Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (58)

Martma, T., Kaljo, D., 2013: Some results in application of carbon isotopes for study of the Early Paleozoic history of Baltica. sotopes in Earth Systems, ESIR XII Workshop, Freiberg, Germany, 24-26 July 2013, Freiberg.

Meidla, T., 1997: Eesti - alampaleosoikumi maa. In: Engelbrecht, J. (ed.). Eesti Vabariigi teaduspreemiad 1997. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 41-46.

Kaljo, D., Viiding, H., 1981: Novye napravleniâ i osnovnye rezul'taty v izučenii drevnego paleozoâ Pribaltiki [Новые направления и основные результаты в изучении древнего палеозоя Прибалтики]. In: Maamägi, V. (ed.). Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR v 1973-1979. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 159-168.

Pipping, F., Puura, V., 1996: Impact craters in the surroundings of the Gulf of Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 127-133.

Ulst, R., 1958: Osnovnye čerty istorii geologičeskogo razvitiâ Pribaltiki v nižnem i načale srednego paleozoâ [Основные черты истории геологического развития Прибалтики в нижнем и \n начале среднего палеозоя]. Trudy Instituta geologii i poleznyh iskopaemyh II, II. Läti NSV Teaduste Akadeemia, Riga, p. 29-48.

Polivko, I. A., 1973: The Distinctive Features of Middle Devonian Through Early Carbonic Tectonics on the Territory of the Baltic Area [Особенности тектонического развития территории Прибалтики в среднем девоне-раннем карбоне]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinante, Riga, p. 235-247.

Volkolakov, F., 1973: Paleotectonic features of the Baltic syneclise of Pre-Devonian Age [Палеотектоническая характеристика Балтиской синеклизы б додевонское бремя]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinante, Riga, p. 229-234.

Nestor, H., 2004: Korallrahud - merepõhja suurehitised. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 102-109.

Põldvere, Anne, Einasto, R., Ploom, K., Mens, K., Mark-Kurik, E., 2007: Kaardistamine ja stratigraafia. XV aprillikonverentsi Geoloogilise kaardistamise poolsajand teesid. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 29.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., Kajak, K., Mens, K., 2007: General geological setting and stratigraphy. In: Põldvere, Anne (ed.). Tsiistre (327) drill core. Estonian Geological Sections, 8. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 5-9.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., Kajak, K., Mens, K., 2007: Core description and terminology. In: Põldvere, Anne (ed.). Tsiistre (327) drill core. Estonian Geological Sections, 8. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 5.

Põldvere, Anne, 2007: Introduction. In: Põldvere, Anne (ed.). Tsiistre (327) drill core. Estonian Geological Sections, 8. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 4.

Pichugin, M. S., Puura, V. A., Vingisaar, P. A., Erisalu, E. K., 1976: Regional'nye proâvleniâ metasomatičeskoj dolomitizacii v svâzi s tektoničeskimi narušeniâmi v nižnepaleozojskih otloženiâh Severnoj Pribaltiki [Региональные проявления метасоматической доломитизации в связи с тектоническими нарушениями в нижнепалеозойских отложениях Северной Прибалтики]. Sovetskaya geologiya, 10, 78-90.

Brangulis, A. P., Kala, E. A., Kisnerius, Y. L., 1982: Stratigrafiâ. Paleozojskaâ gruppa [Стратиграфия. Палеозойская группа]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 34-127.

Vaher, R., Winterhalter, B., Mägi, S., Põlma, L., 1992: Sedimentary cover [Осадочный чехол]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 30-37.

Tuuling, I., Puura, V., Vaher, R., 2003: The stile of deformation of the Lower Palaeozoic cover according to onland and seabed studies. In: Puura, V., Plado, J. (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 26-29.

Shogenova, A., Fabricius, I. L., Rastenienė, V., Šliaupa, S., 2000: Influence of glauconite on physical properties of sedimentary rocks from the Baltic area. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 63-64.

Šufertov, A. V., 1960: Prirodnye gazy [Природные газы]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 286-294.

Männil, Ralf, Mens, K. (toim), 1984: Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki [Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-131.

Tuuling, I., 2014: Palaeozoic reefs below the central Baltic Sea. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 96-96.

Põldsaar, K., Ainsaar, L., 2014: Liquefaction-induced soft-sediment deformations in early Palaeozoic marine sediments of the Baltoscandian Basin: evidence for seismic shock or rapid deposition?. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 76-76.

Kiipli, T., Kallaste, T., Hints, R., Hints, O., 2014: Baltic Early Paleozoic bentonite database: tracking time, tectonic evolution and marine environmental signatures. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 50-50.

Meidla, T., Ani, T., Paiste, T., Guitor, S., Helde, R., Jürna, V., Külaviir, M., Kütas, M., Mänd, K., Soomer, S., Tsarjov, S., 2017: Stratotypes in theory and practice - the Estonian example. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 56-57.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2008: A new correlation tool: chemostratigraphy based on the sanidine composition of bentonites - recent achievements and future perspectives. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 34-34.

Mark-Kurik, E. (ed), 1992: Fossil fishes as living animals. Academy of Sciences of Estonia, Tallinn, p. 1-299.

Tuuling, I., Flodén,T., 2009: Seismic correlation of Palaeozoic rocks across the northern Baltic Proper - Swedish-Estonian project since 1990, a review. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 273-285. https://doi.org/ 10.3176/earth.2009.4.06

Palmre, H., 1976: Bemerkungen über das Vorkommen des Indiums in der Pyritkristallen des Paläozoikums der Estnischen SSR. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 3, 245-247.

