Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (352)

Leitud 352 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Öpik, A., 1926: Über den estländischen Blauen Ton. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 6, .

Pirrus, E., 2002: Neugrundi impaktstruktuuri vanusest Loode-Eesti Kambriumi läbilõigete analüüsi alusel. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 6, 54-64.

Türk, K., 1998: Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi vee kvaliteedist Tallinnas. Keskkonnatehnika, 5, 4-5.

Suuroja, K., Suuroja, S., 2007: Kõigi aegade tugevaim maavärin Eestis. Loodusesõber, 4, 32-34.

Naumova, S. N., 1949: Spory nižnego kembriâ [Споры нижнего кембрия]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya, 4, 49-56.

Pihlak, A. A., Lippmaa, E. T., Avronin, V. V., Bogdanov, R. V., Matvienko, N. G., Shevchenko, G. T., 1993: K voprosu o sostave vod kembro-vendskogo vodonosnogo kompleksa i soputstvuûŝih im spontannyh gazov Severnoj Èstonii [К вопросу о составе вод кембро-вендского водоносного комплекса и cопутствующих им спонтанных газов Северной Эстонии]. Ekologicheskaya Khimiya, 2-3, 117-131.

Raidla, V., 2010: Eestlased joovad liustikuvett. Eesti Loodus, 11, 54-55.

Eensalu, T., Jalast, J., 2010: Väikese tegijana monopoli kõrval. , 3, 8-10.

Einasto, R., 2007: Looduskeskkonna muutused: rusukalde alla mattunud Tiskre kihistu rahnudega kulutuspind Pakri neemel on tormidega ulatuslikult paljandunud. Keskkonnatehnika, 4, 50-51.

Shogenov, K., Shogenova, A., Vizika-Kavvadias, O., 2013: Petrophysical Properties and Capacity of Prospective Structures for Geological Storage of CO2 Onshore and Offshore Baltic. Energy Procedia, 37, 5036-5045. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2013.06.417

Sturesson, U., Popov, L. E., Holmer, L. E., Bassett, M. G., Felitsyn, S., Belyatsky, B., 2005: Neodymium isotopic composition of Cambrian–Ordovician biogenic apatite in the Baltoscandian Basin: implications for palaeogeographical evolution and patterns of biodiversity. Geological Magazine, 142, 4, 419-439. https://doi.org/10.1017/S0016756805000877

Marandi, A., Karro, E., 2008: Natural background levels and threshold values of monitored parameters in the Cambrian-Vendian groundwater body, Estonia. Environmental Geology, 54, 6, 1217-1225. https://doi.org/10.1007/s00254-007-0904-6

Kirsimäe, K., Kalm, V., Jorgensen, P., 1999: Diagenetic transformation of clay minerals in Lower Cambrian argillaceous sediments of North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 1, 15-34.

Kirsimäe, K., Jørgensen, P., 2000: Mineralogical and Rb-Sr Isotope Studies of Low-Temperature Diagenesis of Lower Cambrian Clays of the Baltic Paleobasin of North Estonia. Clays and Clay Minerals, 48, 1, 95-105. https://doi.org/10.1346/CCMN.2000.0480112

Jõeleht, A., Kukkonen, I. T., 2002: Physical properties of Vendian to Devonian sedimentary rocks in Estonia. GFF, 124, 2, 65-72. https://doi.org/10.1080/11035890201242065

Raidla, V., Kirsimäe, K., Bityukova, L., Jõeleht, A., Shogenova, A., Šliaupa, S., 2006: Lithology and diagenesis of the poorly consolidated Cambrian siliciclastic sediments in the northern Baltic Sedimentary Basin. Geological Quarterly, 50, 4, 11-22.

Puura, I., Tinn, O., 2003: Millal tekkisid sootunnused loomariigis?. Eesti Loodus, 6, 16-17.

Mokrik, R., Savitskaja, L., Savitski, L., 2005: Aqueous geochemistry of Cambrian-Vendian aquifer system in the Tallinn intake, northern Estonia. Geologija, 51, 50-56.

Mokrik, R., Mažeika, J., 2002: Palaeohydrogeological reconstruction of groundwater recharge during Late Weichselian in the Baltic Basin. Geologija, 39, 49-57.

Maldre, J., 1965: Galliumi geokeemiast Põhja- ja Kesk-Eestis. Eesti Loodus, 6, 355-356.

Pirrus, E., 1992: Kambriumi meri ja Eesti fosforiidid. Eesti Loodus, 11, 548-551.

Künnapuu, S., 1977: Oreliviled Rannamõisas. Eesti Loodus, 8, 530-530.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., Mens, K., Niin, M., Lääts, J., 2005: General geological setting and stratigraphy. Estonian Geological Sections, 6, 6-10.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., Mens, K., Niin, M., 2005: Core description and terminology. Estonian Geological Sections, 6, 5-6.

Põldvere, Anne, 2005: Introduction. Estonian Geological Sections, 6, 4-5.

Põldvere, Anne, Paalits, I., 1998: Middle and Upper Cambrian. Estonian Geological Sections, 1, 10-11.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., 1998: Basic concepts and methodology. Estonian Geological Sections, 1, 7-10.

Põldvere, Anne, 1998: General geological setting. Estonian Geological Sections, 1, 6-7.

Põldvere, Anne, 1999: General geological setting. Estonian Geological Sections, 5-8.

Põldvere, Anne, 1999: Introduction. Estonian Geological Sections, 3-4.

Martin, L., 1966: Koopad liivakiviklindis. Eesti Loodus, 2, 107-109.

Rõõmusoks, A., 1978: Eesti kambrosiluri stratigraafia algus. Eesti Loodus, 10, 632-636.

Meidla, T., 2017: Ediacaran and Cambrian stratigraphy in Estonia: an updated review. Estonian Journal of Earth Sciences, 66, 3, 152-160. https://doi.org/10.3176/earth.2017.12

Marandi, A., Vallner, L., 2010: Upconing of saline water from the crystalline basement into the Cambrian-Vendian aquifer system on the Kopli Peninsula, northern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 4, 277-287. https://doi.org/10.3176/earth.2010.4.04

Karro, E., Marandi, A., Vaikmäe, R., Uppin, M., 2009: Chemical peculiarities of the Silurian-Ordovician and Cambrian-Vendian aquifer systems in Estonia: an overview of hydrochemical studies. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 4, 342-352. https://doi.org/10.3176/earth.2009.4.12

Jõeleht, A., Kirsimäe, K., Shogenova, A., Šliaupa, S., Kukkonen, I. T., Rasteniene, V., Zabele, A., 2002: Thermal conductivity of Cambrian siliciclastic rocks from the Baltic basin. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 1, 5-15.

Kallaste, T., 1990: Structural indicators of the origin Estonian Vendian-Lower Palaeozoic sedimentary iron sulphides. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 2, 50-59.

