 2002: Maavarad. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 41-51.

Perens, H., 2002: Pealiskord. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 23-36.

Perens, H., 2002: Tektoonika ja aluskord. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 21-23.

Perens, R., 2002: Põhjavesi. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 87-94.

Perens, R., 2002: Geoloogiline uuritus. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 20-21.

Mardiste, H., 2002: Rannavöönd. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 16-19.

Mardiste, H., 2002: Asend. Mõõtmed. Saared. Rannikumeri. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 13-16.

Raukas, A., Eltermann, G., 2002: Pinnamoe kujunemine enne jääaega. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 52-52.

Karukäpp, R., Eltermann, G., Raukas, A., 2002: Liustikutekkelise pinnamoe kujunemine. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 52-56.

Saarse, L., 1974: Organogeensete setete leid Meerapalus. Eesti Loodus, 4, 203-203.

Leito, T., Märss, T., 2003: Saaremaa pangad. Saaremaa Keskkonnateenistus, p. 1-31.

Tiik, L., 1970: Saared ja laiud Hiiumaa ümber. Eesti Loodus, 9, 525-527.

Ellermaa, E., 1965: Looduskaitsest Saaremaal. Eesti Loodus, 2, 94-101.

Veskimeister, H., 1964: Muhu suurim allikas. Eesti Loodus, 6, 378-378.

Saarniit, J., 1968: Kütiorg. Eesti Loodus, 4, 205-205.

Remmel, J., 1962: Hiiekivi Väkras. Eesti Loodus, 4, 220-220.

Kask, J., Lepland, A., Perens, R., 1994: Ruhnu saare geoloogiline minevik ja tänapäev. In: Raukas, A., Talvi, T. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn-Kuressaare, p. 1-48.

Twenhofel, W. H. (eds), 1927: Geology of Anticosti Island. Geological Survey of Canada Memoirs, 154, p. 481.

Tuuling, I., Tilk, K., 2004: Saaremaad ja Gotlandi ühendab klindivöönd. Eesti Loodus, 6, 42-46.

Raukas, A., Laigna, K., Moora, T., 2003: Olematu looduskatastroof Saaremaal 800-400 aastat enne Kristust. Eesti Loodus, 1, 12-15.

Saarse, L., 1978: Osobennosti uslovij zaleganiâ, sostava i formirovaniâ ozerno-lednikovyh glinistyh otloženij Ûžnoj Èstonii [Особенности условий залегания, состава и формирования озерно- ледниковых глинистых отложений Южной Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Vilniuse Riiklik Ülikool, Vilnius, p. 1-20.

Pill, A., 1974: Podzemnye vody zapadnogo poberež'â i ostrovov Èstonii i osobennosti ih formirovaniâ [Подземные воды западного побережья и островов Эстонии и особенности их формирования]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-24.

Heinsalu, Ü., 1991: Inimmõju Eesti karstile ja karstimaastikele. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 19-22.

Einast, R., 1996: Pakri paekallas on Ontika omast küll madalam, kuid.... Eesti Loodus, 8, 245-246.

Miidel, A., 1999: Pakri. Pankrannik ja joad. Eesti Loodus, 8, 320-321.

Pirrus, E., 1999: Pakri. Rändrahnud. Eesti Loodus, 8, 320-320.

Kink, H., Kaljumäe, H., 1999: Vesi Pakri ümber, peal ja sees. Eesti Loodus, 8, 319-320.

Pirrus, E., 1999: Väravapostid Soome lahel. Tohune saar Prangli. Eesti Loodus, 5, 198-200.

Ulst, R. Z., 1959: Nižnepaeozojskie a silurijskie otloženiâ Pribaltiki i soderžanie v nih rasseânnogo organičeskogo veŝestva [Нижнепаеозойские а силурийские отложения Прибалтики и содержание в них рассеянного органического вещества]. Izdatel'stvo Akademii Nauk Latviskoj SSR, Riga , p. 1-198.

Kink, H., 1997: Saaremaa karst ja allikad. Eesti Loodus, 8/9, 364-366.

