Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (39)

Seidlitz, C., 1859: Der Narowa-Strom und das Peipus-Becken. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, II, 385-402.

Tuuling, I., 2009: Läänemeri ja selle nõo lahendamata saladused. Eesti Loodus, 7, 21-27.

Saarse, L., 1974: Organogeensete setete leid Meerapalus. Eesti Loodus, 4, 203-203.

Arold, I., Jõgi, J., Raik, A., 1976: Maastikuprofiil üle voorte ja nõgude. Eesti Loodus, 6, 380-387.

Rähni, E., 1973: Peipsi nõo ja järve arengulugu. Eesti Loodus, 12, 716-721.

Miidel, A., Noormets, R., Hang, T., Flodén, T., Bjerkéus, M., 2001: Bedrock geology and topography of the Lake Peipsi depression, eastern Estonia. GFF, 123, 1, 15-22. https://doi.org/10.1080/11035890101231015

Tavast, E., 1992: Murrutus muudab Võrtsjärve kaldaid. Eesti Loodus, 4, 219-222.

Raukas, A., Tavast, E., 1990: Võrtsjärv. Nõo geoloogiline ehitus ja järve arengulugu. Eesti Loodus, 11, 697-706.

Raukas, A., Rähni, E., 1969: On the geological development of the Peipsi-Pihkva depression and the basins distrbuted in that region. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 113-127.

Kimmel, K., 1994: Holotseeni setete stratigraafia ja taimkatte arengu seaduspärasused Peipsi nõo edelaosas. Eesti TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-72.

Miidel, A., 1989: Vozrast i genezis Pskovsko-Čudskoj ozernoj kotloviny [Возраст и генезис Псковско-Чудской озерной котловины]. Istoriâ ozer. Racional'noe ispol'zovanie i ohrana ozernyh vodoemov. VIII Vsesoûznyj simpozium. Tezisy dokladov, Minsk, p. 132-133.

Puura, V., 1991: Origin of the Baltic Sea depression [Происхождение впадины Балтийского моря]. Geology and geomorphology of the Baltic Sea / Explanatory note of the geological maps, scale 1:500,000. Nedra, Leningrad, p. 365-370.

Seidlitz, C., 1859: Der Narowa-Strom und das Peipus-Becken. Heinrich Laakmann, Dorpat, p. 1-20.

Karukäpp, R., 1985: Peipsi nõo kujunemine. XIV Eesti looduseuurijate päev. Lühiettekanded, Tallinn, p. 23-26.

Karukäpp, R., Raukas, A., Tavast, E., 1985: Formirovanie kraevyh lednikovyh zon Pskovsko-Čudskoj lopasti i ih preobrazovanie [Формирование краевых ледниковых зон Псковско-Чудской лопасти и их преобразование]. Kraevye obrazovaniâ materikovyh oledenenij: tezisy dokl. VII Vsesoûznogo soveŝaniâ. Voronež. Nauka, Moskva, p. 44-45.

Raukas, A., 2003: Peipsi kujunemine ja areng. Eesti suurjärved. Eesti Teaduste Akadeemia seminari Teadus ühiskonnale materjalid, 28.03.2003, p. 5-12.

Raukas, A. V., Karukäpp, R. J., Tavast, E. H., Hang, T. E., 1989: Geomorfologicheskaja korreljacija kraevyh lednikovyh zon, ozernyh beregovyh obrvzovanij i rechnyh terras Pskovsko-Chudskoj vpadiny [Геоморфологическая корреляция краевых ледниковых зон, озерных береговых обрвзований и речных террас Псковско-Чудской впадины]. In: Timofejev, D. A., Chichagov, V. P. (ed.). Problema geomorfologicheskoj korreljacii, Moskva, p. 208-217.

Miidel, A., Pirrus, R., Raukas, A., Rähni, E., 1975: Osnovnye ètapy razvitiâ Pskovsko-Čudskoj ozërnoj vpadiny [Основные этапы развития Псковско-Чудской озёрной впадины]. Istoriâ ozer v golocene. IV Vsesoûznyj simpozium po istorii ozer. Tezisy dokladov, tom 3, Leningrad, p. 50-55.

Pirrus, R., Raukas, A., 1984: Uusi andmeid Võrtsjärve geoloogiast. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 15-20.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Põhjasetete paksus ja stratigraafiline liigestus. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 83-92.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Peipsi valgla jõeorgude kujunemine ja areng. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 73-82.

Karukäpp, R., 2008: Peipsi nõo pinnamood ja maastikud. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 63-72.

Karukäpp, R., Raukas, A., 2008: Peipsi nõgu jääajal. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 51-55.

Raukas, A., Vaher, R., 2008: Maavarad. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 43-49.

Hang, T., Miidel, A., 2008: Pinnakatte paksus. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 29-32.

Miidel, A., 2008: Maakoore nüüdisliikumised. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 25-28.

Vaher, R., 2008: Peipsi nõo aluspõhi. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 13-16.

Miidel, A., Raukas, A., 1999: Peipsi nõgu ja selle arengulugu. In: Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Tallinn, p. 5-10.

Hang, T., Miidel, A., 1999: Bedrock topography. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 27-29.

Orviku, K., 1973: Võrtsjärve geoloogilisest arengust. In: Timm, T. (koost., toim) (ed.). Võrtsjärv. Valgus, Tallinn, p. 26-32.

Moora, T., Raukas, A., 2004: Evolution of the lake. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Lake Võrtsjärv. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn, p. 49-59.

Moora, T., Raukas, A., 2003: Järve kujunemine ja areng. In: Haberman, J., Pihu, E., Raukas, A. (ed.). Võrtsjärv. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 83-95.

Miidel, A. M., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Geologičeskoe stroenie ozernoj kotloviny [Псковско-Чудское озеро: Геологическое строение озерной котловины]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 124-125.

Miidel, A. M., 1990: Pskovsko-Čudskoe ozero: Formirovanie ozernoj kotloviny [Псковско-Чудское озеро: Формирование озерной котловины]. In: Kvasov, D. D., Martinson, G. G., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ Ladožskogo, Onežskogo, Pskovsko-Čudskogo ozer, Bajkala i Hanki. Nauka, Leningrad, p. 121-124.

Miidel, A., Tavast, E., 1981: The development of rivers in the Pihkva-Peipsi depression [Развитие речной сети Псковско-Чудской впадине]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 143-153.

Rähni, E., Tavast, E., 1981: The bedrock relief of the Pihkva-Peipsi depression and its role in the distribution of bottom sediments [Рельеф коренных пород в Псковско-Чудской впадине и его роль в распределении донных отложений]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 127-133.

Miidel, A., 1981: On the problem of neotectonic movements in the Peipsi-Pihkva depression [О проблемах изучения неотектонических движений в Псковско-Чудовской впадине]. In: Raukas, A. (ed.). Bottom sediments of the Pihkva-Peipsi Lake. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 116-126.

Hang, T., 1994: Geology of the depression of the Lake Peipsi. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-27.

Tavast, E., 1991: Peatus 2.10 Võrtsjärve nõgu. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 58-59.