Dilaktorski, N. L., 1956: Über die physikalish-chemischen Eigenschaften der feinen Fraktionen einiger Tonerden der Estnischen SSR [Физико-химические свойства тонких фракций некоторых глин Эстонской ССР]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 5, 1, 22-40.

Rüger, L., 1943: Über den Asphaltit aus dem Unter-Kambrischen Blauen Ton von Kunda (Estland). Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 95, 49-49.

Nemliher, J., Puura, I., 1996: Upper Cambrian basal conglomerate of the Kallavere formation on the Pakri Peninsula, NW Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 1, 1-8.

Hakk, P., 1938: Turje kelder. Eesti Looduskaitse, 3, 99-100.

Rüger, L., 1923: Über die Paläogeographie des estnischen Kambriums. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 74, 201-201.

Eplik, J., 1938: Kaevu puurimise andmeid Viinistult. Loodusevaatleja, IX, 2, 58-59.

Öpik, A., 1932: Über Scolithus aus Estland. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XXIV, 3, 1-11.

Öpik, A., 1929: Studien über das estnische Unterkambrium (Estonium), I-IV. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, XV, 2, 1-55.

Orviku, K., 1936: Geoloogilisi märkmeid geoloogilis-geograafiliselt õppeekskursioonilt Narva ja selle lähemasse ümbrusse 10.-14. juunil 1936. Eesti Loodus, IV, 4, 149-157.

Holm, G., 1885: Sravnenie Švedskih i vost.-baltijskih silurijskih i posletretičnyh otloženij, osnovannoe na geologičeskih èkskursiâh v Estlândskoj, Liflândskoj i S.-Peterburgskoj guberniâh v 1883 i 1884 gg. [Сравнение Шведских и вост.-балтийских силурийских и послетретичных отложений, основанное на геологических экскурсиях в Эстляндской, Лифляндской и С.-Петербургской губерниях в 1883 и 1884 гг.]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 3, 9-10, 297-319.

Karpinsky, A. P., 1903: O nižnekembrijskom rode cefalopod Volborthella Schmidt [O нижнекембрийском роде цефалопод Volborthella Schmidt]. Izvestija Imperatorskoi Akademii Nauk, 18, 4, 147-153.

Nielsen, A. T., Ahlberg, P., 2019: The Miaolingian, a new name for the ‘Middle’ Cambrian (Cambrian Series 3): identification of lower and upper boundaries in Baltoscandia. GFF, 141, 2, 162-173. https://doi.org/10.1080/11035897.2019.1621374

Palmre, H., 1969: On trace elements in pyrite and marcasite crystals and concretions in Paleozoic sediments of Estonian SSR [О МИКРОЭЛЕМЕНТАХ В ПИРИТОВЫХ И MАРКАЗИТОВЫХ\nКРИСТАЛЛАХ И КОНКРЕЦИЯХ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ\nЭСТОНИИ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 3, 247-254.

Linnarsson, J. G., 1873: Ueber eine Reise nach Böhmen und den russischen Ostseeprovinzen im Sommer 1872. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 25, 4, 675-698.

Pahlen, A., 1914: Zur Frage der Entwicklung der cambrischen Schichten in Estland. Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 747-748.

Dames, W., 1876: Über Dictyonema flabelliformis aus den cambrischen Schiefern der ehstländischen Küste bei Baltischport. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 776-776.

Stolley, E., 1895: Die cambrischen und silurischen Geschiebe Schleswig-Holsteins und ihre Brachiopodenfauna. I. Geologischer Teil. Archiv für Antropologie und Geologie Schleswig-Holsteins und der benachbarten Gebiete, 1, 1, 35-136.

Lamansky, V. V., 1899: Uspehi izučeniâ kembrijskih i silurijskih otloženij Rossii (1896 – 1897) [Успехи изучения кембрийских и силурийских отложений России (1896 – 1897).]. Ežegodnik po geologii i mineralogii Rossii, 195-204.

Helmersen, G., 1856: Die regelmässige Zerklüftung des Kalksteins der untern silurischen Formation an der Küste Estlands und seine Zerstörung durch die Brandung. Vorkommen von Asphalt in dieser Formation. Bulletin de la Class Physico-Mathematique de l'Academie Imperiale des Sciences de Saint-Pétersbourg, 14, 13-14, 212-217.

Mickwitz, A., 1892: Vorläufige Mitteilung über das Genus Obolus Eichwald. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 1, 69-76.

Schmidt, Fr., 1874: O raznoglasiâh otnositel'no razgraničeniâ formacii kembriâ i silura. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 5, 2, 1-11.

Schmidt, Fr., 1890: Weitere Beiträge zur Kenntnis des Olenellus mickwitzi. Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, 33, 2, 191-195.

Schmidt, Fr., 1890: O rezul'tatah geologičeskih èkskursij, proizvennyh letom 1889 goda [O результатах геологических экскурсий, произвенных летом 1889 года]. Izvestiya Geologicheskogo komiteta, 8, 8, 191-196.

Schmidt, Fr., 1890: Donesenie o rezul'tatah komandirovki v Šveciû s cel'û sravneniâ silurijskih obrazovanij ostrovov Èzelâ i Gotlanda [Донесение о результатах командировки в Швецию с целью сравнения силурийских образований островов Эзеля и Готланда]. Zapiski Imperatorskoi akademii nauk, 63, 1, 91-97.

Schmidt, Fr., 1889: Soobŝenie o novyh nahodkah Olenellus mickwitzi i o rezkoj granice meždu nastoâŝim ungulitovym pesčanikom i niželežaŝim pesčanikom [Cообщение о новых находках Olenellus mickwitzi и о резкой границе между настоящим унгулитовым песчаником и нижележащим песчаником]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 20, X-XI.

Schmidt, Fr., 1888: O pimordial'nyh trilobitah v kembrijskoj gline Èstlândii [O пимордиальных трилобитах в кембрийской глине Эстляндии]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 19, VIII-IX.

Schmidt, Fr., 1888: Ob otkrytii ostatkov Paradoxides v kembrijskih otloženiâh èstlândii [Об открытии остатков Paradoxides в кембрийских отложениях Эстляндии]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 19, V-VI.

Schmidt, Fr., 1887: O novyh otkrytiâh v oblasti nizših kembrijskih obraovanj v Èstlândii [О новых открытиях в области низших кембрийских обраованй в Эстляндии]. Zapiski Imperatorskoi akademii nauk, 56, 1, 17-19.

Schmidt, Fr., 1887: Ob otkrytii brahiopod v verhnej časti kembrijskoj gliny bliz Revelâ [Oб открытии брахиопод в верхней части кембрийской глины близ Pевеля]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 18, 7-8.

Schmidt, Fr., 1888: Eine neuentdeckte unterkambrische Fauna in Estland. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen, 1, 71-73.

