Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (119)

Ludikova, A. V., Shatalova, A. E., Subetto, D. A., Kublitskiy, Y. A., Rosentau, A., Hang, T., 2020: Diatom-inferred palaeolimnological changes in a small lake in the context of the Holocene Baltic Sea transgressions: a case study of Lake Goluboye, Karelian Isthmus (NW Russia). , 438, 1, 37-52. https://doi.org/10.1088/1755-1315/438/1/012014

Suursaar, Ü., Kullas, T., Aps, R., 2012: Currents and waves in the northern Gulf of Riga: measurement and long-term hindcast. Oceanologia, 54, 3, 421-447. https://doi.org/10.5697/oc.54-3.421

Suursaar, Ü., 2013: Locally calibrated wave hindcasts in the Estonian coastal sea in 1966–2011. Estonian Journal of Earth Sciences, 62, 1, 42. https://doi.org/10.3176/earth.2013.05

Suursaar, Ü., 2010: Waves, currents and sea level variations along the Letipea–Sillamäe coastal section of the southern Gulf of Finland. Oceanologia, 52, 3, 391–416. https://doi.org/10.5697/oc.52-3.391

Soomere, T., Kask, J., 2003: A specific impact of waves of fast ferries on sediment transport processes of Tallinn Bay. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology and Ecology, 52, 3, 319-331.

Soomere, T., Põder, R., Rannat, K., Kask, A., 2005: Profiles of waves from high-speed ferries in the coastal area of Tallinn Bay. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering, 11, 3, 245-260.

Bolikhovskaya, N. S., Molodkov, A. N., 2009: Late Pleistocene interglacial-glacial climatic transition (MIS 5/MIS 4) as derived from palynological analysis and IR-OSL dating of deposits from the Voka reference section, southeastern coast of the Gulf of Finland [Эволюция растительности и климата на юго-восточном побережье Финского залива в интервале 39–33 тыс. лет назад]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seria 5: Geografija, 6, 46-53.

Lahtvee, V., 1997: Naftatransiit ja keskkonnaohud Läänemere piirkonnas. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 67-70.

Reinsalu, E., 1997: Kas Soome lahe tunnel on realistlik idee?. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 46-51.

Kask, J., 1997: Rannikuseire algaastad Eestis. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 20-24.

Orviku, Kaarel, 1997: Soome lahe rannaprotsessid ja mereäärsed rajatised. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 14-19.

Ratas, U., Puurmann, E., 1997: Soome lahe saarte maastikud ja inimmõju nende kujunemisele. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 6-13.

Sakson, M., Miller, U., 1993: Diatom assemblages in superficial sediments from the Gulf of Riga, eastern Baltic Sea. Hydrobiologia, 269-270, 243-249.

Kask, J., Talpas, A., Kask, A., Schwarzer, K., 2003: Geological setting of areas endangered by waves generated by fast ferries in Tallinn Bay. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering, 9, 3, 185-208.

Nirgi, T., Rosentau, A., Habicht, H., Hang, T., Jonuks, T., Jõeleht, A., Kihno, K., Kriiska, A., Mustasaar, M., Risberg, J., Suuroja, S., Talviste, P., Tõnisson, H., 2020: Holocene relative shore-level changes and Stone Age palaeogeography of the Pärnu Bay area, eastern Baltic Sea. The Holocene, 30, 1, 37-52. https://doi.org/10.1177/0959683619865603

Puura, V., Laitakari, J., Amantov, A., 1996: Latest events affecting the Precambrian basement, Gulf of Finland and surrounding areas. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 115-125.