Perens, H., 1997: Sõrve kivisümbolid. Eesti Loodus, 6, 228-229.

Pirrus, E., 1996: Kõrvalepõige teel Saaremaale enne Lihulat. Eesti Loodus, 9, 292-292.

Orviku, Kaarel, Bird, E., Schwartz, M., 1995: The provenance of beaches on the Estonian Island of Hiiumaa, Saaremaa and Muhu. Journal of Coastal Research, 11, 1, 96-106.

Blom, H., Märss, T., 2005: The dermal skeleton and distribution of osteostracans from the Silurian. In: Ivanov, A., Young, G. (ed.). Middle Palaeozoic vertebrates of Laurussia: relationships with Siberia, Kazakhstan, Asia and Gondvana. Ichthyolith Issues, Special Publication, 9. St. Petersburg University, St. Petersburg, p. 7-8.

Schultz, H.-P., Märss, T., 2003: Revisting Lophosteus Pander, 1856, a primitive osteichthyan. Ichthyolith Issues, Special Publication, 7, p. 45-46.

Märss, T., Perens, H., Klaos, T., 2003: Phlebolepis elegans Pander (Thelodonti) and taphonomy of its shoal. Ichthyolith Issues, Special Publication, 7, p. 41-41.

Liivrand, E., Valt, E., 1966: Rezul'taty sporovo-pyl'cevogo analiza mežmorennyh morskih otloženij na ostrove Prangli (Èstoniâ) [Результаты спорово-пыльцевого анализа межморенных морских отложений на острове Прангли (Эстония)]. Bulletin of Commission for Study of the Quaternary, 31, 117-119.

Afanassieva, O., 1992: Some peculiarities of osteostracan ecology. In: Mark-Kurik, E. (ed.). Fossil Fishes as Living Animals. Academy of Sciences of Estonia, Tallinn, p. 61-69.

Vaher, R. M., Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1980: The influence of tectonics and bedrock topography on the formation of insular heights at Estonia [О роли тектонических движений и подстилающей поверхности в формировании островных возвышенностей Эстонии]. Geomorfologija, 3, 55-65.

Einasto, R., 1965: Kivistunud virgmärgid Eiklas. Eesti Loodus, 2, 116-116.

Einasto, R., Eilart, J., 1965: Kaarma dolomiidimurdudes. Eesti Loodus, 2, 111-113.

Künnapuu, S., 1973: Aegna rändrahnud. X Eesti loodusuurijate päev. Lühiettekanded. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 80-83.

Vingisaar, P., 1967: Ordoviitsiumi litostratigraafiast Lääne-Eesti saarestiku piirrkonnas. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 90-91.

Einasto, R., 1967: Eurüpteriidide elu- ja mattumistingimustest. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 88-90.

Verte, A., 1967: Saaremaa põhjavetest ja nende kasutamise võimalustest. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 87-88.

Miidel, A., Raukas, A., Rähni, E., 1967: Saaremaa geoloogilisest arengust pleistotseenis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 85-86.

Kessel, H., 1967: Läänemere vanad rannikumoodustised Saaremaal. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 83-84.

Kajak, K., 1961: Kvaternaarsete setete Prangli saare tugiprofiil. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 20-21.

Aaloe, Ago, 1960: Tupenurme pank. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 145-146.

Aaloe, Ago, 1960: Üügu pank. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 146-147.

Aaloe, Ago, 1960: Rannaniidi pangad. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 144-144.

Aaloe, Ago, 1960: Ohesaare pank. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 143-144.

Saadre, T., 1997: Suur-Pakril. Eesti Loodus, 5, 218-219.

Perens, H., 1997: Igale vallale oma kivi. Eesti Loodus, 2, 49-49.

Saarse, L., 2011: Timing of deglaciation in North Estonia. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P., Sarala, P. (ed.). Late Pleistocene Glacigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas End Moraine Zone: INQUA Peribaltic Working Group and Excursion. Geological Survey of Finland, Rovaniemi, p. 129-130.