Raidla, V., Pärn, J., Schloemer, S., Aeschbach, W., Czuppon, G., Ivask, J., Marandi, A., Sepp, H., Vaikmäe, R., Kirsimäe, K., 2019: Origin and formation of methane in groundwater of glacial origin from the Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Geochimica et Cosmochimica Acta, 251, 247-264. https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.02.029

Raidla, V., Pärn, J., Aeschbach, W., Czuppon, G., Ivask, J., Kiisk, M., Mokrik, R., Samalavičius, V., Suursoo, S., Tarros, S. & Weissbach, T., 2019: Intrusion of Saline Water into a Coastal Aquifer Containing Palaeogroundwater in the Viimsi Peninsula in Estonia. Geosciences, 9, 1, 47. https://doi.org/10.3390/geosciences9010047

Raidla, V., Kirsimäe, K., Ivask, J., Kaup, E., Knöller, K., Marandi, A., Martma, T., Vaikmäe, R., 2014: Sulphur isotope composition of dissolved sulphate in the Cambrian–Vendian aquifer system in the northern part of the Baltic Artesian Basin. Chemical Geology, 383, 147-154. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2014.06.011

Raidla, V., Kirsimäe, K., Vaikmäe, R., Kaup, E., Martma, T., 2012: Carbon isotope systematics of the Cambrian–Vendian aquifer system in the northern Baltic Basin: Implications to the age and evolution of groundwater. Applied Geochemistry, 27, 10, 2042-2052. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.06.005

Raidla, V., Kirsimäe, K., Vaikmäe, R., Jõeleht, A., Karro, E., Marandi, A., Savitskaja, L., 2009: Geochemical evolution of groundwater in the Cambrian–Vendian aquifer system of the Baltic Basin. Chemical Geology, 258, 3-4, 219-231. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2008.10.007

Karro, E., Marandi, A., Vaikmäe, R., 2004: The origin of increased salinity in the Cambrian-Vendian aquifer system on the Kopli Peninsula, northern Estonia. Hydrogeology Journal, 12, 4, 424–435. https://doi.org/10.1007/s10040-004-0339-z

Karro, E., Marandi, A., 2003: Mapping of potentially hazardous elements in the Cambrian–Vendian aquifer system, northern Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 75, 17–27.

Pralow, W., 1938: Mikroskopische, röntgenographische und chemische Untersuhung einiger Proben des estländischen Blauen Tons. Chemie der Erde - Geochemistry, 11, 4, 480-497.

Müürisepp, K., 1962: On the stratigraphy of the Tiskre formation in Estonia [О стратиграфии тискреской свиты Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 55-60.

Pirrus, E., 1977: Mattunud festoonid. Eesti Loodus, 6, 384-385.

Konsa, M., 1987: Typomorphic features of circon in basal layers of sedimentary rocks of the North Baltic [Типоморфные особенности циркона в базальных отложениях осадочного чехла Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 3, 97-103.

Bityukova, L., 1986: Main features of the distribution of the trace elements in North-East Baltic Vendian and Cambrian terrigenous rocks [Основные закономерности распределения малых элементов в терригенных отложениях венда и кембрия Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 2, 53-60.

Viiding, H. & Yudin, Y., 1967: The morphology and the mineralogical composition of meteoritic dust found in Cambrian deposits of Estonia [Морфология и минералогический состав метеорной пыли из кембрийских отложений Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 2, 122-125.

Kosakowski, P., Kotarba, M. J., Piestrzyński, A., Shogenova, A., Wieclaw, D., 2017: Petroleum source rock evaluation of the Alum and Dictyonema Shales (Upper Cambrian–Lower Ordovician) in the Baltic Basin and Podlasie Depression (eastern Poland). International Journal of Earth Sciences, 106, 2, 743-761. https://doi.org/10.1007/s00531-016-1328-x

Peel, J. S., 2003: A problematic cap-shaped metazoan from the Lower Cambrian of Estonia. GFF, 125, 3, 157-161. https://doi.org/10.1080/11035890301253157

Mens, K., Pirrus, E., 1987: Hiatuses in the East Baltic Vendian and Cambrian sections [Стратиграфические пробелы в разрезе венда и кембрия Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 49-57.

Mens, K., Pirrus, E., 1997: Lõunapooluse jahe hingus. Eesti Loodus, 6, 255-257.

Pirrus, E., 1977: Kas kunagiste maavärinate tunnistajad?. Eesti Loodus, 7, 450-454.

Pirrus, E. & Rätsep, M., 1977: Kruusaterad Eesti vanimais settekivimeis. Eesti Loodus, 4, 231-234.

Pirrus, E., 1972: Jälg kambriumimere hiidasukast. Eesti Loodus, 8, 484-485.

Pirrus, E., 1971: Mõistatused aleuroliidipangastel. Eesti Loodus, 3, 169-171.

Bitjukova, L., Pirrus, E., 1982: Distribution of microelements in coloured clay rocks of the north-east Baltic Vendian and Cambrian [О распределении микроэлементов в пестроцветных глинистых породах венда и кембрия Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 4, 124-130.

Pirrus, E., 1982: Jarosite as a product of contemporary hypergenesis in porous siltstones of the Estonian Cambrian [Ярозит продукт современного гипергенеза в пористых алевролитах кембрия Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 31, 1, 1-6.

Pirrus, E. & Saarse, L., 1979: Geotechnical properties of the Cambrian clays in North Estonia [Физико-механические свойства кембрийских глин Северной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 2, 68-74.

Schoenemann, B., Pärnaste, H., Clarkson, E. N. K., 2017: Structure and function of a compound eye, more than half a billion years old. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 51, 13489-13494. https://doi.org/10.1073/pnas.1716824114

Teichert, C., 1929: Zur Systematik und Entwicklungsgeschichte der ältesten Cephalopoden. Zeitschrift für Geschiebeforschung und Flachlandsgeologie, 5, 1/2, 53-68.

Viiding, H., 1965: Meteor dust in the lower parts of the Cambrian sandstones of Estonia [Метеорная пыль в низах кембрийских песчаников Эстонии]. Meteoritika, XXVI, 132-139.

Kaljo, D. L. & Paškevičius, J. Yu., 1993: Experience of biozonal stratigraphy in the Baltic [Опыт биозональной стратиграфии в Прибалтике]. Geologija, 14, 1, 24-44.

Tammeaid, I., 1990: Framboidal pyrite from Estonian Lower Cambrian trace fossils [Фрамбомдальный пирпт в следах жизнедеятельности организмов в осадках нижнего кембрия Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 39, 3, 95-97.

Kurvits, T., Mahaney, W. C. & Kalm, V., 2000: Grain micromorphology in the Rannamõisa section, Lower Cambrian, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 1, 17-27.

Ivanovskaya, T. A., Tsipurski, C. I., Yakovleva, O. V., 1991: Globulârnye sloistye silikaty nižnego kembriâ Severnoj Èstonii [Глобулярные слоистые силикаты нижнего кембрия Северной Эстонии]. Litologiya i poleznye iskopayemye, 4, 120-127.

Lang, L., Uibopuu, E., Puura, I., 2011: Nanostructures in Palaeozoic linguloid brachiopods. Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 41, 359−366.

