Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (120)

Heinsalu, Ü., 1986: Loobu jõe sünnipaigas. Horisont, 7, 28-29.

Karukäpp, R., Tavast, E., 1985: Tectonic structure and glacial morphogenesis of Pandivere Upland [Структура и ледниковый морфогенез Пандивереской возвышенности]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 1, 22-29.

Maran, H., 2006: Väike järvedemaa Pandivere kõrgustiku jalamil. Eesti Loodus, 9, 38-41.

Niinemets, E., 2008: Kauge ajaloo sündmused Haanja kõrgustikul. Eesti Loodus, 6, 62-67.

Eipre, T. F., 1982: The Regime and Resources of the Karst Waters of the Pandivere Upland and the Possibilities for their Use [Режим, ресурсы и возможности использования карстовых вод Пандивереской возвышенности Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 614, 91-96.

Joonuks, H., 1974: Ajutiste järvede maal. Eesti Loodus, 2, 115-119.

Kala, I., 1975: Kääriku ümbrus (Otepää kõrgustiku edelaosa mägedel 2). Eesti Loodus, 2, 121-127.

Kala, I., 1974: Pukalt Käärikule (Otepää kõrgustiku edelaosa mägedel I). Eesti Loodus, 12, 750-754.

Hang, T., Kärson, J., Paiste, K., 1979: Haanja hüpsograafiline kõver. Eesti Loodus, 3, 173-176.

Varep, E., 1967: Sakala - Lõuna-Eesti südamaa. Eesti Loodus, 4, 193-199.

Saarniit, J., 1968: Kütiorg. Eesti Loodus, 4, 205-205.

Hang, E., Liblik, T., 1966: Kui kõrged on Haanjamaa kõrgemad mäed?. Eesti Loodus, 5, 294-295.

Heinsalu, Ü., 1982: The karst of the Pandivere Upland and environmental protection [Карст Пандивереской возвышенности и охрана природной среды]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 614, 86-90.

Arold, I., 1968: Haanja - mägede maa. Eesti Loodus, 4, 193-199.

Veidermaa, M., Paalme, G., 1987: Ainult usaldusväärseile andmeile toetudes. Eesti Loodus, 6, 354-362.

Heinsalu, Ü., 1987: Matk Pandivere loodenõlva allikaile. Eesti Loodus, 5, 304-309.

Kink, H., Savitskaja, L., 1987: Kõige unikaalsem maavara. Eesti Loodus, 5, 293-299.

Karukäpp, R., 1987: Pandivere kõrgustik - palgejooned. Eesti Loodus, 5, 276-281.

Kink, H., Savitskaja, L., Välkmann, S., 1986: Inimtegevus ja põhjavesi. Eesti Loodus, 11, 724-729.

Tavast, E., 1986: Vana reljeef ja vetevõrgu kujunemine. Eesti Loodus, 11, 721-724.

Kont, A., 1986: Mähe järve ümbruse mõhnad. Eesti Loodus, 11, 697-700.

Karukäpp, R., Raukas, A., 1986: Kuidas Otepää kõrgustik tekkis?. Eesti Loodus, 11, 691-695.

Tavast, E., Vaher, R., 1982: Mis mõjutas Kagu-Eesti kõrgustike kujunemist?. Eesti Loodus, 2, 94-98.

Kajak, K., 1968: Kõrgustiku ja tema tuumiku vanus. Eesti Loodus, 4, 200-202.

Eipre, T., 1967: Pandivere karstijõed ja -allikad. Eesti Loodus, 9, 548-553.

Lõokene, E., 1967: Sakala kõrgustiku tekkeloost. Eesti Loodus, 4, 200-205.

Hang, E., 1976: Surface relief and geological structure as causes of the landscape peculiarities of the Otepää Upland. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 393, 3-24.

Lõokene, E., 1968: Distribution and character of the spring deposits on the Otepää elevation [Allikasetete levik ja iseloom Otepää kõrgustikul]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 213, 34-57.

Lõokene, E., 1968: Distribution and character of the travertine deposits on the Haanja elevation [Allikalubja levik ja iseloom Haanja kõrgustikul]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 213, 3-33.

Kangur, M., 2005: Palynostratigraphy of Holocene lake sediments on the Otepää Heights, southern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 1, 52-68.

Saarse, L., Rajamäe, R., 1997: Holocene vegetation and climatic change on the Haanja Heights, SE Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 46, 2, 75-92.

Vallner, L., 1996: Hydrogeological modelling of mine dewatering in the karstified Pandivere Upland, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 2, 53-67.

