Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (26)

Johnson, M. E., Baarli, B. G., Nestor, H., Rubel, M., Worsley, D., 1991: Eustatic sea-level patterns from the Lower Silurian (Llandovery Series) of southern Norway and Estonia. Bulletin of the Geological Society of America, 103, 3, 315-335. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1991)103<0315:ESLPFT>2.3.CO;2

Richardson, J. A., Keating, C., Lepland, A., Hints, O., Bradley, A. S., Fike, D. A., 2019: Silurian records of carbon and sulfur cycling from Estonia: The importance of depositional environment on isotopic trends. Earth and Planetary Science Letters, 512, 71-82. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.01.055

Männik, P., Tinn, O., Loydell, D. K., Ainsaar, L., 2016: Age of the Kalana Lagerstätte, early Silurian, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 2, 105-114. https://doi.org/10.3176/earth.2016.10

Nestor, H., Nestor, V., 1977: A quantitave study of two early Llandoverian bioherms on the Isle Hiiumaa (Estonian SSR) [Количественные исследования двух раннелландоверийских биогермов о. Хийумаа]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 2, 122-128.

Männik, P., Põldvere, A., Nestor, V., Kallaste, T., Kiipli, T., Martma, T., 2014: The Llandovery–Wenlock boundary interval in west-central continental Estonia: an example from the Suigu (S-3) core section. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 1, 1-17. https://doi.org/10.3176/earth.2014.01

Kiipli, E., Kiipli, T., Kallaste, T., 2009: Reconstruction of currents in the Mid-Ordovician-Early Silurian central Baltic Basin using geochemical and mineralogical indicators. Geology, 37, 3, 271-274. https://doi.org/10.1130/G25075A.1

Rubel, M., Nestor, V., Harris, M. T., Sheenan, P. M., Ainsaar, L., Männik, P., Nõlvak, J., 2006: A new high-resolution chitinozoan composite standard for the East Baltic Lower Silurian succession on numerical analysis. Geological Quarterly, 50, 3, 323-332.

Kaljo, D., 1962: On the boundary of Llandovery and Wenlock in the Baltic States [О границе лландовери и венлока в Прибалтике]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 97-113.

Kaljo, D., Martma, T., 2000: Carbon isotopic composition of Llandovery rocks (East Baltic Silurian) with environmental interpretation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 4, 267-283.

Einasto, R., Nestor, H., Kala, E., Kajak, K., 1972: Correlation of the Upper Llandoverian sections in West Estonia [Сопоставление верхнелландоверийских разрезов в Западной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 4, 333-343.

Rubel, M., 1970: On the distribution of brachiopods in the lowermost Llandovery of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 69-79.

Nestor, V., 1998: Chitinozoan biofacies of late early Llandovery (Coronograptus cyphus) age in the East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 4, 219-228.

Nestor, H., Nestor, V., 2002: Upper Llandovery to middle Wenlock (Silurian) lithostratigraphy and chitinozoan biostratigraphy in southwestern Estonia and northermost Latvia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 2, 67-87.

Männil, Reet, 1970: Phacopid trilobites of the Upper Llandoverian of Estonia [Верхнелландоверийские факопиды (Trilobita) Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 4, 342-349.

Nestor, V., Nestor, H., Rubel, M., 1978: Costistricklandia lirata (Pentamerida, Brach.) in the Upper Llandovery of Estonia [Costistriclandia lirata (Pentamerida, Brach.) из верхнего лландовери Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 1, 11-15.

Rubel, M. P., 1962: Estonian Llandoverian Brachiopods of the superfamily Orthacea [Брахиоподы Orthacea лландовери Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, IX, 75-92.

Männik, P., 1978: Eesti Llandovery konodontide ökostratigraafiline analüüs, Tartu, p. 1-95.

Eskel, Ü., 1978: Katkestuspindade levik ja teke Eesti Llandovery karbonaatsete kivimite eri fatsiaalsetes vööndites, Tartu.

Pushkin, V. I., 1980: Facialnaâ zonalnost' i brahiopodovo-mšankovye associacii oanduskogo i rakvereskogo gorizontov ordovika Severnoi Belorusii [Фациалная зоналность и брахиоподово-мшанковые ассоциации оандуского и раквереского горизонтов ордовика Севернои Белорусии]. In: Stepanov, D. L., Khozatski, L. I. (ed.). Èkostratigrafiâ i èkologicheskie sistemy geologičeskogo prošlogo. Trudy XX sessii Vsesoûuznogo Paleontologičeskogo Obŝestvа. Nauka, Leningrad, p. 20-30.

Klaamann, E. R., Einasto, R. E., Viira, V. J., Männil, R. P., Nestor, V. V., Rubel, M. P., Sarv, L. I., 1980: Facialnye zakonomernosti raspredeleniâ fauny v verhnem llandoveri i venloke Severnoi Pribaltiki [Фациалные закономерности распределения фауны в верхнем лландовери и венлоке Северной Прибалтики]. In: Stepanov, D. L., Khozatski, L. I. (ed.). Èkostratigrafiâ i èkologicheskie sistemy geologičeskogo prošlogo. Trudy XXII sessii Vsesoûuznogo Paleontologičeskogo Obŝestvа. Nauka, Leningrad, p. 38-47.

Männik, P., Kallaste, T., Martma, T., 2002: Dating of the Ireviken Event and the problem of the Llandovery-Wenlock boundary, some possible developments. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 114-116.

Nestor, H., Sarv, L., Rubel, M., Männil, Reet, Põlma, L., Hints, L., Männik, P., Nestor, V., Nõlvak, J., Meidla, T., 1987: Upper Ordovician and Llandoverian stratotypes of Estonia [Стратотипы верхнего ордовика и лландовери Эстонии]. TAGI aruanne, p. 339.

Ulst, R. Ž., 1973: Correlation of Llandovery deposits of Northern Latvia [Лландоверийские отложения Северной Латвий и их коррелация]. In: Kursh, V. M. (ed.). Problemy regionalnoj geologii Pribaltiki i Belorussii. Zinatne, Riga, p. 71-87.

Jürgenson, E., 1966: Lithology of Llandoverian beds in Estonia [Литология лландоверийских отложений Эстонии]. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-65.

Rubel, M., 1977: Evolution of the genus Stricklandia (Pentamerida, Brach.) in the Llandovery of Estonia [Эволюция рода Stricklandia (Pentamerida, Brach.) в лландовери Эстонии]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. ENSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 193-212.

Kaljo, D., 1957: The Baltic Ordovician and Llandoverian Codonophyllacea [Codonophyllacea ордовикa и силурa Прибалтики]. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 1957, 50. Loodusuurijate Selts Eesti NSV Teaduste Akadeemia juures, Tallinn, p. 153-168.