Kirsimäe, K., Jorgensen, P., Kalm, V., 1999: Low-temperature diagenetic illite-smectite in Lower Cambrian clays in North Estonia. Clay Minerals, 34, 1, 151-163. https://doi.org/10.1180/000985599546000

Vinn, O., 2016: Rare encrusted lingulate brachiopods from the Cambrian–Ordovician boundary beds of Baltica. Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, 40, 1, 147-151. https://doi.org/10.1080/03115518.2016.1101234

Vinn, O., Toom, U., 2016: Borings in phosphatized Cambrian siltstone pebbles, Estonia (Baltica). Geological Magazine, 153, 4, 635-642. https://doi.org/10.1017/S001675681500076X

Isozaki, Y., Põldvere, A., Bauert, H., Aoki, K., Nakahata, H., Sakata, S., Hirata, T., 2014: The Early Cambrian provenance reorganization in Baltica: detrital zircon chronology of the Ediacaran-Cambrian sandstones in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 4, 251-256. https://doi.org/10.3176/earth.2014.27

Põldvere, A., Isozaki, Y., Bauert, H., Kirs, J., Aoki, K., Sakata, S., Hirata, T., 2014: Detrital zircon ages of Cambrian and Devonian sandstones from Estonia, central Baltica: a possible link to Avalonia during the Late Neoproterozoic. GFF, 136, 1, 214-217. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.873986

Öpik, A., 1934: Kivistisi Estoniumist. Eesti Loodus, II, 2, 37-38.

Popov, L. E., Bassett, M. G., Holmer, L. E., 2003: Understanding linguloid brachiopods: Obolus and Ungula as examples. Carnets de Géologie, 6, 1-13.

Einama, K., 2005: Poolsaar mere kohal. Eesti Loodus, 12, 42-45.

Mens, K., 1998: Kust on pärit Pakri paljandi konglomeraat?. Eesti Loodus, 3, 137-137.

Puura, I., 1994: Puuduluksed käsijalgsed Eesti kivimites. Eesti Loodus, 7, 204-206.

Pirrus, E., 1983: Uut aluspõhjakivimite vanusest. Eesti Loodus, 2, 101-105.

Pirrus, E., 1973: Aleuroliidimugulatest kihid. Eesti Loodus, 4, 233-234.

Kents, P., 1939: Eesti aluspõhja sügavamad kihid (allpool merepinda) Tallinnas, ühes Eesti vanima fossiiliga. Eesti Loodus, VII, 4/5, 169-181.

Lannus, P., 1939: Läänemeremaade alam-kambrium uuemate uurimiste valgustuses. Eesti Loodus, VII, 2/3, 77-82.

Lang, L., Puura, I., 2013: Phosphatized organic nanostructures in the Cambrian linguloid brachiopod Ungula inornata (Mickwitz). Estonian Journal of Earth Sciences, 62, 3, 121-130. https://doi.org/10.3176/earth.2013.10

Holmer, H., Popov, L. E., 1990: The acrotretacean brachiopod Ceratreta tanneri (Metzger) from the Upper Cambrian of Baltoscandia. GFF, 112, 3, 249-263. https://doi.org/10.1080/11035899009454772

Paalits, I., 1992: Upper Cambrian acritarchs from boring core M-72 of North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 1, 29-37.

Paalits, I., 1992: Upper Cambrian acritarchs from the Petseri Formation (East European Platform). Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 956, 44-55.

Schmidt, Fr., 1888: Über eine neuentdeckte untercambrische Fauna in Estland. Mémoires de l´Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 36, 2, 1-28.

Schindewolf, O. H., 1934: Bau und systematische Stellung der Gattung Volborthella Schm.. Paläontologische Zeitschrift, 16, 3/4, 170-197. https://doi.org/10.1007/BF03042685

Schmidt, Fr., 1882: On the Silurian (and Cambrian) Strata of the Baltic Provinces of Russia, as compared with those of Scandinavia and the British Isles. Quarterly Journal of the Geological Society (QJGS), London, 38, 1-4, 514-536.

Davõdova, T. N., 1964: The stratigraphy of deposits between the blue clay and Pakerort layers of the northern part of the Soviet Baltic [К стратиграфии отложений между синими глинами и пакерортскими слоями северной части Советской Прибалтики]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya, 8, 37-50.

Janischewsky, M., 1927: Ueber Trilobitenreste (Schmidtiellus Mickwitzi F. Schm.) aus dem kambrischen blauen Ton [Об остатках трилобитов (Schmidtiellus mickwitzi F. Schm.) из кембрийской синей глины]. Ežegodnik Vsesoûznogo Paleontologičeskogo Obŝestva, VI. 1926, 25-50.

Schmidt, F. B., 1886: O parallelizacii russkih kembrijskih otloženij so švedskimi [О параллелизации русских кембрийских отложений со шведскими]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, XVII, 1, 19-21.

Männil, Ralf, 1958: K nomenklature kembrijskih otloženij Pribaltiki [К номенклатуре кембрийских отложений Прибалтики]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, VIII, 4, 350-352.

Mens, K. A., 1981: On the stage of sedimentation in the Early Cambrian of the Baltic [Об этапности осадконакопления в раннем кембрии Прибалтики]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya, 3, 82-90.

Volkova, N. A., 1973: Acritarchs and the Vendian and Cambrian correlation in the western part of the Russian platform [Акритархи и корреляция венда и кембрия западной части Русской платформы]. Sovetskaya geologiya, 4, 48-62.

Öpik, A., 1933: Über Scolithus aus Estland. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 29, 1-12.

Pirrus, E., 1973: Mida teame sinisavist. Eesti Loodus, 11, 646-653.

Rüger, L., 1923: Paläogeographische Untersuchungen im baltischen Cambrium unter Berücksichtigung Schwedens. Ein Beitrag zur Paläogeographie des Baltischen Schildes und Fennoskandias. Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 4 und 5, 117-128; 142-155.

Verte, A., 1957: O lâminaritovyh i nadlâminaritovyh sloâh nižnego kembriâ v Èstonskoj SSR [О ляминаритовых и надляминаритовых слоях нижнего кембрия в Эстонской ССР]. Doklady Akademii Nauk SSSR, 115, 5, 971-974.

Talyzina, N. M., Moczydłowska, M., 2000: Morphological and ultrastructural studies of some acritarchs from the Lower Cambrian Lükati Formation, Estonia. Review of Palaeobotany and Palynology, 112, 1-3, 1-21. https://doi.org/10.1016/S0034-6667(00)00032-4

Nemliher, J., 2001: The shell structure and mineralogy of Mickwitzia (Lingulata: Brachiopoda) from the Lower Cambrian Kakumäe Beds of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 43-50.

Paalits, I., 1995: Acritarchs from the Cambrian-Ordovician boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 87-96.

Kallaste, T., Pirrus, E., 1994: Feldspars in the terrigenous sedimentary rocks of Estonia according to X-ray structural analysis. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 1, 38-45.