Meriste, M., Kirsimäe, K., Freiberg, L., 2012: Relative Sea-Level Changes at Shallow Coasts Inferred from Reed Bed Distribution over the Last 50 Years in Matsalu Bay, the Baltic Sea. Journal of Coastal Research, 28, 1, 1-10. https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-10-00049.1

Raukas, A., Tavast, E., 1994: Drumlin location as a response to bedrock topography on the southeastern slope of the Fennoscandian Shield. Sedimentary Geology, 91, 1-4, 373-382. https://doi.org/10.1016/0037-0738(94)90141-4

Habicht, H., Rosentau, A., Jõeleht, A., Heinsalu, A., Kriiska, A., Kohv, M., Hang, T., Aunap, R., 2017: GIS-based multiproxy coastline reconstruction of the eastern Gulf of Riga, Baltic Sea, during the Stone Age. Boreas, 46, 1, 83-99. https://doi.org/10.1111/bor.12157

Linkrus, E., 1970: Üks paljude seas. Eesti Loodus, 6, 353-356.

Koistinen, T., Klein, V., Koppelmaa, H., Korsman, K., Lahtinen, R., Nironen, M., Puura, V., Saltykova, T. Tikhomirov, S., Yanovskiy, A., 1996: Paleoproterozoic Svecofennian orogenic belt in the surroundings of the Gulf of Finland. Geological Survey of Finland. Special Paper, 21, 21-57.

Pirrus, E., 1999: Pakri. Rändrahnud. Eesti Loodus, 8, 320-320.

Pirrus, E., 1999: Väravapostid Soome lahel. Tohune saar Prangli. Eesti Loodus, 5, 198-200.

Kvasov, D. D., Raukas, A. V., 1970: O pozdnelednikovoj istorii Finskogo zaliva [О позднеледниковой истории Финского залива]. Izvestija Vsesojuznogo Geograficheskogo Obshsestva, 102, 5, 432-438.

Kalm, V., Tsyrulnikov, A., Hang, T., Tuuling, I., Flodén, T., 2006: Late Weichselian and Holocene sediments and their acoustic signatures in the northeastern part of the Gulf of Riga. Baltica, 19, 2, 51-57.

Pihlak, A.-T., 1993: Kroodi oja kannab Muuga lahte diktüoneemareostust. Eesti Loodus, 11/12, 409-411.

Väling, P., 1993: Elemendid Tallinna lahe põhjas. Eesti Loodus, 11/12, 407-408.

Kask, J., 2001: Haapsalu lahe ökogeoloogilistest aspektidest. Estonia Maritima, 5, 257-268.

Kala, E., Einasto, R., 1979: Liivi lahe piirkonna geoloogiline ehitus ja areng. Eesti Loodus, 11, 708-711.

Raukas, A., 1995: Evolution of the Yoldia Sea in the eastern Baltic. Quaternary International, 27, 1, 99-102. https://doi.org/10.1016/1040-6182(94)00066-E

Raukas, A., 1986: Deglaciation of the Gulf of Finland and adjoining areas. Geological Survey of Finland. Bulletin, 58, 2, 21-33.

Orviku, Kaarel, Romm, G., 1992: Litho-morphodynamical processes of Narva Bay. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 3, 139-147.

Lutt, J., Tammik, P., 1992: Bottom sediments of Tallinn Bay. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 2, 81-87.

Lutt, J., 1987: Sedimentation in Pärnu Bay. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 166-173.

Lenz, R., 1866: Magnetische Beobachtungen an einigen Punkten der finnländischen und estländischen Küsten. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 9, 419-426.

Kiipli, T., Pirrus, E., 1986: Lubjanukke Soome lahe põhjast. Eesti Loodus, 6, 407-409.

Kask, J. & Kask, A., 2012: Meremuda (ravimuda) uurimisest Haapsalu Tagalahes. Keskkonnatehnika, 3, 43-47.

Järvelill, J.-I., Kleesment, A., Raukas, A., 2015: Accumulation of heavy minerals in the eastern coast of the Gulf of Riga, south-western Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 87, 67-78. https://doi.org/10.17741/bgsf/87.2.002

Kiipli, T., Kallaste, T., Martma, T., 1995: Mn-Fe-calcite concretions from varved clays of Estonia and the Gulf of Finland: the composition and growth history. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 3, 163-176.

