Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (156)

Dames, W., 1890: Über die Schichtenfolge der Silurbildungen Gotlands und ihre Beziehungen zu obersilurischen Geschieben Norddeutschlands. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, II, 1111-1129.

Perens, H., 1999: 16. peatus. Kirbla pank ja pangapealne. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4, 57-58.

Rekand, E., 2015: Üügu pank Muhumaal. Eesti Loodus, 2, 50-51.

Einasto, R., 2014: Kallaste pank Peipsi kaldal. Eesti Loodus, 5, 26-27.

Einasto, R., 2014: Talvevõlud ja ohud pankrannikul. Eesti Loodus, 3, 28-29.

Einasto, R., Sarv, A., 2014: Looduskaitse ja geoturism pankrannikul. Eesti Loodus, 2, 22-23.

Vares, T., 2009: Eesti idarannikul. Eesti Loodus, 3, 20-21.

Einasto, R., 2008: Miks Pakri pank variseb. Eesti Loodus, 4, 13-13.

Miidel, A., 1999: Pakri. Pankrannik ja joad. Eesti Loodus, 8, 320-321.

Kask, E., 1987: Üügu pank. Eesti Loodus, 6, 395-395.

Luha, A., 1927: Pilte Muhu ja Saaremaa pankadelt. Rahvaülikool, 2, 66-72.

Schmidt, Fr., 1893: Soobŝenie o ŝite Tolypelepis Pander (Tolypaspis) iz Ohesar na ostrove Èzel' [Coобщение о щите Tolypelepis Pander (Tolypaspis) из Охесар на острове Эзель]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 22, 2, .

Hints, L., 2019: The Ordovician brachiopod genus Cyrtonotella: taxonomy and distribution in the Baltic Basin. Estonian Journal of Earth Sciences, 68, 3, 147-159. https://doi.org/10.3176/earth.2019.10

Einasto, R. & Justi, J.-L., 2011: Pilguheit paesse: püstakkiht Billingeni ja Volhovi lademe piiril. Keskkonnatehnika, 4, 42-43.

Plado, J., Ainsaar, L., Dmitrijeva, M., Põldsaar, K., Ots, S., Pesonen, L. J., Preeden, U., 2016: Magnetic susceptibility of Middle Ordovician sedimentary rocks, Pakri Peninsula, NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 3, 125-137. https://doi.org/10.3176/earth.2016.11

Rekand, E., 2015: Ninase pank seisab silmitsi merega. Eesti Loodus, 10, 44-45.

Vinn, O., 2015: Sparsely encrusted hardground in the Darriwilian calcareous sandstone of Cape Pakri, NW Estonia (Baltica). Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 3, 249-253. https://doi.org/10.3176/earth.2015.31

Schmidt, Fr., 1893: Ueber neue silurische Fischfunde auf Oesel. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 1, 99-101.

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., 2006: Arenig (Middle Ordovician) ostracods from Baltoscandia: Fauna, assemblages and biofacies. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 241, 3-4, 492-514. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.05.002

Mellgren, J. I., Schmitz, B., Ainsaar, L., Kirsimäe, K., Eriksson, M. E., 2012: Conodont dating of the Middle Ordovician breccia cap-rock limestone on Osmussaar Island, northwestern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 3, 133-148. https://doi.org/10.3176/earth.2012.3.01

Valker, M., 2008: Osmussaar. Eesti Loodus, 5, 22-24.

Kink, H., 2006: Kas meie pankrannik mahub maailmapärandisse. Eesti Loodus, 10, 6-12.

Tuuling, I., Hang, T., Tilk, K., 2006: Siluri klindi vähe tuntud pärl. Eesti Loodus, 8, 18-21.

Timm, U., Kiristaja, P., 2005: Mäealuse maastikukaitseala: esimene kohalik. Eesti Loodus, 8, 24-26.

Timm, U., 2004: Kesselaiu maastikukaitseala - pool sajandit unustuses. Eesti Loodus, 11, 26-27.

