Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (32)

Türk, K., 1998: Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi vee kvaliteedist Tallinnas. Keskkonnatehnika, 5, 4-5.

Pihlak, A. A., Lippmaa, E. T., Avronin, V. V., Bogdanov, R. V., Matvienko, N. G., Shevchenko, G. T., 1993: K voprosu o sostave vod kembro-vendskogo vodonosnogo kompleksa i soputstvuûŝih im spontannyh gazov Severnoj Èstonii [К вопросу о составе вод кембро-вендского водоносного комплекса и cопутствующих им спонтанных газов Северной Эстонии]. Ekologicheskaya Khimiya, 2-3, 117-131.

Eensalu, T., Jalast, J., 2010: Väikese tegijana monopoli kõrval. , 3, 8-10.

Marandi, A., Karro, E., 2008: Natural background levels and threshold values of monitored parameters in the Cambrian-Vendian groundwater body, Estonia. Environmental Geology, 54, 6, 1217-1225. https://doi.org/10.1007/s00254-007-0904-6

Mokrik, R., Savitskaja, L., Savitski, L., 2005: Aqueous geochemistry of Cambrian-Vendian aquifer system in the Tallinn intake, northern Estonia. Geologija, 51, 50-56.

Mokrik, R., Mažeika, J., 2002: Palaeohydrogeological reconstruction of groundwater recharge during Late Weichselian in the Baltic Basin. Geologija, 39, 49-57.

Hiiob, M., Karro, E., 2012: Iron in the Middle Devonian aquifer system and its removal at Võru County water treatment plants, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 3, 181-190. https://doi.org/10.3176/earth.2012.3.04

Marandi, A., Vallner, L., 2010: Upconing of saline water from the crystalline basement into the Cambrian-Vendian aquifer system on the Kopli Peninsula, northern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 4, 277-287. https://doi.org/10.3176/earth.2010.4.04

Karro, E., Marandi, A., Vaikmäe, R., Uppin, M., 2009: Chemical peculiarities of the Silurian-Ordovician and Cambrian-Vendian aquifer systems in Estonia: an overview of hydrochemical studies. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 342-352. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.12

Raidla, V., Pärn, J., Schloemer, S., Aeschbach, W., Czuppon, G., Ivask, J., Marandi, A., Sepp, H., Vaikmäe, R., Kirsimäe, K., 2019: Origin and formation of methane in groundwater of glacial origin from the Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Geochimica et Cosmochimica Acta, 251, 247-264. https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.02.029

Raidla, V., Pärn, J., Aeschbach, W., Czuppon, G., Ivask, J., Kiisk, M., Mokrik, R., Samalavičius, V., Suursoo, S., Tarros, S. & Weissbach, T., 2019: Intrusion of Saline Water into a Coastal Aquifer Containing Palaeogroundwater in the Viimsi Peninsula in Estonia. Geosciences, 9, 1, 47. https://doi.org/10.3390/geosciences9010047

Raidla, V., Kirsimäe, K., Ivask, J., Kaup, E., Knöller, K., Marandi, A., Martma, T., Vaikmäe, R., 2014: Sulphur isotope composition of dissolved sulphate in the Cambrian–Vendian aquifer system in the northern part of the Baltic Artesian Basin. Chemical Geology, 383, 147-154. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2014.06.011

Raidla, V., Kirsimäe, K., Vaikmäe, R., Kaup, E., Martma, T., 2012: Carbon isotope systematics of the Cambrian–Vendian aquifer system in the northern Baltic Basin: Implications to the age and evolution of groundwater. Applied Geochemistry, 27, 10, 2042-2052. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.06.005

Raidla, V., Kirsimäe, K., Vaikmäe, R., Jõeleht, A., Karro, E., Marandi, A., Savitskaja, L., 2009: Geochemical evolution of groundwater in the Cambrian–Vendian aquifer system of the Baltic Basin. Chemical Geology, 258, 3-4, 219-231. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2008.10.007

Karro, E., Marandi, A., Vaikmäe, R., 2004: The origin of increased salinity in the Cambrian-Vendian aquifer system on the Kopli Peninsula, northern Estonia. Hydrogeology Journal, 12, 4, 424–435. https://doi.org/10.1007/s10040-004-0339-z

Karro, E., Marandi, A., 2003: Mapping of potentially hazardous elements in the Cambrian–Vendian aquifer system, northern Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 75, 17–27.

Marandi, A., 2007: Natural chemical composition of groundwater as a basis for groundwater management in Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia, 21. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-116.

Vingisaar, P. A., 1974: O formirovanii mineral'nyh vod pârnusko-kemerskogo vodonosnogo kompleksa Èstonii [О формировании минеральных вод пярнуско-кемерского водоносного комплекса Эстонии], Vilnius, p. 14-18.

Kink, H., Metslang, T., 1995: Põhjavesi ja allikad, p. 35-40.

Tšeban, E. R., 1966: Silurijskij vodonosnyj gorizont [Силурийский водоносный горизонт]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 122-134.

Vaikmäe, R., 2019: Kirjeldavast teadusest täppisteaduseks. In: http://egs.ee/wp-content/uploads/2019/12/EGS_Aastaraamat_44kd.pdf (ed.). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 44, Tallinn, p. 210-229.

Marandi, A., 2008: Natural chemical composition of groundwater as a basis for groundwater management in the Cambrian-Vendian aquier system in Estonia. Tartu University Press, Tartu, p. 1-116.

Raidla, V., 2010: Chemical and isotope evolution of groundwater in the Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-134.

Arhangelski, B. N., Fedorova, A. M., 1966: Kembro-vendskij vodonosnyj kompleks [Кембро-вендский водоносный комплекс]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 170-192.

Vaikmäe, R., Ivask, J., Kaup, E., Marandi, A., Martma, T., Raidla, V., Vallner, L., Loosli, H. H., Blaser, P., 2002: Palaeogroundwater of glacial origin in the Cambrian-Vendian aquifer of northern Estonia. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 120-120.

Jõeleht, A., Kukkonen, I. T., 2000: Pumping related fluid and heat flow in sedimentary rocks of Northern Estonia. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 23-24.

Marandi, A., Karro, E., Puura, E., 2003: Baariumi anomaalia geoloogilised ning geokeemilised põhjused Põhja-Eesti Kambriumi-Vendi põhjavees. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 34-37.

Karro, E., Haamer, K., 2003: Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi looduslikult kõrge fluoriidisisaldus. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 14-17.

Savitskaja, L., Viigand, A., Jashtšuk, S., 1997: Siluri-ordoviitsiumi veekompleksi põhjavee mikrokomponentide ja radionukliidide uurimistöö. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 51.

Savitskaja, L., Viigand, A., Jashtšuk, S., 1996: Keskdevoni-siluri veekompleksi põhjavee kvaliteedi uurimistöö. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 42.

Savitskaja, L., Viigand, A., Jashtšuk, S., 1996: Ülem-keskdevoni veekompleksi põhjavee kvaliteedi uurimistöö. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 47.

Savitskaja, L., Viigand, A., 1994: Aruanne kambriumi-vendi veekompleksi põhjavee mikrokomponentide ja isotoopkoostise uurimisest joogivee kvaliteedi hindamiseks Põhja-Eestis. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 95.