Vassiljev, J., Saarse, L., Rosentau, A., 2011: Palaeoreconstruction of the Baltic Ice Lake in the Eastern Baltic. In: Harff, J., Björck, S., Hoth, P. (ed.). The Baltic Sea Basin (Central and Eastern European Development Studies (CEEDES)). Springer, p. 189-202. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17220-5-9

Rosentau, A., Veski, S., Kriiska, A., Aunap, R., Vassiljev, J., Saarse, L., Hang, T., Heinsalu, A., Oja, T., 2011: Palaeogeographic model for the SW Estonian coastal zone of the Baltic sea. In: Harff, J., Björck, S., Hoth, P. (ed.). The Baltic Sea Basin (Central and Eastern European Development Studies (CEEDES)). Springer, p. 165-188. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17220-5-8

Saarse, L., Amon, L., 2010: Late Glacial palaeoenvironmental changes in North Estonia. Ice, water, Humans - Quaternary landscape evolution in the Peribaltic region. University of Greifswald, Greifswald, p. 153-154.

Vassiljev, J., Saarse, L., Heinsalu, A., 2010: About Litorina transgression in Estonia. he 10th International Marine Geological Conference. VSEGEI, St. Petersburg, p. 147-148.

Saarse, L., Vassiljev, J., 2010: Tallinna ala arengust Holotseenis. In: Soesoo, A., Aaloe, A. (ed.). Tallinna geoloogia, Tallinn, p. 118-129.

Amon, L., Saarse, L., 2010: Postglacial palaeoenvironmental changes in the area surrounding Lake Udriku in North Estonia. Geological Quarterly, 54, 1, 85-94.

Saarse, L., Niinemets, E., Poska, A., Veski, S., 2010: Is there a relationship between crop farming and the Alnus decline in the eastern Baltic region?. Vegetation History and Archaeobotany, 19, 17-28. https://doi.org/10.1007/s00334-009-0216-8

Amon, L., Veski, S., Heinsalu, A., Saarse, L., 2009: Stop 5: New late glacial chronology, environmental and climatic conditions in southern Estonia: evidence from Lake Nakri. In: Kalm, V., Laumets, L., Hang, T. (ed.). The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia. Tartu Ülikool, Tartu, p. 73-74.

Saarse, L., Niinemets, E., Amon, L., Heinsalu, A., Veski, S., Sohar, K., 2009: Development of palaeolake Haljala. In: Kalm, V., Laumets, L., Hang, T. (ed.). The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia. Tartu Ülikool, Tartu, p. 41-41.

Rosentau, A., Veski, S., Kriiska, A., Aunap, R., Vassiljev, J., Saarse, L., Hang, T., Heinsalu, A., Oja, T., 2009: Water-level changes and palaeogeography of the Baltic Sea and displacement of Stone Age human occupations in Pärnu area, southwest Estonia. 7th Baltic Sea Science Congress. Abstract Book, Tallinn, p. 195-195.

Vassiljev, J., Saarse, L., Rosentau, A., 2009: Palaeoreconstruction of the Baltic Ice Lake in the eastern Baltic. 7th Baltic Sea Science Congress. Abstract Book, Tallinn, p. 113-113.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Hang, T., Saarse, L., Kalm, V., 2008: Isolation of glacial Lake Peipsi and Võrtsjärv (Estonia) from the Baltic Ice Lake. In: Lisicki, S. (ed.). Quaternary of the Gulf of Gdansk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography, Warszawa, p. 46-46.

Vassiljev, J., Saarse, L., Rosentau, A., 2008: Palaeoreconstruction of the Baltic Ice Lake in the Eastern Baltic. International Geological Congress, Oslo, August 6-14 2008, 2, Oslo, p. 1691-1691.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Saarse, L., Kriiska, A., 2008: Time-space palaeogeographic model for Estonian coastal zone. International Geological Congress, Oslo, August 6-14 2008, 2, Oslo, p. 1700-1700.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., 2009: Litorina Sea shore displacement on the Island of Saaremaa, Estonia. Polish Geological Institute Special Papers, 25, 59-66.