Ikävalko, O., Vähäaho, I., Suuroja, S., 2013: Soil and bedrock conditions to be expected in Tallinn-Helsinki tunnel construction. In: Frydenlund, T. E., Flaate, K., Østlid, H. (ed.). Strait Crossings 2013. Proceedings. Sixth Symposium on Strait Crossings, 16-19 June 2013, Bergen, Norway, Bergen, p. 790-799.

Petersell, V., Karimov, M., Nirgi, S., Štokalenko, M., Alliksaar, T., Pajusaar, S., Voolma, M., Liiv, M., 2016: Eutrofeerumist põhjustavatest elementidest ja uraanist Soome lahe põhjasetetes. XXIV Aprillikonverentsi „Maapõuekasutus ja keskkonnahoid“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 35-37.

Mäss, E., 1986: Meresetete levikust ja koostisest Küdema lahes [Diplomitöö. Juhendajad: Kaarel Orviku, V. Kalm]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-41.

Pärtin, T., 1983: Lahemaa järvede ja Matsalu lahe kaitse hüdrogeoloogilised aspektid [Diplomitöö. Juhendaja. H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-67.

Laja, L., 1979: Matsalu lahe vesikonna hüdrogeoloogilised tehistingimused, Tartu, p. 1-83.

Bauert, H., 1979: Keibu lahe geoloogiast, Tartu, p. 1-64.

Ploom, K., Suuroja, K., Suuroja, S., 2012: Sinimägedest ja teistest sinisavi dislokatsioonidest. XX Aprillikonverentsi „Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 38-40.

Tõnisson, L., 1958: Soome lahe ranniku geoloogiast Kundast Narvani, Tartu, p. 1-71.

Kasemets, E., 1957: Pärnu lahe ranniku geoloogiast Iklast Pärnuni, Tartu, p. 1-96.

Hang, T., Kohv, M., Pai, K., 2008: Proglacial sedimentary environment in Pärnu Bay, eastern Baltic Sea. In: Lisicki, S. (ed.). Quaternary of the Gulf of Gdansk and lower Vistula regions in northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group; Frombork; September 14-19, 2008. Polish Geological Institute, Varssavi, p. 25-26.

Nirgi, T., Rosentau, A., Jonuks, T., Risberg, J., Hang, T., Habicht, H.-L., Jõeleht, A., Kihno, K., Kriiska, A., Suuroja, S., Tõnisson, H., 2018: Organic sediments from a submerged river valley in coastal zone of the Pärnu Bay, Baltic Sea record low relative sea levels in Holocene. In: Piscitelli, A., Milella, M., Mastronuzzi, G. (ed.). IGCP Project 639 “Sea Level Change from Minutes to Millennia” 3rd meeting, abstract book, Bari, Itaalia, p. 73-74.

Valdmann, A., Kask, A., Kask, J., Rannat, K., 2006: Sustainable planning of underwater sand mining and beach protection in vulnerable semi-enclosed sea areas under heavy anthropogenic pressure. Geophysical Research Abstracts, 8.

Lutt, J., 1992: Bottom deposits [Питание Финского залива седиментационным материалом]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 158-218.

Ring, M., Soosalu, H., Nikulins, V., 2012: Blasting parameters and seismic data - a background study. In: Lahtmets, R. (ed.). 12th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Doctoral Scholl of Energy and Geotechnology, Kuressaare, Estonia, 11-16.06.2012, Tallinn, p. 176-178.

Otsmaa, M., Soosalu, H., Valgma, I., 2012: Detection of Mine Collapses with Seismic Methods in the Estonian Oil Shale Mining Area. In: Lahtmets, R. (ed.). 12th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Doctoral Scholl of Energy and Geotechnology, Kuressaare, Estonia, 11-16.06.2012, Tallinn, p. 171-172.