Kink, H., Savitskaya, L., 1987: Methods and results of determining the influence of technological factors on ground-water in Pandivere Upland. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 3, 121-130.

Jõgar, P., Perens, R., 1987: Hydrogeological structure and permeability modules of the bedrock of Pandivere Upland (complementary data). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 79-89.

Jõgar, P., 1983: Ground-water flow models of Pandivere Upland (North-East Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 32, 2, 69-78.

Karukäpp, R., 1975: Specific features of the pleistocene relief formation of Karula Upland [Особенности формирования ледникого рельефа Карулаской возвышенности]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 145-151.

Lõokene, E., 1959: Geomorphologie des nördlichen Teils des Höhengebites von Sakala. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 119-154.

Veber, K., 1963: On the stratigraphy of the raised bogs of Pandivere (Estonian S. S. R.) [К стратиграфии торфяных залежей Пандивереской возвышенности Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 145, 104-109.

Parts, A., 1933: Sakala kõrgustiku loodenõlva vanad rannamoodustised ja nende maastikuline tähendus. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 39, 108-120.

Tammekann, A., 1931: Otepää kõrgustik Lõuna-Eesti maastikuna. Loodusevaatleja, II, 5, 130-137.

Inari, E., 1938: Mustoja kõrgustiku geomorfoloogia. Eesti Loodus, VI, 1/2, 67-71.

Lõokene, E., 1960: Sakala kõrgustiku orgude geoloogiast. Eesti Loodus, 2, 72-81.

Heinsalu, Ü., 1968: Kirjeldamata koopaid Sakalas. Eesti Loodus, 3, 163-164.

Perens, R., 1978: Hydrogeological grouping of carbonate rocks of Pandivere Upland by measuring flow amounts in boreholes. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 4, 130-139.

Männil, Reet, 1961: Pandivere kõrgustiku piirkonnas esinevate holotseensetest järvesetetest. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 115-133.

Hang, E., Lepasepp, V., 1961: Haanja ja Otepää kõrgustiku geomorfoloogiast. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 69-76.

Rähni, E., 1961: Viimase mandrijää servamoodustistest Pandivere kõrgustikul. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 47-54.

Veber, K., 1961: Soo- ja järvesetete stratigraafiast Pandivere kõrgustikul. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VII, 105-114.

Mäemets, H., 1983: Palynological and radiocarbon data on the postglacial vegetational history of Haanja elevation (E.S.S.R.). In: Kurvits, Ü. (ed.). Čelovek, rastitel'nost' i počva. Zooloogia ja Botaanika instituut, Tartu, p. 98-111.

Valk, H., Karukäpp, R., 1999: Settlement History and its Connections with the Geomorphological Preconditions on the Otepää Heights, South-Eastern Estonia. PACT 57. Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic Region, 57, p. 207-219.

Karukäpp, R., 1984: Karula kõrgustik. Põllumajandusmaastiku tootlikkus ja keskkonnakaitse: teaduslik-rakenduslik konverents, 6. apr. 1984. a, Tallinn-Valga, p. 46-51.

Niinemets, E., 2008: Vegetation and land-use history of the Haanja Heights (SE-Estonia) during the Holocene. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis, 22. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-146.

Koff, T., 1986: Boloto Vâllamâgi [Болото Вялламяги]. In: Tavast, E. (koost) (ed.). Putevoditel' geologičeskoj èkskursii geologov-četvertičnikov Pribaltiki i smežnyh territorij severo-zapada SSSR. Èstonskaâ SSR, 21-25 iûlâ 1986 g., p. 14-15.

Mäemets, H., 1986: O bolotah Otepâskoj i Haan'âskoj vozvyšennostej [О болотах Отепяской и Хааньяской возвышенностей]. In: Tavast, E. (koost) (ed.). Putevoditel' geologičeskoj èkskursii geologov-četvertičnikov Pribaltiki i smežnyh territorij severo-zapada SSSR. Èstonskaâ SSR, 21-25 iûlâ 1986 g., p. 12.13.

Karukäpp, R., 1986: Lednikovyj rel'ef Otepâskoj i Haan'âskoj vozvyšennostej [Ледниковый рельеф Отепяской и Хааньяской возвышенностей]. In: Tavast, E. (koost) (ed.). Putevoditel' geologičeskoj èkskursii geologov-četvertičnikov Pribaltiki i smežnyh territorij severo-zapada SSSR. Èstonskaâ SSR, 21-25 iûlâ 1986 g., p. 10-12.

Aun, M., 2004: Järvamaa põhjavee kaitse: Pandivere - huvitav veemajanduspiirkond, p. 45-49.