Saarse, L., Rosentau, A., Vassiljev, J., 2008: Development of the Litorina Sea based on studies on Saaremaa Island, Estonia. In: Lisicki, S. (ed.). Quaternary of the Gulf of Gdansk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography, Warszawa, p. 49-49.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2008: Development of the Baltic Ice Lake in Eastern Baltic. In: Wahl, N. A. (ed.). 28th Nordic Geological Winter Meeting. Abstract Volume. Aalborg University, Aalborg, p. 34-34.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2008: Proglacial lake shorelines of Estonia and adjoining areas. Polish Geological Institute Special Papers, 23, 81-86.

Saarse, L., Niinemets, E., 2007: Environmental changes in SE Estonia during the last 700 years. Boreal Environment Research, 12, 5, 611-621.

Niinemets, E., Saarse, L., 2007: Fine-resolution pollen-based evidences of farming and forest development, south-eastern Estonia. Polish Journal of Ecology, 55, 2, 283-296.

Niinemets, E., Saarse, L., 2007: Mid- and late-Holocene land-use changes inferred from pollen records, in a south-eastern Estonian upland area\n. Review of Palaeobotany and Palynology, 146, 51-73. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2007.03.004

Amon, L., Veski, S., Heinsalu, A., Saarse, L., 2007: Estonian Late-Glacial environment: the striking status/ongoing research. Abstract book of the 1st Nordic Network on Palaeoclimatology (NEPAL) workshop, Helsinki.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., 2007: Development of the Baltic Ice Lake in Estonia. In: Guobyte, M., Stancikaite, M. (ed.). The Quaternary of western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic Sea. Lietuvos geologijos tarnyba, Geologijos ir geografijos institutas, p. 66-67.

Veski, S., Heinsalu, A., Poska, A., Saarse, L., Vassiljev, J., 2007: The Physical and Social Effects of the Kaali Meteorite Impact – a Review. In: Bobrowsky, P. T., Rickman, H. (ed.). Comet/Asteroid Impacts and Human Society: An Interdisciplinary Approach. Springer, p. 265-275. https://doi.org/10.1007/978-3-540-32711-0_15

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2004: Simulation of proglacial lake shore displacement in Estonia. Geological Quarterly, 49, 3, 253-262.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., 2006: Development of the Baltic Ice Lake in Estonia. In: Guobyte, M., Stancikaite, M. (ed.). The Quaternary of western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic Sea. Proceedings. Lietuvos geologijos tarnyba, Geologijos ir geografijos institutas, p. 66-67.

Poska, A., Seppä, H., Saarse, L., Veski, S., Niinemets, E., 2006: Late Holocene climate change in Estonia based on pollen and loss-on-ignition data from two annually laminated lakes. In: Jones, V., Jenks, C., Hughes, M., Binney, H., Birks, J. (ed.). HOLIVAR2006 Natural Climate Variability and Global Warming. Final open science meeting, London, p. 122-122.

Vassiljev, J., Rosentau, A., Saarse, L., Miidel, A., 2006: Development of proglacial lakes in Estonia. The Baltic Sea Geology. Extended Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 117-119.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., Niinemets, E., 2006: Holocene buried organic beds in Estonian coastal areas. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P., Sarala, P. (ed.). Late Pleistocene Glaciogenic Deposits in the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet. Geological Society of Finland, Rovaniemi, p. 37-37.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2005: Shoreline reconstruction of the proglacial lakes in Estonia. In: Uscinowicz, S., Zachowicz, J. (ed.). Relative sea level changes – from subsiding to uplifting coasts. Polish Geological Institute, Gdansk, p. 43-44.

Leeben, A., Heinsalu, A., Alliksaar, T., Saarse, L., 2004: A high-resolution spectroscopic study of pore-water dissolved organic matter in annually laminated lake sediments: a new tool for reconstructing lake eutrophication. Book of Abstracts. Societas Internationalis Limnologiae (SIL), International Association of Theoretical and Applied Limnology. Finnish limnological society, Lahti, p. 163-163.