Martin, E., Mäss, E., Orviku, Kaarel, 1990: The coast of the Gulf of Finland as natural model for predicting the evolution of different shore types under the conditions of supposable World ocean level rise. International symposium: Transgressive coasts: studies and economic development. Baku, USSR, 15-21. September 1990 1, Moscow, p. 147-148.

Suuroja, S., Heinsalu, A., Alliksaar, T., Tõnisson, H., Lips, U., Lepland, A., Kask, A., Petersell, V., Pajusaar, S., Liiv, M., Mikomägi, A., Marzecova, A., Buschmann, F., Erm, A., Nirgi, S., Milvek, H., Karimov, M., Kiipli, T., Kallaste, T., Vandel, E. ... Ehrlich, K., 2016: Hinnangu andmine merekeskkonna ökosüsteemipõhiseks korraldamiseks Soome lahe merepõhja ja setete näitel (SedGoF). Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-256.

Suuroja, S., Kask, A., Petersell, V., Karimov, M., Veski, A., Dimitrijeva, M., Alliksaar, T., Tõnisson, A., Lips, U., Lepland, A., Vallius, H., 2016: Geological maps of the Gulf of Finland sea bottom as a basis for assessing the state of marine environment. Abstract volume & Field trip Guidebook. The 13th colloquim on Baltic Sea marine geology. September 12-16, 2016, Gdańsk, Poland, Warsaw, p. 75-75.

Tõnisson, H., Suursaar, Ü., Suuroja, S., Ryabchuk, D., Orviku, Kaarel, Kont, A., Sergeev, Y., Rivis, R., 2012: Changes on coasts of western Estonia and Russian Gulf of Finland, caused by extreme storm Berit in November 2011. IEEE/OES Baltic 2012 International Symposium : May 8-11, 2012, Klaipeda, Lithuania, Proceedings. IEEE, p. 1-7. https://doi.org/10.1109/BALTIC.2012.6249193

Raig, H., Rosentau, A., 2012: Reconstruction of post-glacial environmental history and stone age settlement by the Tõrvajõe basin in Narva-Luga Klint Bay, NE Estonia. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology : Helsinki 19th-21st September 2012, Abstract Book. Geological Survey of Finland. Guide, 57. Juvenes Print, Espoo, p. 58-59.

Muru, M., Rosentau, A., Kriiska, A., Subetto, D. A., Vassiljev, J., Hang, T., Gerasimov, D., Nordqvist, K., Ludikova, A., Lõugas, L., Raig, h., Kihno, K., Aunap, R., Letyuka, N., 2012: Palaeogeographical reconstructions and stone age settlement in the Narva-Luga Klint Bay, eastern Gulf of Finland. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology : Helsinki 19th-21st September 2012, Abstract Book. Geological Survey of Finland. Guide, 57. Juvenes Print, Espoo, p. 47-48.

Orviku, Kaarel, Palginõmm, V., 2002: Pärnu lahe ranniku geoloogiast ja randade arengust. In: Kukk, T. (ed.). XXV Eesti looduseuurijate päev. Pärnumaa loodus, 29.-30. juuni 2002, Tõstamaa, p. 23-24.

Orviku, Kaarel, Palginõmm, V., 1998: Looduse ja sadamate vahekordadest Liivi lahe rannikul. In: Kukk, T. (ed.). XXI Eesti looduseuurijate päev. Edela-Eesti loodus. 27.-28. juuni 1998 Häädemeeste, p. 15-29.

Kõpman, L., 1984: Matsalu lahe meremudast. Eesti NSV riiklike looduskaitsealade teaduslikud tööd. 4. Valgus, Tallinn, p. 29-31.

Karukäpp, R., 1989: Soome lahe põhjareljeefi evolutsioon hilis- ja pärastjääajal. Looduslikud protsessid ja inimmõju Eesti maastikes. E. Markuse 100. sünniaastapäevale pühendatud nõupidamise ettekannete lühikokkuvõtted. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 79-80.