Volkova, N., 1993: Acritarchs from the Cambrian-Ordovician boundary beds (boring core M-56) of the Estonian near-clint area [Акритархи пограничных отложений кембрия и ордовика приглинтовой полосы Эстонии (скважина М-56)]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 1, 15-22.

Pirrus, E., 1991: The Middle Cambrian of Estonia [Средний кембрий Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 4, 141-151.

Borovko, N., Sergeyeva, S., 1985: Upper Cambrian conodonts of the Baltic-Ladoga clint [Конодонты верхнекембрийских отложений Балтийско-Ладожского глинта]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 34, 4, 125-129.

Jankauskas, T., Posti, E., 1976: New Cambrian acritarchs from the East Baltic Area [Новые виды акритарх кембрия Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 2, 145-151.

Jankauskas, T., Posti, E., 1973: Micropaleontological characteristic of the stratotype sections of the Estonian Lower Cambrian [Микропалеонтологическая характеристика стратотипических разрезов нижнего кембрия Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 22, 2, 143-148.

Kleesment, A., 1972: Morphology of zircon in the Cambrian deposits of the Northern Baltic [Морфология циркона кембрийских отложений Северной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 155-160.

Pirrus, E., 1970: The distribution of clay minerals of Vendian and Cambrian deposits in East Estonia [Закономерности распределения глинистых минералов в вендских и кембрийских отложениях Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 4, 322-333.

Heinsalu, H., Viira, V., Raudsep, R., 1994: Environmental conditions of shelly phosphorite accumulation in the Rakvere phosphorite region, northern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 3, 109-121.

Mens, K., Isakar, M., 1999: Facies distribution of Early Cambrian molluscs in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 2, 110-115.

Mens, K., Paalits, I., Puura, I., 1996: Upper Cambrian Acritarchs from the Basal Conglomerate of the Kallavere Formation on the Pakri Peninsula, NW Estonia. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 40, 3/4, 531-543.

Mens, K., Viira, V., Paalits, I., Puura, I., 1993: Upper Cambrian biostratigraphy of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 4, 148-159.

Mens, K., Pirrus, E., 1992: On the distribution of Middle Cambrian deposits in north Vooremaa, Estonia [О распространении среднего кембрия на севере Вооремаа]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 1, 1-10.

Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T., Puura, I., 1987: The section of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Ülgase, northern Estonia [Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 154-165.

Mens, K., Paškevičiene, L., 1981: Environmental control in the distribution of acritarchs in the Lontova Stage of Estonia [О фациальном контроле распределения акритарх в лонтоваском горизонте Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 148-155.

Mens, K., 1979: Mineralogical and palaeontological characteristics of the Soela Formation [Минералогическая и палеонтологическая характеристика соэлаской свиты]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 4, 125-132.

Pirrus, E., 1978: The use of orientated structures for reconstruction of Cambrian paleogeography in Estonia [Опыт использования ориентированных текстур при реконструкции палеогеографии кембрия в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 2, 35-41.

Pirrus, E., 1977: Main features of carbonaceous mineralization in Cambrian terrigeneous sedimentary rocks of the Northern Baltic Area [Основные черты карбонатной минерализации в терригенных отложениях кембрия Cеверной Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 26, 3, 191-197.

Mens, K., Pirrus, E., 1972: New data on the age of Tiskre beds in the NW of Estonia [Новые данные о возрасте тискреских слоев по материалам северо-западных разрезов Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 3, 278-281.

Kala, E., 1972: On the age of the Tiskre beds in the isle of Hiiumaa [О возрасте тискреских слоев по материалам острова Хийумаа]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 3, 276-278.

Kala, E., Kajak, K., Mens, K., Pirrus, E., 1981: Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia [Литостратиграфия и фации лонтоваского горизонта в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 137-147.

Volkova, N., Kajak, K., Mens, K., Pirrus, E., 1981: New data on Cambrian-Ordovician transitional beds in the eastern part of the East Baltic [Новые данные о переходных слоях между кембрием и ордовиком на востоке Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 2, 51-55.

Melnikova, L. M., Sieveter, D. J., Williams, M., 1997: Cambrian Bradoriida and Phosphatocopida (Arthropoda) of the former Soviet Union. Journal of Micropalaeontology, 16, 2, 179-191. https://doi.org/10.1144/jm.16.2.179

Isakar, M., Peel, J. S., 2007: Lower Cambriam helcionelloid molluscs from Estonia. GFF, 129, 3, 255-262. https://doi.org/10.1080/11035890701293255

Nemliher, J., Kurvits, T., Kallaste, T., Puura, I., 2004: Apatite varieties in the shell of the Cambrian lingulate brachiopod Obolus apollinis Eichwald. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 4, 246-256.

Mens, K., 2003: Kambriumi kaudu kuulus Kunda. Eesti Loodus, 10, 494-497.

Vinn, O., 2006: Possible cnidarian affinities of Torellella (Hyolithelminthes, Upper Cambrian, Estonia). Paläontologische Zeitschrift, 80, 4, 384-389. https://doi.org/10.1007/BF02990210

Loog, A., Mens, K., Müürisepp, K., 1966: On the border of the Lontova and Pirita formations in the Baltic [O границе лонтоваской и пиритаской свит нижнего кембрия Прибалтики]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 2, 271-276.

Volkova, N. & Mens, K., 1988: Distribution of acritarchs in the Cambrian-Ordovician boundary beds of the Suhkrumägi section (North-Estonia). [Распределение акритарх в пограничных слоях кембрия и ордовика разреза Сухкрумяги (Северная Эстония)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 3, 97-102.

Mens, K., 2003: Early Cambrian tubular fossils of the genus Onuphionella from Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 2, 87-97.

Schmidt, F. B., 1879: Vzglâd na novejšee sostoânie naših poznanij o silurijskoj sisteme S.-Peterburgskoj i Èstlândskoj gubernij i ostrova Èzelâ [Взгляд на новейшее состояние наших познаний о силурийской системе С.-Петербургской и Эстляндской губерний и острова Эзеля]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 10, 42-48.

Heinsalu, H., Kurvits, T., Oja, T., 1991: Lithological-mineralogical characteristics of the stratotypical section of the Rannu Member (Cm3 - O1klR) at Saka II, North-East Estonia [Литолого-минералогическая характеристика стратотипического разреза раннуской пачки (Cm3 - O1klR) в Сака II, Северо-Восточная Эстония]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 1-7.

Heinsalu, H., Viira, V., Paalits, I., 1991: Cambrian-Ordovician boundary beds in the Saka II section, North-East Estonia [Пограничные кембро-ордовикские отложения разреза Сака II в Северо-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 8-15.

Märss, T., 1988: Early Palaeozoic hadimopanellids of Estonia and Kirgizia (USSR). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 1, 10-17.

Posti, E., 1978: New finds of platysolenitids and gastropods from the Lontova Stage of Estonia [Новые находки платисоленитид и гастропод из лонтоваского горизонта Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 27, 3, 103-107.

Öpik, A., 1929: Studien über das estnische Unterkambrium (Estonium), I-IV. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 15, 1-56.