Kink, H., 1982: Veeressursside seisundist Pandivere kõrgustikul. XIII Eesti looduseuurijate päev. Lühiettekanded. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 27-29.

Karukäpp, R., 1982: Pandivere kõrgustiku loodenõlva pinnamood ja selle kujunemine. XIII Eesti looduseuurijate päev. Lühiettekanded. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 22-26.

Jürgenson, E., 1982: Siluri karbonaatkivimitest Pandivere kõrgustiku läänenõlval. XIII Eesti looduseuurijate päev. Lühiettekanded. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 10-13.

Ojamäe, K., 2014: Siluri karbonaatkivimite lasuvusrikked Pandivere kõrgustiku edelaosas ja nende mõju tehnoloogilise lubjakivi maardlatele, Tartu, p. 1-59.

Karukäpp, R., Kink, H., Metslang, T., 1996: Otepää Maastikukaitseala (kuhjekõrgustik). In: Raukas, A., Kaasik, T. (ed.). Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 65-83.

Andresmaa, E., Kalm, V., Orru, M., 1996: Soomaa Rahvuspark (Soo. Pärnu madalik. Sakala kõrgustik). In: Raukas, A., Kaasik, T. (ed.). Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 111-121.

Hang, T., Karukäpp, R., 2009: Stop 3: Otepää Upland - an insular-like upland with hummocky topography. Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea: Abstracts & Guidebook. The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia, September 13–17, 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 65-69.

Laumets, L., Sohar, K., Liiva, A., Hang, T., Kalm, V., 2009: Preediku kettle-hole. Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea: Abstracts & Guidebook. The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia, September 13–17, 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 58-59.

Rattas, M., Lomp, P., Sepp, H., 2009: Stop 1: Glaciotectonic deformations in Preediku gravel pit at the Otepää ice marginal zone (Late Weichselian). Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea: Abstracts & Guidebook. The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia, September 13–17, 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 57-58.

Karukäpp, R. J., 1978: Morfologičeskie osobennosti kamovyh polej na lednikovyh vozvyšennostâh Èstonii [Морфологические особенности камовых полей на ледниковых возвышенностях Эстонии]. In: Raukas, A (ed.). Stroenie i formirovanie kamov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 84-91.

Saarse, L., 1978: Naložennye kamy Otepâskoj vozvyšennosti [Наложенные камы Отепяской возвышенности]. In: Raukas, A. (ed.). Stroenie i formirovanie kamov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 105-111.

Lõokene, E., 1957: Sakala kõrgustiku põhjapoolse osa orgude geomorfoloogiast. Teaduslik sessioon, pühendatud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 40-ndale aastapäevale. Ettekannete teesid. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 63-64.

Karukäpp, R., Paalme, G., 1991: Kruusa-liiva kasutamisest ja pinnavormide kaitsest Pandivere kõrgustikul. In: Heinsalu, Ü., Mäemets, A. (ed.). Lahkme-Eesti looduskasutus ja -kaitse. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 70-76.

Kajak, K., 1965: Osobennosti geologičeskogo stroeniâ kraevyh lednikovyh obrazovanij v Èstonii [Особенности геологического строения краевых ледниковых образований в Эстонии]. In: Basalikas, A. B. (ed.). Kraevye obrazovaniâ materikovogo oledeneniâ. Mintis, Vilnius, p. 59-64.

Kurik, E., 1968: Sakala kõrgustiku aluspõhja iseloomustus. Viljandi rajoonis: kodu-uurijate seminarkokkutulek 25.–28. juunini 1968, 17, Tallinn, p. 3-6.

Allikvee, H., Masing, V., 1988: Põhja-Eesti kõrgustiku suurte mosaiiksoode valdkond. In: Valk, U. (koost) (ed.). Eesti sood. Valgus, Tallinn, p. 264-270.

Allikvee, H., Masing, V., 1988: Lõuna-Eesti kõrgustike väikeste soode valdkond. In: Valk, U. (koost) (ed.). Eesti sood. Valgus, Tallinn, p. 273-275.

Rähni, E., 1967: Ozy i kraevye obrazovaniâ poslednego oledeneniâ na Pandivereskoj vozvyšennosti (Èstonskaâ SSR) [Озы и краевые образования последнего оледенения на Пандивереской возвышенности (Эстонская ССР)]. kandidaaditöö autoreferaat. EEsti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-32.