Alliksaar, T., Heinsalu, A., Saarse, L., Salujõe, J., Veski, S., 2004: A 600-year decadal scale record of lake response to catchment land use from annually laminated lake sediments in southern Estonia. Book of Abstracts. Societas Internationalis Limnologiae (SIL), International Association of Theoretical and Applied Limnology. Finnish limnological society, Lahti, p. 163-163.

Ramst, R., Orru, M., 2007: Viisteist aastat Eesti Turbaliitu. In: Saarmets, T., Thomson, T., Ramst, T., Paal, J. (ed.). Viisteist aastat Eesti Turbaliitu. Vali Press OÜ, Tallinn, p. 134-144.

Saarse, L., 2004: Holocene isochrone maps and patterns of tree spreading in Estonia. Proceedings of Insternational Symposium of Earth System Sciences. Kelebek & Grafika Grup, Istanbul, p. 115-129.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2004: Local ice-dammed lakes shore displacement in Estonia. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic. The Eighth Marine Geological Conference. September 23.-28. 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide. Institute of Geology, University of Tartu, Tartu, p. 95-95.

Kask, A., Kask, J., Korneev, V., Okuntsev, E., 2008: Sedimentation conditions of marine Prangli and Naissaar sand deposits, the Estonian coastalsea. Baltica, 21, 1/2, 79-84.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2003: Litorina transgression around the Gulf of Finland. The Baltic Sea Science Congress, Helsinki, p. 93-93.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2003: Litorina transgression around the Gulf of Finland. In: Uscinowich, S., Zachowich, J. (ed.). Rapid transgressions into semi-closed basins: Regional conference, Europe 2003. Polish Geological Institute, Gdansk, p. 59-60.

Saarse, L., Heinsalu, A., Vassiljev, J., Veski, S., 2003: Little Ice Age as reflected in loss-on-ignition profiles of the Estonian annually laminated lake sediments. In: Sorvari, S., Salonen, V.-P., Korhola, A., Ojala, A. (ed.). 9th International Paleolimnology Symposium. Abstract volume. University of Helsinki, Espoo, p. 186-186.

Veski, S., Heinsalu, A., Alliksaar, T., Vassiljev, J., Saarse, L., 2003: Reconstruction of palaeoenvironment from annually laminated lake sediments of Lake Rõuge Tõugjärv, SE Estonia. In: Sorvari, S., Salonen, V.-P., Korhola, A., Ojala, A. (ed.). 9th International Paleolimnology Symposium. Abstract volume. University of Helsinki, Espoo, p. 185-185.

Veski, S., Heinsalu, A., Vassiljev, J., Alliksaar, T., Saarse, L., 2002: Annually laminated lake sediments in Estonia. High Latitude Paleo-environments, Moscow, p. 51-51.

Saarse, L., Raukas, A., Ratas, U., 2002: Areng pärast jääaega. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 56-64.

Saarse, L., Poska, A., Veski, S., 2002: Human impact as reflected in pollen diagrams. PAGES Meeting on High Latitude Paleoenvironments, Moscow, p. 42-42.

Vassiljev, J., Miidel, A., Saarse, L., 2002: Simulated Holocene sea-level surfaces for northern Baltic. In: Emelyanov, E. M. (ed.). The seventh marine geological conference “Baltic-7”: April 21-27, 2002, Kaliningrad, Russia. Abstracts. Excursione Guide, Kaliningrad, p. 134-134.

Poska, A., Saarse, L., 2002: Biostratigraphy and 14C dating of a lake sediment sequence on the north-west Estonian carbonaceous plateau, interpreted in terms of human impact in the surroundings. Vegetation History and Archaeobotany, 11, 3, 191-200.

Saarse, L., Miidel, A., Vassiljev, J., Veski, S., 2001: Simulation of the Ancylus Lake shorelines in Estonia. In: Brenner, U. (ed.). Baltic Sea Science Congress 2001, Past, Present and Future – A Joint Venture. Stockholm Marine Research Centre, Stockholm University, Stockholm , p. 289-289.

