Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (16)

Linstow, O., 1927: Ueber die Verbreitung des Diktyonemaschiefers. Braunkohle: Zeitschr. für Gewinnung u. Verwertung d. Braunkohle, 26, 8, 1-4.

Holtedahl, O., 1909: Studien über die Etage 4 des norwegischen Silursystems beim Mjösen. Skrifter Norske Videnskaps-Akad. Oslo, 7, 1-76.

Kiaer, O., 1897: J. V. Rohon. Die obersilurischen Fische von Ösel. II Theil. Selachii, Dipnoi, Ganoidei, Pteraspidae und Cephalaspidae. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 1, 368-370.

Schmidt, Fr., 1885: Über die Vergleichung und den Zusammenhang des norwegischen Silurgebiets mit Russland. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 1, 254-267.

Schmidt, Fr., 1881: Rezul'taty èkskursii po silurijskoj formacii S.-Peterb. i Èstlândskoj gub. [Результаты экскурсии по силурийской формации С.-Петерб. и Эстляндской губ.]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 12, 19-21.

Eichwald, E., 1846: Einige vergleichende Bemerkungen zur Geognosie Skandinaviens und der westlichen Provinzen Russlands. Bulletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou, 19, 1, 3-156.

Nestor, H., 1999: Community structure and succession of Baltoscandian Early Palaeozoic stromatoporoids. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 3, 123-139.

Boucot, A. J., Kaljo, D., Nestor, H., 1969: Stratigraphic range of the Early Silurian Virgianiinae (Brachiopoda). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 1, 76-79.

Klaamann, E., 1975: Zur Taxonomie einiger mittelordovizischer Tabulatenarten Norwegens, Schwedens und Estlands. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 3, 219-226.

Klaamann, E. R., 1976: Sopostavlenie silura Pribaltiki i prilegaûŝih regionov po tabulâtam [Сопоставление силура Прибалтики и прилегающих регионов по табулятам]. Materialy po stratigrafii Pribaltiki (k Mežvedomstvennomu stratigrafičeskomu soveŝaniû, Vil'nûs, maj 1976 g.), Vilnius, p. 40-42.

Heinsalu, Ü., Kuptsov, A., 1978: Norra karstiallikate piirkond - perspektiivne looduskaitseala. In: Heinsalu, Ü. (ed.). Põhjavee kasutamisest ja kaitsest Eesti NSV-s, Tallinn, p. 106-122.

Kiaer, J., 1899: Die Korallenfauna der Etage 5 des norwegischen Silursystems. Palaeontographica, 46. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, p. 1-60.

Kiaer, J., 1908: Das Obersilur im Kristianiagebiete. Eine stratigraphisch-faunistische Untersuchung. Skrifter Norske Videnskaps-Akad. Oslo, 2. Published by Jacob Dybwad, Christiania, p. 1-596.

Obut, A. M., 1953: Dendroidei severo-zapada Russkoj platformy [Дендроидеи северо-запада Русской платформы]. In: Sokolov, B. S., Obut, A. (ed.). Stratigrafiâ i fauna ordovika i silura zapada Russkoj platformy. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI). Gostoptehizdat, Leningrad, Moscow, p. 26-57.

Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., 1963: Features in common in the Ashgillian coral and stromatoporoid fauna of Estonia and Norway [Некоторые общие черты фауны кораллов и строматопороидей ашгилля Эстонии и Норвегии]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused XIII. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XIII, p. 75-81.

Sarv, L., 1959: Ordovician ostracodes in the Estonian S.S.R. [Остракоды ордовика Эстонской ССР]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused IV. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, IV. TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-210.