Pirrus, E. (toim), 1997: Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään 2/96. Soome lahe geoloogiast. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, p. 1-71.

Kask, J., Kask, A., 2004: Coastal processes in the inner part of the Pärnu Bay. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic: The Eighth Marine Geological Conference. September 23.-28. 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide. Tartu Ülikool, Tartu, p. 25-25.

Vallius, H., Suuroja, S., Petersell, V., Alliksaar, T., 2017: Sediment quality in Estonian western Gulf of Finland - with reference to the northern Gulf of Finland. The 11th Baltic Sea Science Congress ‘Living along gradients: past, present, future’, Rostock, Germany, June 12–16, 2017. Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Leibniz, p. 109-109.

Vallius, H., Suuroja, S., Petersell, V., Alliksaar, T., 2017: Sediment quality in Estonian western Gulf of Finland. From small scales to large scales –The Gulf of Finland Science Days 2017. 9th-10th October 2017 Estonian Academy of Sciences, Tallinn, Tallinn, p. 44-44.

Sergeev, A., Ryabchuk, D., Zhamoida, V., Kovaleva, O., Orviku, Kaarel, 2018: Coastal dynamics of the eastern Gulf of Finland: toward a quantitative assessment. International scientific forum Gulf of Finland - natural dynamics and anthropogenic impact. VSEGEI Press, St. Petersburg, p. 77-78.

Ryabchuk, D., Zhamoida, V., Sergeev, A., Kovaleva, O., Leont'ev, I. Orviku, Kaarel, 2018: Geological hazards of the Eastern Gulf of Finland coastal zone. International scientific forum Gulf of Finland - natural dynamics and anthropogenic impact. VSEGEI Press, St. Petersburg, p. 43-45.

Suuroja, S., Suuroja, K., Kask, A., Karpin, V., 2016: Preliminary results of seabed investigations in the Baltic Sea and the Gulf of Finland. In: Staboulis, S., Karvonen, T., Kujanpää, A. (ed.). Abstracts of 32nd Nordic Geological Winter Meetin. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Vo. Geological Society of Finland, Helsinki, p. 177-177.

Ploom, K., Suuroja, S., Suuroja, K., 2011: Clay diapirs in the coastal zone of eastern Gulf of Finland. Coastal environments: An holistic appraisal. Program and Abstracts. All at Sea 2011. University of York, 8-9. September 2011, York, p. 40-40.

Rosentau, A., Nirgi, T., Hang, T., Jonuks, T., Jõeleht, A., Kriiska, A. Risberg, J., Suuroja, S., Tõnisson, H., 2019: Holocene relative shore level changes in the Gulf of Riga – new data from the Pärnu Bay area. In: Börner, A., Hüneke, H., Lorenz, S. (ed.). Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group From Weichselian ice-sheet dynamics to holocene land use development in Western Pomerania and Mecklenburg: abstract volume: International Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group, Greifswald 2019, Potsdam, p. 89-90.

Ploom, K., Suuroja, S., Suuroja, K., 2012: Deformation of Cambrian Blue Clay in the coastal zone of eastern Gulf of Finland. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Helsinki 19-21 September 2012. Geological Survey of Finland, Espoo, p. 56-56.

Lutt, J., Orviku, Kaarel, 1995: Kunda lahe põhjasetted ja rannavöönd. Kunda piirkonna tööstusmaastik, p. 25-27.

Kask, J., Plink, P., 1991: Haapsalu lahe ümbruse kvaternaarigeoloogiast. In: Mänd, R. (ed.). XVI Eesti looduseuurijate päevad. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 8-9.