Saarse, L., Poska, A., 2001: Ülemiste järve tekke- ja arengulugu. In: Eensaar, A. (ed.). Inimmõju Tallinna keskkonnale IV, IV. Tallinna Botaanikaaed, Tallinn, p. 39-46.

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., Poska, A., Saarse, L., 2001: Kaali meteorite impact induced ecological catastrophe 800-400 BC, as revealed in pollen, XDR, LOI and 14C analyses of peat containing impact ejecta. In: Martinez-Ruiz, F., Ortega-Huertas, M., Palomo, I. (ed.). Impact markers in the stratigraphic record: 6th ESF-Impact workshop, Granada, p. 132-134.

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., 2000: Lake Kaali, a Holocene meteorite impact crater in Estonia. 8th International Paleolimnology Symposium, PEARL. Queens University, Kingston, p. 86-87.

Saarse, L., Poska, A., 2000: Human response to sea level changes, Saaremaa Island, Estonia. Environmental changes in Fennoscandia during the Late Quaternary. Lund University, Lund, p. 137-137.

Saarse, L., Heinsalu, A., Karhu, J., Vassiljev, J., Veski, S., 2000: Holocene shoreline displacement and palaeogeography of the Kõpu Peninsula, Hiiumaa Island, Estonia. Baltica, 13, 15-23.

Poska, A., Saarse, L., 1999: Holocene vegetation and land-use history in the environs of Lake Kahala, northern Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 8, 3, 185-197.

Saarse, L., Poska, A., 1998: Holocene vegetation and climatic variability in the Viitna area. In: Zelčs, V. (ed.). Glacial Processes and Quaternary Environment in Latvia: Field Symposium.

Saarse, L., 1997: Human impact: Historic times. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 309-311.

Poska, A., Saarse, L., 1997: Human impact: Prehistoric times. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 307-309.

Saarse, L., Heinsalu, A., Poska, A., Veski, S., Rajamäe, R., Hiie, S., Kihno, K., Martma, T., 1997: Early Holocene shore displacement of the Baltic Sea east of Tallinn (N Estonia). Baltica, 10, 13-24.

Poska, A., Saarse, L., 1997: Climate and land-use in the Kahala area, North Estonia. 7th International Symposium on Palaeolimnology. Abstract volume, Würtzburg, p. 175-175.

Saarse, L., Veski, S., Lang, V., Heinsalu, A., Kihno, K., Hiie, S., Rajamäe, R., Sakson, M., Sandgren, P., 1996: Reconstruction of the environmental history of the Maardu area, North Estonia, during the Holocene. PACT 51, p. 206-216.

Saarse, L., Mäemets, H., Pirrus, R., Rôuk, A.-M., Sarv, A., Ilves, E., 1996: Estonia. In: Berglund, B. E. (ed.). Palaeoecological events during the last 15,000 years: regional syntheses of paleoecological studies of lakes and mires in Europe. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, p. 367-393.

Veski, S., Saarse, L., 1996: Kultuurmaastike kujunemisest Tallinna ja Maardu vahel. In: Eensaar, A., Sander, H. (ed.). Inimmõju Tallinna keskkonnale, 3, Tallinn, p. 72-74.

Raukas, A., Saarse, L., Veski, S., 1995: A new version of the Holocene stratigraphy in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 4, 201-210.

Eltermann, G., 1993: Mandriliustiku hääbumine Lääne-Eesti saartel. Eesti Loodus, 5/6, 218-219.

Perens, R., 1993: Kas Saaremaal jätkub magedat põhjavett?. Eesti Loodus, 1, 29-31.

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., 1995: Palaeoclimatic interpretation of the Holocene litho- and biostratigraphic proxy data from Estonia. In: Heikinheimo, P. (ed.). International Conference on Past, Present and Future Climate: Proceedings of the SILMU conference held in Helsinki, Finland, 22-25 August 1995. Academia Scientiarum Fennica, Helsinki, p. 102-105.

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., 1995: Stop 40. Maardu - geological history of Lake Maardu, Kroodi bay - mouth bar, phosphorite mining problems. In: Schirmer , W. (ed.). Quaternary field trips in Central Europe, 1, Berlin, p. 175-176.