Öpik, A., 1926: Über den estländischen Blauen Ton. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded, 33, 1, 39-47.

Öpik, A., 1925: Beitrag zur Stratigraphie und Fauna des estnischen Unter-Kambriums (Eophyton-Sandstein). Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 3, 1-19.

Kotlukov, V. A., 1968: Stratigrafiâ [Стратиграфия]. Geologiâ mestoroždenij uglâ i gorûčih slancev SSSR. Tom 11. Gorûčie slancy SSSR. Nedra, Moskva, p. 32-52.

Suuroja, K., 2017: Kambriumi ladestu/ajastu. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 13-16.

Marandi, A., 2007: Natural chemical composition of groundwater as a basis for groundwater management in Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia, 21. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-116.

Puura, I., 1999: Pakerordi lademe vööline liigestus ja korrelatsioon. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 28-30.

Tuuling, I., Troon, M., Tilk, K., 2007: Balti klint Läänemere all: Gotska Sandönist Hiiumaani, p. 17-37.

Suuroja, S., Suuroja, K., Tarros, S., Veski, A., 2018: Geological and geotechnical conditions of Cambrian-Ediacaran terrigenous rocks in the Estonian side of Helsinki–Tallinn tunnel route. International scientific forum Gulf of Finland - natural dynamics and anthropogenic impact. VSEGEI Press, St. Petersburg, p. 81-81.

Ploom, K., Suuroja, S., Suuroja, K., 2012: Deformation of Cambrian Blue Clay in the coastal zone of eastern Gulf of Finland. In: Virtasalo, J., Vallius, H. (ed.). 11th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, Helsinki 19-21 September 2012. Geological Survey of Finland, Espoo, p. 56-56.

Puura, I., 2005: Setomaa aluspõhi, Tartu, p. 8-10.

Kink, H., Metslang, T., 1995: Põhjavesi ja allikad, p. 35-40.

Teedumäe, A., 1995: Geoloogiline ehitus, p. 9-14.

Pirrus, E., 1981: Autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki [Аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики]. Èvolûciâ osadočnogo processa na kontinentah i okeanah. Tezisy dokladov XII Vsesoûznogo litologičeskogo soveŝaniâ, 11-13. noâbrâ 1981 g., Novosibirsk, p. 158-159.

Miidel, A., Mens, K., 2002: Paekallas, joad ja paljandid, p. 17-24.

Mens, K., Hints, L., Kala, E., 2003: Paljandid, p. 18-20.

Mens, K., 2000: Paekallas ja paljandid, p. 9-13.

Kaljo, D., Viira, V., Mens, K., Paalits, I., Puura, I., Heinsalu, H., 1990: Principles of the definition of the Cambrian-Ordovician boundary in the east Baltic. In: Repina, L. N., Zhuravlev, A. J. (ed.). Third International Symposium on the Cambrian System. 1-9 august 1990, Novosibirsk, USSR. Abstracts, Novosibirsk, p. 122-122.

Firsov, L. V., Nikolayeva, I. V., Lebedev, Yu. N., Solnceva, S. M., 1971: Sostav, proishoždenie i absolûtnyj vozrast slûdistyh mineralov sinih glin nižnego kembriâ Pribaltiki [Состав, происхождение и абсолютный возраст слюдистых минералов синих глин нижнего кембрия Прибалтики]. Glaukonit v sovremennyh nižnepaleozojskih i dokembrijskih otloženiâh. Nauka, Moskva, p. 165-192.

Nemliher, J., Puura, I., 2005: Shell Mineralogy of Cambrian Linguloids from the Obolus Sandstone of Estonia and NW Russia. In: Harper, D. A. T., Long, S. L., McCorry, M. (ed.). Fifth International Brachiopod Congress: Copenhagen 2005, Copenhagen, p. 24-24.

Shogenova, A., Kleesment, A., Jõeleht, A., Shogenov, V., 2004: Influence of diagenetic changes on the composition and properties of the Vendian and Palaeozoic Rocks of Estonia. In: Puura, I., Tuuling, I., Hang, T. (ed.). The Baltic. The Eighth Marine Geological Conference. September 23.-28. 2004 Tartu, Estonia. Abstracts. Excursion Guide. Institute of Geology, University of Tartu, Tartu, p. 50-50.

Bruns, E. P., Heissler, A, N., Igolkina, N. S., Tolstikhina. M. M., 1960: Late Pre-Cambrian and Cambrian Deposits of the Russian Platform in the USSR [Позднекембрийские и кембрийские отложения Русской платформы]. In: Shatsky, N. S. (ed.). International Geological Congress, XXI session. Reports of Soviet Geologists. Problem 8. Stratigraphy of the Late Pre-Cambrian and Cambrian. Publishing House of Academy of Sciences of USSR, Moscow, p. 18-25.

Mens, K., 1986: Kembrij [Кембрий]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 45-49.

Shogenova, A., Mens, K., Sliaupa, S., Rasteniene, V., Jõeleht, A., Kirsimäe, K., 2002: Factors Influenced Porosity of the Siliciclastic Rocks in the Baltic Cambrian Basin. 64th EAGE Conference and Technical Exhibition, Florence 26-30 May 2002. Extended abstract volume. European Association of Geoscientists & Engineers, Houten, p. 218-218. https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.5.P218

Shogenova, A., Sliaupa, S., Rasteniene, V., Jöeleht, A., Kirsimäe, K., Bitjukova, L., Lashkova, L., Zabele, A., Freimanis, A., Hoth, P., Huenges, E., 2001: Lithological-petrophysical discrimination of the Baltic Cambrian siliciclastics. Conference Proceedings, EAGE/SEG Research Workshop on Reservoir Rocks - Understanding reservoir rock and fluid property distributions - measurement, modelling and applications, Apr 2001, cp-55-00006. European Association of Geoscientists & Engineers, Pau, France, p. 1-4. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201406715

Shogenova, A., Sliaupa, S., Jõeleht, A., Rasteniene, V., Kirsimäe, K., Bitjukova, L., Lashkova, L., Zabele, A., Freimanis, A., Hoth, P., Huenges, E., 2001: Elastic Properties of Cambrian Siliciclastic Rocks from the Baltic Basin. Conference Proceedings, 63rd EAGE Conference & Exhibition, Jun 2001, cp-15-00374, N-24. European Association of Geoscientists & Engineers, p. 1-4. https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.15.N-24

Vaikmäe, R., 2019: Kirjeldavast teadusest täppisteaduseks. In: http://egs.ee/wp-content/uploads/2019/12/EGS_Aastaraamat_44kd.pdf (ed.). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 44, Tallinn, p. 210-229.

Marandi, A., 2008: Natural chemical composition of groundwater as a basis for groundwater management in the Cambrian-Vendian aquier system in Estonia. Tartu University Press, Tartu, p. 1-116.

