Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (73)

Gorjunova, R. V., Vejs, O. B., 2014: Istoriâ izučeniya paleozojskih mšanok v Rossii [История изучениыа палеозойских мшанок в России]. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 89, 74-100.

Pipping, F., Puura, V., 1996: Impact craters in the surroundings of the Gulf of Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 127-133.

Pichugin, M. S., Puura, V. A., Vingisaar, P. A., Erisalu, E. K., 1976: Regional'nye proâvleniâ metasomatičeskoj dolomitizacii v svâzi s tektoničeskimi narušeniâmi v nižnepaleozojskih otloženiâh Severnoj Pribaltiki [Региональные проявления метасоматической доломитизации в связи с тектоническими нарушениями в нижнепалеозойских отложениях Северной Прибалтики]. Sovetskaya geologiya, 10, 78-90.

Tuuling, I., Flodén,T., 2009: Seismic correlation of Palaeozoic rocks across the northern Baltic Proper - Swedish-Estonian project since 1990, a review. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 273-285. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.06

Palmre, H., 1976: Bemerkungen über das Vorkommen des Indiums in der Pyritkristallen des Paläozoikums der Estnischen SSR. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 3, 245-247.

Vingisaar, P., Taalmann, V., 1974: Survey of the dolomitization of the Lower Palaeozoic carbonate rocks of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 3, 235-243.

Männil, Ralf, 1960: On the state of researches into the geology of the Early Paleozoic of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 5-14.

Troedsson, G., 1927: Über die präglaziale Verbreitung des Kambrosilurs in Südschweden und im Baltikum. Zeitschrift für Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie, 3-4, 179-191.

Frebold, H., 1928: Grundzüge im Charakterbilde der epirogenen Bewegungen Skandinaviens und des Baltikums im Kambro-Silur. Geologische Rundschau, 19, 2, 81-105. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF01769025

Scupin, H., 1924: Die Umkehrung von Strandverschiebungen in der Erdgeschichte. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 30, 1-7.

Murchison, R. I., 1845: O vzaimnom otnošenii meždu drevnimi paleozojskimi osadkami v Skandinavii i Baltijskih guberniâh Rossii. Gorny Zhurnal, III, IV, 33-63.

Murchison, R. I., 1844: Über die allgemeinen Beziehungen zwischen den älteren paleozoischen Sedimenten in Skandinavien und in den Baltischen Provinzen Russlands. Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, 190-216.

Männil, Ralf, 1962: Some aspects of the researches of the stratigraphy of the Early Palaeozoic strata of Estonia [Некоторые общие вопросы изучения стратиграфии древнего палеозоя Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 3-11.

Nestor, H., 1999: Community structure and succession of Baltoscandian Early Palaeozoic stromatoporoids. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 3, 123-139.

Pirrus, E., Einasto, R., 1987: Classification of sedimentary hiatuses and breaks in the Paleozoic of the East Baltic area [Классификация стратиграфических пробелов и седиментационных перерывов в палеозое Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 1, 36-45.

Mõtus, M.-A., 1994: Fossiilsed korallid Eestis. Eesti Loodus, 6, 178-179.

Kaljo, D., Mark, E., 1959: Eesti geoloogilisest arenemisest vanaaegkonnas II. Eesti Loodus, 5, 263-266.

Kaljo, D., 1959: Kivististest ja nende kogumisest. Eesti Loodus, 4, 245-250.

Kaljo, D., 1959: Eesti geoloogilisest arenemisest vanaaegkonnas. I. Eesti Loodus, 4, 193 - 199.

Wilson, M. V. H., Märss, T., 2009: Thelodont phylogeny revisited, with inclusion of key scale-based taxa. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 297-310. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.08

Kala, E., Puura, V. Suuroja, K., 1984: Main features of the Kärdla buried crater [Главные черты строения Кярдлаского погребенного кратера]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 1, 1-7.