Rähni, E., 1957: O morfologii ozov v predelah Pandivereskoj vozvyšennosti Èstonskoj SSR [О морфологии озов в пределах Пандивереской возвышенности Эстонской ССР]. Trudy regional'nogo soveŝaniâ po izučeniû četvertičnyh otloženij Pribaltiki i Belorussii, Vilnius, p. 363-369.

Hang, E., 1966: Otepää kõrgustiku füüsilise geograafia põhijooni. In: Järv, V. (ed.). Otepää. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 26.-30. juunini 1966. a.. ENSV TA Kodu-uurimise Komisjon, Tallinn, p. 8-24.

Hang, E., 1960: Geomorfologiâ [Геоморфология]. In: Varep, E. (ed.). Publikacii Èstonskogo Geografičeskogo Obŝestva II. O razvitii geografii v Èstonskoj SSR 1940-1960. Eesti Geograafia Selts, Tallinn, p. 21-29.

Hang, E., 1960: Pühajärv. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 65-69.

Varep, E., 1960: \nEbavere mägi. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 136-137.

Karukäpp, R., 1986: Erinevused kõrgustike pinnamoes ja nende põhjused. In: Saarse, L. (ed.). Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 8-10.

Saarse, L., 1976: Haanja kõrgustiku viirsavid. In: Masso, T. (ed.). Ehitusgeoloogia kogumik, III. Valgus, Tallinn, p. 3-6.

Saarse, L., 1967: Kõrg-Eesti viirsavide geotehnilistest omadustest Otepää kõrgustiku näitel. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 22-22.

Iskül, R., Sõstra, Ü., Robam, K., 2011: Veekõrvaldamine AS Kunda Nordic Tsement karjäärides Pandivere kõrgustiku põhjanõlval. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 73-83.

Raukas, A., 1997: Holocene environmental variations on the Haanja Heights, SE Estonia. Quaternary deposits and neotectonics in the area of Pleistocene glaciations. Abstract volume of the field symposium. Academy of Sciences of Belarus, Minsk, p. 59-59.

Saarse, L., 1979: Superposed kames on the Otepää Heights [Наложенные камы Отепяской возвышенности]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 105-111.

Karukäpp, R., 1979: Morphological peculiarities of the kame fields of the Estonian glacial uplands [Морфологические особенности камовых полей на ледниковых возвышенностях Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 84-91.

Lust, E., Tuuga, V., 1982: Põllumajandusreostus ja põhjavee seisund Rakvere rajoonis Pandivere kõrgustikul. In: Ratas, R. (ed.). Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 57-62.

Heinsalu, Ü., Horetskaja, A., Kuptsov, A., 1982: Karsti ja antropogeesete faktorite mõjust Rakvere rajooni veevarudele. In: Ratas, R. (ed.). Loodusvarade kasutamine ja keskkonnakaitse. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 52-54.

Saarse, L., Sarv, A., 1986: Geologiâ dolinnyh ozer Sakalaskoj vozvyšennosti [Геология долинных озер Сакалаской возвышенности]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 106-108.

Karukäpp, R., Hang, T., 1994: Geology of Sakala Upland and Lake Võrtsjärv. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 41-45.

Karukäpp, R., 1994: Glacial geology of the Northern Estonia and Pandivere Upland. In: Karukäpp, R., Hang, T. (ed.). Quaternary geology of Estonia. Excursion guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 11-13.

Miidel, A. M., Raukas, A. V., Rähni, E. E., 1968: Nekotorye problemy izučeniâ prilednikovyh ozer v svâzi s degradaciej lednikov s territorii Severnoj Èstonii [Некоторые проблемы изучения приледниковых озер в связи с деградацией ледников с территории Северной Эстонии]. Tezisy dokladov vsesoûznogo mežvedomstvennogo soveŝaniâ po izučeniû kraevyh obrazovanij materikovogo oledeneniâ, Smolensk, p. 140-140.

Mäemets, H., 1986: On palynological analysis of deposits from the banks of small lakes (after the example of Haanian Upland in the SE of Estonia). In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Abstracts of Reports for the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius University, Vilnius, p. 46-48.

Eipre, T. F., 1975: Podzemnye vody Pandivereskoj vozvyšennosti i ih praktičeskoe ispol'zovanie [Подземные воды Пандивереской возвышенности и их практическое использование]. Sostoânie i zadači karstovo-speleologičeskih issledovanij. Tezisy dokladov na Vsesoûznom soveŝanii, Moskva, p. 186-187.

Saarse, L., 1970: Haanja kõrgustiku savikatest jääjärvesetetest. IV Eesti geotehnika konverents 17.-19.06.1970. Teesid, IV, Tallinn, p. 26-26.