Vingisaar, P., Taalmann, V., 1974: Survey of the dolomitization of the Lower Palaeozoic carbonate rocks of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 3, 235-243.

Männil, Ralf, 1960: On the state of researches into the geology of the Early Paleozoic of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 5-14.

Männil, Ralf, 1964: Haapsalu ja Hiiumaa rajooni aluspõhja geoloogiast. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek Haapsalus ja Hiiumaal, Tallinn, p. 20-22.

Männil, Ralf, 1958: O sostoânii geologičeskogo izučeniâ drevnego paleozoâ v Èstonskoj SSR [O состоянии геологического изучения древнего палеозоя в Эстонской ССР]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 4-6.

Troedsson, G., 1927: Über die präglaziale Verbreitung des Kambrosilurs in Südschweden und im Baltikum. Zeitschrift für Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie, 3-4, 179-191.

Frebold, H., 1928: Grundzüge im Charakterbilde der epirogenen Bewegungen Skandinaviens und des Baltikums im Kambro-Silur. Geologische Rundschau, 19, 2, 81-105. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF01769025

Scupin, H., 1924: Die Umkehrung von Strandverschiebungen in der Erdgeschichte. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 30, 1-7.

Scupin, H., 1928: Ostbaltikum (I. Teil). Algonikum, Paläozoikum und Mesozoikum. In: Wilser, J. (ed.). Die Kriesschauplätze 1914-1918 geologisch dargestellt. Heft 9. Gebrüder Borntraeger, Berlin, p. 1-270.

Murchison, R. I., 1845: O vzaimnom otnošenii meždu drevnimi paleozojskimi osadkami v Skandinavii i Baltijskih guberniâh Rossii. Gorny Zhurnal, III, IV, 33-63.

Murchison, R. I., 1844: Über die allgemeinen Beziehungen zwischen den älteren paleozoischen Sedimenten in Skandinavien und in den Baltischen Provinzen Russlands, St. Peterburg, p. 1-29.

Murchison, R. I., 1844: Über die allgemeinen Beziehungen zwischen den älteren paleozoischen Sedimenten in Skandinavien und in den Baltischen Provinzen Russlands. Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 190-216.

Suuroja, S., 2007: Comparative Morphological Analysis of the Early Paleozoic Marine Impact Structures Kärdla and Neugrund, Estonia. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, D27. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-187.

Nestor, H., 1990: Basin development and facies models. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 33-36.

Männil, R. M., 1962: Some aspects of the researches of the stratigraphy of the Early Palaeozoic strata of Estonia [Некоторые общие вопросы изучения стратиграфии древнего палеозоя Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 3-11.

Nestor, H., 1999: Community structure and succession of Baltoscandian Early Palaeozoic stromatoporoids. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 3, 123-139.

Soveri, T., 2003: Settekivimite kvantitatiivne mineraalne analüüs Rietveld põhisel röntgendifraktsioonanalüüsi meetodil: näide Eesti Paleosoiliste setendite koostisest Taagepera puuraugus. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-56.

Mõtlep, R., 2004: Settekivimite looduslik y-kiirguse intensiivsus: gamma-karotaaži intensiivsus ja settekivimite mineraalne koostis Tartu (453) puuraugus. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-51.

Pirrus, E., Einasto, R., 1987: Classification of sedimentary hiatuses and breaks in the Paleozoic of the East Baltic area [Классификация стратиграфических пробелов и седиментационных перерывов в палеозое Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 1, 36-45.

Mõtus, M.-A., 1994: Fossiilsed korallid Eestis. Eesti Loodus, 6, 178-179.

Kaljo, D., Mark, E., 1959: Eesti geoloogilisest arenemisest vanaaegkonnas II. Eesti Loodus, 5, 263-266.

Kaljo, D., 1959: Kivististest ja nende kogumisest. Eesti Loodus, 4, 245-250.

Kaljo, D., 1959: Eesti geoloogilisest arenemisest vanaaegkonnas. I. Eesti Loodus, 4, 193 - 199.

Männil, Ralf, Orviku, K., Rähni, E., 1958: Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt [Путеводитель геологической экскурсии научной сессии, посвященной 50-й годовщине со дня смерти акад. Ф. Б. Шмидта]. In: Orviku, K. (ed.). Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-40.

Wilson, M. V. H., Märss, T., 2009: Thelodont phylogeny revisited, with inclusion of key scale-based taxa. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 297-310. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.08

Aaloe, A., Mark, E., Männil, Ralf, Müürisepp, K., Orviku, K., 1958: Obzor stratigrafii paleozojskih i četvertičnyh otloženij Èstonskoj SSR [Обзор стратиграфии палеозойских и четвертичных отложений Эстонской ССР]. In: Orviku, K. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-46.

Luha, A., 1932: Eesti geoloogiline koostis. Eesti Entsüklopeedia 2, p. 528-535.

Aaloe, A., Mark., E., Männil, Ralf, Müürisepp, K., Orviku, K., 1960: Ülevaade Eesti aluspõhja ja pinnakatte stratigraafiast, Tallinn, p. 1-61.

Põldvere, Anne (eds), 2007: Tsiistre (327) drill core. Estonian Geological Sections, 8. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-55.

Põldvere, Anne (eds), 2003: Ruhnu (500) drill core. Ruhnu (500) drill core. Estonian Geological Sections. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 1-76.

Kala, E., Puura, V. Suuroja, K., 1984: Main features of the Kärdla buried crater [Главные черты строения Кярдлаского погребенного кратера]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 1, 1-7.

Gorjunova, R. V., Vejs, O. B., 2014: Istoriâ izučeniya paleozojskih mšanok v Rossii [История изучениыа палеозойских мшанок в России]. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 89, 74-100.