Shogenova, A., Kleesment, A., Shogenov, K., Jõeleht, A., Põldvere, A., 2010: Composition and Properties of Estonian Palaeozoic and Ediacaran Sedimentary Rocks. Conference Proceedings, 72nd EAGE Conference and Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010, Jun 2010, cp-161-00561. European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201401153

Shogenova, A., 1998: Carbonte Lithologies Analysis by Petrophysical Data of Estonian Early Palaeozoic Sedimentary Rocks. Conference Proceedings, 60th EAGE Conference and Exhibition, Jun 1998, cp-110-00268. European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201408367

Shogenova, A., 1997: Petrophysical Models and Trends of Estonian Paleozoic Sedimentary Basin. Conference Proceedings, 59th EAGE Conference & Exhibition, May 1997, cp-131-00173. European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.131.GEN1997_F027

Teedumäe, A., 1995: Geoloogiline ehitus, p. 9-14.

Einasto, R., 1995: Hiiumaa paelasundi tekkeloost. In: Kukk, T. (ed.). XVIII Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 25-26.

Shogenova, A., 1995: Computer modelling of the Estonian oil shale and phosphorite deposits structure by logging data. Mining Pribram symposium: mathematical methods in Geology, Prague Czech Republic, October 9-14, 1995, MB14, Prague, p. 1-8.

Bityukova, L., Shogenova, A., 1995: Application of factor analysis for establishment of the main early Palaeozoic sedimentation processes in Estonia. Mining Pribram symposium: mathematical methods in Geology, Prague Czech Republic, October 9-14, 1995, MJ3, Prague, p. 1-8.

Utsal, K. R., Jürgenson, E., 1974: Formirovanie mineral'nogo sostava glinistoj frakcii srednepaleozojskih metabentonitov [Формирование минерального состава глинистой фракции среднепалеозойских метабентонитов]. Vulkanogenno-osadočnyj litogenez. Kratkie tezisy IV vsesoûznogo seminara, Južno-Sahhalinsk, p. 69-69.

Shogenova, A., 1996: Magnetic properties of early palaeozoic carbonate rocks in Estonia and processes causing their alterations. Extended abstracts book . Vol. 1. 58th EAGE Conference and Technical Exhibition, Amsterdam, the Netherlands, 3-7 June 1996. EAGE Publications BV, Amsterdam, p. 178-178. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201408914

Shogenova, A., 1996: Petrophysical properties of carbonate rocks in the early Palaeozoic sedimentary basin of Estonia. In: Kohonen, T., Lindberg, B. (ed.). The 22nd Nordic Geological Winter Meeting, 8–11 January 1996, Turku, Finland. Abstracts, Turku, p. 191-191.

Shogenova, A., 1999: The influence of dolomitization on the magnetic properties of early Palaeozoic carbonate rocks in Estonia. In: Tarling, D. H., Turner, P. (ed.). Palaeomagnetism and Diagenesis in Sediments. Geological Society, London, Special Publications, 151, London, p. 167-180.

Shogenova, A., Puura, V., 1997: Petrophysical changes caused by dolomitization and leaching in fracture zones in lower Paleozoic carbonate rocks, North Estonia. In: Middleton, M. (ed.). Research in Petroleum Technology. Second Nordic Symposium on Petrophysics, Fractured Reservoirs, Göteborg, p. 155-185.

Shogenova, A., Kleesment, A., Teedumäe, A., Einasto, R., Vaher, R., Jõeleht, A., Shogenov, V., 2003: Petrophysical and Geochemical Variations within the Palaeozoic Dolomites from South-Estonian Boreholes. Extended abstracts book : 65th EAGE Conference and Exhibition, Stavanger, Norway, 2-5 June 2003. European Association of Geoscientists & Engineers, p. 171-171. https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.6.P171

Martma, T., Kaljo, D., 2011: Carbon and oxygen isotopes in Baltic Early Palaeozoic geology: some results and trends. Isotope Workshop XI, 4th–8th July 2011, Budapest, Hungary. Central European Geology, 54, Budapest, p. 181-181.

