Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (49)

Suuroja, K., Suuroja, S., Puurmann, T., 1997: Neugrundi struktuur kui impaktkraater. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 32-41.

Suuroja, K., Suuroja, S., 2007: Kõigi aegade tugevaim maavärin Eestis. Loodusesõber, 4, 32-34.

Suuroja, K., Suuroja, S., 2010: Neugrundi meteoriidikraater - maailmaime Eesti merepõhjas. Keskkonnatehnika, 3, 42-44.

Thamm, N., 1962: The horizontal displacement of the Island Osmussaar (Odinsholm) and the subsequence regeneration of normal rhegmatic jointing. South African Journal of Geology, 65, 2, 41-46.

Kondorskaya, N. V., Nikonov, A. A., Ananyin, I. V., Korhonen, H., Arhe, K., Dolgopolov, D. V., Sildvee, H. H., 1988: Osmussaarskoe zemletrâsenie v vostočnoj Baltike [Осмуссаарское землетрясение в восточной Балтике]. Fizika Zemli, 5, 3-11.

Kondorskaya, N. V., Nikonov, A. A., Ananyin, I. V., Korhonen, H., Arhe, K., Dolgopolov, D. V. & Sildvee, H. H., 1988: The Osmussaar, Eastern Baltic, earthquake. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 24, 5, 333-339.

Suursaar, Ü., Tõnisson, H., Kont, A., Orviku, K., 2013: Analysis of relationships between near-shore hydrodynamics and sediment movement in Osmussaar Island, western Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 85, 1-2, 35-52. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.003

Suuroja, K., Suuroja, S., 2010: The Neugrund meteorite crater on the seafloor of the Gulf of Finland, Estonia. Baltica, 23, 1, 47-58.

Põlma, L., 1984: E. Eichwald ja Osmussaar. Eesti Loodus, 11, 742-744.

Kask, J., Raudsep, R., 1999: State of environment on Osmissaar Island. Estonia Maritima, 4, 191-196.

Kask, I., 1977: Kui maa väriseb Eestis. Eesti Loodus, 2, 111-113.

Peltser, O., Riisalu, E., 1977: 25. oktoobril 1976 kell 11.42. Eesti Loodus, 2, 111-111.

Bulin, N., 1978: Seismological investigations in the focal region of the Osmussaar earthquake. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 3, 96-102.

Öpik, A., 1927: Die Inseln Odensholm und Rogö. Ein Beitrag zur Geologie von NW-Estland. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 12, 2, 1-69.

Thamm, N., 1934: Über eine Gneisbrekzie im Glazialgeschiebe der Insel Osmussaar (Odensholm). Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 40, 202-213.

Thamm, N., 1933: Über eine Gneisbrekzie im Glazialgeschiebe der Insel Osmussaar (Odensholm). Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 34, 1-14.

Klaamann, E., 1977: Kõigi aegade tugevaim maavärin Eestis. Eesti Loodus, 6, 338-344.

Eichwald, E., 1840: Fossile Reste in Übergangskalk von Ehstland und Odinsholm. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 93-94.

Vinn, O., Wilson, M. A., Mõtus, M., Toom, U., 2014: The earliest bryozoan parasite: Middle Ordovician (Darriwilian) of Osmussaar Island, Estonia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 414, 129-132. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.08.021

Mellgren, J. I., Schmitz, B., Ainsaar, L., Kirsimäe, K., Eriksson, M. E., 2012: Conodont dating of the Middle Ordovician breccia cap-rock limestone on Osmussaar Island, northwestern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 3, 133-148. https://doi.org/10.3176/earth.2012.3.01

Vinn, O., Toom, U., 2014: First record of the trace fossil Oikobesalon from the Ordovician (Darriwilian) of Baltica. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 2, 118-121. https://doi.org/10.3176/earth.2014.11

Valker, M., 2008: Osmussaar. Eesti Loodus, 5, 22-24.

Suuroja, K., Saadre, T., 2001: Osmussaare krokodillid ja geoloogilised katastroofid Loode-Eestis. Eesti Loodus, 7-8, 267-269.

Kask, J., Raudsep, R., Saadre, T., Suuroja, K., 1994: Geoloogilised huvid Osmussaarel. Eesti Loodus, 12, 371-372.

Randla, T., 1972: Viisteist päeva Osmussaarel. Eesti Loodus, 9, 544- 545.

Bockelie, T. G., Kjellström, G., 1979: Middle Ordovician acritarchs from the island of Odinsholm, Estonia. GFF, 101, 3, 205-216. https://doi.org/10.1080/11035897909448574

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., Kivioja, K., 2010: Rich and heterogenous fossil ostracod fauna in the Ordovician sediment intrusions at Osmussaar Island, Estonia, reveals an ancient impact event. GFF, 132, 3-4, 201-211. https://doi.org/10.1080/11035897.2010.530351

Suuroja, K., Saadre, T., Kask, J., 1999: Geology of Osmussaar Island. Estonia Maritima, 4, 39-63.

Öpik, A., 1927: Die Inseln Odensholm und Rogö. Ein Beitrag zur Geologia von NW-Estland. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 9, 1-69.

Vinn, O., 2001: A new subspecies of the clitambonitidine brachiopod Estlandia catellatus from the Middle Ordovician of Osmussaar Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 2, 86-94.

Puura, V., Tuuling, I., 1988: Geology of the Early Ordovician clastic dikes of Osmussaar [О геологической позиции раннеордовикских кластических даек на о-ве Осмуссаар]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 1, 1-9.