Eipre, T. F., 1981: Vodnye resursy zakarstovannoj Pandivereskoj vozvyšennosti Èstonii. Gidrometizdat, Leningrad, p. 1-159.

Saarse, L., 1976: Some data concerning the varved clays of the Haanja Uplands [Haanja kõrgustiku viirsavid]. Ehitusgeoloogia kogumik, III, p. 3-6.

Tallinn, K., 1981: Tektooniliste rikete tähtsusest magneesiumivaeste lubjakivimaardlate otsingul Pandivere kõrgustiku edelaosas. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 126-133.

Kink, H., Tšeban, E., Eipre, T., 1973: Èkonomičeskie aspekty ohrany i ispol'zovaniâ vodnyh resursov Pandivereskoj vozvyšennosti [Экономические аспекты охраны и использования водных ресурсов Пандивереской возвышенности]. Koncepcii razvitiâ i razmeŝeniâ proizvoditel'nyh sil pribaltijskih soûznyh respublik. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 37-42.

Raukas, A., Rõuk, A.-M., 1995: Pinnamood ja selle kujunemine. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 120-175.

Lõokene, E., 1961: Mandrijää servamoodustistest, fluvioglatsiaalsetest setetest ja mandrijää taandumisest Sakala kõrgustiku põhja- ja keskosas. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 84-105.

Kink, H., Lust, E., Novod, N., 1991: Vee seisundist saarkõrgustikul. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 60-62.

Poska, A., Väli, V., Kama, P., Tomson, P., Vassiljev, J., Kihno, K., 2017: Karula kõrgustiku taimkatte ning inimasustuse pärastjääaegne areng. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 42, Tallinn, p. 25-43.

Eipre, T., 1987: Pandivere kõrgustiku veevarud ja nende kasutamisvõimalusi. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 20. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 43-58.

Heinsalu, Ü., 1978: Pindmine karst Jõhvi kõrgustikul. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1977. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 27-40.

Karukäpp, R., 1974: Karula kõrgustiku reljeefist. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1973. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 36-51.

Saarse, L., 1969: Jääpaisjärvesavide levikust ja omadustest Otepää kõrgustikul. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1967/1968. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 50-64.

Karukäpp, R., 1995: Karula kõrgustik. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 25-27.

Karukäpp, R., 1991: Peatus 3.7 Pandivere kõrgustik. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 69-70.

Heinsalu, Ü., 1967: Karst Pandivere kõrgustikul. Rakvere rajoonis, Tallinn, p. 37-44.

Orviku, K., 1967: Pandivere kõrgustiku geoloogilisest arengust. Rakvere rajoonis, Tallinn, p. 22-31.

Perens, R., Eltermann, G., 1978: Karsti leviku ja karstivee keemilise koostise kujunemise iseärasusi Pandivere kõrgustiku lääneosas. In: Heinsalu, Ü. (ed.). Põhjavee kasutamisest ja kaitsest Eesti NSV-s, Tallinn, p. 89-99.

Karukäpp, R., Raukas, A., Aboltinš, O., 1999: Glacial Accumulative Insular Heights (Otepääs) - Specific Features in the Baltic States. PACT 57. Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic Region, p. 193-205.

Saarmäe, A., 1987: Fluvioglatsiaalsete setete litoloogiast Otepää kõrgustiku idaosas. Diplomitöö. Juhendaja: Volli Kalm. diplomitöö. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-71.

Lõokene, E., 1961: Ancient coastal formations in the Sakala Uplands [Vanadest rannikumoodustistest Sakala kõrgustikul]. In: Viiding, H. (ed.). Geological notes 1. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 52-57.

Lõokene, E., 1961: Sakala kõrgustiku põhja- ja keskosas levinud morenide geoloogia. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 1960, 53. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 55-76.

Karukäpp, R., 1984: Pinnamoe kujunemise iseärasustest kõrgustikel. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 63-72.

Arold, I., 1979: Haanja kõrgustiku geomorfoloogiast ja maastikest. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV saarkõrgustike ja järvenõgude kujunemine. Valgus, Tallinn, p. 66-87.

Hang, E., Karukäpp, R., 1979: Otepää kõrgustiku pinnavormistik [О комплексах форм рельефа на Отепяской возвышенности]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV saarkõrgustike ja järvenõgude kujunemine. Valgus, Tallinn, p. 42-65.

Hang, E., 1979: Otepää kõrgustiku kõrgussuhted. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV saarkõrgustike ja järvenõgude kujunemine. Valgus, Tallinn, p. 29-41.