Puura, V., Shogenova, A., Vaher, R., 1996: Tectonic style of the condensed Palaeozoic Platform Cover, Estonian Homocline. Extended abstracts book . Vol. 2. 58th EAGE Conference and Technical Exhibition, Amsterdam, the Netherlands, 3-7 June 1996, Amsterdam, p. 567-567.

Martma, T., Kaljo, D., 2013: Some results in application of carbon isotopes for study of the Early Paleozoic history of Baltica. sotopes in Earth Systems, ESIR XII Workshop, Freiberg, Germany, 24-26 July 2013, Freiberg.

Meidla, T., 1997: Eesti - alampaleosoikumi maa. In: Engelbrecht, J. (ed.). Eesti Vabariigi teaduspreemiad 1997. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 41-46.

Kaljo, D., Viiding, H., 1981: Novye napravleniâ i osnovnye rezul'taty v izučenii drevnego paleozoâ Pribaltiki [Новые направления и основные результаты в изучении древнего палеозоя Прибалтики]. In: Maamägi, V. (ed.). Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR v 1973-1979. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 159-168.

Ulst, R., 1958: Osnovnye čerty istorii geologičeskogo razvitiâ Pribaltiki v nižnem i načale srednego paleozoâ [Основные черты истории геологического развития Прибалтики в нижнем и \n начале среднего палеозоя]. Trudy Instituta geologii i poleznyh iskopaemyh II, II. Läti NSV Teaduste Akadeemia, Riga, p. 29-48.

Polivko, I. A., 1973: The Distinctive Features of Middle Devonian Through Early Carbonic Tectonics on the Territory of the Baltic Area [Особенности тектонического развития территории Прибалтики в среднем девоне-раннем карбоне]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinante, Riga, p. 235-247.

Volkolakov, F., 1973: Paleotectonic features of the Baltic syneclise of Pre-Devonian Age [Палеотектоническая характеристика Балтиской синеклизы б додевонское бремя]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinante, Riga, p. 229-234.

Nestor, H., 2004: Korallrahud - merepõhja suurehitised. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 103-109.

Põldvere, Anne, Einasto, R., Ploom, K., Mens, K., Mark-Kurik, E., 2007: Kaardistamine ja stratigraafia. XV aprillikonverentsi Geoloogilise kaardistamise poolsajand teesid. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 29-29.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., Kajak, K., Mens, K., 2007: General geological setting and stratigraphy. In: Põldvere, Anne (ed.). Tsiistre (327) drill core. Estonian Geological Sections, 8. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 5-9.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., Kajak, K., Mens, K., 2007: Core description and terminology. In: Põldvere, Anne (ed.). Tsiistre (327) drill core. Estonian Geological Sections, 8. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 5.

Põldvere, Anne, 2007: Introduction. In: Põldvere, Anne (ed.). Tsiistre (327) drill core. Estonian Geological Sections, 8. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 4.

Brangulis, A. P., Kala, E. A., Kisnerius, Y. L., 1982: Stratigrafiâ. Paleozojskaâ gruppa [Стратиграфия. Палеозойская группа]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 34-127.

Vaher, R., Winterhalter, B., Mägi, S., Põlma, L., 1992: Sedimentary cover [Осадочный чехол]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 30-37.

Tuuling, I., Puura, V., Vaher, R., 2003: The stile of deformation of the Lower Palaeozoic cover according to onland and seabed studies. In: Puura, V., Plado, J. (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 26-29.

Shogenova, A., Fabricius, I. L., Rastenienė, V., Šliaupa, S., 2000: Influence of glauconite on physical properties of sedimentary rocks from the Baltic area. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 63-64.

Šufertov, A. V., 1960: Prirodnye gazy [Природные газы]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 286-294.

Männil, Ralf, Mens, K. (toim), 1984: Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki [Стратиграфия древнепалеозойских отложений Прибалтики]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-131.

Tuuling, I., 2014: Palaeozoic reefs below the central Baltic Sea. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 96-96.