Kink, H., 1999: Oma silm on kuningas: retk tagasivõidetud maale. Eesti Loodus, 8, 326-330.

Nõlvak, J., 1999: 60 miljonit aastat käega katsuda. Eesti Loodus, 8, 321-323.

Perens, H., 1997: Lümanda valla kivisümbol. Eesti Loodus, 4, 166-167.

Perens, H., 1997: Mustjala valla kivisümbol - Selgase dolomiit. Eesti Loodus, 2, 50-51.

Einasto, R., 1961: Geoloogi pilguga Kübassaares. Eesti Loodus, 1, 38-42.

Klaamann, E., 1959: Panga pank. Eesti Loodus, 2, 108-109.

Põldsaar, K., Ainsaar, L., 2014: Extensive soft-sediment deformation structures in the early Darriwilian (Middle Ordovician) shallow marine siliciclastic sediments formed on the Baltoscandian carbonate ramp, northwestern Estonia. Marine Geology, 356, 111-127. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2013.08.012

Voolma, M., Soesoo, A., Hade, S., Hints, R., Kallaste, T., 2013: Geochemical heterogeneity of Estonian graptolite argillite. Oil Shale, 30, 3, 377-401. https://doi.org/10.3176/oil.2013.3.02

Mahaney, W. C., Kalm, V., 2008: Comparative scanning electron microscopy study of oriented till blocks, glacial grains and Devonian sands in Estonia and Latvia. Boreas, 29, 1, 35-51. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2000.tb01199.x

Paul, V., 1939: Keskdevoni Heterostius´e kihtide paljandeist Võrtsjärve idakaldal ja neis leiduvaist kalajäänustest. Eesti Loodus, VII, 4/5, 161-163.

Mark-Kurik, E., 2009: Tamme paljand - Kesk-Devoni kalade unikaalne leiukoht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8, 18-26.

Mark-Kurik, E., 1995: Muistsed kalad ja nende kivistised Eestis. Eesti Loodus, 1995, 8, 226-228.

Vinn, O., Wilson, M.A ., 2010: Microconchid-dominated hardground association from the late Přidoli (Silurian) of Saaremaa, Estonia. Palaeontologia Electronica, 13, 2; 9A, 1-12.

Tinn, O., Meidla, T., 2003: Ontogeny and thanatocoenoses of early middle Ordovician palaeocope ostracode species Brezelina palmata (Krause, 1889) and Ogmoopsis bocki (Öpik, 1935). Journal of Paleontology, 77, 1, 64-72. https://doi.org/10.1017/S0022336000043420

Jaekel, O., 1900: Ueber einen neuen Pentacrinoideen-Typus aus dem Obersilur. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 52, 3, 480-487.

Hints, O., Viira, V., Nõlvak, J., 2012: Darriwilian (Middle Ordovician) conodont biostratigraphy in NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 210-226. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.03

Suuroja, K., Saadre, T., Kask, J., 1999: Geology of Osmussaar Island. Estonia Maritima, 4, 39-63.

Aaloe, Ago, 1967: Retk Kõinastu laiule. Eesti Loodus, 7, 443-447.

Stumbur, K. A., 1962: On the stratigraphy of the Varangu Member [О стратиграфии варангуской пачки]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 61-66.

Aaloe, Ago, 1960: Some new researches on the stratigraphy of the Silurian in Estonia [Новое в стратиграфии силура Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 123-141.

Hoppe, K.-H., 1931: Die Coelolepiden und Acanthodier des Obersilurs der Insel Ösel. Ihre Paläobiologie und Paläontologie. Palaeontographica, 76, 35-94.

Lehnert, O., Männik, P., Joachimski, M. M., Calner, M., Frýda, J., 2010: Palaeoclimate perturbations before the Sheinwoodian glaciation: A trigger for extinctions during the ‘Ireviken Event’. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 296, 3-4, 320-331. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.01.009

Tammekänd, M., Hints, O., Nõlvak, J., 2010: Chitinozoan dynamics and biostratigraphy in the Väo Formation (Darriwilian) of the Uuga Cliff, Pakri Peninsula, NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 1, 25-36. https://doi.org/10.3176/earth.2010.1.02

Loog, A., Kivimägi, E., 1968: On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 374-385.

