Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (63)

Hang, T., Talviste, P., Reinson, R., 2006: Proglacial sedimentary environment as derived from varved clay studies in Pärnu area, western Estonia. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P., Sarala, P. (ed.). Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet: Abstracts. The INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, September 11.-15. 2006. Geological Survey of Finland, Rovaniemi, p. 14-14.

Sügav, P., 1967: Maalihe Pärnus. Eesti Loodus, 5, 316-316.

Kleesment, A., 2008: Eesti ürglooduse raamatus olevad objektid. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 360-367.

Isakar, M., 2008: Kivistised. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 358-359.

Ilomets, M., 2008: Sood. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 135-143.

Palginõmm, V., 2008: Hüdrograafia. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 123-134.

Arold, I., Oja, T., 2008: Maastikuline liigestatus. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 100-107.

Hang, T., Kohv, M., Kalm, V., Talviste, P., 2008: Maalihked. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 93-99.

Hang, T., Kalm, V., Tuuling, I., 2008: Pinnamood ja selle kujunemine. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 74-92.

Rattas, M., Ainsaar, L., 2008: Maavarad. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 64-73.

Perens, R., Karro, E., 2008: Põhjavesi. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 51-63.

Kalm, V., Hang, T., 2008: Pinnakate. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 45-50.

Ainsaar, L., 2008: Pealiskord. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 38-44.

Puura, V., 2008: Tektoonika ja aluskord. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 28-37.

Kübar, K., Vahur, U., 1998: Sookuninga looduskaitseala ulatub üle riigipiiride. Eesti Loodus, 5/6, 225-226.

Mark-Kurik, E., 2003: Stop 16. Tori outcrop. In: Stinkulis, G., Upeniece I., Lukševičs E., Zupiņš I.,Strautnieks, I., Mark-Kurik, E., Märss, T (ed.). The Gross Symposium 2. Advances in Palaeoichthyology. Field Trip Guidebook. Faculty of Geographical and Earth Sciences, Riga, p. 29-30.

Rosentau, A., Veski, S., Kriiska, A., Aunap, R., Vassiljev, J., Saarse, L., Hang, T., Heinsalu, A., Oja, T., 2009: Water-level changes and palaeogeography of the Baltic Sea and displacement of Stone Age human occupations in Pärnu area, southwest Estonia. 7th Baltic Sea Science Congress. Abstract Book, Tallinn, p. 195-195.

Kaljund, E., 1967: Viisnurga maalihe. III Eesti ehitusgeoloogia konverents 19.-21.04.1967. Teesid. ENSV MN Riiklik Ehituskomitee, Tallinn, p. 19-19.

Lutsar, R. V., Saapar, L. A., Arbeiter, R. J., 1973: Investigation of the crustal movements within the precincts of towns of the Estonian S.S.R. [Изучение движений земной поверхности в городах Эстонской ССР]. In: Riives, L. J. (ed.). Recent movements of the Earth's crust No 5. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 139-143.

Tovmasjana, K., 2013: Depositional environment of the tidally-dominated transgressive succession: Rezekne and Pärnu Regional Stages, Baltic Devonian basin. University of Latvia, Riga.

Tovmasyan, K., Stinkulis, G., Plink-Björklund, P., 2008: Facies architecture and deposition in estuarine fluvial-tidal transition zone: example from Middle Devonian Pärnu regional stage, SW Estonia. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 240-241.

Tovmasyan, K., Stinkulis, G., Plink-Björklund, P., 2008: Depositional environment in the tidally-influenced transgressive succession, Pärnu regional stage, Baltic Devonian basin. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 238-240.

Tilk, M., 1984: Kodukandi suured kivid. Eesti Loodus, 10, 666-671.

Hang, V., 1983: Aadu kivi. Eesti Loodus, 7, 466-467.

Kumari, A., 1982: Kalevipoja kivid Pärnu rajoonis. Eesti Loodus, 3, 174-176.

Pill, A., 1878: Pärnu põhjavesi. Eesti Loodus, 3, 188-192.

Varep, E., 1969: Võnnukivi. Eesti Loodus, 6, 344-347.

Vilo, A., 1962: Pärnu viirsavide geotehnilistest omadustest. In: Vilo, A. (ed.). Ehitusgeoloogiline kogumik, I, Tallinn, p. 98-119.

Kaljund, E., 1967: Maalihe Pärnus 1966. aastal. Ehitusgeoloogia kogumik, II, Tallinn, p. 61-64.

Kleesment, A., Mark-Kurik, E., 1997: Middle Devonian. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 107-107.

Talviste, P., 1989: Minium water levels of Baltic Ice Lake on yhe grounds of mechanical properties of varved clays in Pärnu. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 89-90.

Schwartz, M. L., Veisson, M., 1989: Beach progradation at Pärnu, Estonia. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 79-80.

Lyarskaya , L. A., Kleesment, A. E., Mark-Kurik, E. J., Narbutas, V. V., 1981: Pârnuskaâ svita [Пярнуская свита]. In: Sorokin, V. M. (ed.). Devon i karbon Pribaltiki. Zinatne, Riga, p. 82-92.