Kalm, V., 1987: Litologiâ donnyh otloženij v ûgo-zapadnoj časti Finskogo zaliva [Литология донных отложений в юго-западной части Финского залива]. Geologičeskoe stroenie četvertičnyh otloženij dna Baltijskogo morâ i zakonomernosti rasprostraneniâ poleznyh iskopaemyh. Tezisy dokl. Palanga, Vilnius, p. 29-29.

Karukäpp, R., 1987: O predvaritel'nyh rezul'tatah varvometrii lentočnyh glin Finskogo zaliva [О предварительных результатах варвометрии ленточных глин Финского залива]. In: Kabailene, M. V., Jurgaitis, A. A. (ed.). Geologičeskoe stroenie četvertičnyh otloženij dna Baltijskogo morâ i zakonomernosti rasprostraneniâ poleznyh iskopaemyh. Tezisy dokl. Palanga, 11-12 aprelâ 1987, Vilnius, p. 30-32.

Kalm, V., 1987: On the lithology of the bottom sediments in the southern part of the Gulf of Finland. The Baltic Marine Geological Colloquium. Abstracts, Parainen, Finland.

Sakson, M., 1989: Diatom algae in the bottom sediments of the Gulf of Finland. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 75-75.

Plado, J., Pesonen, L. J., Kirsimäe, K., Puura, V., Pani, T., Elbra, T., 2002: Overprints in the Silurian Dolomites, Central Estonia. In: Lahtinen, R., Korja, A., Arhe, K., Eklund, O., Hjelt, S.-E., Pesonen, L. (ed.). Lithosphere 2002. Second symposium on the structure, composition and evolution of the lithosphere in Finland. Programme and extended abstracts. University of Helsinki, Helsinki, p. 111-115.

Heinsalu, A., 2004: The Yoldia Sea stage in the Gulf of Finland. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic: The Eighth Marine Geological Conference. September 23.-28. 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide. Tartu Ülikool, Tartu, p. 79-79.

Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1984: O roli tektoniki v obrazovanii i razvitii Finskogo zaliva i Pskovsko-Čudovskogo ozera. In: Lisicyn A. P. (ed.). Geologiâ okeanov i morej: Tezisy dokladov VI Vsesoûznoj školy morskoj geologii. T. II, Moskva, p. 20-22.

Kaasik, T., Luik, H., Miller, T., Punning, J.-M., Raukas, A., Saar, J., Tarand, A., Trass, H., Lahtmets, M., 1992: National Report of Estonia to UNCED 1992. United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro, Brazil. 3-14 June 1992. Ministry of the Environment of Republic of Estonia, Tallinn, p. 1-42.

Nõges, T., Alliksaar, T., Heinsalu, A., Nõges, P., 2004: A paleolimnological assessment of recent eutrophication history on large inland water body, Lake Peipsi, Estonia. Book of Abstracts. Societas Internationalis Limnologiae (SIL), International Association of Theoretical and Applied Limnology. Finnish limnological society, Lahti, p. 231-231.

Veski, S., Heinsalu, A., Klassen, V., Kriiska, A., Lõugas, L., Saluäär, A., 2002: Early Holocene coastal palaeoenvironment and ancient man on the shore of the Baltic Sea at Pärnu, southwestern Estonia.. NorFa seminar Environment changes and settling along the Baltic Sea coasts through time, Pärnu, Estonia, October 3.-6, 2002, Pärnu, p. 62-62.

Tsyrulnikov, A., Tuuling, I., Flodén, T., Hang, T., 2004: Subdivision of the Quaternary succession in the northern part of the Gulf of Riga, based on the high-resolution seismoacoustic data. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic. The Eighth Marine Geological Conference. September 23-28 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide, Tartu, p. 54-54.

Tsyrulnikov, A., Tuuling, I., Kalm, V., Hang, T., Floden, T., 2007: Preliminary data on seismo-stratigraphic subdivision of Late Weichselian and Holocene sediments in the northern Gulf of Riga. Abstract Volume: Baltic Sea Science Congress; Rostock, Germany; March 19-22, 2007, p. 120-120.

