Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (4)

Rozhnov, S. V., 2012: Reinterpretation of Baltic Ordovician Heckerites multistellatus Rozhnov, 1987 as a possible paracrinoid based on new material. Zoosymposia, 7, 307-316. https://doi.org/10.11646/zoosymposia.7.1.28

Volborth, A., 1870: Über Achradocystites und Cystoblastus, zwei neue Crinoideen-Gattungen, eingeleitet durch kritische Betrachtungen über die Organe der Cystideen. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 16, 2, 1-15.

Hecker, R. F., 1958: New data on the genus Achradocystites (Echinodermata, Paracrinoidea) [Новые данные о роде Achradocystites (Echinodermata, Paracrinoidea)]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, III, 145-163.

Stukalina, G. A., Hints, L., 1989: On the morphology and systematics of Achradocystites (Paracrinoidea) [К морфологии и систематике рода Achradocystites (класс Paracrinoidea)]. In: Kaljo, D. (ed.). Fossil and Recent Echinoderm researches. Academy of Sciences of the Estonian SSR Institute of Geology, Tallinn, p. 58-72.