Saarse, L., Veski, S., Heinsalu, A., Rajamäe, R., 1995: Traces of human impact on the Estonian pollen diagrams. XIV International Congress of the International Union for Quaternary Research, INQUA. Terra Nostra, Berlin, p. 288-288.

Saarse, L., 1990: Classification of lake basins and lacustrine deposits of Estonia. Journal of Paleolimnology, 3, 1, 1-12.

Saarse, L., Raukas, A., 1988: Principles of the palaeoecological subdivision of the European part of the USSR. In: Lang, G., Schlüchter, C. (ed.). Lake, mire and river environments during the last 15 000 years. A. A. Balkema, Rotterdam, p. 77-82.

Saarse, L., 1988: Pecularities of sedimentation in the small Estonian lakes. In: Lang, G., Schlüchter, C. (ed.). Lake, mire and river environments during the last 15 000 years. A. A. Balkema, Rotterdam, p. 67-76.

Veski, R., Koel, M., Palu, V., Saarse, L., 1986: The formation and changes of organic matter in the peaty (sapropelic) stage characterized by group composition data. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry, 63-71.

Saarse, L. A., 1992: East European Lowland lake level changes in connection with environment [Изменения уровня воды в озерах Восточно-Европейской равнины под влиянием природных факторов]. In: Davydova, N. (ed.). Istoriâ ozer Vostočno-Evropejskoj ravniny. Nauka, Sankt Peterburg, p. 226-232.

Kabailiene, M. V., Garunkshtis, A. A., Raukas, A. V., Saarse, L. A., Tamoshaitis, J. A., 1992: Lake history of Baltic countries [История озер Прибалтики]. In: Davydova, N. (ed.). Istoriâ ozer Vostočno-Evropejskoj ravniny. Nauka, Sankt Peterburg, p. 118-143.

Niinemets, E., Saarse, L., 2009: Holocene vegetation and land-use dynamics of south-eastern Estonia. Quaternary International, 207, 104-116. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2008.11.015

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., 2009: Ancylus Lake and Litorina Sea transition on the Island of Saaremaa, Estonia: a pilot study. Baltica, 22, 1, 51-62.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2007: Palaeogeographic reconstruction of proglacial lakes in Estonia. Boreas, 36, 2, 211-221. https://doi.org/doi.org/10.1111/j.1502-3885.2007.tb01193.x

Poska, A., Saarse, L., 2006: New evidence of possible crop introduction to north-eastern Europe during The Stone Age. Vegetation History and Archaeobotany, 15, 169-179. https://doi.org/DOI 10.1007/s00334-005-0024-8

Niinemets, E., Saarse, L., 2006: Holocene forest dynamics and human impact in southeastern Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 16, 1-13. https://doi.org/DOI 10.1007/s00334-005-0030-x

Alliksaar, T., Heinsalu, A., Saarse, L., Salujõe, J., Veski, S., 2005: A 700-year decadal scale record of lake response to catchment land use from annually laminated lake sediments in southern Estonia. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie, 29, 3, 457-460.

Leeben, A., Heinsalu, A., Alliksaar, T. Saarse, L., 2005: A high-resolution spectroscopic study of pore-water dissolved organic matter in annually laminated lake sediments: a new tool for reconstructing eutrophication history. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie, 29, 3, 465-468.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2005: Simulation of proglacial lake shore displacement in Estonia. Geological Quarterly, 49, 3, 253-262.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., 2003: Simulation of the Baltic Sea shorelines in Estonia and neighbouring areas. Journal of Coastal Research, 19, 2, 261-268.

Poska, A., Saarse, L., 2002: Vegetation development and introduction of agriculture to Saaremaa Island, Estonia: the human response to shore displacement. The Holocene, 12, 5, 555-568.

Poska, A., Saarse, L., Veski, S., Kihno, K., 1999: Farming from the Neolithic to the Pre-Roman Iron Age in Estonia, as reflected in pollen diagrams. In: Miller, U. et al. (ed.). PACT 57. Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic Region, Rixensart, p. 306-317.