Aaloe, Ago, 1963: On the stratigraphic position and conditions of sedimentation containing Tremataspis mammillata [О стратиграфическом положении и условиях образования слоев с Tremataspis mammillata.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XIII, 83-90.

Orviku, Karl, 1962: Über die Gerölle in der Wolhow- und Kundastufe (Unterordovizium) Estlands [О гальках в волховском и кундаском горизонтах нижнего ордовика Эстонии.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 187-203.

Aaloe, Ago, 1961: Stratigraphy of the Jaani stage (J1), Silurian, Estonia [Стратиграфия яаниского горизонта (J1) силура Эстонии.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 13-28.

Orviku, Karl, 1960: Über die Lithostratigraphie der Wolchow- und Kundastufe in Estland [О литостратиграфии волховского и кундаского горизонтов в Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 45-87.

Müürisepp, K., 1958: Die Beshaffenheit der unteren Grenze der Packerort-Stufe von Packerort bis zum Sjass-Fluss [Характеристика нижней границы пакерортского горизонта от мыса Пакерорт до реки Сясь]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, III, 55-79.

Rubel, M., Sarv, L., 1996: Reconstruction and use of the succession of East Baltic Silurian ostracodes. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 4, 177-188.

Jaanusson, V., 1995: Confacies differentiation and upper Middle Ordovician correlation in the Baltoscandian basin. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 73-86.

Heinsalu, H., 1987: Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia [Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 66-78.

Borovko, N., Sergeyeva, S., 1985: Upper Cambrian conodonts of the Baltic-Ladoga clint [Конодонты верхнекембрийских отложений Балтийско-Ладожского глинта]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 4, 125-129.

Aaloe, Ago, Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., Einasto, R., 1976: Stratigraphical classification of the Estonian Silurian [Стратиграфическая схема силура Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 1, 38-45.

Kaljo, D., Kivimägi, E., 1970: On the distribution of graptolites in the dictyonema shale of Estonia and on the uncontemporaneity of its different facies [О раcпределении граптолитов в диктионемовом сланце Эстонии и разновозрастности его фаций]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 4, 334-341.

Rubel, M., 1970: On the distribution of brachiopods in the lowermost Llandovery of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 69-79.

Märss, T., Einasto, R., 1978: Distribution of vertebrates in deposits of various facies in the North Baltic Silurian [Распределение вертебрат в разнофациальных отложениях силура Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 1, 16-22.

Hints, L., Männik, P., Hints, O., Hints, R., 2008: Discovery of the Ordovician Kinnekulle K-bentonite at the Põõsaspea cliff, NW Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 3, 192-196. https://doi.org/10.3176/earth.2008.3.07

Männik, P., 2007: An updated Telychian (Late Llandovery, Silurian) conodont zonation based on Baltic faunas. Lethaia, 40, 1, 45-60. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.2006.00005.x

Rubel, M., Brazauskas, A., Musteikis, P., Puura, I., 1991: Distribution of Wenlock brachiopods in the Suuriku section, Estonia [Распределение венлокских брахиопод в разрезе Суурику, Эстония]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 2, 69-73.

Mõtus, M.-A., 2006: Intraspecific variation in Wenlock tabulate corals from Saaremaa (Estonia) and its taxonomic implications. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 1, 24-42.

Shogenova, A., Fabricius, I. L., Korsbech, U., Rasteniene, V., Šliaupa, S., 2003: Glauconitic rocks in the Baltic area: estimation of specific surface. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 2, 69-86.

Viira, V., Mens, K., Nemliher, J., 2006: Lower Ordovician Leetse Formation in the North Estonian Klint area. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 156-174.