Palginõmm, V., Kont, A., Suursaar, Ü., Tõnisson, H., 2018: Pärnu lahe ranniku kasutuse ja kaitse kogemused möödunud sajandil ning tuleviku valikud. In: Järvet, A. (ed.). Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 43, Tallinn, p. 148-165.

Hang, T., Kalm, V., Tuuling, I., 2008: Pinnamood ja selle kujunemine. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 74-92.

Kask, A., 2009: Lithohydrodynamic Processes in the Tallinn Bay Area, F22. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-206.

Korhonen, J. V., Vaher, R., Zhdanova, L., Chepik, A. F., 1995: Magnetic map of Gulf of Finland and surrounding area, 1:1 mill.. XXI General Assembly of IUGG, Abstracts, Colorado, USA, p. A180-A180.

Leeben, A., Heinsalu, A., Alliksaar, T., Saarse, L., 2004: A high-resolution spectroscopic study of pore-water dissolved organic matter in annually laminated lake sediments: a new tool for reconstructing lake eutrophication. Book of Abstracts. Societas Internationalis Limnologiae (SIL), International Association of Theoretical and Applied Limnology. Finnish limnological society, Lahti, p. 163-163.

Alliksaar, T., Heinsalu, A., Saarse, L., Salujõe, J., Veski, S., 2004: A 600-year decadal scale record of lake response to catchment land use from annually laminated lake sediments in southern Estonia. Book of Abstracts. Societas Internationalis Limnologiae (SIL), International Association of Theoretical and Applied Limnology. Finnish limnological society, Lahti, p. 163-163.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2003: Litorina transgression around the Gulf of Finland. The Baltic Sea Science Congress, Helsinki, p. 93-93.

Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2003: Litorina transgression around the Gulf of Finland. In: Uscinowich, S., Zachowich, J. (ed.). Rapid transgressions into semi-closed basins: Regional conference, Europe 2003. Polish Geological Institute, Gdansk, p. 59-60.

Veski, S., Heinsalu, A., Klassen, V., Kriiska, A., Lõugas, L., Saluäär, A., 2002: Prehistoric man and the Baltic Sea at Pärnu, southwestern Estonia. Shifting coasts and a possible tsunami in the Baltic Sea 8400–8200 years BP. Environmental Catastrophes and Recoveries in the Holocene. Brunel University, London, p. 86-87.

Kask, J., Pärsim, E:, 1993: Environmental changes impact on the Haapsalu Bay curative mud. In: Mander, Ü. et al. (ed.). Energy, Environment and Natural Resources Management in the Baltic Sea Region. 4th International Conference on System Analysis, p. 279-285.

Orviku, Kaarel, Granö, O., 1992: Contemporary coasts [Сoвременные берега]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 219-238.

Lutt, J., Kask, J., 1992: Sources of sedimentation [Питание Финского залива седиментационным материалом]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 137-157.

Haila, H., Raukas, A., 1992: Ancylus Lake [Анциловое озеро]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 283-296.

Donner, J., Raukas, A., 1992: Baltic Ice Lake [Балтийское ледниковое озеро]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 262-276.

Hyvärinen, H., Raukas, A., Kessel, H., 1992: Mastogloia and Litorina Seas [Мастоглойевое и Литориновое моря]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 296-319.

Hyvärinen, H., Raukas, A., Kessel, H., 1992: Yoldia and Echeneis Seas [Иольдиевое и Эхенейсовое моря]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 276-282.

Hyvärinen, H., Raukas, A., 1992: Principles of subdivision of the Baltic Sea history [О принципах выделения стадий и фаз в развитии Балтийского моря]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 239-246.

Raukas, A., Hyvärinen, H., 1992: Characteristics of late- and postglacial coastal forms and deposits [Особенности образования прибрежных толщ в поздне- и послеледниковых водоемах Финского залива]