Suuroja, K., Suuroja, S., 2010: Maailmaime Eesti merepõhjas ehk 10 aastat Neugrundi meteoriidikraateri avastamisest. XVIII Aprillikonverentsi Eesti maapõu ja selle arukas kasutamine teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 17-20.

Tõnisson, H., Orviku, Kaarel, Kont, A., Suursaar, Ü., 2012: Coastal geomorphic processes and their relation to hydrodynamic conditions in Osmussaar Island, Baltic Sea. Geophysical Research Abstracts, 14, p. EGU2012-2157.

Tõnisson, H., Orviku, Kaarel, Kont, A., Suursaar, Ü., 2012: Analysis of relationships between near-shore hydrodynamics and sediment movement on Osmussaar Island, western Estonia. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology : Helsinki 19th-21st September 2012, Abstract Book. Juvenes Print, Espoo, p. 84-85.

Suuroja, K., Suuroja, S., 2000: The Early Ordovician Catastrophic Event on Osmussaar Island (Estonia) -A Result of an Impact or Earthquake?. Catastrophic Events and Mass Extinctions: Impacts and Beyond: Vienna, July 9-12, 2000. Technical Program. Geozentrum University of Vienna, Austria.

Kondorskaya, N. V., Nikonov, A. A., Ananin, J. V., Dolgopolov, D. V., Korhonen, H., Ajos, H., Sildvee, H., 1984: Osmusarskoe zemletrâsenie 1976 g. v Vostočnoj Baltike [Осмусарское землетрясение 1976 г. в Восточной Балтике]. Tezisy dokladov XIX general'noj assamblej Evropejskoj sejsmologičeskoj komissii, p. 179-179.

Kink, H., 2008: Osmussaar, Neugrundi meteoriidikraater. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 10-11.

Ananyin, I. V., Bulin, N. K., Klaamann, E. R., 1980: Osmussaarskoe (Èstonskoe) zemletrâsenie 25. oktâbrâ 1976. g. [Осмуссаарское (Эстонское) землетрясение 25. октября 1976. г.]. Zemletrâseniâ v SSSR v 1976 g.. Nauka, Moskva, p. 91-97.

Kondorskaya, N. V., Nikonov, A. A., Ananyin, I. V., Dolgopolov, D. V., Korhonen, H., Arhe, K., Sildvee, H. H., 1988: Osmussaar earthquake in the East Baltics of 1976. Recent seismological investigations in Europe. Proceedings of the 19. General Assembly of the European Seismological Commission, Moscow, October 1-6, 1984. Nauka, Moskva, p. 376-387.

Einasto, R., 1998: Paelasundid, -murrud ja -ehitised eestirootslaste asualal Kundast Osmussaareni. Eesti ajalooline asustus ja arhitektuur. Läänemere kontaktid : EKA arhitektuuriosakonna teaduskonverents 16-17. oktoobril 1998 Tallinnas ja Noarootsis. Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn, p. 11-12.

Tõnisson, H., Orviku, Kaarel, 2012: Coastal geomorphic processes and their relation to hydrodynamic conditions on Osmussaar Island, the Baltic Sea. Sea coasts - evolution, ecology, economy. Materials of XXIV International Coastal Conference,devoted to the 60th anniversary of the “Sea Coasts” Working Group of RAS Council., 1, Krasnodar, p. 29-31.

Kirsimäe, K., Ainsaar, L., Suuroja, K., Suuroja, S., Mahaney, W. C., 2001: The Osmussaar Breccia in northwestern Estonia – Evidence of a ~475 MA earthquake or an impact?. In: Martinez-Ruiz, F., Ortega-Huertas, M., Palomo, I.. (ed.). 6th ESF-IMPACT Workshop “Impact Markers in the Stratigraphic Record”, Abstract Book: Granada (Spain), May 19-25, 2001, Granada, p. 67-68.

Zhelnin, G., Torim, A., 1981: Did the Osmussaare earthquake cause displacement of earth's surface in the E.S.S.R. [Вызвало ли Осмуссаареское землетрясение смещение земной поверхности территории ЭССР]. In: Riives, L. J. (ed.). Izučenie sovremennyh dviženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 28-39.

Tinn, O., Kivioja, K., 2008: Fossil fauna from the sediment intrusions at the Osmussaar Island. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 235-235.

Kivioja, K., Tinn, O., 2008: Fossil ostracod fauna from the sediment intrusions at the Osmussaar Island. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 36-36.

Eichwald, E., 1846: Geognoziâ preimuŝestvenno v otnošenii k Rossii, St. Peterburg, p. 1-572.

Tinn, O., Kivioja, K., 2007: Fossil fauna from the sediment intrusions at the Osmussaar Island. In: Ebbestad, J. O. R., Wickström, L. M., Högströmm, A. E. S. (ed.). WOGOGOB 2007. Field guide and Abstracts. SGU, p. 108-108.

Suuroja, K., Kirsimäe, K., Ainsaar, L., Kohv, M., Mahaney, W. C., Suuroja, S., 2003: The Osmussaar Breccia in Northwestern Estonia — Evidence of a ~475 Ma Earthquake or an Impact?. In: Koebler & Martinez-Ruiz (ed.). Impact Markers in the Stratigraphic Record. Springer Berlin Heidelberg, Berlin-Heidelberg-New-York, p. 333-347. https://doi.org/10.1007/978-3-642-55463-6_14

Puurmann, E., Ratas, U., Raukas, A., Bauert, H., Willman, S., 2010: Geoturism highlights of the Estonian small islands. NGO GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, p. 1-96.