Märss, T., 2006: Exoskeletal ultrasculpture of early vertebrates. Journal of Vertebrate Paleontology, 26, 2, 235-252. https://doi.org/10.1671/0272-4634(2006)26[235:EUOEV]2.0.CO;2

Schultze, H.-P., Märss, T., 2004: Revisiting Lophosteus, a primitive osteichthyan. Acta Universitatis Latviensis, 679, 57-78.

Märss, T., 2003: Paralogania from the Rootsiküla (Wenlock) and Paadla (Ludlow) stages of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 2, 98-112.

Viira, V., Einasto, R., 2003: Wenlock-Ludlow boundary beds and conodonts of Saaremaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 4, 213-238.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 2000: Lithology of the Kallavere Formation on the North-Estonian klint (Part II - Paldiski-Kunda Area). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 9, 1, 24-32.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 1998: Lithology of the Kallavere Formation on the North Estonian klint (Part I - Paldiski-Kunda Area). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 8, 1, 20-31.

Märss, T., 1991: Agnathans and fishes in shallow facies of the North-East Baltic Wenlock and Ludlow [Агнаты и рыбы в мелководных фациях венлока и лудлова Северной Прибалтики]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 3, 89-95.

Männil, Reet, 1987: New phacopid trilobites from the Upper Silurian of the East Baltic. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 3, 113-120.

Viira, V., Aldridge, R. J., 1998: Upper Wenlock to Lower Pridoli (Silurian) conodont biostratigrphy of Saaremaa, Estonia, and a correlation with Britain. Journal of Micropalaeontology, 17, 1, 33-50. https://doi.org/10.1144/jm.17.1.33

Viira, V., 2000: Latest Silurian (Ohesaare Stage) conodonts and the detorta Zone in the northern East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 1, 44-62.

Mens, K., Heinsalu, H., Jegonjan, K., Kurvits, T., Puura, I., Viira, V., 1996: Cambrian-Ordovician boundary beds in the Pakri Cape section, NW Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 1, 9-21.

Viira, V., 1994: A new Upper Silurian conodont species from Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 1, 32-37.

Kõrts, A., 1991: Distribution of calcareous algae, oncolites and stromatolites in Wenlock-Ludlow boundary beds in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 2, 43-49.

Nestor, V., 1991: On the distribution of aberrant forms of chitinozoans in the Silurian of Estonia and West Latvia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 3, 96-99.

Männil, Reet, 1981: Late Silurian proetidae (Trilobita) of Estonia [Позднесилурийские проетиды (Trilobita) Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 3, 98-105.

Männil, Reet, 1978: Wenlockian trilobites of the Encrinurus punctatus species-group of the East Baltic [Трилобиты видовой группы Encrinurus punctatus в венлоке Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 3, 108-113.

Rubel, M., 1977: Revision of Silurian Dayiacea (Brach.) from the North-East Baltic [Ревизия брахиопод Dayiacea из силура Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 211-220.

Schmidt, Fr., 1858: Untersuchungen über die Silurische Formation von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 2, 1, 1-249.

Rubel, M., Modzalevskaya, T., 1967: New Silurian brachiopods of the family Athyrididae [Новые силурийские брахиоподы семейства Athyrididae]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 3, 238-249.

Rubel, M. P., 1963: Silurian brachiopods Orthida of Estonia [Брахиоподы Orthida силура Эстонии.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XIII, 109-160.

Rubel, M. P., 1961: Lower-Ordovician brachiopods of the superfamilies Orthacea, Dalmanellacea and Syntrophiacea of Eastern Baltic [Брахиоподы надсемейств Orthacea, Dalmanellacea и Syntrophiacea из нижнего ордовика Прибалтики]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 141-226.

Nestor, H., 1970: On the type of Stromatopora astroites Rosen, 1867 (Stromatoporoidea) [О типе вида Stromatopora astroites Rosen, 1867 (Stromatoporoidea)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 3, 258-259.