Saarse, L., Harrison, S. P., 1992: Rekonstrukciâ golocenovyh izmenenij urovnâ vody na primere Èstonii [Реконструкция голоценовых изменений уровня воды на примере Эстонии]. Geologiâ četvertičnyh otloženij i novejšaâ tektonika lednikovyh oblastej Vostočnoj Evropy, Apatity, p. 43-43.

Saarse, L., 1992: Textural and structural characteristics of the Estonian varved clays. Proceedings of the Workshop at Lammi Biological Station, 4-6 June, 1990. Geological Survey of Finland. Special Paper, p. 55-63.

Saarse, L., Vishnevskaya, Y., Sarv, A., Rajamäe, R., Ilves, E., 1990: Evolution of the lakes of Saaremaa Island. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology and Ecology, 39, 1, 34-45.

Saarse, L., 1990: Classification of lake basins and lacustrine deposits of Estonia. In: Davis R. B. (ed.). Paleolimnology and the Reconstruction of Ancient Environments. Kluwe Academic Publishers, p. 209-220.

Saarse, L., 1990: Holocene climatic changes and lake level fluctuations in the European USSR. Quaternary Studies in Poland, 10, 103-114.

Saarse, L., Rajamäe, R., Heinsalu, A., Vassiljev, J., 1990: Formation of the meteor crater Lake Kaali (Island Saaremaa, Estonia). In: Pesonen, L. J., Niemisara, H. (ed.). Symposium Fennoscandian Impact Structures May 29-31, 1990 Espoo & Lappajärvi Finland . Geological Survey of Finland, Espoo, p. 55-55.

Saarse, L., 1990: Holocene environmental changes on the island Saaremaa (Estonia). INQA-commission for the study of the Holocene: Wilhelmshaven-symposium 1990. Abstracts, Wilhelmshaven, p. 31-31.

Veski, R. E., Palu, V. A., Saarse, L. A., Utsal, K. R., Bolotina, I. N., 1988: Zakonomernosti izmeneniâ vlažnosti golocenovyh i mežlednikovyh sapropelej [Закономерности изменения влажности голоценовых и межледниковых сапропелей]. Inzhenernaya Geologia, 1, 30-36.

Saarse, L., 1985: Peculiarities of sedimentation in the small Estonian lakes. In: Lang, G., Schlüchter, C. (ed.). Lake, Mire and River Environments during the last 15 000 years. Balkema, Rotterdam, p. 67-76.

Saarse, L. A., 1987: Lithostratigraphy and water-level changes in small Estonian lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 129-142.

Saarse, L. A., 1987: The Holocene palaeoecological changes in Estonia. IGCP 158. Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last 15000 years, p. 121-124.

Saarse, L., 1987: Classification of lake basins and lacustrine deposits of Estonia. International Union for Quaternary research XIIth International Congress, Ottawa, p. 257-257.

Saarse, L., 1987: Composition of Estonian interglacial sapropels. International Union for Quaternary research XIIth International Congress, Ottawa, p. 257-257.

Saarse, L., 1987: Lithology and classification of the bottom deposits of the Estonian lakes [Литология и классификация донных отложений озер Эстонии]. Holocene carbonate deposits of Nechernosemlya, Perm, p. 109-118.

Veski, R. E., Saarse, L. A., Palu, V. A., Taal, H. A., Utsal, K. R., 1986: Chemical aspects of investigation of Rõngu sapropelite [Химические аспекты изучения сапропелита разреза Рынгу]. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Isotopic-geochemical studies in Baltic and Byelorussi. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 42-55.

Rõuk, A.-M., 1986: Vooremaa paleogeograafia põhijooni. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 52-54.

Rõuk, A.-M., 1986: Viirkihilised järvesetted ja Eesti maastike ajaloo uurimise perspektiive. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 49-51.

Raukas, A., Rõuk, A.-M., 1986: Järvede kui maastikuelemendi taastamise ja kaitse aspekte. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 42-44.

Raukas, A., Rõuk, A.-M., 1986: Inimmõjust Eestis läbi aastatuhandete. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 39-41.