Palginõmm, V., Kask, J., 1991: Pärnu jõe suudmeosa reostuskoormus. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 102-108.

Habicht, H.-L., 2015: Antsülusjärve ja Litoriinamere paleogeograafia Tolkuse-Rannametsa piirkonnas setete ja aerolaserskanneerimise kõrgusandmete alusel. Eesti Geograafia Seltsi Publikatsioonid, Tallinn, p. 37-59.

Raukas, A., Moora, T., Karukäpp, R., 1995: Läänemere arengust ja inimasustusest Pärnu ümbruses. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Läänemere arengust ja inimasustusest Pärnu ümbruses. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 119-124.

Hang, E., Hang, T., 1981: Tõstamaa rannikumaastike kujunemine. Pärnu linnas ja rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn.

Karise, V., 1981: Mineraalvesi. Pärnu linnas ja rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 42-44.

Perens, H., 1981: Geoloogiline ehitus. Pärnu linnas ja rajoonis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 34-41.

Raukas, A., Moora, T., Karukäpp, R., 1999: The Development of the Baltic Sea and Stone Age Settlement in the Pärnu Area of Southwestern Estonia. PACT 57. Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic Region, p. 15-34.

Heinsalu, A., Veski, S., Moora, T., 1999: Bio- and chronostratigraphy of the Early Holocene site of double-storeyed buried organic matter at Paikuse, southwestern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 1, 48-66.

Raukas, A., Kimmel, K., Rajamäe, R., 1995: A new site of buried peat at Lõpe, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 133-137.

Lutt, J., 1987: Sedimentation in Pärnu Bay. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 166-173.

Pill, A., 1974: The water level and mineralization of underground waters on the seashore of the seaside resort Pärnu (Estonia). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 3, 254-260.

Pill, A., 1970: Die Einwirkung des Seewassers auf die chemische Zusammensetzung des flusswassers im Mündungsgebiet des Pärnu-Flusses. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 3, 252-257.

Kents, J., 1929: Karksi kihelkond, Tartu, p. 1-23.

Laasi, A., 1937: Põhja-Pärnumaa otsmoreenist. Eesti Loodus, V, 2, 67-71.

Orviku, K., 1937: J. A. Ehrenpreis'i poolt 1936. a. kogutud andmeid suurte rändrahnude kohta. Eesti Loodus, V, 1, 37-38.

Knuut, V., 1934: Andmeid Võnnukivist. Eesti Loodus, II, 3, 64-64.

Glasenapp, M., 1885: Über die Tiefbrunnen und Tiefbrunnen-Wasser der balyischen Provinzen und der angrenzenden Gouvernements. Rigasche Industrie-Zeitung, 20, 21, 240-242; 252-255.

Pander, C. H., 1860: Ueber die Saurodipterinen, Dendrodonten, Glyptolepiden und Cheirolepiden des Devonischen Systems, St. Peterburg, p. IX+90.

Gebel, C. C. T. F., 1845: Das Seebad bei Pernau an der Ostsee in physikalisch-chemischer und topographisch-statistischer Beziehung, p. X+77.

Kleesment, A., 2008: Eesti ürglooduse raamatus olevad objektid. Pärnumaa I. Eesti Entsüklopeediakirjastus, p. 60-67.

Pill, A. & Karise, V., 1974: Magaas Tõstamaal. Eesti Loodus, 8, 463-464.

Verte, A. I., Mark, E. J., 1957: O stratigrafičeskom položenii pârnuskogo (D2a1) gorizonta v Èstonskoj SSR [О стратиграфическом положении пярнуского (D2a1) горизонта в Эстонской ССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 6, 4, 392-393.

Otto, M., Laurin, M., 2001: Microanatomy of the dermal skeleton of Balticaspis latvica (Osteostraci, Middle Devonian). Journal of Vertebrate Paleontology, 21, 1, 186-189. https://doi.org/10.1671/0272-4634(2001)021[0186:MOTDSO]2.0.CO;2

Perens, H., 2003: Paekivi Eesti ehitistes I. Üldiseloomustus. Lääne-Eesti. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-132.

Saar, I., 1972: Kirjeldamata koopaid Pärnumaal. Eesti Loodus, 1972, 10, 626.

Orviku, Karl, 1932: Tori liivakivi. Loodusevaatleja, III, 3, 68-71.

Kala, E., Mens, K., Undrits L., 1962: Stratigraphic characteristics of Pärnu boring [Стратиграфическая характеристика разреза скважины Пярну]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 19-33.

Kõrvel, V. & Kõrvel, N., 1967: On the lithological character of the Pärnu Stage in the surroundings of Mustvee-Pala, Estonian SSR [К литологической характеристике пярнуского горизонта в окрестностях Муствээ-Пала Эстонской ССР]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 1, 69-76.

Palginõmm, V., Kont, A., Suursaar, Ü., Tõnisson, H., 2018: Pärnu lahe ranniku kasutuse ja kaitse kogemused möödunud sajandil ning tuleviku valikud. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43, Tallinn, p. 148-165.

Hang, T., Kohv, M., 2013: Glacial varves at Pärnu, south-western Estonia: a local varve chronology and proglacial sedimentary environment. GFF, 135, 3-4, 273-281. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.775598