Nestor, H. E., 1962: A revision of the stromatoporoids described by F. Rosen in 1867 [Ревизия строматопороидей, описанных Ф. Розеном в 1867 году]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, IX, 3-23.

Mark, E. J., 1963: On the spinal plate of the Middle Devonian arthrodire Homostius [О спинальной кости (spinale) среднедевонской артродиры Homostius.]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XIII, 189-200.

Klaamann, E. R., 1961: The Wenlockian tabulata and heliolitida of Estonia [Табуляты и гелиолитиды венлока Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, VI, 69-112.

Kleesment, A., 2003: Kallaste pank. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 119-120.

Tavast, E., 2008: Peipsi rannad. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 101-111.

Aaloe, Ago, 1960: Tupenurme pank. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 145-146.

Aaloe, Ago, 1960: Üügu pank. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 146-147.

Aaloe, Ago, 1960: Ohesaare pank. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 143-144.

Varep, E., 1960: Rannamõisa pank. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 139-142.

Märss, T., Jürgenson, E., 1997: Üügu cliff. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Excursion Guidebook. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 33-34.

Mägi, S., Saadre, T., 1991: Kallaste pank. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 74-76.

Aaloe, Ago, 1960: Pangad ja astangud. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 138-139.

Holzmayer, J. B., 1880: Das Bad Arensburg auf der Insel Oesel: ein Rathgeber für Curgäste. Th. Lange, Arensburg, p. 1-86.

Varep, E., 1960: Panga pank. In: Kumari, E. (ed.). Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 143-143.

Orviku, K., 1958: Eluta looduse kaitsest. Eluta looduse kaitse, p. 7-21.

Põldvere, Anne (toim), 2008: Eesti Geoloogia Seltsi suvepäevad 04.-06. juuli 2008. Matk Tamme paljandisse. In: Põldvere, Anne (ed.). Eesti Geoloogia Seltsi suvepäevad 04.-06. juuli 2008. Matk Tamme paljandisse.

Gorbunova, L. I., Heinsalu, H. N. & Vantšugov, V. S., 1979: Himičeskij sostav fosfatonosnyh porod [Химический состав фосфатоносных пород]. Fosfatonosnye otlozhenija ordovika Pribaltiki. Nedra, Moskva, p. 81-96.

Heinsalu, H., 1979: Litologičeskaâ harakteristika tipov razrezov [Литологическая характеристика типов разрезов]. Fosfatonosnye otlozhenija ordovika Pribaltiki. Nedra, Moskva, p. 19-31.

Ainsaar, L., Paalits, I., Erdtmann, B. D., Heuse, T., Buschkühle, B., Brunsmann, A., 1992: Paläozoikum des Zentralen Baltischen Schildes. Grosse Exkursion. Südost-Schweden und Estland, Sommer 1992, p. 1-76.

Aaloe, Ago, Miidel, A., 1967: Eesti pangad ja joad. Eesti Raamat, Tallinn, p. 1-71.

Budd, G. E., Meidla, T., Willman, S., 2011: Fossils & Rocks - geoturism in the central Baltic. Fossils & Rocks - geoturism in the central Baltic. NGO GEOGuide Baltoscandia, Tallinn.

Mark-Kurik, E., Märss, T., Kuršs, V., 1989: 2nd International collocquium on the Middle Palaeozoic fishes. Estonia, Latvia, September 1989. Excursion guidebook: The Silurian of Saaremaa and the Devonian of South Estonia and North Latvia, Tallinn, p. 1-43.

Märss, T., Einasto, R., 1997: Kaugatuma cliff and cape. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Excursion Guidebook. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 38-39.

Puura, I., 2004: Stop 2. North Estonian Klint on the Pakri Peninsula. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004. Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Eds: Hints, O. & Ainsaar, L.. Tartu University Press, Tartu, p. 117-120.

Mens, K., Puura, I., 1996: Pakri Peninsula. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 88-92.

Märss, T., Nestor, H., 2014: Stop B11: Ohesaare cliff. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 200-201.