Dronov, A. V., Popov, L. E., 2004: Traces of frost action in the Obolus-Sand: the evidence for subglacial climate in the mid Cambrian to Early Ordovician (Tremadocian) of the East Baltic. In: Munnecke, A., Servais, T., Schulbert, C. (ed.). International Symposium on Early Palaeozoic Palaeogeography & Palaeoclimate. September 1-3, 2004, Erlanger, Germany. Erlanger Geologische Abhandlungen, 5. Institut für Geologie der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, p. 32-32.

Tuuling, I., Flodén, T., Sjöberg, J., 1995: Geology and seismostratigraphy of the Cambrian sequence in the northern Baltic Proper. The Baltic -the Fourth Marine Geological Conference, October 1995. Uppsala, Sweden, Uppsala.

Mens, K. A., 1980: Part II. Problems of Vendian and Cambrian lithology of the western part of the East-European Platform [Часть II. Вопросы литологии венда и кембрия западной части Восточно-Европейской платформы. Введение]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Part II. Nauka, Moskva, p. 43-45.

Kiryanov, V. V., 1980: Talsy time [Талсинское время]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 30-35.

Mens, K. A., 1980: Introduction [Введение]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Part I. Nauka, Moskva, p. 5-8.

Rozanov, A. Yu, 1980: Rovno time [Ровенское время]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 24-26.

Mens, K. A., 1980: Lontova time [Лонтоваское время]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 26-29.

Pirrus, E. A., 1980: Clay minerals in the Vendian and Cambrian rocks and their importance for palaeogeography and stratigraphy [Глинистые минералы в вендских и кембрийских породах и их значение для палеогеографии и стратиграфии]. In: Keller, B. M., Rozanov, A. Yu. (ed.). Palaeogeography and lithology of Vendian and Cambrian of the western part of the East-European Platform. Nauka, Moskva, p. 97-104.

Pirrus, E. A., 1977: Facial'no-paleogeografičeskij kontrol' osadočnogo železorudnogo processa na primere rannekembrijskogo bassejna Pribaltiki [Фациально-палеогеографический контроль осадочного железорудного процесса на примере раннекембрийского бассейна Прибалтики]. Abstracts of the All-Union Conference September 21-23, 197, Kiiev, p. 212-214.

Mens, K. A., Pirrus, E. A., Posti, E. A., 1977: Ispol'zovanie litologo-mineralogičeskih i paleontologičeskih dannyh pri paleogeografičeskih rekonstrukciâh kembriâ Pribaltiki [Использование литолого-минералогических и палеонтологических данных при палеогеографических реконструкциях кембрия Прибалтики]. Abstracts of the All-Union Conference September 21-23, 197, Kiiev, p. 12-14.

Einasto, R., Mens, K., 1996: Aluspõhi. In: Miidel, A. (ed.). Pakri poolsaar - loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 16-23.

Perens, H., 2002: Pealiskord. In: Kään, H., Mardiste, H., Nelis, H., Pesti, O. (ed.). Saaremaa. Loodus Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 23-36.

Pirrus, E., 1997: Clay. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 360-364.

Shogenova, A., Jõeleht, A., Šliaupa, S., Kirsimäe, K., Rasteniene, V., Bityukova, L., Zabele, A., 2001: Petrophysical properties of reservoir rocks in the Baltic Cambrian Basin (Lithuania, Latvia And Estonia). 1st Nordic–Baltic Cambrian Geo-Energy Seminar,15-16 September 2001, p. 1-4.

Shliaupa, S., Shogenova, A., Rasteniene, V., Zabele, A., Lashkova, L., Bitjukova, L., Kirsimäe, K., Jõeleht, A., Eihmanis, E., 2000: Collector properties of the Cambrian reservoir in the Baltic Basin – Estonia, Latvia, Lithuania. Extended Abstracts Book, EAGE 62nd Conference and Technical Exhibition: Glasgow, Scotland, 29 May - 2 June 2000, 2, p. 1-4.

Borovko, N. G., Goryanski, V. Yu., Popov, L. E., Sergeyeva, S. P., Khazanovich, K. K., 1982: Litostratigrafičeskoe rasčlenenie kembro-ordovikskoj pesčanoj tolŝi severo-zapada Russkoj platformy i ego paleontologičeskoe obosnovanie [Литостратиграфическое расчленение кембро-ордовикской песчаной толщи северо-запада Русской платформы и его палеонтологическое обоснование]. Paleontologiâ i detal'naâ stratigrafičeskaâ korrelâciâ. Tezisy dokladov XXVIII sessii VPO, Taškent, p. 14-16.

Bitjukova, L. J., 1984: Geohimičeskie osobennosti osadkonakopleniâ i autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Severnoj Pribaltiki [Геохимические особенности осадконакопления и аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Северной Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Moskva Riiklik Ülikool, Moskva, p. 1-23.

Mens, K., Bergström, J., Lendzion, K., 1987: The Cambrian system on the East European Platform (Correlation chart and explanatory notes). Valgus, Tallinn, p. 1-119.

Ainsaar, L., 2008: Pealiskord. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 38-44.

Reier, A., 1967: Mineralogiâ glin baltijskoj serii v okrestnosti Tallina [Минералогия глин балтийской серии в окрестности Таллина]. kandidaaditöö autoreferaat, p. 1-26.

Pirrus, E., 1984: Autigennoe mineraloobrazovanie v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki (primenitel'no k probleme èvolûcii osadočnogo processa) [Аутигенное минералообразование в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики (применительно к проблеме эволюции осадочного процесса)]. In: Kazanski, Yu. P. (ed.). Obstanovki osadkonakopleniâ i ih èvolûciâ. Nauka, Moskva, p. 174-177.

Kirsimäe, K., Kalm, V., Jørgensen, P., 1996: Cambrian clays in North-Estonia. Stratigraphy, depositional environment and clay minerals. Report to Amerada Hess A/S. Tartu Ülikooli Geoloogia instituut, Tartu, p. 1-48.

Ulst, R., 1958: Geohimičeskaâ obstanovka nakoplenij kembro-silurijskih otloženij Pribaltiki [Геохимическая обстановка накоплений кембро-силурийских отложений Прибалтики]. Trudy Instituta geologii i poleznyh iskopaemyh II, II. Läti NSV Teaduste Akadeemia, Riga, p. 101-115.

Ulst, R., 1958: Osnovnye čerty istorii geologičeskogo razvitiâ Pribaltiki v nižnem i načale srednego paleozoâ [Основные черты истории геологического развития Прибалтики в нижнем и \n начале среднего палеозоя]. Trudy Instituta geologii i poleznyh iskopaemyh II, II. Läti NSV Teaduste Akadeemia, Riga, p. 29-48.

Ulst, R. Z., 1959: Nižnepaeozojskie a silurijskie otloženiâ Pribaltiki i soderžanie v nih rasseânnogo organičeskogo veŝestva [Нижнепаеозойские а силурийские отложения Прибалтики и содержание в них рассеянного органического вещества]. Izdatel'stvo Akademii Nauk Latviskoj SSR, Riga , p. 1-198.

