Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (29)

Vrazo, M. B., Brett, C. E., Ciurca, S. J., 2017: Paleoecological and stratigraphic controls on eurypterid Lagerstätten: a model for preservation in the mid-Paleozoic. Paleobiology, 43, 3, 383-406. https://doi.org/10.1017/pab.2016.52

Hueck, A., 1839: Notiz über die Lagerstätte der fossilen Knochen in Livland. Inland, 26; 27, 401-409; 417-424.

Ausich, W. I., Wilson, M. A., Tinn, O., 2020: Kalana Lagerstätte crinoids: Early Silurian (Llandovery) of central Estonia. Journal of Paleontology, 94, 1, 131-144. https://doi.org/10.1017/jpa.2019.27

Tinn, O., Märss, T., 2018: The earliest osteostracan Kalanaspis delectabilis gen. et sp. nov. from the mid-Aeronian (mid-Llandovery, lower Silurian) of Estonia. Journal of Vertebrate Paleontology, 38, 1, e1425212. https://doi.org/10.1080/02724634.2017.1425212

Mastik, V., Tinn, O., 2017: Leveilleites hartnageli Foerste, 1923 (Rhodophyta?) from the Ordovician of Laurentia and Silurian of Baltica: Redescription and designation of a neotype. Palaeoworld, 26, 4, 602-611. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2017.04.002

Männik, P., Tinn, O., Loydell, D. K., Ainsaar, L., 2016: Age of the Kalana Lagerstätte, early Silurian, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 65, 2, 105-114. https://doi.org/10.3176/earth.2016.10

Tinn, O., Mastik, V., Ainsaar, L., Meidla, T., 2015: Kalania pusilla, an exceptionally preserved non-calcified alga from the lower Silurian (Aeronian, Llandovery) of Estonia. Palaeoworld, 24, 1-2, 207-214. https://doi.org/10.1016/j.palwor.2014.12.001

Mastik, V., Tinn, O., 2015: New dasycladalean algal species from the Kalana Lagerstätte (Silurian, Estonia). Journal of Paleontology, 89, 2, 262-268. https://doi.org/10.1017/jpa.2014.23

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., 2010: Kivist herbaarium. Eesti Loodus, 1, 18-23.

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L.. Pani, T., 2009: Thallophytic algal flora from a new Silurian Lagerstätte. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 1, 38-42. https://doi.org/10.3176/earth.2009.1.04

Pärnaste, H., Hughes, N. C., Kisailus, D., Sarkar, S., Herrera, S., Ahlberg, P., Ebbestad, J. O. R., 2017: Lükati - a new Lower Cambrian Lagerstätte. In: Pärnaste, H. (ed.). Abstracts: 6th International Conference on Trilobites and their Relatives, Tallinn, Estonia, 7-10 July 2017. Libris Est OÜ, Tallinn, p. 32-33.

Mastik, V., Tinn, O., 2013: Silurian non-calcified algal flora from the Kalana Lagerstaette, Estonia. In: Schuster, R. (ed.). 11th Workshop on Alpine Geological Studies and 7th European Symposium on Fossil Algae, Abstracts and Field Guides: 7th European Symposium on Fossil Algae, 9-11. september, 2013, Schladming, Austria, p. 111-111.

Tinn, O., Mastik, V., Ainsaar, L., Meidla, T., 2013: On the edge: early land plants and marine algae from the Lower Silurian Kalana Lagerstätte, Estonia. The Palaeontological Association 57th Annual Meeting, December 2013. Thematic Symposium “Fossilised ontogenies and evolution”. University of Zürich, Zürich, p. 56-57.

Tinn, O., Gerrienne, P., Ainsaar, L., Mastik, V., Pani, T., Meidla, T., 2015: The Kalana Lagerstätte: puzzling biota among familiar fossils. In: Steemans, P., Gerrienne, P. (ed.). Miscellanea palaeontologica 2015. Program and abstracts, p. 19-20.

Tinn, O., Ainsaar, L., Gerrienne, P., Guitor, S., Kirsimäe, K., Mastik, V., Meidla, T., 2016: Discriminating between biocoenosis and taphocoenosis in the Kalana Lagerstätte. In: Gurdebeke, P., De Weirdt, J., Vandenbroucke, T. R. A., Cramer, B. D. (ed.). IGCP 591: The Early to Middle Paleozoic Revolution. Closing Meeting Abstracts. University of Ghent, Ghent, p. 83-83.