Vinn, O., 2014: Stop B10: Kaugatuma & Lõo coastal outcrops. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 198-199.

Meidla, T., Tinn, O., Männik, P., 2014: Stop B8: Soeginina cliff. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 194-196.

Meidla, T., Tinn, O., Männik, P., Einasto, R., 2014: Stop B7: Suuriku and Undva cliffs. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 190-193.

Männik, P., 2014: Stop B6: Abula cliff. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 188-189.

Männik, P., Nestor, V., 2014: Stop B5: Panga cliff. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 185-187.

Männik, P., Meidla, T., Nestor, V., 2014: Stop B4: Pulli cliff. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 183-184.

Hints, O., 2014: Stop A1: Pakerort and Uuga cliffs on the Pakri Peninsula. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10-19 June 2014. University of Tartu, Tartu, p. 133-137.

Suuroja, K., 2006: Põhja-Eesti klint. Eesti looduse sümbol, Tallinn, p. 1-224.

Niit, M., Kleesment, A., Märss, T., 2005: Vertebrate microremains in the sections of the Aruküla Regional Stage of Estonia and comparison with the Burtnieki Regional Stage. In: Ivanov, A., Young, G. (ed.). Middle Palaeozoic vertebrates of Laurussia: relationships with Siberia, Kazakhstan, Asia and Gondvana. Ichthyolith Issues, Special Publication, 9. St. Petersburg University, St. Petersburg, p. 27-29.

Mark, E., 1960: Kallaste järskkallas. Looduskaitse teatmik. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 166-166.

Kleesment, A., 2009: Kesk-Devoni ladestiku Tamme liivakivi paljand Võrtsjärvel. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 8. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 7-17.

Tänavsuu, K., 2008: Stop D11: Tamme outcrop. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts, Tallinn, p. 151-151.

Heinsalu, Ü., 1987: Eesti NSV koopad, p. 1-160.

Kleesment, A., 1991: Peatus 2.10 Tamme paljand. In: Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 59-60.

Lamansky, V. V., 1905: Drevnejšie sloi silurijskih otloženij Rossii [Древнейшие слои силурийских отложений России]. Memoires du Comite Geologique, 20, St. Peterburi, p. 1-147.

Popov, L., Holmer, L. E., 1994: Cambrian-Ordovician lingulate brachiopods from Scandinavia, Kazakhstan, and South Ural Mountains. Fossils and Strata, 35, p. 1-156. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1994.tb01571.x

Männil, Ralf, Orviku, K., Rähni, E., 1958: Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt [Путеводитель геологической экскурсии научной сессии, посвященной 50-й годовщине со дня смерти акад. Ф. Б. Шмидта]. In: Orviku, K. (ed.). Geological excursion guidebook of the scientific session, dedicated to the 50th year of death of academician F. Schmidt. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-40.

Aaloe, Ago, 1955: Juuru ja Tamsalu lademe (G1-G2) stratigraafia ja faatsiesed Eesti NSV-s. kandidaaditöö, p. 200.

Einasto, R., Kala, E., Mägi, S., 1978: The Third All-Union Workshop on cycling and stratigraphy, dedicated to the principles and methods of selection and tracking cyclites in platform carbonate sediments. Western Estonia [Экскурсия III Всезоюзного семинара по цикличности и стратиграфии, посвященного принципам и методам выделения и прослеживания циклитов в платформенных карбонатных отложениях. Западная Эстония]. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-29.

Luha, A., 1940: Kesselaid. In: Vilbaste, G. (ed.). Looduskaitse II. Loodushoiu- ja Turismi-Instituudi Kirjastus, Tallinn, p. 214-221.

Luha, A., 1937: Muhu pangad. In: Vilbaste, G. (ed.). Looduskaitse I. Riigiparkide Valitsuse Kirjastus, Tallinn, p. 111-118.

Orviku, Karl, 1940: Lithologie der Tallinna-Serie (Ordovizium, Estland) I, Tartu, p. 1-249.