Raidla, V., 2010: Chemical and isotope evolution of groundwater in the Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-134.

Kirsimäe, K., 1999: Clay mineral diagenesis of the Lower Cambrian blue clay in the northern part of the Baltic paleobasin, 9. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-113.

Meidla, T., Puura, I., 2004: Kui Neptunus valitses. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 208-218.

Ainsaar, L., Puura, I., Tatarnikov, O., 2016: Geoloogiline ehitus ja tektoonika. In: Aun, M. (ed.). Setomaa 1. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 61-63.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., Kajak, K., Mens, K., 2007: General geological setting and stratigraphy. In: Põldvere, Anne (ed.). Tsiistre (327) drill core. Estonian Geological Sections, 8. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 5-9.

Mens, K. (comp.), 1992: Catalogue of Vendian and Cambrian stratotypes of the East Baltic areas [Каталог стратотипов венда и кембрия Прибалтики], Tallinn, p. 1-25.

Mustjõgi, V., 1970: Savid. In: Raik, A. (ed.). Eesti NSV kompleksse territoriaalplaneerimise skeem. Kd 2. Looduslikud tingimused I, Tartu, p. 158-162.

Brangulis, A. P., Jankauskas, T. V., 1987: Vergale-Rausve Stages. In: Rozanov, A. Yu., Łydka, K. (ed.). Palaeogeography and lithology of the Vendian and Cambrian of the Western East-European Platform. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, p. 45-49.

Rozanov, A. Yu., 1983: Platysolenites. In: Urbanek, A., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian palaeontology of the East-European Platform. Publishing House Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa, p. 94-100.

Kiryanov, V. V., 1987: Talsy Stage. In: Rozanov, A. Yu., Łydka, K. (ed.). Palaeogeography and lithology of the Vendian and Cambrian of the Western East-European Platform. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, p. 37-45.

Volkova, N. A., Kirjanov, V. V., Piskun, L. V., Paškevičiene, L. T., Jankauskas, T. V., 1983: Plant microfossils. In: Urbanek, A., Rozanov, A. Yu. (ed.). Upper Precambrian and Cambrian palaeontology of the East-European Platform. Publishing House Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa, p. 7-46.

Rozanov, A. Yu., 1987: Rovno Stage. In: Rozanov, A. Yu., Łydka, K. (ed.). Palaeogeography and lithology of the Vendian and Cambrian of the Western East-European Platform. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, p. 29-32.

Viiding, H., 1964: Paleometeoriitse materjali leiust Eesti kambriumis. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VII Eesti looduseuurijate päeva ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 85-86.

Missarzhevskiy, V. V., 1989: Drevnejšie skeletnye okamenelosti i stratigrafiâ pograničnyh tolŝ dokembriâ i kembriâ [Древнейшие скелетные окаменелости и стратиграфия пограничных толщ докембрия и кембрия], 442, p. 1-238.

Pirrus, E., 1994: Clay. In: Mustjõgi, E., Paalme, G., Raudsep, R. (ed.). Estonian Mineral Resources. Eesti Vabariigi Keskkonnaministreerium, Tallinn, p. 49-51.

Tallinn, K., Pirrus, E., 1992: Eesti savivarud. Uurimine, paiknemine, kvaliteet. Teaduskonverents Eesti savivarude ratsionaalne kasutamine Aseris 6.-7. mail 1992. a.. Keskkonnaministeerium, p. 1-2.

Lendzion, K., Posti, E., 1983: Gastropoda. Upper Precambrian and Cambrian palaeontology of the East European Platform. Eds: Urbanek, A. & Rozanov, A. Yu.. Wydawnictwa Geologiczne Publishing House, Warszawa, p. 123-126.

Pirrus, E., 1980: Nekotorye osobennosti diagenetičeskogo železorudnogo processa v glinistyh tolŝah venda i kembriâ Pribaltiki [Некоторые особенности диагенетического железорудного процесса в глинистых толщах венда и кембрия Прибалтики]. Geohimičeskie pokazateli pri izučenii geologičeskih processov i poiskah poleznyh iskopaemyh, Minsk, p. 68-72.

Brangulis, A. P., Kala, E. A., Kisnerius, Y. L., 1982: Stratigrafiâ. Paleozojskaâ gruppa [Стратиграфия. Палеозойская группа]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Geology of the Soviet Baltic republics. Explanatory note of the set geological maps, scale 1:500 000. Nedra, Leningrad, p. 34-127.

Arhangelski, B. N., Fedorova, A. M., 1966: Kembro-vendskij vodonosnyj kompleks [Кембро-вендский водоносный комплекс]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 170-192.

Tšeban, E. R., 1966: Kembro-ordovikskij vodonosnyj gorizont [Кембро-ордовикский водоносный горизонт]. In: Arhangelski, B. N. (ed.). Gidrogeologiâ SSSR, tom XXX. Èstonskaâ SSR. Nedra, Moskva, p. 158-168.

Mens, K., Bergström, J., Lendzion, K., 1990: The Cambrian system of the East European Platform. Correlation chart and explanatory notes. In: Shergold, J. H., Rozanov, A. Yu., Palmer, A. R. (ed.). The Cambrian system of the East European Platform, p. 1-73.

Puura, I. (koost), 1992: Bedrock geology of Northern Estonia. Field guide for a geological excursion 19-21 September 1992. In: Puura, I. (ed.). Bedrock geology of Northern Estonia. Field guide for a geological excursion 19-21 September 1992, Tallinn, p. 1-29.

Pirrus, E., 1984: Èkskursiâ 028A+C. Ostanovka 2:3. Obryv Tiskre [Экскурсия 028А+C. Остановка 2:3. Обрыв Тискре]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 44-46.

Pirrus, E., 1984: Èkskursiâ 028A+C. Ostanovka 2:2. Obryv Rokka-al'-Mare [Экскурсия 028А+C. Остановка 2:2. Обрыв Рокка-аль-Маре]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 44-46.

Pirrus, E., 1984: Èkskursiâ 028A+C. Ostanovka 2:1. Kar'er Kopli [Экскурсия 028А+C. Остановка 2:1. Карьер Копли]. In: Zekcer, I. S., Kaljo, D. L., Mustjõgi, E. A. (ed.). Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXVII sessiâ. Èstonskaâ SSR. Èkskursii 027, 028. Svodnyj putevoditel'. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 40-43.

Plado, J., Pesonen, L. J., Puura, V., Kirsimäe, K., Elbra, T., 2003: Palaeomagnetism of Lower Palaeozoic in Estonia. In: Puura, V., Plado, J. (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 29-29.

Viira, V., Puura, I., 2001: Cambrian-Ordovician boundary in siliciclastic deposits of North estonia. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 44-45.

Suuroja, K., Põldvere, Anne, Mens, K., Niin, M., Aaloe, A., 2008: Core description and terminology. In: Põldvere, A. (ed.). Männamaa (F-367) drill core. Estonian Geological Sections, 9. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 5-6.