Tinn, O., Ainsaar, L., Gerrienne, P., Guitor, S., Kirsimäe, K., Mastik, V., Meidla, T., 2016: Palaeoecological reconstruction of the community of the Kalana Lagerstätte. The Palaeontological Association 60th Annual Meeting 14th–17th December 2016, Lyon, France. University of Lyon, Lyon, p. 110-110.

Gerrienne, P., Tinn, O., Versteegh, G. J. M., Cascales-Minana, B., Kirsimäe, K., Ainsaar, L., Mastik, V., Pani, T., Servais, T., Steemans, P., Meidla, T., 2016: The graptolite hypothesis or how to turn a palaeobotanical evidence into a scientific conundrum. In: Steemans, P., Gerrienne, P. (ed.). Miscellanea palaeontologica 2016. Program and abstracts. University of Liège, Liège, p. 10-10.

Tinn, O., Lang, L., Märss, T., Kirsimäe, K., 2018: A strange case of two fishes: enigmatic disappearance of bone tissue or an originally unossified osteostracan. The Palaeontological Association 62nd Annual Meeting 14th–17th December 2018 University of Bristol, Bristol, p. 59-59.

Tinn, O., Lang, L., Märss, T., Kirsimäe, K., 2018: A strange case of two fishes: enigmatic disappearance of bone tissue or an originally unossified osteostracan. 5th International Palaeontological Congress. Abstract Book. July 9-13, 2018, p. 858-858.

Tinn, O., Ainsaar, L., Lang, L., Mastik, V., 2019: Stable carbon isotope composition of macroalgal, invertebrate and vertebrate fossils: implications from the Kalana Lagerstätte.. Programme, abstracts and AGM papers: 63rd Palaeontological Association Annual Meeting. Valencia, Spain: The Palaeontological Association. University of Valencia, Valencia, p. 133-133.

Gerrienne, P., Tinn, O., Versteegh, G. J. M., Cascales-Miñana, B., Kirsimäe, K., Ainsaar, L., Mastik, V., Pani, T., Servais, T., Steemans, P., Meidla, T., 2017: An Early Silurian unambiguous megafossil evidence of polysporangiophytes?. 5th International Meeting of Agora Paleobotanica. Programme & Résumés. 10-12/07/2017, Montpellier (France), Montpellier, p. 20-20.

Puura, I., Uibopuu, E., Lang, L., 2007: Obolus Sandstone from the Baltic Klint area: a Lagerstätte?. In: Ebbestad, J. O. R., Wickström, L. M., Högströmm, A. E. S. (ed.). WOGOGOB 2007. Field guide and Abstracts. SGU, p. 102-103.

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., Pani, T., 2008: Exceptionally preserved algal flora from the Silurian of Estonia. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 235-236.

Tinn, O., Ainsaar, L., Mastik, V., Sepp, H., 2019: Stable carbon isotope composition of Early Palaeozoic macroalgal, invertebrate and vertebrate fossils: implications from the Kalana Lagerstätte (Silurian, Estonia). In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 201-201.

Tinn, O., Mastik, V., Meidla, T., Ainsaar, L., 2011: Do Cymopolia-like dasyclad algae from the Kalana Lagerstätte prove 400 Million year long evolutionary stasis?. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 64-64.

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., Pani, T., 2008: Exeptionally preserved algal flora from the Silurian of Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 68-68.

Aruküla, H., Reier, A., 1986: Statistische Bewertung urd Korrelationsanalyse der Daten der Lage und des Komponentenenthaltens der Phosphoritenschicht in der Lagerstätte Kabala. Transactions of Tallinn Technical University, 623. Tallinna Polütehniline Instituut, Tallinn, p. 19-30.

Mastik, V., 2019: Silurian noncalcified macroscopic algal fossils from the Kalana Lagerstätte, Estonia. University of Tartu Press, Tartu, p. 1-91.

Truuver, K., 2009: Skolekodondid Kalana karjääris [Magistritöö; juhendaja: O. Tinn]. Tartu Ülikool, p. 1-59.