Viira, V., Kaljo, D., Kleesment, A., Kurik, E., Männil, Reet, Märss, T., Rubel, M., Sarv, L., Jürgenson, E., 1973: Stratotipičeskie razrezy verhnego silura i nižnego devona Severnoj Pribaltiki [Стратотипические разрезы верхнего силура и нижнего девона Северной Прибалтики]. GI aruanne, p. 1-341.

Nestor, V., 1984: Zonal distribution of chitinozoans in the Wenlockian Jaani Stage of Estonia and the problem of its upper boundary [Зональное распределение хитинозой в яаниском горизонте (венлок Эстонии) и проблема его границ]. In: Männil, Ralf, Mens, K. (ed.). Stratigrafiâ drevnepaleozojskih otloženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 119-127.

Mens, K. & Pirrus, E., 1970: Välipäevik nr 22: Türisalu, Kakumäe, Suurupi paljandid (1968-1970), p. 1-44. https://doi.org/10.15152/GEO.34

Mens, K. & Pirrus, E., 1986: Välipäevik nr 38: Cm/O piiripaljandid - Türisalu, Tallinn, Pakri neem (1986 ja hiljem), p. 1-19, 41-48. https://doi.org/10.15152/GEO.49

Mens, K. & Pirrus, E., 1971: Välipäevik nr 35: Eesti palandid (täiendatud 1983-87), p. 1-46. https://doi.org/10.15152/GEO.46

Mens, K. & Pirrus, E., 1972: Välipäevik nr 33: Toila-Voka-Päite klindi ja Narva paljandid, p. 1-45. https://doi.org/10.15152/GEO.44

Mens, K. & Pirrus, E., 1970: Välipäevik nr 31: paljandeid Saka-Ontika-Toila klindil, p. 1-62. https://doi.org/10.15152/GEO.42

Nõlvak, J., Hints, O., 2000: Paljandid. In: Raukas, A. (ed.). Loodusmälestised 5. Harjumaa: Paldiski, Pakri poolsaar ja saared. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 15-16.

Kaljo, D. (ed), 1970: The Silurian of Estonia [Силур Эстонии]. Valgus, Tallinn, p. 1-343.

Aaloe Ago, Nestor, H., 1977: Biohermal facies in the Juuru Stage (Lower Llandoverian) in North-West Estonia [Биогермная фация в юуруском горизонте (нижний лландовери) в Северо-Западной Эстонии]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Academy of Sciences of the Estonian S. S. R. Institute of Geology, Tallinn, p. 71-88.

Nestor, V., 1994: Early Silurian chitinozoans of Estonia and North Latvia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 1-163.

Märss, T., 1986: Silurian Vertebrates of Estonia and West Latvia [Позвоночные силура Эстонии и Западной Латвии]. Fossilia Baltica, 1. Valgus, Tallinn, p. 1-104.

Viira, V., 1982: Shallow-water conodont Ctenognathodus murchisoni (Late Wenlock, Estonia) [Мелководный конодонт Ctenognathodus murchisoni (поздний венлок Эстонии)]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Communities and biozones in the Baltic Silurian Communities and biozones in the Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 63-83.

Männil, Reet, 1982: Trilobite communities (Wenlock, East Baltic) [Сообщества трилобитов (венлок Прибалтики)]. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Communities and biozones in the Baltic Silurian Communities and biozones in the Baltic Silurian. Valgus, Tallinn, p. 51-62.

Raukas, A., Teedumäe, A. (eds), 1997: Geology and Mineral Resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 1-436.

Obruchev, D. V., Mark-Kurik, E. J. (eds), 1965: Devonian psammosteids (Agnatha, Psammosteidae) of the USSR [Псаммостеиды (Agnatha, Psammosteidae) девона СССР]. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-304.

Rõõmusoks, A., 1970: Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I [Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии, I]. Valgus, Tallinn, p. 1-346.

Kaljo, D., Nestor, H. (eds), 1990: Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 1-209.