Põldsaar, K., Ainsaar, L., 2014: Liquefaction-induced soft-sediment deformations in early Palaeozoic marine sediments of the Baltoscandian Basin: evidence for seismic shock or rapid deposition?. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 76-76.

Kiipli, T., Kallaste, T., Hints, R., Hints, O., 2014: Baltic Early Paleozoic bentonite database: tracking time, tectonic evolution and marine environmental signatures. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 50-50.

Meidla, T., Ani, T., Paiste, T., Guitor, S., Helde, R., Jürna, V., Külaviir, M., Kütas, M., Mänd, K., Soomer, S., Tsarjov, S., 2017: Stratotypes in theory and practice - the Estonian example. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 56-57.

Kiipli, T., Kallaste, T., 2008: A new correlation tool: chemostratigraphy based on the sanidine composition of bentonites - recent achievements and future perspectives. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 34-34.

Mark-Kurik, E. (ed), 1992: Fossil fishes as living animals. Academy of Sciences of Estonia, Tallinn, p. 1-299.

Männil, Ralf, 1964: Haapsalu ja Hiiumaa rajooni aluspõhja geoloogiast. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek Haapsalus ja Hiiumaal, Tallinn, p. 20-22.

Männil, Ralf, 1958: O sostoânii geologičeskogo izučeniâ drevnego paleozoâ v Èstonskoj SSR [O состоянии геологического изучения древнего палеозоя в Эстонской ССР]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 4-6.

Scupin, H., 1928: Algonikum, Paläozoikum und Mesozoikum. In: Wilser, J. (ed.). Ostbaltikum (I. Teil). Die Kriesschauplätze 1914-1918 geologisch dargestellt. Heft 9. Gebrüder Borntraeger, Berlin, p. 1-270.

Murchison, R. I., 1844: Über die allgemeinen Beziehungen zwischen den älteren paleozoischen Sedimenten in Skandinavien und in den Baltischen Provinzen Russlands, St. Peterburg, p. 1-29.

Suuroja, S., 2007: Comparative Morphological Analysis of the Early Paleozoic Marine Impact Structures Kärdla and Neugrund, Estonia. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, D27. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-187.

Nestor, H., 1990: Basin development and facies models. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 33-36.

Soveri, T., 2003: Settekivimite kvantitatiivne mineraalne analüüs Rietveld põhisel röntgendifraktsioonanalüüsi meetodil: näide Eesti Paleosoiliste setendite koostisest Taagepera puuraugus. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-56.

Mõtlep, R., 2004: Settekivimite looduslik y-kiirguse intensiivsus: gamma-karotaaži intensiivsus ja settekivimite mineraalne koostis Tartu (453) puuraugus. Bakalaureusetöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-51.

Männil, Ralf, Orviku, K., Rähni, E., 1958: Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt [Путеводитель геологической экскурсии научной сессии, посвященной 50-й годовщине со дня смерти акад. Ф. Б. Шмидта]. In: Orviku, K. (ed.). Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-40.

Aaloe, A., Mark, E., Männil, Ralf, Müürisepp, K., Orviku, K., 1958: Obzor stratigrafii paleozojskih i četvertičnyh otloženij Èstonskoj SSR [Обзор стратиграфии палеозойских и четвертичных отложений Эстонской ССР]. In: Orviku, K. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-46.

Luha, A., 1932: Eesti geoloogiline koostis. Eesti Entsüklopeedia 2, p. 528-535.

Aaloe, A., Mark., E., Männil, Ralf, Müürisepp, K., Orviku, K., 1960: Ülevaade Eesti aluspõhja ja pinnakatte stratigraafiast, Tallinn, p. 1-61.

Põldvere, Anne (ed), 2007: Tsiistre (327) drill core. Estonian Geological Sections, 8. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-55.

Põldvere, Anne (ed), 2003: Ruhnu (500) drill core. Ruhnu (500) drill core. Estonian Geological Sections, 5. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 1-76.