Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (13)

Metsur, M., Valdmaa, T., 2005: Pinna- ja põhjavee seisund nitraaditundlikul alal. Eesti Loodus, 4, 20-23.

Oraspõld, A., 1982: Lithological characterisation of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристрка пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 75-90.

Oraspõld, A., Põldvere, Ain, 1992: The Pirgu Stage in the Eastern Part of Central Estonia [Pirgu lade Kesk-Eesti idaosas]. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 956, 69-79.

Kihno, K., Saarse, L., Amon, L., 2011: Late Glacial vegetation, sedimentation and ice recession chronology in the surroundings of Lake Prossa, central Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 3, 147-158. https://doi.org/ 10.3176/earth.2011.3.03

Sudov, B., 1977: On the sulphur isotopic composition in sulphide of polymetal ore phenomena in Central Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 245-246.

Sudov, B., 1977: Regularities of the formation and distribution of polymetal ore phenomena in Central Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 198-202.

Männik, P., Põldvere, A., Nestor, V., Kallaste, T., Kiipli, T., Martma, T., 2014: The Llandovery–Wenlock boundary interval in west-central continental Estonia: an example from the Suigu (S-3) core section. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 1, 1-17. https://doi.org/10.3176/earth.2014.01

Mens, K., Pirrus, E., 1992: On the distribution of Middle Cambrian deposits in north Vooremaa, Estonia [О распространении среднего кембрия на севере Вооремаа]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 1, 1-10.

Sudov, B. A., Tibar, K. O., 1974: Gidrogeohimičeskie poiski polimetalličeskih rud na territorii Central'noj Èstonii [Гидрогеохимические поиски полиметаллических руд на территории Центральной Эстонии], Vilnius, p. 56-59.

Allikvee, H., Masing, V., 1988: Kesk- ja Ida-Eesti suurte soode valdkond. In: Valk, U. (koost) (ed.). Eesti sood. Valgus, Tallinn, p. 270-273.

Allikvee, H., Masing, V., 1988: Kesk-Eesti väikerabade valdkond. In: Valk, U. (koost) (ed.). Eesti sood. Valgus, Tallinn, p. 262-262.

Põlma, L., Kleesment, A., 1981: Siluri ja Devoni kontaktist Tammikul (Jõgeva raj.). In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 94-112.

Perens, H., 1995: Ülemordoviitsiumist Põltsamaa-Jõgeva-Ruskavere joonel. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 45-49.